เนื้อหาทั้งหมดของ ‘ประกาศจากทางวัด’

ฉบับที่ 14021 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014 เทศกาลปัสกา

Friday, May 23rd, 2014

บอกเล่าให้ฟัง

ชุมชนวัดเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ ซึ่งเป็นของพวกเราทุกๆคนที่ย้ายมาอยู่ เกิด และรับศีลล้างบาปที่นี่ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนา เป็นต้นเรื่องของความเชื่อศรัทธา เรื่องวัตถุภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเป็นหูเป็นตาอะไรเสียหายก็ต้องซ่อมแซมกันไป พวกเราอย่าไปพึ่งพิงอิงความเชื่อศรัทธาของเรากับบุคคลและวัตถุสิ่งของภายนอก เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา บุคคลก็จะล้มหายตายจากโยกกันไปย้ายกันมาตามวาระของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง เราต้องพึ่งพิงอิงความเชื่อศรัทธาของเราไว้กับพระเป็นเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นนิรันดร์

(more…)

ฉบับที่ 14020 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เทศกาลปัสกา

Saturday, May 17th, 2014

บอกเล่าให้ฟัง

เพื่อนร่วมทางแห่งความเชื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราคริสตชน ถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับการเดินทาง ความเชื่อเป็นชีวิต การดำเนินชีวิตในความเชื่อจึงเป็นการเดินทางเช่นเดียวกัน แต่เป็นการเดินทางติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ แน่นอนที่สุดในหนทางที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงพระดำเนินเป็นหนทางแห่งไม้กางเขน เป็นหนทางแห่งการตอบสนองพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าไม่ใช่การทำตามใจตนเอง หนทางนี้จึงต้องการความเพียรพยายามและความอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพราะบนหนทางสายนี้มีอุปสรรคมากมาย เริ่มจากตนเอง การเอาชนะอำเภอใจของตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรคยังอาจมาจากผู้คนรอบข้าง แบบอย่างไม่ดี สิ่งยั่วยวนทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ในการเดินทางแห่งความเชื่อคริสตชนต้องช่วยกัน เป็นเพื่อนร่วมทางของกันและกัน

(more…)

ฉบับที่ 14005 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

Friday, January 31st, 2014

บอกเล่าให้ฟัง

ความผสานกลมกลืนทำให้โลกของเราน่าอยู่ มีความสงบสันติ ความงดงาม ความไพเราะ เมื่อทอดสายตาจากเนินเขาสูงไปสู่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ เราเห็นดอกไม้หลายหลากสีสันเป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงาม วงดนตรีมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่มีเสียงแตกต่างกัน นักดนตรีที่มีฝีมือสามารถเล่นเครื่องดนตรีเหล่านั้นขับกล่อมออกมาเป็นเสียงที่กลมกลืน เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจให้แก่ผู้ฟัง ฯลฯ ถ้าบนโลกของเราใบนี้มีสีเดียว เสียงเดียว มีอะไรเหมือนๆกันไปหมด อะไรจะเกิดขึ้นหนอ โลกแบบนี้คงเป็นโลกที่น่าเบื่อไม่น่าอยู่ไม่มีความสวยสดงดงาม เพราะขาดสีสันแห่งชีวิต

(more…)

ประกาศประจำสัปดาห์ (3 กุมภาพันธ์ 2013)

Thursday, January 31st, 2013
 1. วันอาทิตย์นี้ สภาพระสังฆราชขอให้พี่น้องช่วยบริจาค เพื่อช่วยเหลืองานคณะธรรมทูตแห่งประเทศไทย พี่น้องสามารถบริจาคได้ที่ตู้ทานกลางวัด
 2. ศาลาอเนกประสงค์ก็คืบหน้าไปได้พอสมควรแล้ว และวัดเราได้ใช้บ้างแล้วในวันฉลองวัด ผู้ที่มีความปรารถนาจะช่วยเหลือในการสร้าง ทำได้ที่ตู้ทานหน้าวัด หรือนำมามอบให้คุณพ่อเจ้าวัด
 3. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์นี้ หลังมิสซาเวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกๆท่านเข้าประชุมกันโดยพร้อมเพียง
 4. วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2013 เป็นวันตรุษจีน ขอเชิญพี่น้องมาร่วมขอพรพระเจ้าในวันปีใหม่ของชาวจีน มิสซาเวลา 8.30 น. หลังมิสซามีแจกส้มตามธรรมเนียมของชาวจีน
 5. วันพุธที่ 13 ก.พ. 2013 เป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเสกและโปรยเถ้า เวลา 19.00 น. ในวันพุธรับเถ้าคริสตชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องทำพลีกรรมหรืออดเนื้อ และผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ต้องจำศีลอดอาหาร หมายถึงทานอิ่มเพียงมื้อเดียว อีกสองมื้อทานพออยู่ได้
 6. วันอาทิตย์นี้มีโปรดศีลล้างบาปเด็กที่ส่งข้อมูลล่วงหน้าไว้แล้ว

ประกาศประจำสัปดาห์ (27 มกราคม 2013)

Friday, January 25th, 2013
 1. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญผู้ช่วยมิสซา ผู้ที่สนใจจะมาช่วยมิสซา และอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทยหลังมิสซา เพื่อซ้อมช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
 2. วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2013 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน มีโปรดศีลล้างบาปเด็กหลังมิสซา ผู้ที่ปรารถนานำเด็กมารับศีลล้างบาปให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ใบกรอกข้อมูลรับได้ที่บ้านพักพกระสงฆ์ ส่งก่อนวันล้างบาป
 3. ศาลาอเนกประสงค์ก็คืบหน้าไปได้พอสมควรแล้ว และวัดเราได้ใช้บ้างแล้วในวันฉลองวัด ผู้ที่มีความปรารถนาจะช่วยเหลือในการสร้าง ทำได้ที่ตู้ทานหน้าวัด หรือนำมามอบให้คุณพ่อเจ้าวัด
 4. วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2013 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุมาร่วมมิสซาเวลา 10.30 น. ก่อนมิสซามีสวดภาวนาร่วมกันและรับศีลอภัยบาป
 5. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2013 หลังมิสซาเวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกๆท่านเข้าประชุมกันโดยพร้อมเพียง
 6. วันพุธที่ 13 ก.พ. 2013 เป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเสกและโปรยเถ้า เวลา 19.00 น.