เนื้อหาทั้งหมดของ ‘ภาพกิจกรรมของวัด’

สารวัด ฉบับที่ 151393 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

Sunday, July 24th, 2022

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022
คุณพ่ออันโตนีโอ รติ พรหมเด่น พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมฑูตไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มิสซาแรกสำหรับสัตบุรุษวัดของเรา
คุณพ่อเคยมาฝึกงานอภิบาลสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนคำสอนวัดของเราในปี 2019 และคุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 ณ วัดพระแม่มวลชนนานาชาติ จ.เชียงราย
ขอพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า เสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าอำนวยพระพรให้คุณพ่อทำหน้าที่สงฆ์อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

สารวัด ฉบับที่ 151392 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

Monday, July 18th, 2022

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สารวัด ฉบับที่ 151388 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2022 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

Saturday, June 18th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151370 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, May 25th, 2022

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 6 : 17,20-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลพระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน    ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม  ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ   ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว”    “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะหิว วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้  วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว”

 

                               ข้อคิด                      

        วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยที่อิ่ม…” คำสอนนี้มีข้อควรระวัง เพราะมีความหมายราวกับว่าความร่ำรวยนั้นเป็นความผิดในตัวเอง แต่ในความเป็นจริง นักบุญลูกามิได้มีจุดประสงค์ที่จะสอนเช่นนั้น นักบุญลูกาให้ความสำคัญกับคำสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริ่มพระวรสารของท่านด้วยเรื่องการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกาศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราคงเข้าใจดีขึ้นเมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอห์นเตือนว่า บัดนี้ ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว พระวรสารเล่าต่อว่า “เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า เราจะต้องทำอะไร เขาก็ตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่ผิดในตัวเอง แต่เป็นความละเลยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างหาก  จึงมักเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคคลที่คุ้นเคยกับความร่ำรวยสุขสบาย.

                                                      

ชายผู้ประกาศโลกสลับข้าง…มหาบุญลาภ

มิได้ประกาศทฤษฏีดำเนินชีวิตแนวใหม่

แต่….บอกเล่าถึงชีวิตขององค์พระบุตร

ผู้ก้าวเดินทำย่างก้าวด้วยดวงใจเชื่อมั่นในพระพรของพระเจ้า

ทรงก้าวไปในความยากจน

…มิเพียงขาดแคลนข้าวของใช้สอย

แต่…เพื่อนพ้อง เมื่อต้องยืนโดดเดี่ยวต่อหน้าฝูงชนที่กำลังเข่นฆ่า

ไม่มีสิ่งอื่นใด…เว้นแต่วางไว้ใจในพระบิดา

ทรงก้าวเดินในความหิวโหย…มิเพียงอาหารที่อิ่มท้อง

แต่…หิวกระหาย หาสิ่งชอบธรรม และยุติธรรม

ทรงร้องไห้ และ โศกเศร้า

…มิเพียงเพราะการสูญหาย และตายจากของเพื่อนพ้อง

แต่…โอกาสของเพื่อนพ้องที่ได้สูญหายและตายจาก

บนเส้นทางยาวหยามเหยียด…พระองค์มิใช่คนแปลกหน้า

…ทรงพบเจอการถูกปฏิเสธ…ถูกทรยศ และถูกทอดทิ้ง

มหาบุญลาภจึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มชื่อเยซู    ในโลกนี้ที่แตกหัก

และยังพึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มหญิงสาว

….ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกัน

เขาก้าวเดินไปพร้อมกับความมั่นใจใน  พระสัญญา

…ที่จะทรงสลับข้างผู้ขาดแคลน  ให้เป็นผู้ครอบครองพระอาณาจักร

ผู้หิวโหย เป็นผู้อิ่มสุข…ผู้ร้องไห้ เป็นผู้หัวเราะ

ผู้ถูกเกลียดชัง เป็นผู้รับเกียรติ

พระเจ้าแห่งมหาบุญลาภ จึงก้าวเดินอยู่ในโลกกลับข้างและโอบอุ้มโลกกลับข้างให้คงอยู่เพื่อเพื่อนของพระองค์………….

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022  สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา                                               

