สารวัด ฉบับที่ 151437 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 สมโภชพระจิตเจ้า

June 1st, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151436 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 สมโภชพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

June 1st, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151435 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

June 1st, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151434 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

June 1st, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151433 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

May 1st, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151432 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

April 24th, 2023