เนื้อหาทั้งหมดของ ‘กลุ่มต่างๆ ของวัดรังสิต’

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กบ้านแห่งความหวัง2011

Wednesday, February 2nd, 2011

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์ พร้อมด้วย เยาวชนและสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า ไปร่วมจัดกิจกรรมสนุกสนานให้เด็กๆและเยาวชนบ้านแห่งความหวัง ศูนย์นักบุญมาร์ติน บรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เชิญชมได้จากภาพครับ

สารวัด ฉบับที่ 886 วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

Saturday, January 8th, 2011

บอกเล่าให้ฟัง

“ถ้าเราพูดว่า เราไม่มีบาป เรากำลังหลอกตนเอง และ ความจริง ไม่ได้อยู่ในเรา………ถ้าเราพูดว่า เราไม่เคยทำบาป เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา”(1ยน.1:8-10) สิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้บทจดหมายของท่าน ทำให้เราทราบว่าปัญหาในเรื่องศีลอภัยบาป เกิดขึ้นคล้ายๆกันทุกยุคทุกสมัย นั่นก็คือมีหลายๆคนคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรลุธรรมแล้ว ไม่มีบาปจึงไม่ต้องไปรับศีลอภัยบาป นักบุญยอห์นสอนว่าคนที่คิดเช่นนี้ กล่าวเช่นนี้ กำลังหลอกตนเอง และทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสคำเท็จ เพราะกิจการต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำเพื่อเรา การบังเกิดมาเป็นมนุษย์ การรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มีจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากบาป หรือไถ่บาปมนุษยชาติ ถ้ามนุษย์ไม่มีบาปพระองค์จะทำเช่นนั้นเพื่ออะไร

(more…)