เนื้อหาจาก September 15th, 2021

สารวัด ฉบับที่ 151293 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, September 15th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธืว

มธ 16: 13-20

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีห์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”    พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?”   ซีมอน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” แล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้า”

       

ข้อคิด

หลังจากที่พระเยซูคริสตเจ้าเริ่มประกาศข่าวดีมาได้ระยะหนึ่ง พระองค์ได้ตั้งคำถามว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” ก็ได้รับคำตอบต่างๆ นานา แต่คำถามที่สำคัญคือคำถามที่สอง “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” คำตอบของนักบุญเปโตร “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” ทำให้เราทราบว่า ลำพังมนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระองค์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากเป็นการเปิดเผยของพระเป็นเจ้า คำถามของพระเยซูเจ้ายังเป็นคำถามในโลกปัจจุบัน เรายังถูกถามด้วยคำถามเดียวกัน “พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเรา” คำตอบไม่เพียงแต่เป็นพระคริสตเจ้าเท่านั้น พระองค์ยังเป็นเพื่อนของเรา เป็นพี่ชายของเราที่เราวางใจได้ทุกเรื่อง พระเยซูเจ้าพอพระทัยในคำตอบของนักบุญเปโตรซึ่งเป็นชาวประมงธรรมดาๆ ไม่มีความรู้ แต่สำหรับเราซึ่งมีการศึกษา มีปริญญา เป็นแพทย์ เป็นวิศวกร เป็นอาจารย์ เป็นทนายความ ฯลฯ เราจะตอบคำถามได้อย่างนักบุญเปโตรหรือไม่.

 ศิลา….เปโตร

เขาชื่อซีโมน…ชาวประมงแห่งกาลิลี

มาจากหมู่บ้านเล็กๆ คาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ

เขาเป็นชายคนแรกที่พระเยซูทรงเรียกให้เป็นศิษย์

 ชื่อจริงของเขาคือ ซีโมน บาร์ โยนา

แปลว่า ซีโมน บุตรของยอห์น

ดุจดังพี่น้องสองคน ยากอบและยอห์น

ที่ได้ชื่อใหม่ว่า ลูกฟ้าร้อง อันเนื่องมาจากอารมณ์ที่รุ่มร้อน

ซีโมนได้รับชื่อใหม่ว่า เปโตร แปลว่า ศิลา

อันเนื่องมาจากภารกิจชิ้นใหม่

 

เขามิเป็นเพียงแค่ศิษย์ผู้ร่วมภารกิจคนแรกของพระเยซูเท่านั้น

แม้แต่….ภารกิจแรกของพระองค์ ก็เริ่มต้นที่บ้านของเปโตร

คาเปอรนาอุม….ณ ที่ซึ่งแม่ยายได้รับการเยียวยา

 

เขาเป็นคนนั้นที่ประกาศว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ ที่ปฏิเสธว่าได้เคยรู้จักพระองค์

เขาได้ยืนยันความเชื่อในพระองค์

แต่เขาก็หวั่นไหวในความเชื่อเดียวกัน

เขายังต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกสิ่งที่กระทำ

 

เขาคือคนนั้นที่อ่อนแอและผิดพลั้งได้

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ ที่ได้รับอำนาจให้เป็นผู้นำพระศาสนจักร

เขาเป็นบุคคลนั้นที่เคยล้มลง

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ที่ได้ลุกขึ้น และพยุงพี่น้องที่ต้องหกล้ม

เขาผู้นี้เป็นสังฆราชองค์แรกแห่งโรม

และได้เป็นศูนย์รวมแห่งเอกภาพของศาสนจักร       

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

สมโภชพระนางมารีย์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

                 “สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ไต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ….”  “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย”    “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์…..”                       

                  “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้า..”