            พระเยซูเจ้าตรัสกับซีมอนเปโตรว่า…..“จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก และลงจับปลาเถิด”     ซีมอนเปโตรทูลตอบว่า      “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย…..แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”       เมื่อทำดังนั้นแล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มา และนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม.     พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง เมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา พ่อได้บอกกับพี่น้องแล้ว หากเราก้าวเดินไปพร้อมกับพระเจ้าทุกวัน สวดภาวนาตั้งแต่เช้า ขอพระองค์อยู่เคียงข้างเรา นำทางเรา เป็นแสงสว่างส่องหนทางให้กับเรา เป็นพละกำลังแก่เรา  เราจะก้าวเดินไปในหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเรา ซึ่งเป็นหนทางแห่ง ความสุขสันติและความรอดพ้น  เราจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆไปได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ เหมือนกับบรรดาประกาศก เหมือนกับอัครสาวก แม้จะต้องลำบากยากเข็ญแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ  อย่าลืม จงเรียนรู้จากธรรมเนียมประเพณีของคนจีน ต้องกราบไหว่สรรเสริญเทพเจ้าฟ้าดินก่อนใดหมด และต้องทำอย่างดี-อย่างตั้งใจ จัดเตรียมเครื่องบูชา (มีวันจ่ายเพื่อเตรียมเครื่องเซ่นไหว้) มีเวลาและพิธีเซ่นไหว้ (ร่วมพิธีบูชามิสซา กราบไหว้พระเจ้าในวันอาทิตย์) ระลึกถึงและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ (เคารพ-เลี้ยงดูบิดามารดา-ปู่ย่าตายาย) สร้างขวัญ-กำลังใจใหม่ทุกวันแล้วออกไปทำงานตามที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่ง ได้ปลา-จับปลาได้จำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น จับปลาไม่ได้เลย ด้วยพระเมตตาและความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่ต้องขายลูกไปเป็นทาส เรา(นกแก้ว) จะไม่ตายเพราะเราเลือกและทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทั้งกายและวิญญาณ พยายามค้นพบพระพรในตัวเรา และใช้พระพรที่พระประทานให้แก่เรานั้นอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย

****            1 มกราคม ปีใหม่สากล  1  กุมภาพันธ์ ปีใหม่ตรุษจีน เป็นเวลาที่เหมาะ      สมและดี เลิศที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น ปรับให้เป็น New Normal     เจริญชีวิตใหม่ด้วยความอดทนและความหวังเสมอ

****       ลืมๆ อีกสักพัก พุธที่ 2 มีนาคม ก็จะเริ่มมหาพรต รับเถ้า อีกแล้ว เวลา         และวารีไม่         เคยรอใคร มหาพรต 40 วัน แล้วก็จะถึงเทศกาลปัสกาด้วย

****      ไบเบิลไดอารีเหลืออีก 4 เล่ม ผู้ใดสั่งจองไว้ รีบด่วนนะครับปีนี้ขาดตลาดจริงๆ         ****      ขอบพระคุณมากๆ  สำหรับพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่กรุณาต่อวัดและต่อพ่อใน           วันตรุษจีนที่ผ่านมาครับ

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022      สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า…..“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์ ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มในถิ่นทุรกันดาร จะไม่เห็นความดีใดๆ ที่มาถึง”   “ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร พระองค์ทรงเป็นความ หวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ จะเจริญงอกงามอยู่เสมอ เพราะจะมีน้ำเลี้ยงอยู่เสมอ และเขาจะผลิดอกออกผลมากมาย”   “ผู้ชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว แต่เขาจะชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า”      พี่น้องที่รัก พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับ พระเจ้าคือความหวังสูงสุดของเรา เราจะไม่พินาศ ไปเหมือนคนบาปที่ตายในบาป เขาจะเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุด  พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึง บุคคลที่อยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก แม้จะยากดีมีจน จะทุกข์ยากลำบ่าก จะถูกดูหมิ่น-เกลียดชัง เพราะนามของพระองค์ เขาจะชื่นชม-โลดเต้นยินดี เพราะบำเหน็จรางวัลของเขาจะยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ แต่วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่ในโลกและเป็นของโลก เขาจะพินาศไปพร้อมกับโลก ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่ในโลก และทำตัวให้เป็นอิสระจากโลก แล้วท่านจะได้ครอบครองรางวัลในสวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านมา และไถ่ท่านให้พ้นจากบาปและอำนาจของโลก    

****          ขอย้ำกับพี่น้องว่า อีกเพียง 20 กว่าวัน เราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลามหาพรต     อีกครั้งหนึ่ง วันพุธที่ 2 มีนาคม จะเป็นวันพุธรับเถ้า เตือนให้เราภาวนา พลี         กรรม   และใช้โทษบาป ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักร ก็จะงดพิธีกรรม     ต่างๆ   ไม่ประกอบพิธีกรรมแบบสง่า เช่น การแต่งงาน หรือ การฉลองรื่น      เริง จนถึงวันปัสกา (วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน)    จึงประกาศมายังพี่น้องให้          ทราบโดยทั่วกัน พี่น้องจะเตรียมการแต่งงาน รับการอบรม ขออนุญาตในข้อ          ขัดขวางที่อนุญาตได้และจะไปทำพิธีหลังปัสกานะครับ

****      พี่น้องหลายท่าน ถามเรื่องการเรียนคำสอน ทั้งของผู้ใหญ่และเด็ก พ่อยัง        ไม่อาจให้คำตอบได้ครับ วันนี้เอง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นหลักหมื่น แม้ว่าเรา    จะต้องอยู่กับโควิด หรือโควิดจะอยู่กับเรา แต่เราก็ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน ไว้ก่อน จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันหรือมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับ คงจะต้องดู         สถานการณ์ไปเป็นระยะๆ นะครับ  อย่างไรก็ดี หากพี่น้องมีธุระสำคัญ ก็ติด     ต่อพระสงฆ์ได้ตลอดเวลานะครับ จงมั่นคงในความเชื่อ และพยายามสวด          ภาวนา – ศรัทธาในพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น    พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีพระทัย          ดีเสมอ!!!

