ฉบับที่ 13046 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2013 เทศกาลธรรมดา

บอกเล่าให้ฟัง

เวลานี้เราเข้าสู่บรรยากาศของการเตรียมฉลองคริสตมาสและการฉลองวัดแล้ว พ่อยอมรับว่าในปีนี้การเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวัดสำหรับพ่อต้องใช้ความทรหดอดทนมากที่สุด เพราะพ่อยังไม่สามารถที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างเต็มที่นัก บางสิ่งบางอย่างจึงต้องรอเวลาไว้ก่อน บางสิ่งบางอย่างต้องขอให้พี่น้องมาช่วยทำให้ สภาพเช่นนี้เป็นสภาพที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล อึดอัด และเป็นทุกข์มากทีเดียว พ่อได้แต่คุกเข่าลงภาวนาวอนขอพระเจ้า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทวีความเชื่อ ความวางใจในพระองค์ ให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด” พ่อวอนขอให้ใจพ่อสงบลง วางใจในพระเจ้า และวางใจในน้ำใจดีของพี่น้องทุกๆท่าน ที่จะร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้การฉลองคริสตมาสและการฉลองวัดผ่านพ้นไปด้วยดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ในเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ และพ่อได้แจ้งให้พี่น้องทราบอย่างตรงไปตรงมาว่า พ่อคงทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะอาการป่วยของพ่อคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม จึงขอพี่น้องช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นขาเป็นแขนแทนพ่อด้วย ถ้าพี่น้องเห็นหรือพบว่าอะไรควรทำแต่คิดว่ายังไม่ได้ทำก็ต้องรีบบอกกล่าวให้พ่อและสภาภิบาลได้ทราบ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีการทำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร เราก็ถือเสียว่าเรามาช่วยกันเตือนความทรงจำแก่กันและกัน ที่พ่อต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่า หลังจากที่พ่อประสบอุบัติเหตุล้มลงในวัด ตอนแรกพ่อคิดว่าคงไม่มีผลต่อความทรงจำใดๆ แต่หลังจากได้ตรวจสอบดูงานหลายอย่าง ปรากฏว่าพ่อจำไม่ได้หลายเรื่องเหมือนกัน อาจเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้พ่อจึงขอความช่วยเหลือจากพี่น้องช่วยเตือนพ่อด้วย เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่ต้องทำอะไรหลายอย่างการเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวัด หลักใหญ่สำคัญก็คงมีเพียงสองประการเท่านั้น คือ การเตรียมภายนอก และการเตรียมภายในหรือการเตรียมจิตใจ การเตรียมภายนอก ก็คือการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ กิจกรรม การทำความสะอาดต่างๆ เวลานี้เราและผู้รับผิดชอบทุกๆท่านต้องสำรวจว่า อะไรอยู่ที่ไหน อะไรยังขาดอยู่บ้าง เรามองข้ามอะไรไปบ้างหรือเปล่า อุปกรณ์ต่างๆต้องตรวจเช็คดูว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ ฯลฯ การเตรียมภายในหรือการเตรียมจิตใจ เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดของเราที่มีการฉลองคริสตมาสและฉลองวัดติดกัน เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในเวลาส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ทางพิธีกรรม นั่นหมายความว่าวันเวลาได้ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งปี เราจึงต้องสำรวจดูตนเองว่า เราได้ใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่ามากแค่ไหน ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นมากน้อยเพียงใด เราพร้อมหรือไม่ที่จะต้อนรับองค์พระคริสตเจ้าในการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ วันเวลาที่เลยผ่านจึงเป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา เตือนเราให้เข้าใจถึงสัจธรรมแห่งชีวิต เหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับคืน มีหลายคนที่เรารักนับถือ เมื่อปีที่แล้วเคยมาร่วมฉลองคริสตมาสและฉลองวัดกับเรา ในปีนี้เขาจากเราไปแล้ว สิ่งที่ไม่เคยมีกลับมีขึ้น สิ่งที่เคยมีกลับหายไป นี่คือสัจธรรมที่เตือนใจเรา ให้เตรียมจิตใจอย่างดีในโอกาสที่เรากำลังเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวัด.

