เนื้อหาจาก October 11th, 2019

สารวัด ฉบับที่ 151249 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 17:5-10

เวลานั้น บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น”

ข้อคิด

ในฐานะผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเห็นแก่พระองค์ ความรักและการรับใช้ของเราต้องเป็นแบบที่ไร้เงื่อนไข เราต้องไม่ทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนจากพระองค์ เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้นมากมายและมีค่าเกินกว่าที่เราจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้า แม้ว่าเราจะทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ เราก็ไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมด ชีวิตของเราที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรักและชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ที่เสด็จมาเพื่อไถ่บาปเรานั้นยิ่งใหญ่และล้ำค่าเกินกว่าที่เรามนุษย์จะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ ดังนั้น เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสารวันนี้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”  (ลก. 17:10)

ความเชื่อ

ความเชื่อแม้เล็กเท่าฝุ่นดิน

แต่….ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอัศจรรย์

….เคลื่อนย้ายไม้ใหญ่ไปในทะเล

ความเชื่อมิใช่ปริมาณ

แต่….คุณภาพ แห่งความมั่นใจในความรักของพระเจ้า

ความเชื่อของพระองค์มิได้เป็นดอกผลของความบ้าบิ่น

แต่….หยั่งรากลึกในองค์พระเจ้า

ทรงประกาศสัมพันธภาพใหม่โดยปราศจากความหวาดกลัว

เรียกพระเจ้าว่า บิดา….แม้จะถูกตัดสินปรับโทษและถูกประหาร

ทรงกล้าหาญเพียงพอที่จะนำสาวกไปบนเส้นทางเดียวกัน

….แม้เสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งและถูกทรยศ

เป็นความเชื่อนี้เองที่ขับเคลื่อนให้พระองค์ก้าวไปอย่างหาญกล้า

….มิใช่เพื่อทำการประหลาดมหัศจรรย์

แต่….เพื่อคนจนและคนถูกทอดทิ้ง

เป็นความเชื่อเดียวกันที่ทำให้พระองค์มองทะลุกางเขน

….และก้าวเดินสู่ความตาย

เป็นความเชื่อนี้เองที่ทำให้พระองค์กล้าที่จะตัดพ้อ

….โอ้พระบิดา ทำไมจึงทอดทิ้งข้าพเจ้า

ฉันเชื่อมั่นในพระองค์…ผู้เป็นบิดา

….ผู้ทรงรักฉันมากที่สุด

….ผู้ไม่เคยอารมณ์เสียต่อเสียงร้องใดๆ ของมนุษย์

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของฉัน.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้จากอุดมสารนะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

ประกาศก่อนการแต่งงาน

ด้วย                                  นาย นิโคลาส ณรัณศักดิ์ จตุรวุฒิชัย

คริสตชนวัดเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก บุตรของ นายยอแซฟเจษฎา และ นางอันนา มุกดาพร

จะทำพิธีแต่งงานกับ                    อันนา ชนกพร ศรีจุฬางกูล

เพิ่งรับศีลล้างบาป ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 นี้

เป็นบุตรของ                       นายชำนาญ และ นางธนิษฐา ศรีจุฬางกูล

      ในวันเสาร์ที่ 22  ตุลาคม  2019  เวลา 10.00 น

หากผู้ใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง มีให้ทั้งสองแต่งงานกันได้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

 1. สรุปโควต้าที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิตจะได้บัตรเข้าร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจำนวน 234 ท่านและที่สนามเทพหัสดิน 182 ท่าน รวมถึงวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 อีกจำนวน 17 ท่าน

ทางวัดจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล – นักบุญ – เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตติดไว้ที่หน้าวัด ขอให้พี่น้องตรวจดูความถูกต้องของตัวสะกดและเลขที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อคณะกรรมการจัดสถานที่จะได้พิมพ์ลงในบัตรที่จะมอบให้พี่น้อง เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

ส่วนกำหนดการต่างๆ และการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวและเตรียมใจ บัตรของใครก็ของคนนั้น แทนกันไม่ได้นะครับ ถ้าไปไม่ได้ก็เสียสิทธิ์เลยครับ

 

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อย กำลังดำเนินการทำทางเท้าตัดจ๊อยกันแตกและความเรียบร้อยอื่นๆ ขอบพระ คุณอีกครั้ง สำหรับคุณศักดา – คุณประดับพร ที่กรุณาบริจาคเป็นทุนประเดิม 1 ล้านบาท ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
 2. เสื้อและถุงผ้าที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า คงได้มาส่วนหนึ่งแล้ว พี่น้องสามารถสั่งและซื้อได้ เพื่อร่วมระลึกถึงการฉลองชุมชนความเชื่อของพวกเรา ปรารถนาให้ทุกคน มีใส่เป็นที่ระลึกนะครับ โอกาสฉลองวัดประจำปีของพวกเราด้วยครับ
 3. สุดท้าย อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 ของพวกเรา ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองพิเศษ คือโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอ เพื่อพวกเราจะได้เตรียมฉลองและร่วมฉลองวัดด้วยกัน เพื่อเทิดเกียรติและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์วัดของพวกเรา อย่าได้นิ่งเฉย ปล่อยให้เลยผ่านนะครับ เสนอได้เลยนะครับ
 4. ท้ายที่สุด การชุมนุม วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคํา” วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านไป พลมารีและสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมกันสวดสายประคำ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรา

ขอบพระคุณ สำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านบริจาคอาหารมาให้พวกเรา ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอพระแม่ได้ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้า โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน และต้องไม่ลืมนะครับ ผู้ใดสวดลูกประคำเสมอทุกๆวัน พระแม่เจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้นั้นเลย คำสัญญา 2 ข้อที่พระแม่ได้ทรงสัญญาไว้ ฉะนั้นจงสวด..สวด…และสวดลูกประคำเสมอ!!!            

