ฉบับที่ 15005 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

บอกเล่าให้ฟัง

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นสามสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนว่า “ทุกสิ่งที่อออกมาจากปาก ก็คือสิ่งที่ออกมาจากใจ” เมื่อกล่าวถึง “ใจ” หรือ “จิตใจ” เราไม่ได้หมายถึงอวัยวะหัวใจของมนุษย์ พ่อขออธิบายว่า “ใจ”เป็นสภาวะภายในที่เป็นนามธรรม นักปราชญ์ผู้รู้บางท่านได้อธิบายว่า “การพูดของคนๆหนึ่งคือการคิดเสียงดังๆให้คนอื่นได้ยิน” ความคิดเช่นนี้คล้ายๆกับคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง ดังนั้นเวลาเราพูดอะไรบ่อยๆแสดงว่าเรากำลังคิดถึงสิ่งนั้น หรือมีสิ่งนั้นหมักหมมอยู่ในใจ และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างแน่นนอน เรากำลังจะถึงวันตรุษจีนมีธรรมเนียมจีนบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ในวันตรุษจีนหรือในวันชิวอิกคนจีนเขาห้ามพูดคำหยาบ พูดเรื่องไม่ดีไม่เป็นมงคลต่อชีวิต ห้ามด่าและสาปแช่ง ถ้าพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งปีอะไรทำนองนั้น อันที่จริงธรรมเนียมนี้ก็มีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่เหมือนกัน เพราะความคิดในเชิงบวกคิดเรื่องดีๆมีผลในเชิงพฤติกรรมด้านการพัฒนาของมนุษย์ อย่างน้อยเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เราก้าวหน้าในทางที่ดี ส่วนความคิดในเชิงลบหรือมีความคิดร้ายๆจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจและหลายๆครั้งทำให้ชีวิตของเราชะงักงัน จมอยู่ในเรื่องร้ายจมอยู่กับเรื่องที่ทำให้จิตใจมัวหมอง เมื่อเป็นเช่นนี้คนๆนั้นจะก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้การคิด การพูด ถึงตนเองและผู้อื่นในเรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้ายๆ จึงเป็นการตอกย้ำเชิงพฤติกรรมทำให้คนๆนั้นเป็นอย่างนั้นไปในที่สุด อันที่จริงถ้าเราอ่านหรือฟังพระวาจาของพระเจ้า อย่างไตร่ตรองและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เราจะพบว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเตือนเราเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน “ใครก็ตามที่กล่าวกับคนอื่นว่า “ไอ้บ้า” “ไอ้โง่” จะถูกปรับโทษอย่างหนัก” การด่าคนอื่น “ไอ้บ้า” “ไอ้โง่” สำหรับเราอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยชิวๆ เพราะเราใช้จนเคยชินแล้ว แต่ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว นักจิตวิทยาวัยเด็กเขาห้ามนักหนาว่า “พ่อแม่ และคุณครู ห้ามตราหน้าหรือด่าลูกและลูกศิษย์ว่า “โง่” เพราะเด็กที่โดนอย่างนั้นจะโง่จริงๆ” เพราะฉะนั้นเราต้องไม่คิดร้ายถึงตนเองและผู้อื่น เราต้องไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่นเป็นต้นเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของเราเอง เพราะวาจาของพ่อแม่ถือได้ว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังนี้พี่น้องจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะมันเป็นเพียงทฤษฎีที่พูดกันไปอย่างนั้นเองเชื่อถือไม่ได้ แต่คนที่ คิดดี พูดดี ทำดี ก็เป็นศรีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองมิใช่หรือ การไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นอย่างน้อยก็ช่วยเราไม่ให้สร้างศัตรู สุภาษิตจีนเขาสอนว่า “มีเพื่อนที่ดีเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆคนยังไม่เพียงพอ แต่มีศัตรูแค่คนเดียวก็มากไปแล้ว”พี่น้องพ่อพยายามเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเรื่อยมา พ่อหวังเพียงว่าการเป็นคนช่างคิดช่างฝันและกล้าคิดออกมาดังๆของพ่อ อาจจะมีข้อคิดอะไรสำหรับผู้ที่ได้อ่านบ้าง ถ้าหากมีเรื่องผิดพลาดประการใดพ่อขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย พี่น้องอย่าถือสาเพราะไม่มีใครที่สามารถรู้ไปเสียทุกเรื่อง แต่การกล้าแสดงความคิดของตนเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจเป็นเรื่องที่ดี บางทีอาจจะเป็นเวทีที่เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ถ้ามีคนนำไปคิดต่อและกล้าแสดงทัศนะพูดคุยกับผู้อื่น การพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีครับ มันจะทำให้เราได้รับความคิดและมุมมองใหม่ๆ

