เนื้อหาจาก September, 2019

สารวัด ฉบับที่ 151244 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

Monday, September 2nd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 14:1,7-14

วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสอุปมากับเขาว่า “เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขา จะมาบอกท่านว่า “จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด” แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้าย แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า “เพื่อนเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด” แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

พระองค์ตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต”

ข้อคิด

เกียรติยศมักดูดีในสายตาของมนุษย์ด้วยกัน…..แต่ในสายตาของพระเจ้านั้นกลับไม่มีค่าอะไรเลย ตรงข้ามถ้าอยากจะมีเกียรติในสายตาของพระเจ้านั้น เราต้องกระทำตัวให้เป็นผู้ต่ำต้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประพฤติตนให้เป็นที่พอพระทัย เช่น ให้เกียรติแก่ผู้ต่ำต้อย ผู้ตกทุกข์ในสังคม รัก เมตตา ต่อคนชายขอบ นี่แหละ! คือ สิ่งที่พอพระทัย.

ปรีชาญาณพลิกผัน

ในงานเลี้ยง ณ บ้านฟาริสีชั้นผู้นำ

ขณะที่ทุกคนมองหาที่นั่งมีเกียรติ

…..พระเยซูมองหาบางสิ่งที่แตกต่าง

ขณะที่ทุกคนมองหาคนที่มีเกียรติ

….พระเยซูมองหาคนบางคนที่แตกต่าง

สำหรับแขกรับเชิญ

ที่นั่งแถวหน้า….สำคัญสูงสุด

แต่….ไม่เคยมั่นคงปลอดภัย

เต็มไปด้วยการเสี่ยง ที่พลัดตกสู่แถวสุดท้าย

ที่นั่งแถวหลัง….สำคัญน้อยสุด

แต่….มั่นคงปลอดภัย

มีการเสี่ยงประการเดียวที่ต้องเผชิญ….ถูกเชิญไปแถวหน้า

สำหรับเจ้าภาพ

มิตรภาพมิใช่การเล่นเก้าอี้ดนตรีในงานเลี้ยง

แต่….การอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกัน

กับคนจน…คนพิการ…และคนตาบอด

สมุดรายชื่อแขกผู้รับเชิญพึงบรรจุ

….หญิงชราผู้เป็นเจ้าของใบหน้าเหี่ยวย่น เพราะการตรากตรำ

….คนพิการที่ต้องคลานเคลื่อนไปในหมู่คนที่กระโดดโลดเต้น

….คนตาบอดที่ต้องสัมผัสกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่เขาไม่เคยเห็น

….ผู้โดดเดี่ยวที่ไม่เคยได้รับบัตรเชิญในงานใด

ในหัวใจของพระเจ้ามีขุมทรัพย์แห่งปรีชาญาณพลิกผัน

….เบื้องหลังความอัปลักษณ์ มีความงดงาม

….เบื้องหลังความไม่รู้ มีสัจธรรม

….เบื้องหลังใบหน้าที่น่ากลัวและบอบช้ำ มีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่.

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

  1. เชิญร่วมการสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม) เบอร์โทร.093-696 6354  สำหรับผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมงาน “350 ปีมิสซังสยาม 350 ปีครอบครัว

คริสตชนไทย”   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ ขอให้มาลงชื่อรับเสื้อได้ที่คุณตั้ม และสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมงาน แต่ไม่ได้ลงชื่อรับเสื้อเอาไว้ ก็สามารถไปร่วมงานได้ครับ

  1. เชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019  มิสซาเวลา 10.00 น.  หลังมิสซาเชิญพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน
  1. เชิญร่วมฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่  วันเสาร์ที่ 28 กันยายน2019 เวลา 10.00 น.
  1. พวกเราสัตบุรุษวัดพระชนนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ร่วมกันมาโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ในพระเมตตาของพระองค์ ที่ทรงอำนวยพระพรอย่างมากมายต่อพวกเราตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และขอพระแม่เจ้าช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า โปรดทรงอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป พวกเราได้มาร่วมชุมนุมกัน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ร่วมถวายเกียรติพระแม่เจ้าด้วยการแห่แหน และถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า ได้ร่วมใจกันอธิษฐานวอนขอ และมอบวัดของเรา ประเทศไทยของเรา ไว้กับพระแม่เจ้า

การเฉลิมฉลองภายในเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย สง่างาม และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ขอขอบ คุณ และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนในน้ำใจดีของพี่น้องทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยจัดงาน และเป็นเจ้าภาพ – สปอนเซอร์ อาหารต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รับประทาน และ

สังสรรค์ร่วมกันหลังพิธีฯ  มั่นใจอย่างแน่นอนว่า พระเป็นเจ้าทรงรับรู้ถึงทุกสิ่งที่แต่ละคนได้กระทำ และแสดงออกเพื่อโมทนาพระคุณพระองค์

และเพื่อให้การเฉลิมฉลอง ยังคงฝังจิตฝังใจ – อยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้ ขอเชิญพี่น้องสั่งจองเสื้อ และ ถุงผ้า เพื่อจะใส่เสื้อพร้อมกัน และใช้ถุงผ้า (แทนถุงพลาสติกที่กำลังจะทำลายโลกของเรา) เป็นเครื่องหมายภายนอกที่แสดงออกจากภายในของพี่น้องทุกคน จึงปรารถนาให้พี่น้องทุกคน ไม่ว่า เด็ก + เยาวชน + ผู้สูงอายุ + ผู้ใหญ่ทุกท่าน สวมเสื้อที่มีโลโก้ฉลอง 50 ปี อย่างพร้อมเพรียงกันครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่ 1 กันยายน  2019

  1. ผู้สูงอายุทุกท่าน อย่าลืมนะครับ เรามีนัดร่วมกันทุกวันเสาร์ต้นเดือน ร่วมมิสซา – ขอพระพรสำหรับชีวิตของเรา และของลูกหลาน  วัดของเรา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.00 น.
  1. เชิญไว้ล่วงหน้า ฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.
  1. การฉลองภายใน โอกาส 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจยิ่ง และเพื่อให้การเฉลิมฉลองยังคงฝังจิตฝังใจและอยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้และตลอด ไป เสื้อและถุงผ้า ที่มีโลโก้ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ที่เราจะสวมใส่และใช้ถุงผ้านั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกท่านสั่งจองได้หลังมิสซานะครับ ทั้งเด็ก – เยาวชน – ผู้สูงอายุ และทุกท่าน (ทางวัดจัดจำหน่ายให้ในราคาต้นทุนครับ)
  2. ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุง – ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัด ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดมาหาพระเจ้า แต่ก่อนจะเรียบร้อย คงเกิดความไม่สะดวก – สบายก่อนนะครับ ขออภัยพี่น้องด้วย และขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกัน จะได้ไม่เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุนะครับ

และเช่นเดียวกัน ตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว เพื่อถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า-พระแม่มารีย์ โอกาสเดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ และกิจกรรมทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ และวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เป็นเจ้าภาพ การสวดสายประคำของเขต 2 เช่นทุกปี ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถ้ำแม่พระ แทนของเดิมที่สร้างพร้อมกับวัดกว่า 25 ปีแล้ว พี่น้องท่านใดปรารถนาจะร่วมบริจาคสมทบ ยินดีครับ ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

  1. โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ตลอดเดือนตุลาคม พี่น้องบ้านใดมีความประสงค์ที่จะเชิญพระสงฆ์-นักขับร้อง-พลมารีย์-สัตบุรุษที่บ้านใกล้กันไปสวดสายประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อได้ที่ตารางเวลาด้านหน้าวัด
  2. เพื่อเตรียมฉลองวัดพระจำปีของพวกเรา วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 พี่น้องท่านใด มีข้อคิด-ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเราจะร่วมกันเตรียม-ร่วมกันทำ เชิญเสนอได้นะครับ เพื่อวัดของพวกเราทุกๆ คน