 

 

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151248 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 16:19-31

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกฟาริสี ว่า

“เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝังไว้ เศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้น มองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จีงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้” แต่อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลวๆ บัดนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง จนใครที่ต้องการจะข้ามจากที่นี่ไปหาลูก ก็ข้ามไม่ได้ และผู้ที่ต้องการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ข้ามมาไม่ได้ด้วย”

เศรษฐีจึงพูดว่า “ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย” อับราฮัมตอบว่า “พี่น้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิด” แต่เศรษฐีพูดว่า “มิใช่เช่นนั้น ท่านพ่ออับราฮัม ถ้ามีใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ” อับราฮัมตอบว่า “ ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ”

ข้อคิด

เศรษฐีในนิทานเปรียบเทียบนี้ มีความผิดและต้องได้รับโทษ ด้วยเหตุผลเดียวคือ ต่อหน้าผู้ที่ต้องการความรัก เขากลับเมินเฉย ละเลยไม่กระทำสิ่งที่ถูกต้อง และนี่คือคำถามของเราแต่ละคน ตอนเริ่มมิสซา เราสวดบทสารภาพบาป ว่าเราได้ทำบาปมากมาย ด้วย กาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย หลายต่อหลายครั้ง เราละเลยที่จะทำดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเรา ในครอบครัวของเรา ในที่ทำงาน และในสังคมของเรา ถามว่า เราจะไปทำร้ายอะไรบุคคลเหล่านี้หรือเปล่า คำตอบคือ ไม่ แต่เราละเลยที่จะทำดีกับพวกเขาเหล่านั้น แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากขนาดไหนก็ตาม หลายคนต้องการรอยยิ้มจากเรา ต้องการคำพูดที่อ่อนโยน ต้องการกำลังใจจากเรา เราได้ทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ หรือเราเมินเฉย ละเลยมันไป.

งานเลี้ยง

ในบ้านพระเจ้า…..งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

แขกรับเชิญมีมากมาย

แม้เมื่อความสนใจขาดหาย คำเชิญยังคงอยู่

….อีกแผ่กว้างครอบคลุมคนจน คนเจ็บไข้ และคนทุกข์ระทม

งานเลี้ยงจะไม่เริ่ม จนกว่าทุกคนจะมาถึง

ในบ้านชายร่ำรวย….งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

เขาสวมใส่ผ้าป่านเนื้อดีสีสดเทียบเท่าชนชั้นสมณะ

อาหารและการกินดื่มหมุนเวียนรวดเร็วทันความอยาก

 

ดวงตากวาดไปมาบนโต๊ะ จนมิอาจมองเห็นใครอื่น

แม้….ลาซารัส….ชายยากจนเจ็บป่วยที่นอกประตูบ้าน

งานเลี้ยงจึงไม่มีที่สำหรับคนจน คนป่วย และคนง่อย

ไม่มีที่สำหรับใครอื่น….นอกจากตนเอง

มิใช่เพราะเขาไม่รวยพอ

แต่….เขารวยไม่พอที่จะแบ่งปัน แม้เศษปังที่ร่วงหล่น

ในบ้านฉัน….งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

ฉันไม่ร่ำรวย แต่มีเพียงพอสำหรับการแบ่งปัน

ฉันได้รับพระพรแห่งความรักอาทร

….เพราะบางคนบางเวลากำลังทนทุกข์ และปวดร้าว

ฉันได้รับพระพรแห่งวาจาอุ่นละมุน

….เพราะบางคนบางเวลากำลังตายด้วยคำโหดร้ายรุนแรง

ฉันได้รับพระพรแห่งการให้อภัย

….เพราะบางคนบางเวลากำลังถูกคุมขังในคุกแห่งความผิดพลาด

ฉันได้รับมาเปล่าๆ….ฉันอยากให้ไปเปล่าๆ

ในงานเลี้ยงฉลองของบ้านฉัน..

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยตัวพระองค์เอง ย้อนหลังไปถึง 35 ปี เมื่อครั้งนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตปาปา ได้เสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรก

กำหนดการ–รายละเอียดต่างๆ พี่น้องรอคอยอีกสักนิดนะครับคงจะแถลง การณ์อย่างละเอียดและเป็นทางการที่แน่นนอน ให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันในเร็ว ๆ นี้ เอาเป็นว่า พี่น้องเคลียร์วันเวลาว่าง ๆ ไว้ก่อนนะครับ 20 – 23 พ.ย. ศกนี้ ไม่ต้องลำบากเสียเงินเดินทางไปถึงประเทศอิตาลี หรือประเทศอื่น ๆ นะครับ !!!

2.เสาร์หน้าวันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

เชิญฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่นะครับ

3.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมนะครับ ช่วง Mid year เดือน ตุลาคม นี้ เชิญไปสัมผัสกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ – นักบวช  มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด แล้วบอกคุณพ่อ – คุณแม่ ไปแจ้งพ่อเจ้าวัดให้ทราบเลยนะครับ

 1. การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีน้ำตกไหลอย่างสวยงาม มีไฟฟ้าส่องในเวลาค่ำคืน เปลี่ยนรูปปั้นแม่พระให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น้ำอาจจะยังไม่ใส แต่สิ่งสำคัญ พระแม่เจ้าจะช่วยเราทุกคน เมื่อลูก ๆ ของพระแม่เข้าไปสวดภาวนาวอนขอนะครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ และถ้าผู้ใดปรารถนาจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปเยี่ยมบ้านและสวดลูกประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัดหรือติดต่อพลมารีย์ครับ

และอย่าลืมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ด้วยนะครับ “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” วัดเราเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับ มีบริการอาหาร พี่น้องท่านใดต้องการจะนำอาหารมาเลี้ยงสัตบุรุษวัดในเขต 2 ที่มาสวดสายประคำในวันนั้น เชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด หรือที่คณะกรรมการสภาภิบาลได้ครับ

5.การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด กำลังดำเนินการ เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ช่วงนี้อาจจะลำบากมากขึ้น ก่อนที่จะสะดวกเรียบร้อยในไม่ช้า หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน อะลุ่มอล่วยกันและกันนะครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้

เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่างไร เราต้องเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับและชีวิตของเราจะพบแต่ความ สุขครับ

7.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ภายในเดือนกันยายนนี้คงเสร็จ

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น.

มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้ google นะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

สารวัด ฉบับที่ 151247 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 16:1-13

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า

“เศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่ง มีผู้มาฟ้องว่าผู้จัดการคนนี้ผลาญทรัพย์สินของนาย เศรษฐีจึงเรียกผู้จัดการมาถามว่า “เรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็นอย่างไร จงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้า เพราะเจ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไป” ผู้จัดการจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไร นายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะไปขุดดินก็ทำไม่ไหว จะไปขอทานก็อายเขา ฉันรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขา”

เขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายเข้ามาทีละคน ถามคนแรกว่า “ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไร” ลูกหนี้ตอบว่า “เป็นหนี้น้ำมันมะกอกเทศหนี่งร้อยถัง” ผู้จัดการจีงบอกว่า “นำใบสัญญาของท่านมา นั่งลงเร็วๆ เขียนแก้เป็นห้าสิบถัง” แล้วเขาถามลูกหนี้อีกคนหนึ่งว่า “แล้วท่านล่ะ เป็นหนี้เท่าไร” เขาตอบว่า “เป็นหนี้ข้าวสาลีหนึ่งร้อยกระสอบ” ผู้จัดการจึงบอกว่า “เอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็นแปดสิบกระสอบ”

นายนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่าง”

“ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน”

ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

ข้อคิด

เวลาพูดถึง “ความเฉลียวฉลาด” ของผู้จัดการทุจริต ไม่ใช่พระเยซูเจ้าที่ทรงชื่นชม แต่เป็นเศรษฐีในนิทานเปรียบเทียบที่ชื่นชมในความ “เฉลียวฉลาด” นั้น

ดังนั้น ใจความสำคัญของพระวรสารตอนนี้ ไม่ใช่การสอนให้คริสตชนต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดทางโลกและทำการทุจริต แต่เป็น “ความซื่อสัตย์”

เพื่อทำให้ ตนเอง หลังจากถูกไล่ออกจากงาน มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ผู้จัดการทุจริตคนนี้ จึงพยายามคิดแผนการที่ดูเฉลียวฉลาดต่างๆ

แต่เพื่อทำให้วิญญาณ หลังจากผ่านโลกนี้ไปแล้ว มีชีวิตนิรันดร คริสตชนจึงต้องพยายามดำเนินชีวิตอย่าง “ซื่อสัตย์” ต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

คืนพระเจ้า

บนเวทีโลกที่มุ่งแข่งขันเพื่อชยชนะ

เกียรติอำนาจและเงินทองกลายเป็นคุณค่าสูงสุดที่ผู้คนเฝ้ามอง

…เหรียญทองที่ผู้คนใฝ่หา

เกียรติอำนาจและเงินทองจึงใหญ่โต

…เบียดบังทุกสิ่งในกรอบความคิดมนุษย์

มนุษย์ชน…คุณค่าพื้นฐานจึงต้องเร่ร่อนไร้ที่อยู่

โลกแห่งการแข่งขันหมุนไปอย่างไร้ปรานี

…ฝูงชนมากมายบาดเจ็บและล้มตาย

คนจน…เป็นเหยื่อรายแรก

เพราะไม่มีคนคุ้มครอง…ไม่มีใครคุ้มครอง

หญิงสาวชาวบ้านนอกถูกขายเพื่อเงินและความสนุก

หญิงสาวชาวเมืองถูกซื้อด้วยรองเท้าและกระเป๋าถือ

เด็กน้อยผู้อาภัพอย่างทาสบนผืนแผ่นดินไท

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หล่นหายจากโลก…บ้านเกิด

เกียรติอำนาจและเงินทองที่ไร้ทิศทางของโลกอิสระนิยม

แปรเปลี่ยนเป็นยาพิษ

ทำร้ายฝูงชนให้บาดเจ็บและล้มตาย

โลกเอ๋ย…คืนทิศทางแก่เกียรติอำนาจและเงินทอง

คืนบ้านแก่ศักดิ์ศรีมนุษย์ชน

คืนคุณค่าแก่มนุษยชาติ

คืนพระเจ้าแก่ผืนแผ่นดิน

…แล้วเจ้าจะสุขสงบ.

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 1. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 มีการแถลงข่าวสำคัญโดย สภาประมุขบาทหลวงแห่งประเทศไทย (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ยืนยันสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส เยือนประเทศไทย 20 – 23 พฤศจิกายน  2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส พระประมุขพระศาสจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน ศกนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระการฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา มิสซังสยาม และครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอานาจักรไทยและนครวาติกัน และในโอกาสปีแห่งมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

ย้อนไปถึง 35 ปีมาแล้ว เมื่อครั้ง นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระสันตปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2529 (ค.ศ. 1984) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยพระองค์เอง และเมื่อพระองค์เสด็จฯ ถึงประเทศไทย ได้ทรงคุกเข่าและจุมพิตผืนแผ่นดินไทย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทานพร ซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่มวลชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