จากพ่อคนเดิม

หน้าที่การเป็นประกาศก

หน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในความเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้ามี 3 ประการคือ การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เน้นถึงหน้าที่การเป็นประกาศก หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติกล่าวอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ประกาศกเหมือนท่านเกิดขึ้นสำหรับท่าน จากบรรดาพี่น้องของท่าน ท่านจะต้องเชื่อฟังเขา”(ฉธบ.18:15) นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสไว้ และทรงกำชับด้วยว่าประกาศกจะเป็นผู้ที่นำเอาพระวาจามาบอกกับประชากร พระวาจานั้นอาจเป็นคำสอน คำตักเตือน คำให้กำลังใจ ส่วนประชากรจะต้องเชื่อฟังประกาศก ถ้าประกาศกไม่ได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแต่ประกาศคำที่มาจากที่อื่น พระองค์จะเอาเรื่องประกาศกนั้น

พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนอย่างทรงอำนาจ “คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจ ไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์”(มก.1:22) ความประทับใจในคำสอนอาจมีสาเหตุหลายอย่าง คำสอนนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความหวัง กำลังใจ และสัมผัสใจของผู้ฟัง ที่สำคัญที่สุดผู้ฟังประทับใจในการดำเนินชีวิตของผู้สอน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คำสอนนั้นมีพลังในการสอน มีแรงดึงดูดใจให้คนอยากฟัง ในบริบททางสังคมของชาวยิวในสมัยนั้น คำสอนมักจะออกมาในลักษณะของคำสั่งห้าม ห้ามคบหากับคนประเภทนั้นประเภทนี้ ถ้าคบแล้วจะกลายเป็นคนบาปคนมีมลทิน คำสอนนั้นกีดกันปิดโอกาสในการกลับใจคืนดีกับพระเจ้าของคนบางพวก คนพวกนี้จึงไม่มีทางไปสวรรค์ได้เลย เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงเทศน์สอน พระองค์ประกาศเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ พระอาณาจักรสวรรค์ตามคำสอนของพระองค์ เปิดต้อนรับทุกคน มีเงื่อนไขเพียงต้องกลับใจเปลี่ยนวิถีทางดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ คำสอนเช่นนี้ทำให้ประชาชนมีความหวัง เป็นคำสอนที่มีพลังสามารถทำให้คนปรับเปลี่ยนวิถีทางดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงประทับใจในคำสอนของพระองค์ รู้สึกว่าคำสอนของพระองค์มีอำนาจ และพระองค์สอนไม่เหมือนธรรมาจารย์คนอื่นๆ

สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 สอนว่าคริสตชนที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน มีส่วนในความเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า จึงมีส่วนร่วมในพันธกิจ 3 ประการคือ การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ ด้วยเหตุนี้คริสตชนทุกคนจึงต้องทำหน้าที่ประกาศกในการประกาศข่าวดี พ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนตักเตือนลูกๆของตน เราทุกคนจึงสามารถตักเตือนกันและกันได้ และเป็นต้นพระสงฆ์ศาสนบริกรของพระศาสนจักร เราต้องยอมรับว่าพวกท่านได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้า ให้เป็นประกาศกท่ามกลางหมู่คริสตชน พระสงฆ์จึงต้องทำหน้าที่ประกาศกในการสอน และตักเตือนสัตบุรุษเมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นในกลุ่มคริสตชน ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์โดยพิจารณาไตร่ตรองเราจะพบว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงทำหน้าที่ประกาศกอย่างครบถ้วน พระองค์ทรงสอนให้ความหวังกำลังใจแก่ประชาชน บางครั้งพระองค์ทรงตำหนิติเตียนถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา ขอให้เราคริสตชนเป็นต้นพระสงฆ์ศาสนบริกรของพระเจ้า เลียนแบบองค์พระเยซูคริสตเจ้าในการทำหน้าที่ประกาศกประกาศข่าวดี มีความกล้าหาญที่จะตักเตือนกันและกัน และสามารถยอมรับบทบาทหน้าที่นี้ด้วยใจกว้าง

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์นี้ เป็นวันธรรมฑูตไทย พี่น้องที่ต้องการช่วยบริจาค เพื่อช่วยเหลืองานคณะธรรมทูตไทย สามารถบริจาคได้ที่ตู้ทานกลางวัด
  2. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์นี้ หลังมิสซา ขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
  3. วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2015 ขอเชิญผู้ช่วยมิสซา และผู้ที่สนใจจะมาช่วยมิสซา รวมทั้งผู้ที่สนใจมาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทยหลังมิสซาเวลา 10.30 น. เพื่ออ่านพระคัมภีร์ร่วมกันและซ้อมการช่วยมิสซา
  4. วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2012 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนาและร่วมบูชาขอบพระคุณร่วมกัน เวลา 10.30 น. ก่อนมิสซามีสวดภาวนาร่วมกันและรับศีลอภัยบาป
  5. ขอให้พี่น้องนำใบลานมาส่งคืนที่วัด เพื่อทางวัดจะได้นำไปทำเถ้าเพื่อใช้ในวันพุธรับเถ้า

download ไฟล์ สารวัดฉบับเต็ม ได้ที่นี่ สารวัดประจำสัปดาห์ 01-02-2015

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.