                 พี่น้องที่รัก แม่พระเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่เหนือหญิงใดๆ ในโลกและในสวรรค์ แม่พระได้รับพระพรมากกว่าหญิงใดๆ แม่พระได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นแม่ของพระเจ้า และเป็นแม่ของพวกเราทุกคน         แต่พี่น้องที่เคารพครับ แม่พระมิได้หยิ่งจองหอง-ทะนงตัว หรืออวดความยิ่งใหญ่ของพระนางเลย  แม่พระ สุภาพ อ่อนหวาน เรียบร้อย และบริสุทธิ์ผุดผ่อง  แม่พระยอมสละน้ำใจของตัวเองและรับน้ำพระทัยของพระเจ้า  ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกประการตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าเสมอ                                                                            พี่น้องครับ นี่คือแบบอย่างอันดีเลิศที่เราต้องพยายามเลียนแบบ โดยเฉพาะสตรีและผู้ที่เป็นแม่  และแม้แต่บรรดาลูกๆ ทุกคนทั้งชาย-หญิง สุภาพ ถ่อมตน วอนขอพระพรจากพระ สละน้ำใจตัวเอง รับน้ำพระทัยของพระมาปฏิบัติ และชิดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเวลา                                       

***        จงถวายพระพรและโมทนาคุณพระเจ้าที่มอบแม่พระให้กับพวกเราทุกคน สุขสันต์วันแม่แด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ขอพระแม่วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อทุกๆท่าน   ขอให้เราทุกคนเชื่อ-ศรัทธาต่อพระแม่ พระแม่คือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเรามนุษย์ทุกคน  สิ่งใดที่  เราวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่เราอย่างแน่นอน                                                                                      ข้าแต่พระนางมารีย์ ช่วยวิงวอนพระเจ้าและคุ้มครองลูกเทอญ

                                                         

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

        พระเยซูเจ้าตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า……..  คนทั้งหลายกล่าวว่า บุตรมนุษย์เป็นใคร….???

พระเยซูเจ้าตรัสถามย้ำกับพวกเขาอีกว่า……. ท่านล่ะ  คิดว่าเราเป็นใคร….???

ซีมอน เปโตร ทูลตอบว่า……..พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต

        พี่น้องที่รัก  คำถามที่พระเยซูเจ้าถามบรรดาสาวกเมื่อ 2 พันปีที่แล้วมา ยังคงเป็นคำถามของพระเยซูเจ้าที่ถามพวกเราคริสตชนในเวลาปัจจุบันนี้……                                                                 พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับพวกเรา…..???”                            “พระเยซูเจ้ามีความหมายอะไรในชีวิตของพวกเราทุกวันนี้”          “และเราทำอะไรต่อพระองค์ หรือ ทำอะไรเพื่อพระองค์บ้าง

พี่น้องครับ วันนี้ เราต้องตอบกับพระองค์ให้ได้ด้วยตัวของเราเอง

**    เราอาจจะบอกกับพ่อแม่ของเราว่า…. “พ่อแม่คือผู้บังเกิดเกล้าของเรา เราต้องทดแทนพระคุณ…เราต้องกตัญญู…เราต้องรัก…เราต้องเลี้ยงดูท่าน…ฯลฯ

**    เราอาจจะบอกกับสามีหรือภรรยาของเราว่า… “เขาคือคู่ชีวิตของเรา เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา เราต้องรัก…ให้เกียรติ…ดูแลเขา…ฯลฯ

**    เราอาจจะบอกกับลูกๆ ของเราว่า… “ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ ลูกคือความหวังสูงสุดของพ่อแม่ ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ พ่อแม่รักลูกที่สุด….!!!!

พี่น้องครับ  วันนี้ ก่อนจะออกจากวัด ให้เราตอบกับพระเยซูเจ้าเอง

ด้วยคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของเรา  ที่ออกมาจากก้นบึ้งของสมองและ

หัวใจดวงเดียวของเรา…. “พระเยซูเจ้าคือใครในชีวิตเรา..??? และลูกจะ

ทำอะไรเพื่อพระองค์ !!!”

***   ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน ที่พี่น้องจะทำและได้ทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์และทุกสิ่งที่พี่น้องได้ทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อย เท่ากับว่าพี่น้องได้ทำต่อพระองค์แล้ว…

 

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

สารวัด ฉบับที่ 151292 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 20สมโภชพระนางมารีย์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