 1. เชิญชวนฉลอง วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชน ทั้งชายและหญิง สัมผัสกระแสเรียก ระหว่างปิดภาคเรียน Mid year เดือน ตุลาคม นี้ มีหลายคณะเลยนะครับ รายละเอียด ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อใด ดูที่บอร์ดหน้าวัดนะครับ
 2. ทางวัดกำลังปรับปรุงถ้ำแม่พระ และปรับปรุงถนนทางเข้าวัด คงเกิดความไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายหรือ อุบัติเหตุได้ ขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกันและกัน คงจะเสร็จในไม่ช้านี้ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้อง ทุก ๆ ท่าน ที่บริจาคเงินสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี

 

 1. เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ

พี่น้อง – ครอบครัวใด มีความประสงค์ที่จะเชิญ พระแม่ไปเยี่ยมบ้าน และสวดสายประคำพร้อมกันที่บ้าน เพื่อขอพร และ ความคุ้มครองจากพระแม่เป็นพิเศษ เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัด – หรือติดต่อพลมารีนะครับ

และอย่าลืม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 นะครับ วัดเราเป็นเจ้าภาพ ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เคลียร์วันให้ว่างไว้นะครับ พระแม่เจ้าไม่เคยผิดสัญญาเลย

 1. ฉลองวัดประจำปีวันขึ้นปีใหม่–วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ พิเศษเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อองพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ด้วย พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ อย่างไร เพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำเพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ ผ่านทางพ่อเจ้าอาวาส หรือคณะกรรมการสภาภิบาลครับผม
 2. เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ชุมชนวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ไม่ช้านานเกินรอครับผม

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

 1. การเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยตัวพระองค์เอง ย้อนหลังไปถึง 35 ปี เมื่อครั้งนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตปาปา ได้เสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรก

กำหนดการ–รายละเอียดต่างๆ พี่น้องรอคอยอีกสักนิดนะครับคงจะแถลง การณ์อย่างละเอียดและเป็นทางการที่แน่นนอน ให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันในเร็ว ๆ นี้ เอาเป็นว่า พี่น้องเคลียร์วันเวลาว่าง ๆ ไว้ก่อนนะครับ 20 – 23 พ.ย. ศกนี้ ไม่ต้องลำบากเสียเงินเดินทางไปถึงประเทศอิตาลี หรือประเทศอื่น ๆ นะครับ !!!

 1. เสาร์หน้าวันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

เชิญฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่นะครับ

 

 1. เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมนะครับ ช่วง Mid year เดือน ตุลาคม นี้ เชิญไปสัมผัสกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ – นักบวช มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด แล้วบอกคุณพ่อ – คุณแม่ ไปแจ้งพ่อเจ้าวัดให้ทราบเลยนะครับ
 2. การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีน้ำตกไหลอย่างสวยงาม มีไฟฟ้าส่องในเวลาค่ำคืน เปลี่ยนรูปปั้นแม่พระให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น้ำอาจจะยังไม่ใส แต่สิ่งสำคัญ พระแม่เจ้าจะช่วยเราทุกคน เมื่อลูก ๆ ของพระแม่เข้าไปสวดภาวนาวอนขอนะครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ และถ้าผู้ใดปรารถนาจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปเยี่ยมบ้านและสวดลูกประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัดหรือติดต่อพลมารีย์ครับ

และอย่าลืมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ด้วยนะครับ “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” วัดเราเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับ มีบริการอาหาร พี่น้องท่านใดต้องการจะนำอาหารมาเลี้ยงสัตบุรุษวัดในเขต 2 ที่มาสวดสายประคำในวันนั้น เชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด หรือที่คณะกรรมการสภาภิบาลได้ครับ

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด กำลังดำเนินการ เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ช่วงนี้อาจจะลำบากมากขึ้น ก่อนที่จะสะดวกเรียบร้อยในไม่ช้า หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน อะลุ่มอล่วยกันและกันนะครับ
 2. ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้

เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่างไร เราต้องเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับและชีวิตของเราจะพบแต่ความ สุขครับ

 1. เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ภายในเดือนกันยายนนี้คงเสร็จจำนวนหนึ่งครับ

 

 

 

 

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 16:1-13

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า

“เศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่ง มีผู้มาฟ้องว่าผู้จัดการคนนี้ผลาญทรัพย์สินของนาย เศรษฐีจึงเรียกผู้จัดการมาถามว่า “เรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็นอย่างไร จงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้า เพราะเจ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไป” ผู้จัดการจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไร นายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะไปขุดดินก็ทำไม่ไหว จะไปขอทานก็อายเขา ฉันรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขา”

เขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายเข้ามาทีละคน ถามคนแรกว่า “ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไร” ลูกหนี้ตอบว่า “เป็นหนี้น้ำมันมะกอกเทศหนี่งร้อยถัง” ผู้จัดการจีงบอกว่า “นำใบสัญญาของท่านมา นั่งลงเร็วๆ เขียนแก้เป็นห้าสิบถัง” แล้วเขาถามลูกหนี้อีกคนหนึ่งว่า “แล้วท่านล่ะ เป็นหนี้เท่าไร” เขาตอบว่า “เป็นหนี้ข้าวสาลีหนึ่งร้อยกระสอบ” ผู้จัดการจึงบอกว่า “เอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็นแปดสิบกระสอบ”

นายนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่าง”

“ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน”

ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

ข้อคิด

เวลาพูดถึง “ความเฉลียวฉลาด” ของผู้จัดการทุจริต ไม่ใช่พระเยซูเจ้าที่ทรงชื่นชม แต่เป็นเศรษฐีในนิทานเปรียบเทียบที่ชื่นชมในความ “เฉลียวฉลาด” นั้น