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลก 6 : 17,20-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเล                        พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า                                                         “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน                                                                                          ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม                                    ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ                      ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว”                                         “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว            วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะหิว                                     วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้                วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว”

                                 ข้อคิด                      

        วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยที่อิ่ม…” คำสอนนี้มีข้อควรระวัง เพราะมีความหมายราวกับว่าความร่ำรวยนั้นเป็นความผิดในตัวเอง แต่ในความเป็นจริง นักบุญลูกามิได้มีจุดประสงค์ที่จะสอนเช่นนั้น นักบุญลูกาให้ความสำคัญกับคำสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริ่มพระวรสารของท่านด้วยเรื่องการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกาศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราคงเข้าใจดีขึ้นเมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอห์นเตือนว่า บัดนี้ ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว พระวรสารเล่าต่อว่า “เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า เราจะต้องทำอะไร เขาก็ตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่ผิดในตัวเอง แต่เป็นความละเลยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างหาก  จึงมักเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคคลที่คุ้นเคยกับความร่ำรวยสุขสบาย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ชายผู้ประกาศโลกสลับข้าง…มหาบุญลาภ

มิได้ประกาศทฤษฏีดำเนินชีวิตแนวใหม่

แต่….บอกเล่าถึงชีวิตขององค์พระบุตร

ผู้ก้าวเดินทำย่างก้าวด้วยดวงใจเชื่อมั่นในพระพรของพระเจ้า

ทรงก้าวไปในความยากจน

…มิเพียงขาดแคลนข้าวของใช้สอย

แต่…เพื่อนพ้อง เมื่อต้องยืนโดดเดี่ยวต่อหน้าฝูงชนที่กำลังเข่นฆ่า

ไม่มีสิ่งอื่นใด…เว้นแต่วางไว้ใจในพระบิดา

ทรงก้าวเดินในความหิวโหย…มิเพียงอาหารที่อิ่มท้อง

แต่…หิวกระหาย หาสิ่งชอบธรรม และยุติธรรม

ทรงร้องไห้ และ โศกเศร้า

…มิเพียงเพราะการสูญหาย และตายจากของเพื่อนพ้อง

แต่…โอกาสของเพื่อนพ้องที่ได้สูญหายและตายจาก

บนเส้นทางยาวหยามเหยียด…พระองค์มิใช่คนแปลกหน้า

…ทรงพบเจอการถูกปฏิเสธ…ถูกทรยศ และถูกทอดทิ้ง

มหาบุญลาภจึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มชื่อเยซู    ในโลกนี้ที่แตกหัก

และยังพึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มหญิงสาว

….ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกัน

เขาก้าวเดินไปพร้อมกับความมั่นใจใน  พระสัญญา

…ที่จะทรงสลับข้างผู้ขาดแคลน  ให้เป็นผู้ครอบครองพระอาณาจักร

ผู้หิวโหย เป็นผู้อิ่มสุข…ผู้ร้องไห้ เป็นผู้หัวเราะ

ผู้ถูกเกลียดชัง เป็นผู้รับเกียรติ

พระเจ้าแห่งมหาบุญลาภ จึงก้าวเดินอยู่ในโลกกลับข้างและโอบอุ้มโลกกลับข้างให้คงอยู่เพื่อเพื่อนของพระองค์………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022                                                                         สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา                                               

            พระเยซูเจ้าตรัสกับซีมอนเปโตรว่า…..                                             “จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก และลงจับปลาเถิด”                                                ซีมอนเปโตรทูลตอบว่า                                                                       “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย…..แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”       เมื่อทำดังนั้นแล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มา และนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม.                                                                                    พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง เมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา พ่อได้บอกกับพี่น้องแล้ว หากเราก้าวเดินไปพร้อมกับพระเจ้าทุกวัน สวดภาวนาตั้งแต่เช้า ขอพระองค์อยู่เคียงข้างเรา นำทางเรา เป็นแสงสว่างส่องหนทางให้กับเรา เป็นพละกำลังแก่เรา  เราจะก้าวเดินไปในหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเรา ซึ่งเป็นหนทางแห่ง ความสุขสันติและความรอดพ้น  เราจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆไปได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ เหมือนกับบรรดาประกาศก เหมือนกับอัครสาวก แม้จะต้องลำบากยากเข็ญแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ  อย่าลืม จงเรียนรู้จากธรรมเนียมประเพณีของคนจีน ต้องกราบไหว่สรรเสริญเทพเจ้าฟ้าดินก่อนใดหมด และต้องทำอย่างดี-อย่างตั้งใจ จัดเตรียมเครื่องบูชา (มีวันจ่ายเพื่อเตรียมเครื่องเซ่นไหว้) มีเวลาและพิธีเซ่นไหว้ (ร่วมพิธีบูชามิสซา กราบไหว้พระเจ้าในวันอาทิตย์) ระลึกถึงและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ (เคารพ-เลี้ยงดูบิดามารดา-ปู่ย่าตายาย) สร้างขวัญ-กำลังใจใหม่ทุกวันแล้วออกไปทำงานตามที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่ง ได้ปลา-จับปลาได้จำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น จับปลาไม่ได้เลย ด้วยพระเมตตาและความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่ต้องขายลูกไปเป็นทาส เรา(นกแก้ว) จะไม่ตายเพราะเราเลือกและทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทั้งกายและวิญญาณ พยายามค้นพบพระพรในตัวเรา และใช้พระพรที่พระประทานให้แก่เรานั้นอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย                                                                                                 ****            1 มกราคม ปีใหม่สากล  1  กุมภาพันธ์ ปีใหม่ตรุษจีน เป็นเวลาที่เหมาะ      สมและดี เลิศที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น ปรับให้เป็น New Normal     เจริญชีวิตใหม่ด้วยความอดทนและความหวังเสมอ                                                                                         ****       ลืมๆ อีกสักพัก พุธที่ 2 มีนาคม ก็จะเริ่มมหาพรต รับเถ้า อีกแล้ว เวลา         และวารีไม่         เคยรอใคร มหาพรต 40 วัน แล้วก็จะถึงเทศกาลปัสกาด้วย                           ****      ไบเบิลไดอารีเหลืออีก 4 เล่ม ผู้ใดสั่งจองไว้ รีบด่วนนะครับปีนี้ขาดตลาดจริงๆ         ****      ขอบพระคุณมากๆ  สำหรับพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่กรุณาต่อวัดและต่อพ่อใน           วันตรุษจีนที่ผ่านมาครับ

