สารวัด ฉบับที่ 151576 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

May 7th, 2024

mother of god

สารวัด ฉบับที่ 151575 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024 เทศกาลปัสกา

April 30th, 2024

https://www.motherofgod-church.com/

สารวัด ฉบับที่ 151573 วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024 เทศกาลปัสกา

April 30th, 2024

https://www.motherofgod-church.com/

สารวัด ฉบับที่ 151571 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024 สมโภชปัสกา

April 5th, 2024

สมโภชปัสกา

สารวัด ฉบับที่ 151570 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

March 29th, 2024

ตารางพิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 24-31 มีนาคม ค.ศ.2024

March 18th, 2024