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

วันที่พระเจ้าเสด็จมา

เราอยู่ในช่วงเวลาสิ้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเตือนใจเราโดยอาศัยพระวาจาของพระเจ้าเกี่ยวกับวันที่พระเจ้าเสด็จมา วันนั้นจะเป็นวันแห่งความทุกขเวทนา น่ากลัว อกสั่นขวัญแขวนสำหรับคนอธรรม แต่เป็นวันแห่งการรอคอยด้วยความชื่นชมยินดี เพราะพระยุติธรรมของพระเจ้าจะปรากฏสำหรับผู้ชอบธรรม “วันนั้นกำลังมาถึง คือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบ แล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนซังข้าว…..แต่สำหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงนามของเรา ความเที่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งส่องรัศมีรักษาโรคให้หายได้” (มลค.3:19-20) ในพระวรสารนักบุญลูกา พระเยซูคริสตจ้าได้เตือนใจเราว่า อย่ายึดติดอยู่กับความมั่นคงถาวรสวยงามภายนอก โดยอาศัยภาพพจน์ของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย “พระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม…สักวันหนึ่งทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” (ลก.21:5-6) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอนิจจังไม่มีประโยชน์ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ในวันที่พระเจ้าเสด็จมา

วันที่พระเจ้าเสด็จมา หมายถึง วันสิ้นพิภพ ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะพระมหาตุลาการ เพื่อแยกคนดีออกจากคนชั่ว “บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์….พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย” (มธ.25:31-33) พระเยซูคริสตเจ้าทรงยืนยันกับเราว่า วันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอน และในวันนั้นจะมีเครื่องหมายเตือนหลายอย่าง เป็นความทุกขเวทนาที่น่าสะพรึงกลัว “ชนชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง…แผ่นดินไหว โรคระบาด ความอดอยากอย่างใหญ่หลวง…จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า” (ลก.21:10-11) ที่พระองค์ทรงบอกกับเราตรงไปตรงมาเช่นนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะขู่ให้เรากลัวเพื่อเราจะได้กลับใจไม่ทำบาป แต่เพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเวลาที่เราไม่คาดคิด “เพราะฉะนั้น จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา” (มธ.25:13) การเตรียมตัวเตรียมจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ เป็นความรอบคอบในการดำเนินชีวิต เปรียบเหมือนกับประเทศที่พร้อมรบในยามสงบ นักเรียนที่ทบทวนตำราเรียนอยู่ตลอดเวลา นักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ บัญชีที่ถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา การเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังกล่าวนี้ ก็จะทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญ เพราะเราได้ทำทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว กองทัพสามารถเข้ารบได้ทันที นักเรียนพร้อมเข้าสอบทุกเมื่อ บัญชีเปิดตรวจสอบได้ทุกเวลา และเราทุกคนจะสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี

ในวันส่งท้ายปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร ขอให้พวกเราพยายามอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา ที่พระเจ้าประทานให้ด้วยความเข้าใจ พยายามปรับเปลี่ยนวิถีทางดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประ สงค์ของพระเจ้า ในขณะที่ยังมีเวลาอยู่เพราะวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสำหรับเรา เพื่อเราจะได้สามารถเผชิญกับวันๆนั้นที่จะมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน ด้วยความเชื่อ ความหวัง และความชื่นชมยินดี.

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. ขอจิตอาสาเด็กและผู้ใหญ่เล่นละครคริสตมาส ซ้อมทุกวันอาทิตย์หลังมิสซา ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่หน้าวัด
  2. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน และผู้ปรารถนามาช่วยอ่านบทอ่าน รวมกันที่ศาลาเรือนไทย เพื่อจัดตารางเวลา และอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
  3. วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 จะมีงานปิดปีแห่งความเชื่อ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ผู้ที่ปรารถนาจะไปกับทางวัด ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่หน้าวัด รถออกเวลา 7.00 น. และใส่เสื้อสีโอรส ซึ่งมีจำหน่ายที่หน้าวัด ในราคา 180 บาท
  4. ขอให้เด็กๆ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ลงชื่อ เพื่อสอยดาวรับของขวัญในคืนวันที่ 24 ธ.ค. ได้ที่หน้าวัด
  5. ในช่วงวันคริสต์มาส-วันฉลองวัด ทางวัดจะจัดกิจกรรมหลายอย่าง พี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะช่วยทางวัดในด้านปัจจัยต่างๆที่จะใช้ในงาน อาทิ ของขวัญในวันคริสต์มาส อาหารที่จะเลี้ยงกันในวันครอบครัว และเลี้ยงสัตบุรุษในวันฉลองวัด ให้มาติดต่อหรือมอบได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ผอ.สภาอภิบาล และบริจาคได้ที่ตู้ทานกลางวัด
  6. ครอบครัวใดต้องการเชิญพระกุมาร และคณะนักขับร้องไปร้องเพลงอวยพรที่บ้าน ให้ลงชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ และที่สังเกตที่ชัดเจนได้ที่หน้าวัด
  7. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน มีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ผู้ที่ต้องการนำเด็กมารับศีลล้างบาป ให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ใบกรอกข้อมูลรับได้ที่บ้านพระสงฆ์

download ไฟล์ สารวัดฉบับเต็ม ได้ที่นี่ สารวัดประจำสัปดาห์ 17-11-2013

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.