สารวัด ฉบับที่ 151419 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

January 22nd, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151418 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

January 17th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151417 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2023 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

January 17th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151415 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลพระคริสตสมภพ

December 29th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151414 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

December 21st, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151413 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

December 21st, 2022