ฉบับที่ 13033 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เทศกาลธรรมดา

บอกเล่าให้ฟัง

ทำไมคุณมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ คำถามนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญทางพิธีกรรมท่านหนึ่ง ท่านแนะนำว่าลองไปหาเหตุผลมาสนับสนุนคำถามนี้ดูว่า เราแต่ละคนมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ทำไม และเรียงเหตุผลที่มีคุณค่าน้อยไปหามาก

ปรารถนาที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระศาสนจักร การมาด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้อาจจะมีคุณค่าน้อย แต่อย่างน้อยยังแสดงว่าเราเคารพเชื่อฟังพระเจ้าและพระศาสนจักร โดยผ่านทางพระบัญญัติและทำให้เราไม่ตกในบาป

เพราะพ่อแม่พามาจนกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปแล้ว มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณในลักษณะนี้อย่างน้อยแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวนี้ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนา อบรมสั่งสอนลูกหลานดีให้มีความศรัทธาจนกลายเป็นนิสัยที่ดี

เพราะต้องการพบปะกับเพื่อนญาติพี่น้องที่รู้จักสนิทกัน การมาวัดแบบนี้ดีในเรื่องมิติทางสังคม อย่างน้อยก็ยังรู้ว่าคนมาวัดแบบนี้ยังคิดถึงคนอื่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องชอบร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยมิสซา ไปเยี่ยมบ้านสงเคราะห์ คนพวกนี้ชอบกิจกรรมอย่างน้อยทำให้เขาได้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรตามโอกาสต่างๆ

ความชอบส่วนบุคคล ชอบพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้เทศน์ เกรงใจ ฯลฯ ถึงแม้จะเป็นความชอบส่วนบุคคล หรือชอบเรื่องอะไรก็ตามอย่างน้อยเขาก็ได้มาปฏิบัติศาสนกิจ ในฐานะเป็นคริสตชนที่ดี

ชอบร้องเพลงในวัดไพเราะดี พิธีกรรม และพิธีการต่างๆสง่างามดี มีบางคนมาเพราะเหตุผลนี้เหมือนกัน ถึงขนาดมีคนมาขอแต่งงานในวัด อยากเห็นพิธีกรรม แสดงว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้คนมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณได้เหมือนกัน

มาวอนขอความช่วยเหลือต่างๆจากพระเจ้า บูชาขอบพระคุณเป็นคารวะกิจสูงสุดของพระศาสนจักร การมาวอนขอความช่วยเหลือต่างๆจากพระเจ้า จึงเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นเรื่องที่ดีด้วย

มาเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าเป็นต้นตอนพระสงฆ์เทศน์ เพื่อหาข้อคิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน บางครั้งเป็นคำตอบสำหรับชีวิตบ้าง เป็นกำลังในการดำเนินชีวิตบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

มาด้วยความรู้คุณพระเจ้า จึงมาสรรเสริญ ขอบพระคุณ และขอโทษพระเจ้า สำหรับบาปความผิดที่ได้กระทำมา เรื่องนี้เป็นความสำนึกที่มีคุณค่าที่เราควรจะมีกันทุกๆคน

มาเพราะตระหนักดีว่า มิสซาบูชาขอบพระคุณ เป็นบูชาเดียวกับบูชาบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ เป็นการรื้อฟื้นบูชาบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสตเจ้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และผู้ที่ปรารถนามาร่วมจึงมีส่วนร่วมในการถวายบูชานั้น โดยถวายตนเป็นบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้า เพื่อร่วมในการชดเชยบาปโดยดำเนินชีวิตรักและรับใช้ผู้อื่น

ท่านยังแนะนำไว้ด้วยว่าสามารถจัดลำดับและเติมในสมุดบันทึกได้เรื่อยๆ ถ้าเราสามารถคิดเหตุผลดีๆขึ้นได้อีก เพราะการกระทำเช่นนี้จะทำให้เราเข้าใจคุณค่า และความหมายของการมาร่วมบูชาขอบคุณในวันอาทิตย์มากขึ้นนั่นเอง

จากคุณพ่อเจ้าวัด

Magnificat ประกาศเกียรติสูงส่งของพระนางมารีย์

วันนี้พระศาสนจักรในประเทศไทยสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งวันสมโภชตรงวันคือวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี พระศาสนจักรเลือกบท Magnificat (บทเพลงสรรเสริญของแม่พระ) มาอ่านให้เราฟังเพื่อประกาศเกียรติสูงส่งของพระนางมารีย์ ในเหตุการณ์ที่พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนักบุญเอลิซาเบธ เมื่อนักบุญเอลิซาเบธพบกับพระนางมารีย์ท่านได้ทักทายพระนางมารีย์ ด้วยข้อความที่ยกย่องให้เกียรติพระนางมารีย์แบบสุดๆ “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า”(ลก.1:42-43) พระนางมารีย์กล่าวสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และตอบว่า “เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข”(ลก.1:48)