ดังนั้น ใจความสำคัญของพระวรสารตอนนี้ ไม่ใช่การสอนให้คริสตชนต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดทางโลกและทำการทุจริต แต่เป็น “ความซื่อสัตย์”

เพื่อทำให้ ตนเอง หลังจากถูกไล่ออกจากงาน มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ผู้จัดการทุจริตคนนี้ จึงพยายามคิดแผนการที่ดูเฉลียวฉลาดต่างๆ

แต่เพื่อทำให้วิญญาณ หลังจากผ่านโลกนี้ไปแล้ว มีชีวิตนิรันดร คริสตชนจึงต้องพยายามดำเนินชีวิตอย่าง “ซื่อสัตย์” ต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

คืนพระเจ้า

บนเวทีโลกที่มุ่งแข่งขันเพื่อชยชนะ

เกียรติอำนาจและเงินทองกลายเป็นคุณค่าสูงสุดที่ผู้คนเฝ้ามอง

…เหรียญทองที่ผู้คนใฝ่หา

เกียรติอำนาจและเงินทองจึงใหญ่โต

…เบียดบังทุกสิ่งในกรอบความคิดมนุษย์

มนุษย์ชน…คุณค่าพื้นฐานจึงต้องเร่ร่อนไร้ที่อยู่

โลกแห่งการแข่งขันหมุนไปอย่างไร้ปรานี

…ฝูงชนมากมายบาดเจ็บและล้มตาย

คนจน…เป็นเหยื่อรายแรก

เพราะไม่มีคนคุ้มครอง…ไม่มีใครคุ้มครอง

หญิงสาวชาวบ้านนอกถูกขายเพื่อเงินและความสนุก

หญิงสาวชาวเมืองถูกซื้อด้วยรองเท้าและกระเป๋าถือ

เด็กน้อยผู้อาภัพอย่างทาสบนผืนแผ่นดินไท

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หล่นหายจากโลก…บ้านเกิด

เกียรติอำนาจและเงินทองที่ไร้ทิศทางของโลกอิสระนิยม

แปรเปลี่ยนเป็นยาพิษ

ทำร้ายฝูงชนให้บาดเจ็บและล้มตาย

โลกเอ๋ย…คืนทิศทางแก่เกียรติอำนาจและเงินทอง

คืนบ้านแก่ศักดิ์ศรีมนุษย์ชน

คืนคุณค่าแก่มนุษยชาติ

คืนพระเจ้าแก่ผืนแผ่นดิน

…แล้วเจ้าจะสุขสงบ.

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 1. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 มีการแถลงข่าวสำคัญโดย สภาประมุขบาทหลวงแห่งประเทศไทย (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ยืนยันสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส เยือนประเทศไทย 20 – 23 พฤศจิกายน  2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส พระประมุขพระศาสจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน ศกนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระการฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา มิสซังสยาม และครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอานาจักรไทยและนครวาติกัน และในโอกาสปีแห่งมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

ย้อนไปถึง 35 ปีมาแล้ว เมื่อครั้ง นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระสันตปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2529 (ค.ศ. 1984) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยพระองค์เอง และเมื่อพระองค์เสด็จฯ ถึงประเทศไทย ได้ทรงคุกเข่าและจุมพิตผืนแผ่นดินไทย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทานพร ซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่มวลชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

 1. เชิญชวนฉลอง วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชน ทั้งชายและหญิง สัมผัสกระแสเรียก ระหว่างปิดภาคเรียน Mid year เดือน ตุลาคม นี้ มีหลายคณะเลยนะครับ รายละเอียด ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อใด ดูที่บอร์ดหน้าวัดนะครับ
 2. ทางวัดกำลังปรับปรุงถ้ำแม่พระ และปรับปรุงถนนทางเข้าวัด คงเกิดความไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายหรือ อุบัติเหตุได้ ขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกันและกัน คงจะเสร็จในไม่ช้านี้ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้อง ทุก ๆ ท่าน ที่บริจาคเงินสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี

 

 1. เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ

พี่น้อง – ครอบครัวใด มีความประสงค์ที่จะเชิญ พระแม่ไปเยี่ยมบ้าน และสวดสายประคำพร้อมกันที่บ้าน เพื่อขอพร และ ความคุ้มครองจากพระแม่เป็นพิเศษ เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัด – หรือติดต่อพลมารีนะครับ

และอย่าลืม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 นะครับ วัดเราเป็นเจ้าภาพ ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เคลียร์วันให้ว่างไว้นะครับ พระแม่เจ้าไม่เคยผิดสัญญาเลย

 1. ฉลองวัดประจำปีวันขึ้นปีใหม่–วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ พิเศษเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อองพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ด้วย พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ อย่างไร เพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำเพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ ผ่านทางพ่อเจ้าอาวาส หรือคณะกรรมการสภาภิบาลครับผม
 2. เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ชุมชนวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ไม่ช้านานเกินรอครับผม

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

 1. การเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยตัวพระองค์เอง ย้อนหลังไปถึง 35 ปี เมื่อครั้งนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตปาปา ได้เสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรก

กำหนดการ–รายละเอียดต่างๆ พี่น้องรอคอยอีกสักนิดนะครับคงจะแถลง การณ์อย่างละเอียดและเป็นทางการที่แน่นนอน ให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันในเร็ว ๆ นี้ เอาเป็นว่า พี่น้องเคลียร์วันเวลาว่าง ๆ ไว้ก่อนนะครับ 20 – 23 พ.ย. ศกนี้ ไม่ต้องลำบากเสียเงินเดินทางไปถึงประเทศอิตาลี หรือประเทศอื่น ๆ นะครับ !!!