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022                                                                        สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า…..                                                                “คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์ ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มในถิ่นทุรกันดาร จะไม่เห็นความดีใดๆ ที่มาถึง”                                                                                                                        “ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร พระองค์ทรงเป็นความ หวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ จะเจริญงอกงามอยู่เสมอ เพราะจะมีน้ำเลี้ยงอยู่เสมอ และเขาจะผลิดอกออกผลมากมาย”                                  “ผู้ชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว แต่เขาจะชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า”                                                                  พี่น้องที่รัก พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับ พระเจ้าคือความหวังสูงสุดของเรา เราจะไม่พินาศ ไปเหมือนคนบาปที่ตายในบาป เขาจะเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุด                           พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึง บุคคลที่อยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก แม้จะยากดีมีจน จะทุกข์ยากลำบ่าก จะถูกดูหมิ่น-เกลียดชัง เพราะนามของพระองค์ เขาจะชื่นชม-โลดเต้นยินดี เพราะบำเหน็จรางวัลของเขาจะยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ แต่วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่ในโลกและเป็นของโลก เขาจะพินาศไปพร้อมกับโลก                                                                                                          ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่ในโลก และทำตัวให้เป็นอิสระจากโลก แล้วท่านจะได้ครอบครองรางวัลในสวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านมา และไถ่ท่านให้พ้นจากบาปและอำนาจของโลก                                                                        ****          ขอย้ำกับพี่น้องว่า อีกเพียง 20 กว่าวัน เราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลามหาพรต     อีกครั้งหนึ่ง วันพุธที่ 2 มีนาคม จะเป็นวันพุธรับเถ้า เตือนให้เราภาวนา พลี         กรรม   และใช้โทษบาป ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักร ก็จะงดพิธีกรรม     ต่างๆ   ไม่ประกอบพิธีกรรมแบบสง่า เช่น การแต่งงาน หรือ การฉลองรื่น      เริง จนถึงวันปัสกา (วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน)    จึงประกาศมายังพี่น้องให้          ทราบโดยทั่วกัน พี่น้องจะเตรียมการแต่งงาน รับการอบรม ขออนุญาตในข้อ          ขัดขวางที่อนุญาตได้และจะไปทำพิธีหลังปัสกานะครับ                                          ****      พี่น้องหลายท่าน ถามเรื่องการเรียนคำสอน ทั้งของผู้ใหญ่และเด็ก พ่อยัง        ไม่อาจให้คำตอบได้ครับ วันนี้เอง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นหลักหมื่น แม้ว่าเรา    จะต้องอยู่กับโควิด หรือโควิดจะอยู่กับเรา แต่เราก็ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน ไว้ก่อน จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันหรือมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับ คงจะต้องดู         สถานการณ์ไปเป็นระยะๆ นะครับ  อย่างไรก็ดี หากพี่น้องมีธุระสำคัญ ก็ติด     ต่อพระสงฆ์ได้ตลอดเวลานะครับ จงมั่นคงในความเชื่อ และพยายามสวด          ภาวนา – ศรัทธาในพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น    พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีพระทัย          ดีเสมอ!!!                                                                                                                                       คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล      

สารวัด ฉบับที่ 151367 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

Tuesday, May 24th, 2022

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 1 : 1-4; 4:14-21

ท่านเธโอฟีลัสที่เคารพยิ่ง คนจำนวนมากได้เรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา ผู้ที่เป็นพยานรู้เห็นและประกาศพระวาจามาตั้งแต่แรกได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เรารู้แล้ว ข้าพเจ้าจึงตกลงใจค้นคว้าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นอย่างละเอียด แล้วเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านด้วย ท่านเธโอฟีลัสที่เคารพ เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ท่านรับมานั้นเป็นความจริง  พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิว และทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์    พระเยซูเจ้าเสด็จมาเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า       จ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว”

