สารวัด ฉบับที่ 151556 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

December 18th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151555 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151554 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151553 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151552 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151551 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023