 1. เสาร์หน้าวันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

เชิญฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่นะครับ

 

 1. เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมนะครับ ช่วง Mid year เดือน ตุลาคม นี้ เชิญไปสัมผัสกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ – นักบวช มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด แล้วบอกคุณพ่อ – คุณแม่ ไปแจ้งพ่อเจ้าวัดให้ทราบเลยนะครับ
 2. การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีน้ำตกไหลอย่างสวยงาม มีไฟฟ้าส่องในเวลาค่ำคืน เปลี่ยนรูปปั้นแม่พระให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น้ำอาจจะยังไม่ใส แต่สิ่งสำคัญ พระแม่เจ้าจะช่วยเราทุกคน เมื่อลูก ๆ ของพระแม่เข้าไปสวดภาวนาวอนขอนะครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ และถ้าผู้ใดปรารถนาจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปเยี่ยมบ้านและสวดลูกประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัดหรือติดต่อพลมารีย์ครับ

และอย่าลืมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ด้วยนะครับ “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” วัดเราเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับ มีบริการอาหาร พี่น้องท่านใดต้องการจะนำอาหารมาเลี้ยงสัตบุรุษวัดในเขต 2 ที่มาสวดสายประคำในวันนั้น เชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด หรือที่คณะกรรมการสภาภิบาลได้ครับ

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด กำลังดำเนินการ เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ช่วงนี้อาจจะลำบากมากขึ้น ก่อนที่จะสะดวกเรียบร้อยในไม่ช้า หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน อะลุ่มอล่วยกันและกันนะครับ
 2. ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้

เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่างไร เราต้องเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับและชีวิตของเราจะพบแต่ความ สุขครับ

 1. เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ภายในเดือนกันยายนนี้คงเสร็จจำนวนหนึ่งครับ

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151246 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 15:1-10

เวลานั้น บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟัง

“ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่หายไปจนพบหรือ เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้ว” เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้ เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ”

“หญิงคนใดที่มีเงินสิบเหรียญแล้วทำหายไปหนึ่งเหรียญ จะไม่จุดตะเกียง กวาดบ้าน ค้นหาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือ เมื่อพบแล้ว นางจะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญที่หายไปแล้ว” เราบอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ”

 

ข้อคิด

นายชุมพาบาลที่ออกตามหาแกะเพียงตัวเดียวที่หายไป ต้องการอธิบายว่า “คนบาปที่แม้หลงทางไปแล้ว แต่คุณค่าและศักดิ์ศรีของเขายังอยู่คงเดิม เขาเป็นลูกของพระองค์” พระเป็นเจ้าทรงห่วงใยมากกว่าคนดีทั่วไป….คอกแกะเปรียบดังชุมชนวัดที่เราอยู่ เราคริสตชนต้องเป็นแกะที่ดีในคอกที่จะสนใจเพื่อนแกะด้วยกัน เป็นเหมือนพระเยซูที่วางแบบอย่างไว้

เรือสองลำ

เรือศาสนาสองลำชนกันอย่างไม่มีทางเลี่ยง

ฟาริสี….ผู้มีชื่อแปลว่า ผู้แยกตัว

พระเยซู….เป็นอิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าอยู่กับเรา

ฟาริสี….มองตนเป็นผู้บริสุทธิ์

….ไม่อาจข้องเกี่ยวกับคนบาปและคนเก็บภาษี….ชนมีมลทิน

….การแยกตัวจึงเป็นเส้นทางที่เรือฟาริสีแล่นไป

พระเยซู….เชื่อมั่นในอานุภาพแห่งความรัก และความสัมพันธ์

….ทรงนั่งร่วมโต๊ะกับคนบาปและคนเก็บภาษี….ผู้มีมลทิน

….การอยู่ร่วมชีวิต จีงเป็นทางเลือกที่เรือพระเยซูแล่นไป

ลูกคนโต….มองตนเที่ยงธรรม

….ไม่อาจเข้าบ้านและร่วมโต๊ะเดียวกับน้องผู้มีมลทิน

….โกรธแค้นเมื่อพบพ่อต้อนรับและกินดื่มกับน้องผู้เสเพล

….เขาไม่เคยมีบาปในชีวิต แต่ก็ไม่เคยมีความรักในหัวใจ

….ศาสนาของเขาจึงเป็นศาสนาของผู้แยกตัว

….ความสัตย์ซื่อต่อศาสนานำพาสู่ความแตกเยก

….โอ้….อนิจจา

บิดา….กล้าหาญเที่ยงธรรม

….ไม่ลังเลที่จะวิ่งออกจากบ้าน เพื่อสวมกอดลูกคนเล็กที่มีมลทิน

….ไม่ลังเลที่จะออกไป เพื่อเรียกลูกคนโตผู้โกรธแค้น

….หัวใจเต็มล้นด้วยความรัก

….ไม่มีช่องว่างสำหรับกำแพงและเขตแดน.

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. เชิญชวนฉลองวัดไว้ล่วงหน้านะครับ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ อยู่ใกล้ๆ กับวัดของเรา วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.
 2. ระหว่างปิดภาคเรียน Mid year เดือน ตุลาคม นี้

คณะนักบวชต่าง ๆ รวมถึงพระสงฆ์คณะต่าง ๆ และบ้านเณรเล็กสามพรานด้วย จะจัดค่ายสัมผัสกระแสเรียก แก่บรรดาเด็กและ เยาวชน ทั้งชาย – หญิง จึงประกาศมายังคุณพ่อ – คุณแม่ เพื่อจะถามไถ่ลูกๆ หลาน ๆ นะครับ ว่าสนใจจะไปเป็นพระสงฆ์ – นักบวช หรือไม่อย่างไร บางครั้งคงต้องได้รับการกระตุ้นจากพ่อแม่ด้วยนะครับ ส่วนเด็กและเยาวชนคนใดสนใจก็บอกคุณพ่อคุณแม่ และบอกคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับ รายละเอียด ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อใด ดูที่บอร์ดหน้าวัดนะครับ