Wednesday, September 15th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ลก 1: 39-56
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคาทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทาไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นความจริง”
พระนางมารีย์ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” “จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า” “เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่าต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข” “พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทากิจการยิ่งใหญ่สาหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” “พระกรุณาต่อผู้ยาเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย” “พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ” “ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป” 2
“ทรงคว่าผู้ทรงอานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่าต้อยให้ สูงขึ้น” “พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐี ให้กลับไปมือเปล่า” “พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยทรงระลึก ถึงพระกรุณา” “ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรษของเรา แก่อับราฮัมและบุตร หลานตลอดไป” พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ.
ข้อคิดวันนี้เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งเป็นข้อเชื่อที่สี่เกี่ยวกับแม่พระที่ประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 1950 คาว่า “ยกขึ้นสวรรค์” แสดงว่าแม่พระไม่ได้ยกตัวเองขึ้นสวรรค์ แต่เป็นการกระทาของพระเป็นเจ้า ทาให้แม่พระได้ร่วมส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เพราะแม่พระอยู่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้า จึงไม่แปลกที่แม่พระจะได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้ การสมโภชนี้เตือนเราทุกคนว่า ร่างกายของเราจะได้รับการไถ่ให้รอดเช่นเดียวกัน และเราจะอยู่ในสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเมื่อวันสุดท้ายมาถึง 3 บรรจบ

ภาพพระแม่มารีย์….มารดาพระเยซู
ได้รับการบรรจงเขียนวาดไว้อย่างงดงามบนผืนผ้าใบแห่งข่าวดี
แม้ภาพนี้ยังคงต้องการสัมผัสสุดท้าย
แต่เส้นสายและรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย
ได้กระทบหัวใจของชนผู้มีความเชื่อในทุกยุคสมัย
ในสายตาของเขาเหล่านั้น เธอคือสตรีที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ
และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย
เธอคือสตรีผู้นั้นที่มอบชีวิตทั้งหมด ถักทอโครงการพระเจ้า
เธอยอมให้พระจิตของพระเจ้าโอบกอดเธอด้วยความรักนิรันดร์กาล
พระบุตรพระเจ้าจึงทรงรับเอากาย และประทับอยู่ท่ามกลางเรา
เธอคือหญิงสาวชาวยิวที่ตื่นตระหนก และหวาดกลัว
ต่อขอเสนอและคาขอของพระเจ้า
แต่….ในหัวใจของเธอผู้นี้
กระแสความตื่นตระหนกและหวาดกลัว แม้จะรุนแรงเพียงใด
ก็ยังมิอาจพัดพาเธอให้เธอถอยห่างจากพระองค์
ด้วยดวงใจที่เชื่อมั่นในพระเจ้า
….เธอยอมมอบวางชีวิตไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ 4
และยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงเธอให้เป็นมารดา
พระเจ้าทรงประกาศเลือกมารีย์
และ….มารีย์ได้ประกาศเลือกพระเจ้า
ผืนฟ้าจึงบรรจบพบผืนน้า ณ ดินแดนไกลโพ้น
….ก่อเกิดเป็นความหวังใหม่ให้มนุษยชาติ.

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า ….. “ทาใจให้ดี เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย” เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า ….. “พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์จริง ก็จงสั่งให้ ข้าพเจ้าเดินบนน้าไปหาพระองค์เถิด” พระเยซูเจ้าตรัสว่า …. “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้าไปหาพระเยซูเจ้า แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขากลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า ….“พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด”
ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า …..“ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทาไมเล่า…..???” พี่น้องที่เคารพรัก หลายครั้งแม้เราจะเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราก็เป็นเหมือนพวกสาวกเหมือนเปโตร เราเห็นพระ องค์เป็น “ผี” และเต็มไปด้วยความกลัว ขาดความเชื่ออย่างแรง บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะ

ทดสอบว่าเป็นพระองค์จริงไหม? เราท้าทายพระองค์ให้ต้องทาสิ่งนั้น-สิ่งนี้ สร้างเงื่อนไขที่จะเชื่อพระองค์ !!!! ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกเชื่อ….. เชื่อในพระองค์อย่างสุดใจด้วยเทอญ *** ขอบคุณพี่น้อง ขอบคุณด้วยใจจริง พี่น้องได้กรุณาเสียสละ ตามที่พ่อได้ขอความร่วมมือ บางคนสมัครมาเป็นนักขับร้อง บางคนสมัครเป็นผู้อ่าน เด็กบางคนสมัครมาช่วยมิสซา หลาย คนนาเสื้อผ้ามาบริจาคอีก ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อช่วยผู้ตก ทุกข์ได้ ยากและขาดแคลน หลายคนซื้อต้นไม้มาประดับวัด –ประดับแท่นบูชา หลายคนนาผลไม้-อาหาร-ขนม มาให้ที่วัด หลายท่านนาเงินมาทาบุญ-บริจาค ทุกๆคนทาเพื่อพระเป็น เจ้า พ่อสวดภาวนาถวายมิสซาวอนขอพระเจ้า เพื่อตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านเลย… ขอพระเจ้าอานวยพระพรและสถิตกับพี่น้องทุกวันเวลาเทอญ ขอให้พี่น้องเป็นที่สบพระทัยพระองค์ตลอดนิรันดร.