จากคำตอบของพระนางมารีย์ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่สำคัญสำหรับเรา ในกระแสของโลกหลายๆคนพยายามสร้างอิทธิพลให้ตนเองดูน่าเกรงขาม มีบารมีเพื่อแสวงหาเกียรติยศมาประดับตน จนคนรอบข้างคร้ามเกรงพิจารณาภายนอกดูเหมือนว่าจะทำได้สำเร็จ เพราะมีคนจำนวนมากคร้ามเกรงเขา แต่ความจริง “การให้เกียรติที่แท้จริง” เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกร้องจากผู้อื่น ตรงกันข้ามผู้อื่นจะให้กับใครคนหนึ่งที่เขาพิจารณาว่าเป็นคนดีมีเกียรติน่านับถือ สมควรได้รับการเคารพยกย่อง เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ผู้เลือกสรรของพระเจ้า ที่แสนสุภาพบริสุทธิ์ผุดผ่องได้รับเกียรติเป็นมารดาของพระเจ้า เมื่อนักบุญเอลีซาเบธพบและพิจารณาแล้วว่าสตรีผู้นี้สมควรได้รับเกียรติ ท่านก็ให้เกียรติพระนางอย่างเหมาะสม จนพระศาสนจักรได้เอาคำทักทายของท่านมาแต่งเป็นส่วนหนึ่งในบทวันทามารีย์ “ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก” เพื่อประกาศให้เกียรติของพระนางมารีย์ก้องไกลไปทั่วแผ่นดิน สมกับที่พระนางมารีย์ได้กล่าวไว้ในบทเพลงสรรเสริญของพระนางว่า “ชนทุกทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข”(เป็นผู้มีบุญ)

บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ ประกาศพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเด่นชัดว่า “พระองค์….ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น”(ลก.1:51-52) และพระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนอย่างเป็นรูปธรรมในภายหลังว่า “ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”(ลก.14:11) พระนางมารีย์จึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้สูงส่ง เพราะพระนางเป็นผู้ที่น้อมรับและกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดเวลา แม้ว่าจะต้องทนทุกข์ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายแค่ไหนจนถึงแทบเชิงไม้กางเขน พระนางเป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตนยอมมอบทุกสิ่งที่พระนางเป็นและมีแด่พระเจ้า ยอมเป็นผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ พระเจ้าจึงทรงยกย่องให้เกียรติพระนางเป็นมารดาของพระองค์ จึงเป็นการเหมาะสมยิ่งแล้วที่พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศว่า “พระนางได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของผู้ชอบธรรม ขอให้วันสมโภชวันนี้ช่วยเราให้เห็นแบบอย่างอันงดงามแห่งชีวิตของพระนางมารีย์ และปฏิบัติตาม หลังจากที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างชีวิตอันงดงามนี้แล้ว เราจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับพระนางได้รับความรอดพ้นทั้งกายและวิญญาณ

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. การสร้างศาลาอเนกประสงค์ คืบหน้าไปเรื่อยๆ กำแพง การทำหินล้าง ตบแต่งภายในจวนจะเสร็จแล้ว และจะลงมือสร้างโรงครัวต่อไป ผู้ใดต้องการช่วยค่าก่อสร้าง บริจาคได้ที่ตู้ทานหน้าวัด หรือที่พ่อก็ได้
  2. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที่ปรารถนามาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที่สนใจมาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทย เพื่ออ่านพระคัมภีร์ร่วมกันและจัดตารางเวลา หลังมิสซา
  3. วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2013 มีประชุมเยาวชนที่ห้องประชุมของวัดหลังมิสซา ขอเชิญเยาวชนเข้าประชุม และผู้ที่สนใจสมัครร่วมกลุ่มเยาวชน มาสมัครได้
  4. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2013 หลังมิสซาเวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลเข้าประชุมกัน โดยพร้อมเพียง
  5. เขต 2 จัดแสวงบุญปีแห่งความเชื่อ วันที่ 23 ต.ค. 2013 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน รถออกจากที่วัดเวลา 6.00 น. สำรองที่นั่งและลงเบอร์โทรศัพท์ได้ที่หน้าวัด
  6. วันนี้หลังจากจบมิสซา พระสงฆ์ถวายกำยานหน้าพระรูปแม่พระ ถวายช่อดอกไม้ หลังจากนี้มีถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ

download ไฟล์ สารวัดฉบับเต็ม ได้ที่นี่ สารวัดประจำสัปดาห์ 18-08-2013

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.