สารวัด ฉบับที่ 151398 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

September 14th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151397 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 21สมโภชพระนางมารีย์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

August 24th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151396 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

August 24th, 2022

 

สารวัด ฉบับที่ 151395 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

August 10th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151394 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

August 1st, 2022

 

สารวัด ฉบับที่ 151393 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

July 24th, 2022

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022
คุณพ่ออันโตนีโอ รติ พรหมเด่น พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมฑูตไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มิสซาแรกสำหรับสัตบุรุษวัดของเรา
คุณพ่อเคยมาฝึกงานอภิบาลสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนคำสอนวัดของเราในปี 2019 และคุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 ณ วัดพระแม่มวลชนนานาชาติ จ.เชียงราย
ขอพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า เสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าอำนวยพระพรให้คุณพ่อทำหน้าที่สงฆ์อย่างสมบูรณ์ตลอดไป