เนื้อหาทั้งหมดของ ‘ประกาศจากทางวัด’

สารวัด ฉบับที่ 151394 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

Monday, August 1st, 2022

 

สารวัด ฉบับที่ 151393 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

Sunday, July 24th, 2022

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022
คุณพ่ออันโตนีโอ รติ พรหมเด่น พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมฑูตไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มิสซาแรกสำหรับสัตบุรุษวัดของเรา
คุณพ่อเคยมาฝึกงานอภิบาลสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนคำสอนวัดของเราในปี 2019 และคุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 ณ วัดพระแม่มวลชนนานาชาติ จ.เชียงราย
ขอพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า เสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าอำนวยพระพรให้คุณพ่อทำหน้าที่สงฆ์อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับพรจากพระสงฆ์ใหม่

Monday, July 18th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151392 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

Monday, July 18th, 2022

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สารวัด ฉบับที่ 151391 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

Thursday, July 14th, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151390 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

Saturday, July 2nd, 2022