ข้อคิด

เรายอมรับตามพระคัมภีร์ว่า ได้มีการกล่าวถึงและพระเยซูเจ้าก็ได้ย้ำอีกครั้งว่า พระองค์คือผู้นั้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมไว้ “ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ให้ไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ”  …และเราก็อาจจะกล่าวว่า เราเชื่อเช่นนั้น แต่คำถามที่คอยคำตอบจากเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวคือ เราสัมผัสว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเช่นถ้อยคำที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่ ในเรื่องใด ในสถานการณ์ไหน เราพอจะเล่าให้คนอื่นฟังอย่างมั่นใจ อย่างไม่อ้ำอึ้งหรือไม่?  และเราได้เจริญชีวิตแบบพระเยซูเจ้า โดยได้เป็นดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์สำหรับเพื่อนพี่น้องหรือไม่?….

                                                         

พระเยซูเจ้าทรงเดินทางกลับบ้านเกิด….นาซาเร็ธที่เคยวิ่งเล่นอย่างคุ้นเคย

ณ ที่นี้…ทรงเติบโตและพบเจอเอกลักษณ์ เยซู แห่งนาซาเร็ธ

 

หลังพบยอห์นที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

รูปแบบชีวิตของพระองค์เปลี่ยนแปลงไป

พระองค์มิได้ค้างอยู่ในที่เปลี่ยว…ดำเนินชีวิตสันโดษอย่างยอห์น

แต่ได้เริ่มช่วงใหม่ของชีวิตที่แตกต่าง…ประกาศกพเนจร

 

ณ บ้านเกิด…ทรงเข้าในศาลาธรรมและประกาศสอน

ถ้อยคำจากอิสยาห์ที่ได้ประกาศ สรุปชีวิตและพันธกิจของพระองค์

…ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน…นำอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำ

…คืนสายตาแก่คนตาบอด…ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่

…ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า

และทรงสรุปสุดท้ายว่า…พระวาจานี้เป็นความจริงในพระองค์

 

ปฏิกิริยาแรกดูจะเต็มด้วยความชื่นชมในพระวาจาที่ได้ประกาศ

แต่…พวกเขายึดติดภาพดั้งเดิมของพระองค์

คนนี้เป็นลูกยอแซฟ ช่างไม้

พวกเขาไม่ยอมให้ปรีชาญาณใหม่เข้าลบล้างความทรงจำเก่า

…เฝ้าย้ำเตือนถึงที่อยู่และอาชีพดั้งเดิมของพระองค์

…ไม่ยอมให้พระองค์เติบโต

…จับพระองค์ไปขังในกรงอดีต

มันดูจะเป็นการง่ายกว่าสำหรับพวกเขา

ในอันที่จะมีช่างไม้ในหมู่บ้าน มากกว่าจะมีประกาศก

ในอันที่จะพูดถึงโต๊ะเก้าอี้ขาพิการ มากกว่าชีวิตที่เจ็บป่วย

และ…พวกเขาก็ลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมือง

หวังผลักประกาศกพื้นบ้านให้ตกหน้าผาตาย

                                                                                     

 

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022   สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

                นักบุญเปาโล เขียนจดหมายถึงขาวโครินทร์ เตือนใจเราทุกคนว่า..  “พี่น้อง พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม…”

                พี่น้องที่เคารพรัก เราได้ผ่านเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง คริสตมาส ฉลองวันครอบครัว ฉลองปีใหม่ ฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ฉลองวัดของพวกเรา เราฉลองการเปิดเผยแสดงองค์ของพระเยซูเจ้าแก่นานาชาติ เราฉลองการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดน เปิดเผยแสดงว่า พระองค์ทรงป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า สามพระบุคคลแต่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว   วันนี้พระวรสารกล่าวถึง พระเยซูเจ้าเสด็จไปหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พร้อมด้วยพระมารดาและบรรดาศิษย์ และในงานเลี้ยงสมรสนี้เอง พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์แรก คือ ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างดี โดยพระมารดามารีย์ทรงวอนขอให้พระเยซูเจ้าทรงกระทำ  พระแม่มารีย์เชื่ออย่างสนิทใจว่า…พระเยซูเจ้าจะไม่ละเลยหรือทรงเฉยเมยต่อคำอ้อนวอน การวอนขอ และความต้องการของเรา แสดงถึงพระเมตตาอันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเหลือ แม้เพียงเพื่อรักษาหน้าของเจ้าภาพ  พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิดมาประ  มาณ 2 ปีแล้ว หลายคนเสียความเชื่อ หมดความเชื่อ ขาดความวางใจในพระเจ้า ต่อว่าพระเจ้า…ฯลฯ  หากพระเจ้าไม่ทรงเมตตาแล้ว โลกและมนุษย์จะพินาศไปกว่านี้อีกอย่างมากมาย แต่ที่เป็นเช่นนี้ พระองค์ต้องการจะตีสอนเรา เหมือนกับพ่อแม่ที่ตี – สอนลูก เพื่อให้ลูกได้ดี   จงเปลี่ยนความคิด ขอโทษ และกลับมาหาพระองค์เถิด พระองค์ทรงเฝ้าคอยเราอยู่เสมอ และเต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างเหลือล้น                                                                       