 1. เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ

พี่น้อง – ครอบครัวใด มีความประสงค์ที่จะเชิญ พระแม่ไปเยี่ยมบ้าน และจะสวดสายประคำที่บ้าน เพื่อขอความคุ้มครองจากพระแม่ เชิญลงชื่อได้ที่ตารางเวลาที่ติดไว้ด้านหน้าวัดนะครับ จองก่อนก็ได้วันที่เราสะดวกที่จะต้อนรับพระแม่นะครับ

 1. ขณะนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงถ้ำแม่พระ และปรับปรุงถนนทางเข้าวัด คงเกิดความไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายหรือ อุบัติเหตุได้ ขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกันและกัน คงจะเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ครับ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีบริจาคเงินสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ น้ำใจที่มีให้คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังความสามารถ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนเป็นร้อยเท่าทวีคูณ
 2. เพื่อเตรียมฉลองวัดประจำปีของพวกเรา วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ นอกจากเราจะมีเสื้อและถุงผ้า ที่มีโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดรังสิตของเราแล้ว หากพี่น้องท่านใดมีข้อคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันเตรียม – ร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาของพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพร – พระเมตตาที่ทรงมอบแก่พวกเราทุกคนเสมอมา เชิญเสนอได้นะครับ ผ่านทางพ่อเจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการสภาภิบาล ครับผม

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

 1. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 มีการแถลงข่าวสำคัญโดย สภาประมุขบาทหลวงแห่งประเทศไทย (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ยืนยันสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส เยือนประเทศไทย 20 – 23 พฤศจิกายน  2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส พระประมุขพระศาสจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน ศกนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระการฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา มิสซังสยาม และครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอานาจักรไทยและนครวาติกัน และในโอกาสปีแห่งมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

ย้อนไปถึง 35 ปีมาแล้ว เมื่อครั้ง นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระสันตปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2529 (ค.ศ. 1984) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยพระองค์เอง และเมื่อพระองค์เสด็จฯ ถึงประเทศไทย ได้ทรงคุกเข่าและจุมพิตผืนแผ่นดินไทย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทานพร ซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่มวลชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

 1. เชิญชวนฉลอง วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชน ทั้งชายและหญิง สัมผัสกระแสเรียก ระหว่างปิดภาคเรียน Mid year เดือน ตุลาคม นี้ มีหลายคณะเลยนะครับ รายละเอียด ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อใด ดูที่บอร์ดหน้าวัดนะครับ
 2. ทางวัดกำลังปรับปรุงถ้ำแม่พระ และปรับปรุงถนนทางเข้าวัด คงเกิดความไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายหรือ อุบัติเหตุได้ ขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกันและกัน คงจะเสร็จในไม่ช้านี้ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้อง ทุก ๆ ท่าน ที่บริจาคเงินสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี
 3. เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ

พี่น้อง – ครอบครัวใด มีความประสงค์ที่จะเชิญ พระแม่ไปเยี่ยมบ้าน และสวดสายประคำพร้อมกันที่บ้าน เพื่อขอพร และ ความคุ้มครองจากพระแม่เป็นพิเศษ เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัด – หรือติดต่อพลมารีนะครับ

และอย่าลืม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 นะครับ วัดเราเป็นเจ้าภาพ ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เคลียร์วันให้ว่างไว้นะครับ พระแม่เจ้าไม่เคยผิดสัญญาเลย

 1. ฉลองวัดประจำปีวันขึ้นปีใหม่–วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ พิเศษเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อองพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ด้วย พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ อย่างไร เพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำเพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ ผ่านทางพ่อเจ้าอาวาส หรือคณะกรรมการสภาภิบาลครับผม
 2. เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ชุมชนวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ไม่ช้านานเกินรอครับผม

 

สารวัด ฉบับที่ 151245 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 14:25-33

เวลานั้น ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”

“ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่ มิฉะนั้น เมื่อวางรากฐานไปแล้ว แต่สร้างไม่สำเร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา พูดว่า “คนนี้เริ่มก่อสร้าง แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้” หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจะไม่ทรงคำนวณหรือว่า ถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกล พระองค์จะได้ทรงส่งฑูตไปเจรจาขอสันติภาพ ดังนั้น ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้”

 

 

ข้อคิด

บิดามารดาเป็นผู้ให้ร่างกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา จึงไม่แปลกที่เราจะรักบิดามารดาของเรา….. แต่พระเจ้าทรงประทานชีวิตและจิตวิญ ญาณ ทรงมอบสิ่งสร้างทั้งหมดเพื่อเลี้ยงดูเรา พระเจ้าทรงรักเรามากกว่าพ่อแม่ของเรา…ปราศจากพระเจ้าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย…ดังนั้น บรรดานักบวชที่ถวายตัว พวกเขาจึงมอบทั้งชีวิตและจิตวิญญาณทั้งหมดเพื่อพระเจ้า.

