เวลาพิธีบูชามิสซา

พิธีกรรมวัน/เดือนเวลาภาษา
วันธรรมดาจันทร์ – พุธเช้า 7.00 น.ไทย
วันธรรมดาพฤหัสบดี – ศุกร์ค่ำ 19.00 น.ไทย
วันเสาร์ค่ำ18.30 น. สวดภาวนาพร้อมกัน,   19.00 น. นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์,   19.15 น. บูชามิสซาขอบพระคุณต่อจากนพวารฯไทย
วันอาทิตย์เช้า9.00 น.ไทย
เช้า11.00 น.อังกฤษ