 ***       การระบาดของไวรัสโควิดก็ยังดำเนินไป  ไม่เกินตามที่หลายๆ คนคาดหวังไว้    และชีวิตของเราก็ต้องดำเนินก้าวต่อไปด้วย  พ่อจึงบอกกับพี่ น้องเสมอ ชีวิตของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไป ต้องเจริญชีวิตแบบ New Normal  เราทุกคนต้อง     ปรับ–ต้องเปลี่ยน ออกจากชีวิตเดิมๆ ทั้งด้านฝ่ายกาย–ฝ่ายโลก–เศรษฐกิจ   เราต้องเจริญชีวิตใหม่ในความเชื่อที่ต้องเพิ่มพูนขึ้น  ในฐานะบุตรของพระเจ้าเหมือนผู้เฒ่าที่พ่อเล่าให้ฟังในวันนี้  ชายชราที่ดำรงชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อโลก         และเพื่อนมนุษย์ แล้วเรา       จะพบความสุขใจแท้จริง                                                             

***        วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์  นำเด็กทารกมาล้างบาปนะครับ ผู้ใดที่ปรารถนาจะทำพิธีแต่งงาน  ให้มาพบปรึกษากับคุณพ่อเจ้าอาวาส  ก่อนแต่เนิ่นๆ นะครับ…..ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องสู้ต่อไป                                                                                      

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล          

                                                 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022  สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา                                                                                                นักบุญเปาโลกล่าวว่า……    “พี่น้อง แม้ว่าร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน  อวัยวะต่างๆเหล่านี้ แม้จะมีหลายส่วน ก็รวมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทยก็ตาม เราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน ถ้าเท้าจะพูดว่า  “ช้าพเจ้าไม่ใช่มือ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย”   ถ้าหูจะพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ดวงตา จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย”   แต่ก็ไม่ได้ทำให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย  ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นดวงตา แล้วจะได้ยินได้อย่างไร  ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหู แล้วจะได้กลิ่นได้อย่างไร?”    โดยแท้จริงแล้ว   พระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่างๆในร่างกายให้อยู่ในที่ที่ทรงพระประสงค์  ถ้าร่างกายทุกส่วนเป็นอวัยวะเดียวกัน ร่างกายจะเป็นอย่างไร? เรามนุษย์มีอวัยวะหลายส่วน เป็นร่างกายเดียวกัน ดวงตาจะพูดกับมือไม่ได้ว่า “เราไม่ต้องการเจ้า” และศีรษะก็พูดกับเท้าไม่ได้ว่า “เราไม่ต้องการเจ้า!”    พี่น้องที่รักยิ่ง เราแต่ละคน – และเราทุกคน ต่างเป็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ บางคนเป็นปากเพื่อกิน-เพื่อพูด-เพื่อประกาศ บางคนเป็นเหมือนหู เพื่อฟัง-เพื่อได้ยิน และวิเคราะห์   บางคนเป็นเหมือนมือเพื่อทำ-เพิ่อหยิบจับ เพื่อทำงาน บางคนเป็นเหมือนเท้าเพื่อเดินและไปประกาศเทศน์สอน-ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราทุกคนจึงมีความสำคัญ และต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ถ้าอวัยวะไม่ทำหน้าที่ตามพระพรที่ได้รับ ร่างกายนี้ก็พิการ ตาก็มองไม่เห็น หูก็ไม่ได้ยิน ปากก็เป็นใบ้ มือหรือเท้าก็พิการ แล้วร่างกายนี้จะเป็นอย่างไร?!? เราทุกคนเป็นพระศาสนจักรเดียวกัน เป็นร่างกายเดียวกัน ทุกคนสำคัญจะขาดใครไม่ได้ ร่างกายก็จะพิการ  เราจึงต้องค้นให้พบว่า เราได้รับพระพรอะไรจากพระ และจงทำหน้าที่นั้นๆตามพระพรที่ได้รับ เราอยู่เฉยๆไม่ได้ ซึ่งเท่ากับว่าอวัยวะส่วนนั้นพิการและจะทำให้ร่างกายทั้งครบพิการไปด้วย

ประกาศแต่งงาน       นางสาว เทเรซา ณัฐสินี พิพัฒน์วดีกุล      บุตรี ดอมีนิก โชคอนันต์ และ มารีอา ธัญญารัตน์ พิพัฒน์วดีกุล ล้างบาปที่วัดเซ็นต์จอห์น    ปรารถนาจะแต่งงานกับ   นาย ณัฐพงษ์ เอกอัครโภคิน   บุตรของ นาย ประเสริฐ และ นาง สุวรรณา เอกอัครโภคิน  เกิดที่เขตสาทร กรุงเทพฯ   วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022  เวลา 15.30 น.   **หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางการแต่งงาน ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ  มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดเช่นกัน**

****     พี่น้องที่ปรารถนาจะนำเด็กทารกมาล้างบาป วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์นะครับ  บอกกันต่อๆไปด้วยครับ หลายคนเลื่อนมาเกือบ 2 ปีแล้ว เพราะไวรัสโควิด

