สารวัด ฉบับที่ 867 วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 เทศกาลธรรมดา

บอกเล่าให้ฟัง

วัดเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เราจึงถือว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในวัด ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเราควรสำนึกอยู่เสมอว่า เรากำลังเข้าไปยังที่ประทับของพระเป็นเจ้า เราต้องมีความเคารพ และให้เกียรติแด่พระองค์ กิริยาท่าทางต่างๆ การแต่งกาย การพูดจาส่งเสียง ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และเหมาะสมแม้จะเป็นเวลาที่ไม่ได้มีการประกอบพิธีกรรมก็ตาม การเคารพ และให้เกียรติแด่พระเป็นเจ้าในสถานที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่วัดเท่านั้น แต่ยังรวมความถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ด้วย อาทิ สุสาน สักการสถาน ฯลฯ พ่อเชื่อว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็พยายามอยู่แล้ว แต่บางคนอาจจะหลงลืมไปบ้างในบางโอกาส ก็ต้องช่วยๆกันตักเตือนบอกกล่าวกัน เป็นต้นลูกหลานของเราเอง เพื่อทุกๆ อิริยาบถของเราในวัด และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้เป็นการสรรเสริญ และถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวัดของเราไม่ออกทีวีในละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลย ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าวัดของเราไม่สวยหรือไม่เคยมีคนมาติดต่อขอถ่ายทำละคร ตรงกันข้ามมาบ่อยมากๆ แต่พ่อไม่อนุญาต คนที่มาติดต่อหลายคนถามถึงนโยบายของวัดเราในเรื่องนี้ พ่อจะบอกเขาด้วยคำสั้นว่า “NO” เหตุผลก็คือเท่าที่พ่อเห็นละครที่มาถ่ายทำในวัด พ่อยังไม่เคยพบว่ามีคณะไหนมาศึกษาคำสอนของพระศาสนจักรสักครั้งเดียว ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เวลาถ่ายทำแล้ว พวกเขาจะแสดงกิริยาท่าทางตามสบายไม่ให้ความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และไม่ให้เกียรติพระเป็นเจ้าของเรา บางคนอาจจะมองในแง่ดีว่าเป็นการประข่าวดี เพื่อประชาสัมพันธ์ทำให้คนรู้จักศาสนาของเรามากขึ้น แต่พ่อกลับมองว่า สิ่งที่พวกเขานำเสนอออกไปนั้นขัดแย้งกับคำสอนของเรา เพราะพวกเขาไม่เคยคิดจะศึกษาก่อนจะทำอะไร และไม่เคยเคารพคำสอนของศาสนาใดแม้แต่น้อย เป็นต้นเรื่องการแต่งงาน ความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของศาสนานั้นๆ อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ พวกเขาจึงนำเสนอสิ่งที่ผิดต่อคำสอนของพระศาสนจักรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อจึงคิดว่า “นี่ไม่ใช่การประกาศข่าวดี หรือการประชาสัมพันธ์ศาสนาของเราแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างความเข้าใจผิดในคำสอนของเราเสียมากกว่า”

ด้วยเหตุนี้เองใครจะมาทำอะไรในวัดของเราต้องคิดให้หนัก ต้องใช้วิจารญาณมากๆหน่อย เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะมาทำอะไรก็ได้เกะกะไปหมด ซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาของเรา จึงขอให้เราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ปกป้องวัด และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่นมัสการพระเป็นเจ้า อย่าให้ใครมาลบลู่ได้

จากคุณพ่อเจ้าวัด

ผู้ยิ่งใหญ่ตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

ผู้ยิ่งใหญ่ในทางโลกกับผู้ยิ่งใหญ่ตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นสิ่งที่แตกต่างและสวนทางกันโดยสิ้นเชิง “กษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้มีอำนาจเรียกตนเองว่าเจ้าบุญนายคุณ แต่ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นเช่นนั้น ท่านที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด จงทำตนเป็นผู้น้อยที่สุด ผู้ที่เป็นผู้นำจงเป็นผู้รับใช้” (ลก.22:25-26) เกียรติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ผู้อื่นให้เรา ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ตนเองหรือยกย่องตนเอง แม้จะพยายามสักเท่าใด ถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นด้วย หรือไม่ให้ก็ไม่มีทางได้มา พระเยซูคริสเจ้าทรงสอนเราด้วยแบบอย่างชีวิตให้เราสุภาพมากๆ ความสุภาพนี่แหละคือเกียรติ ศักดิ์ศรี และความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ “ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ให้ต่ำลง แต่คนที่ถ่อมตนลงจะไดรับการยอย่องให้สูงขึ้น” (ลก.14:11)

ผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถนั่งในใจคน ไม่ใช่นั่งบนหัวคน อำนาจกดขี่ดูเหมือนว่าจะสามารถทำให้คุณปกครองคนได้ แต่ก็ได้เท่าที่ความกลัวปรากฏผล ถ้าวันใดคนเขาเลิกกลัว หรือวันที่คุณหมดอำนาจวันแหละ คุณจะพบสัจธรรมตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงจะกระจายไป ผู้มีอำนาจจะถูกผลักไสลงจากบัลลังก์ ความสุภาพก่อให้เกิดความเคารพยำเกรง ความเคารพยำเกรงสามารถทำให้เราครองใจคน หรือนั่งในใจคนได้ ส่วนอำนาจกดขี่ทำให้เกิดความกลัวหรือการนั่งบนหัวคน ใครเล่าเขาจะยอมให้เราทำอย่างนี้ตลอดไป เมื่อมีโอกาสพวกเขาจะดิ้นรนและก่อกบฏ พระเยซูคริสตเจ้าจึงสอนให้เรานั่งในใจคนไม่ใช่บนหัวคน พ่อแม่จะสามารถครองใจลูกๆได้ ต่อเมื่อพ่อแม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกๆอย่างแท้จริง ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีในการรักและรับใช้ลูกๆ และรักและรับใช้กันและกัน สิ่งเหล่านี้นั่นเองจะทำให้ทุกคนในครอบครัวสัมผัสถึงความรัก ที่เรากำลังมอบให้แก่กันและกัน สามีและภรรยาจะไม่ต้องแย่งกันเป็นใหญ่อีกต่อไป ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขารับรู้ถึงความรับผิดชอบในการรัก และรับใช้ของอีกฝ่ายหนึ่ง เขาจะให้เกียรติและมีความเคารพยำเกรง

ความสุภาพมีพลังยิ่งใหญ่ในการครองใจคน ทำให้พ่อแม่สามารถขอโทษลูก ผู้ใหญ่สามารถขอโทษผู้น้อย เพราะความสุภาพจะทำให้ทุกคนรับรู้ถึงความอ่อนแอของตน รับรู้ถึงความเป็นคนธรรมดาสามัญที่ผิดพลาดได้ จึงไม่แปลกอะไรที่เขาจะขอความช่วยเหลือและขอโทษใคร การกระทำเช่นนี้ก่อให้เกิดความเคารพยำเกรง และมีอิทธิพลในการครองใจคนทั้งหลาย พระเยซูคริสตเจ้าจึงย้ำนักหนาให้ลูกศิษย์ของพระองค์เป็นคนสุภาพ เพราะความสุภาพทำให้คนๆหนึ่ง เป็นคนน่ารักต่อหน้าพระเป็นเจ้า และต่อหน้ามนุษย์ อีกทั้งทำให้มนุษย์สามารถยอมรับความเป็นจริงแห่งตนว่า “มนุษย์นั้นอ่อนแอต้องพึ่งพาพระเป็นเจ้าเสมอ ถ้าขาดพระองค์แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลย” และนี่เป็นท่าทีแห่งการขอความช่วยเหลือ การขอโทษ และการกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นหนทางนำความรอดพ้นมาสู่เราทั้งหลาย

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญเด็กๆ และเยาวชนที่ช่วยมิสซาและผู้ที่สนใจจะมาช่วยมิสซา รวมกลุ่มกันที่ศาลาเรือนไทยข้างบ้านพักพระสงฆ์ หลังมิสซา เวลา 10.30 น.
  2. วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 2010 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์กันเล็กน้อย
  3. วันพุธที่ 1 – วันพฤหัสฯที่ 2 ก.ย. 2010 พ่อไปอบรมเด็กที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ของดมิสซาวันดังกล่าวนี้ด้วย
  4. วันอาทิตย์ที่ 5  ก.ย. 2010 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน หลังมิสซามีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ผู้ใดต้องการพาลูกหลานมารับศีลล้างบาป ช่วยกรอกข้อมูลล่วงหน้า ใบกรอกข้อมูลรับได้ที่บ้านพักพระสงฆ์
  5. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย. 2010 หลังมิสซาเวลา 10.30 น. ขอเชิญเชิญสมาชิกสภาภิบาลทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพียง
  6. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปากีสถาน บริจาคได้ที่ตู้ทานกลางวัด

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.