อีกฟากหนึ่ง

กางเขนและการพลีตนดูน่ากลัวดุจความตาย

เสียงหัวเราะแห่งความสุขยินดีไม่พบที่อยู่อาศัย

ท้องฟ้ามืดครึ้มไร้แสงตะวัน

ชีวิตแห้งเหี่ยวเหมือนใบไม้ร่วง

แต่….พระเยซูนำพาสู่อีกฟากหนึ่งของฝั่งน้ำ

เรื่องเปรียบเทียบฝาแฝด…คนสร้างหอ และ กษัตริย์สู้รบ

ไม่ปรากฎกลิ่นไอของความน่ากลัว

ไม่ปรากฎภาพลักษณ์ของความตาย

คนผู้สร้างหอ…นั่งและคิดคำนวณ

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อก้าวเดินสู่หอคอยในฝัน

กษัตริย์ผู้สู้รบ….นั่งและคิดคำนวณ

ยอมสละแม้ชัยชนะ เพื่อจะไม่แพ้และไม่ตาย

การยอมสละจึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

ณ ที่นี้….รอยยิ้มและเสียงเพลง พบบ้านแท้

….ดวงตะวันแห่งความมั่นคงปลอดภัย ปกครองท้องฟ้า

….ดวงจันทร์แห่งความสงบสุข ฉายส่องผืนแผ่นดิน

กางเขนและการพลีตน จึงเป็นปรีชาญาณใหม่

….หนทางสู่ความสำเร็จ.

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. ผู้สูงอายุทุกท่าน อย่าลืมนะครับ เรามีนัดร่วมกันทุกวันเสาร์ต้นเดือน

ร่วมมิสซา – ขอพระพรสำหรับชีวิตของเรา และของลูกหลาน  วัดของเรา

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.00 น.

 1. เชิญไว้ล่วงหน้า ฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

 1. การฉลองภายใน โอกาส 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจยิ่ง และเพื่อให้การเฉลิมฉลองยังคงฝังจิตฝังใจและอยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้และตลอด ไป เสื้อและถุงผ้า ที่มีโลโก้ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ที่เราจะสวมใส่และใช้ถุงผ้านั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกท่านสั่งจองได้หลังมิสซานะครับ ทั้งเด็ก – เยาวชน – ผู้สูงอายุ และทุกท่าน (ทางวัดจัดจำหน่ายให้ในราคาต้นทุนครับ)
 2. ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุง – ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัด ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดมาหาพระเจ้า แต่ก่อนจะเรียบร้อย คงเกิดความไม่สะดวก – สบายก่อนนะครับ ขออภัยพี่น้องด้วย และขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกัน จะได้ไม่เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุนะครับ

และเช่นเดียวกัน ตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว เพื่อถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า-พระแม่มารีย์ โอกาสเดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ และกิจกรรมทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ และวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เป็นเจ้าภาพ การสวดสายประคำของเขต 2 เช่นทุกปี ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถ้ำแม่พระ แทนของเดิมที่สร้างพร้อมกับวัดกว่า 25 ปีแล้ว พี่น้องท่านใดปรารถนาจะร่วมบริจาคสมทบ ยินดีครับ ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

 1. โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ตลอดเดือนตุลาคม พี่น้องบ้านใดมีความประสงค์ที่จะเชิญพระสงฆ์-นักขับร้อง-พลมารีย์-สัตบุรุษที่บ้านใกล้กันไปสวดสายประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อได้ที่ตารางเวลาด้านหน้าวัด
 2. เพื่อเตรียมฉลองวัดประจำปีของพวกเรา วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 พี่น้องท่านใด มีข้อคิด-ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเราจะร่วมกันเตรียม-ร่วมกันทำ เชิญเสนอได้นะครับ เพื่อวัดของพวกเราทุกๆ คน

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่ 8 กันยายน  2019

 1. เชิญชวนฉลองวัดไว้ล่วงหน้านะครับ

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ อยู่ใกล้ ๆ กับวัดของเรา วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

 1. ระหว่างปิดภาคเรียน Mid year เดือน ตุลาคม นี้

คณะนักบวชต่าง ๆ รวมถึงพระสงฆ์คณะต่าง ๆ และบ้านเณรเล็กสามพรานด้วย จะจัดค่ายสัมผัสกระแสเรียก แก่บรรดาเด็กและ เยาวชน ทั้งชาย – หญิง จึงประกาศมายังคุณพ่อ – คุณแม่ เพื่อจะถามไถ่ลูกๆ หลาน ๆ นะครับ ว่าสนใจจะไปเป็นพระสงฆ์ – นักบวช หรือไม่อย่างไร บางครั้งคงต้องได้รับการกระตุ้นจากพ่อแม่ด้วยนะครับ ส่วนเด็ก และเยาวชนคนใดสนใจก็บอกคุณพ่อคุณแม่ และบอกคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับ รายละเอียด ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อใด ดูที่บอร์ดหน้าวัดนะครับ

 1. เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ

พี่น้อง – ครอบครัวใด มีความประสงค์ที่จะเชิญ พระแม่ไปเยี่ยมบ้าน และจะสวดสายประคำที่บ้าน เพื่อขอความคุ้มครองจากพระแม่ เชิญลงชื่อได้ที่ตารางเวลาที่ติดไว้ด้านหน้าวัดนะครับ จองก่อนก็ได้วันที่เราสะดวกที่จะต้อนรับพระแม่นะครับ

 

 

 1. ขณะนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงถ้ำแม่พระ และปรับปรุงถนนทางเข้าวัด คงเกิดความไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายหรือ อุบัติเหตุได้ ขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกันและกัน คงจะเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ครับ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีบริจาคเงินสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ น้ำใจที่มีให้ คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังความสามารถ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนเป็นร้อยเท่าทวีคูณ
 2. เพื่อเตรียมฉลองวัดประจำปีของพวกเรา วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ นอกจากเราจะมีเสื้อและถุงผ้า ที่มีโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดรังสิตของเราแล้ว หากพี่น้องท่านใดมีข้อคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันเตรียม – ร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาของพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพร – พระเมตตาที่ทรงมอบแก่พวกเราทุกคนเสมอมา เชิญเสนอได้นะครับ ผ่านทางพ่อเจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการสภาภิบาล ครับผม

ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำ

Friday, October 11th, 2019