****    เช่นเดียวกับผู้จะทำพิธีแต่งงาน เลื่อนมานานแล้วเช่นกัน สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ  รีบมาพบปรึกษาหารือกับพ่อเจ้าวัดก่อน แล้วจึงไปกำหนดการต่างๆ   นะครับ

****       ขอพี่น้องกลับคืนสู่ความเป็นคริสตชน เป็นลูกของพระ สวดภาวนา และกลับ   มาวัด-มาหาพระแบบ on site ได้แล้วนะครับ แต่ต้องป้องกันการระบาดของ      ไวรัสโควิดด้วยนะครับ ต้องอยู่กับมันและชนะมันให้ได้ครับ

                                                              

  คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

สารวัด ฉบับที่ 151365 วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

Tuesday, May 24th, 2022

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 3 : 15-16, 21-22

ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้ากำลังจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ” ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”.

ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ และร่วมชะตากรรมกับมนุษย์ทุกอย่าง เว้นแต่บาป และเพื่อช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ทรงเริ่มจากสภาพที่เราเป็น ถึงแม้พระองค์ไม่มีบาป แต่ก็ทรงต่อแถวเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนเฉกเช่นทุกคน ทั้งๆที่ยอห์นทักท้วงว่าพระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่พระองค์ทรงยืนยันจะรับ ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าทรงทำให้เห็นว่า ถึงแม้พระเยซูเจ้าจะทรงร่วมชะตากรรมกับคนบาป แต่ในตัวพระองค์มีอำนาจของพระเจ้าที่จะไถ่กู้ทุกคนจากการเป็นทาสของบาป พระเจ้าทรงยืนยัน “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา…” ศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็เช่นกัน เหมือนกับเพื่อนพี่น้องทุกคน แต่สำนึกในความเป็นลูกของพระเจ้าและสะท้อนออกมาในชีวิต

ก่อนที่จะพบยอห์น

ชายหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักเพียงแค่ ลูกช่างไม้…จากนาซาเร็ธ

แต่…หลังที่ได้พบยอห์น

เขาได้กลับกลายเป็นประกาศกยิ่งใหญ่…ผู้มีภารกิจชัดเจน

ขณะที่ยืนอยู่ในน้ำกับยอห์น

ชายที่ชื่อเยซูได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต

…การเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งทิศทางใหม่

ยอห์นได้เป็นผู้สำคัญที่ก่อให้เกิดการหักเหในชีวิตของชายที่ชื่อเยซู

…สำคัญจนกระทั่งหลายคนมองว่าท่านเป็นพระผู้ไถ่

หลังจากพิธีล้าง พระเยซูสงบนิ่งในการภาวนา

ท้องฟ้าเปิดออก…ส่งสัญญาณแห่งการเสด็จมาขององค์พระจิต

ทรงได้รับการเจิมจากองค์พระจิต เพื่อภารกิจประกาศก

พระองค์มิได้อยู่ตัวคนเดียว ณ จุดผันเปลี่ยนของชีวิต

ทรงเริ่มต้นโค้งใหม่ของชีวิตด้วยพละกำลังขององค์พระจิต

…ในความรักสูงสุดต่อพระบิดา

ทรงเริ่มการเดินทางสายใหม่…มุ่งหน้าสู่ความเจ็บปวด และความตาย

ฉัน…อยากเริ่มทางสายใหม่

แม้รู้ว่ายากลำบาก แต่มั่นใจว่าฉันมิได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้

แม้ฉันไม่เห็นนกพิราบและไม่ได้ยินเสียงจากท้องฟ้า

แต่…ฉันมั่นใจว่า องค์พระบิดา และพระจิตของพระองค์

ทรงประทับอยู่กับฉัน…ฉันจะไม่กลัวสิ่งใด

 

1 มกราคม 2022    ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่  สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

พี่น้อง เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้…..  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงคนหนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และทำให้เราได้กลับมาเป็นบุตรบุญธรรม เป็นบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ไม่เป็นทาสอีกต่อไป                                     **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรแด่ท่าน และทรงพิทักษ์รักษาท่าน              **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใส่ต่อท่านและโปรดปรานท่าน **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน   พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้เฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ วันแห่งความชื่นชมยินดี วันที่พระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับเรา ในหัวใจของเรา ทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระเจ้า วันเวลาปีเก่ากำลังผ่านไป เงามืดดำของทุกขเวทนากำลังจะผ่านไป ปีเก่ากำลังผ่านไปอีกปีหนึ่ง ฟ้าใหม่ – แผ่นดินใหม่ – ปีใหม่ คืบคลานเข้ามา เราทำการสมโถชพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์และนามชื่อวัดรังสิตของพวกเรา พระนางได้รับเกียรติสูงสุดเหนือสตรีใดๆ ทั้งมวล ได้บังเกิดองค์พระเจ้า ได้เป็นแม่ขององค์พระเจ้า เราทุกคนเป็นน้องของพระเยซูเจ้า เป็นบุตรของพระแม่เจ้าด้วย  พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราทุกคน ทรงพิทักษ์รักษาเรา และประ ทานสันติสุขให้กับเราแล้ว  ไม่มีคำว่า “สาย”  ที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ  อะไรที่ไม่ดี – อะไรที่ชั่วร้าย ความประพฤติ – การปฏิบัติเดิมๆ ที่ขาดความเชื่อ – ความศรัทธา – ความบาปทั้งหลาย ขอให้เราทิ้งมันไปพร้อมกับปีเก่า และเริ่มต้นใหม่ – ดำเนินชีวิตใหม่ – New Normal กับพระเจ้าผู้ทรงความดีบริบูรณ์เสมอต้นเสมอปลาย พระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่โลกแก่ทุกคนแล้ว เราจะต้องเชื่อ – ศรัทธา และประกาศพระองค์ด้วยชีวิตของเรา ผู้ใดเชื่อ – ศรัทธา และรักพระองค์ ผู้นั้นจะไม่มีวันผิดหวัง

