เวลาพิธีบูชามิสซา

พิธีกรรมวัน/เดือนเวลาภาษา
วันธรรมดาจันทร์ – อังคารเช้า 7.20 น.
วันธรรมดาพุธ – ศุกร์ค่ำ 19.00 น.ไทย
วันเสาร์ค่ำ18.30 น. สวดภาวนาพร้อมกัน, 19.00 น. นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์, 19.30 น. บูชามิสซาขอบพระคุณต่อจากนพวารฯไทย
วันอาทิตย์เช้า9.00 น.ไทย
เช้า11.00 น.อังกฤษ