เวลาพิธีบูชามิสซา

พิธีกรรมวัน/เดือนเวลาภาษา
วันธรรมดาจันทร์ – พุธเช้า 7.00 น.ไทย
วันธรรมดาพฤหัสบดี – ศุกร์ค่ำ 19.00 น.ไทย
วันเสาร์ ค่ำค่ำ 19.00 น.ไทย
วันอาทิตย์เช้า9.00 น.ไทย
เช้า11.00 น.อังกฤษ

** ทุกวันเสาร์ต้นเดือน : มิสซาผู้สูงอายุ เวลา 10.00 น