***       สุขสันต์วันคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ แด่พี่น้องทุกท่าน เราเริ่มต้นปี    ใหม่ด้วย         การฉลองแม่ของเรา – ฉลองวัดของเรา  พระพรและสันติสุขของพระเจ้าก็จะอยู่    กับเราตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป

***       ขอบพระคุณ และ ขอบพระคุณมากๆ แด่ทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้การ ฉลองคริสตมาส และการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และครอบครัวของเรา และการฉลองวัดของพวกเราผ่านไปอย่างเรียบร้อย หลายท่านเสียสละทั้ง  กาย – แรงทรัพย์ และแรงใจ วอนขอพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งเห็นทุกสิ่ง    ตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆ ท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ    พระพรใดประเสริฐ – พระพร ใดเลอเลิศ จงอยู่กับพี่น้องทุกๆ ท่านเทอญ.

 

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022       ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างด้วย และ ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นเป็นดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า…. “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา   เป็นที่โปรดปรานของเรา”    พี่น้องที่เคารพรัก หลังจากที่เราได้เฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์เมื่อวันพระคริสตสมภพ เราได้ฉลองพญาสามองค์ ฉลองการเผยแสดงพระองค์ให้กับนานาชาติได้รู้จักพระองค์ พระองค์พระเจ้าได้เสด็จมาตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ พระองค์ได้เสด็จมากอบกู้โลก ทรงประกาศพระองค์ให้นานาชาติได้รู้จักพระองค์ พระองค์เริ่มพันธกิจของพระองค์ ด้วยการรับพิธีล้าง แม้ยอห์นจะทักท้วงว่า พระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องรับพิธีล้าง เพราะพระองค์ไม่มีบาป แต่พระองค์ก็ทรงยืนยันจะรับพิธีล้าง เพื่อแสดงว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อร่วมชะตากรรมเดียวกับเรามนุษย์ พระองค์มาบอกและสอนเราด้วยชีวิตของพระองค์ ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคน                                                                                                          ฉะนั้น พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง องค์พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศ…เทศน์สอน ให้โลกทราบถึงวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง…ที่อยู่ในหนทางแห่งความรอด เราผู้ซึ่งได้รับศีลล้างบาปแล้ว เราเกิดเป็นลูกของพระองค์ เราจึงต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ รับน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า ผู้ทรงปรารถนาให้เราร่วมเสวยสุขกับพระ องค์  แน่ละ ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง จำต้องผ่านความยากลำบากมากมาย ซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้  พระเยซูเจ้าได้ทรงยอมรับ…และยอมรับจนยอมมอบถวายชีวิตให้โลกนี้ เพื่อจะมีชีวิตในพระเจ้าในพระราชัยของพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร เราจึงต้องพยายามดำเนินชีวิตทุกๆ วันไปพร้อมกับพระ องค์ มีพระองค์เป็นผู้นำทาง–มีพระองค์อยู่เคียงข้าง พระองค์จะเป็นพละกำลังให้แก่เรา เพื่อให้เราผ่านความทุกข์ยากลำบากทั้งมวล จนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของเรา ผู้ใดเชื่อ – ศรัทธาในพระองค์จะไม่วันผิดหวังเลย

****      ขอขอบพระคุณอีกครั้ง สำหรับน้ำใจดีของพี่น้องสัตบุรุษทุก     ท่านที่ช่วยเตรียมงาน – ช่วยจัดการ – ช่วยเก็บงานและแก้ไขสิ่งต่างๆ         จนทำให้งานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งงานฉลองคริสตมาส – งาน   วันครอบครัว – งานฉลองวัดประจำปีของพวกเรา  วอนขอพระเจ้า     ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์   ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นร้อยเท่าพันทวี

****      สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ยังไม่รู้จะไปอย่างไรต่อไป   ขอพี่น้องอย่าการ์ดตก สู้กับมัน ชนะมันให้ได้ แต่มันจะอยู่กับเรา          ตลอดปี สิ่งเดียวคือ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal – เปลี่ยนแปลง   วิถีชีวิต ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต    ไตร่ตรองให้ได้ว่า อะไรสำคัญที่สุด   เหมือนนกแก้วตัวนั้น.

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล