สารวัด ฉบับที่ 835 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เทศกาลธรรมดา

บอกเล่าให้ฟัง

ความพลาดพลั้งหรือความไม่สมบูรณ์แบบในการทำงาน เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ พ่อถือว่า 100% เป็นของพระเป็นเจ้า 90% เป็นของผู้ชำนาญงานมืออาชีพ 80% เป็นของเราคนธรรมดาสามัญ แน่นอนที่สุดเมื่องานทั้งหลายผ่านพ้นไปและเรามาทบทวนประเมินผล เราย่อมเห็นความดี และความบกพร่องในงานนั้น หลักคิดของพ่อมีอยู่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในน้ำใจดีของทุกๆคน อย่าคาดหวังมากเกินไป มองโลกในแง่บวกขอบคุณพระเป็นเจ้า ขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจดี แม้มีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นครู เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องอย่ากล่าวโทษกัน อย่าโทษกันไปโทษกันมา แต่ให้ไปตรวจสอบดูที่ระบบและวิธีการทำงานของเราว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่เพื่อให้การทำงานครั้งต่อไปสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก้าวหน้าต่อไป

ผลพลอยได้จากการทำงานร่วมกันคือการสร้างคน ระหว่างที่เราจัดงานหรือทำงานเราต้องพยายามหาทายาท เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ พ่อดีใจทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เรียกเยาวชนหรือเด็กๆมาช่วยทำงาน นอกจากเราจะได้คนช่วยแล้ว เรายังได้สอนเขาให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่แทนเราต่อไปในอนาคต การทำงานร่วมกันยังเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเผชิญปัญหาด้วยกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยกัน มองข้ามความบกพร่องความพลาดพลั้ง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้อภัยได้หรือไม่ ถ้าเราทำได้การทำงานร่วมกันก็จะเป็นการสร้างคน สร้างความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนแห่งความเชื่อของเรา

ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน เพราะคนเรามีความสามารถต่างกัน และทุกคนมีความอ่อนแอบางครั้งอาจจะพลาดพลั้ง ผลงานจึงออกมาไม่ค่อยดีนัก เราจะเอาผลงานมาวัดค่าของความเป็นคนไม่ได้ ตอนพ่อบวชใหม่ๆพ่อเคยมาวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต พ่อจำได้ว่าพ่อพบบทกลอนบทหนึ่งติดที่หน้าห้องน้ำของบ้านพักพระสงฆ์ เขาเขียนไว้ว่า ดูคนให้ดูใจ ไม่ใช่ดูงาน ดูงานให้ดูคน ไม่ใช่ดูที่ผลสำเร็จ ค่าของคน อยู่ที่ผลของใจ ค่าของใคร อยู่ที่ใจคนนั้น ดังนั้นพ่อคิดว่า “น้ำใจที่พวกเรามีต่อวัดและชุมชนแห่งความเชื่อนี้มีคุณค่า” คงไม่มีอะไรมาลบล้างและตอบแทนได้ น้ำใสใจจริงที่เรามีจะเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าอวยพร พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนว่า “พระเป็นเจ้าผู้ทรงหยั่งรู้ทั้งในที่เร้นลับและในที่แจ้งจะตอบแทนน้ำใจดีของท่าน” สันติสุขจงมีแด่ผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

จากคุณพ่อเจ้าวัด

การไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น

การไวต่อความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก ที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องเพราะนั่นหมายความว่าเราสนใจ เราห่วงหาอาทรต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเรา เหตุการณ์ในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี แม่พระเป็นเพียงแขกรับเชิญ แต่พระนางรู้ถึงความเดือดร้อน และการต้องการความช่วยเหลือของเจ้าภาพงานเลี้ยงนั้น เพราะพระนางสังเกต และไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น “เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า เขาไม่มีเหล่าองุ่นแล้ว” (ยน.2:3) และด้วยความเชื่อ และความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระนางได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และในที่สุดทุกสิ่งก็ผ่านไปด้วยดีเกินความคาดหมาย

ความวุ่นวายที่เกิดบนโลกใบนี้ ในประเทศ ในสังคมและครอบครัวของเราเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเคยคิดบางไหม อาจเป็นเพราะว่าเราขาดความไวต่อความรู้สึกและความต้องการของบุคคลรอบข้าง หรือเป็นเพราะว่าเรามีโลกส่วนตัวที่แน่นหนามากจนกระทั่งไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่า “ธุระไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องของฉัน” สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นการขาดความรักต่อผู้อื่นทั้งสิ้น เพราะความรักแท้เป็นการกระทำเพื่อผู้อื่น เป็นการอุทิศตน เสียสละเพื่อความดีของผู้อื่น ซึ่งแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแบบนี้ ก็คือองค์พระเยซูคริสตเจ้าเองชีวิตของพระองค์เป็นการกระทำเพื่อผู้อื่นเสมอ พระองค์น้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาโดยยอมรับทนทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ บนโลกที่สวยงามที่เราอาศัยอยู่อาศัยทำกินของเราใบนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในสังคมของเราเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ความแตกแยก การก่อการร้าย ความวุ่นวาย ฯลฯ ในครอบครัวของเรา ลูกของเรา สามีของเรา ภรรยาของเรา พนังงานในบ้านของเรา พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเราสังเกต รับรู้เรื่องราวเหล่านี้บ้างไหม ถ้าเราลองหันมาใสใจกันและกันมากขึ้นเชื่อว่าสังคมของเราจะน่าอยู่กว่านี้ ครอบครัวของเราจะมีความรักความอบอุ่นมีความสุขมากขึ้น เพราะเราจะรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริง ความต้องของผู้อื่นและสามารถเติมส่วนที่ขาดไป เช่นเดียวกับแม่พระได้เติมส่วนที่ขาดไปในงานเลี้ยงมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี ขอให้แบบอย่างของแม่พระในการไวต่อความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นเตือนใจเรา ให้พยายามเป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้า ที่จะเติมความรัก และสันติสุขที่ขาดหายไปในทุกที่ที่เราอยู่

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. รับศีลกำลังของนักเรียนในโรงเรียนเขต 2 วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2010 ณ วัดแม่พระฟาติมาดินแดง เวลา 10.30 น. นักเรียน และพ่อแม่ทูนหัวให้ไปถึงที่วัด 9.30 น.
  2. โอกาสปีพระสงฆ์ขอเชิญชวนให้พี่น้อง สวดภาวนา และอ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว และร่วมกิจกรรมกับสภาอภิบาลด้วยการบันทึกคำภาวนาลงในแผ่นรูปหัวใจ ต่อไป
  3. ประกาศแต่งงาน ระหว่าง นาย ยอห์นบอสโก ธณัฐ วิทยานุลักษณ์ บุตรของ นาย วิสุทธิ์ และนาง มีนา วิทยานุลักษณ์ กับ นางสาว พีราวรรณ สายทอง บุตรของ นาย พนม และ นาง วีราวรรณ สายทอง ผู้ใดทราบว่าทั้งสองมีข้อขัดขวางใดๆในการแต่งงานต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดทราบ

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.