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020
สมโภชพระนางมารีย์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
“สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ไต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ….” “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย” “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ที่ต่าต้อยของพระองค์…..” 6
“ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้า..”
พี่น้องที่รัก แม่พระเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่เหนือหญิงใดๆ ในโลกและในสวรรค์ แม่พระได้รับพระพรมากกว่าหญิงใดๆ แม่พระได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นแม่ของพระเจ้า และเป็นแม่ของพวกเราทุกคน แต่พี่น้องที่เคารพครับ แม่พระมิได้หยิ่งจองหอง-ทะนงตัว หรืออวดความยิ่งใหญ่ของพระนางเลย แม่พระ สุภาพ อ่อนหวาน เรียบร้อย และบริสุทธิ์ผุดผ่อง แม่พระยอมสละน้าใจของตัวเองและรับน้าพระทัยของพระเจ้า ปฏิบัติตามน้าพระทัยของพระเจ้าทุกประการตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าเสมอ พี่น้องครับ นี่คือแบบอย่างอันดีเลิศที่เราต้องพยายามเลียนแบบ โดยเฉพาะสตรีและผู้ที่เป็นแม่ และแม้แต่บรรดาลูกๆ ทุกคนทั้งชาย-หญิง สุภาพ ถ่อมตน วอนขอพระพรจากพระ สละน้าใจตัวเอง รับน้าพระทัยของพระมาปฏิบัติ และชิดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเวลา *** จงถวายพระพรและโมทนาคุณพระเจ้าที่มอบแม่พระให้กับพวกเราทุกคน สุขสันต์วันแม่แด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ขอพระแม่วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อทุกๆท่าน ขอให้เราทุกคนเชื่อ-ศรัทธาต่อพระแม่ พระแม่คือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเรามนุษย์ทุกคน สิ่งใดที่ เราวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่เราอย่างแน่นอน ข้าแต่พระนางมารีย์ ช่วยวิงวอนพระเจ้าและคุ้มครองลูกเทอญ
คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

สารวัด ฉบับที่ 151291 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, September 15th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 14:22-33

ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไป ในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับ เมื่อทรงลาประชาชนแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลำพัง ครั้นเวลาค่ำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียว ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม เมื่อถึงยามที่สี่ พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้น ต่างตกใจมากกล่าวว่า “ผีมา” และส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัว         ทันใดนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” เปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด”    พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า “พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย”       ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า “ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า” เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมเปโตรแล้ว ลมก็สงบ คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง”

 ข้อคิด

ประกาศกเอลียาห์มีประสบการณ์กับพระเจ้าในความสงบเสียงกระซิบเบาๆ  บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าในทะเล สำหรับชาวยิว ทะเลเป็นที่อยู่ของความชั่วร้าย การคุกคามและการเบียดเบียน พระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจเหนือทะเล ทรงดำเนินบนผิวน้ำทะเล พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” เปโตรเป็นตัวแทนศิษย์ผู้ชนะความกลัว ก้าวเดินกับพระเยซูเจ้าบนผิวน้ำด้วยความเชื่อ พระองค์ทรงช่วยเปโตรที่มีความเชื่อน้อยและมีความสงสัย คนที่อยู่ในเรือมีความเชื่อทูลว่า “พระองค์เป็นบุตรพระเจ้าอย่างแท้จริง” ชีวิตเป็นการผจญภัย ทุกวันเราได้รับการเรียกให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคน.

เรือลำเล็ก

เรือลำเล็กกรรเชียงเรื่อยมาจนเหนื่อยล้า

กระแสน้ำเฝ้าทัดทาน

…ไม่เคยเป็นใจ…ไม่เคยเห็นด้วย

คลื่นลมซัดสาด จนเกือบยอมแพ้และจมลง

ผืนฟ้าดูมืดครึ้มน่ากลัว

ผืนน้ำดูอ้างว้างโดดเดี่ยว

 

ฉันฝันให้คืนวันสั้นลง

ฝันถึงวันนั้นที่ชีวิตจะถึงฝั่ง

…และทุกอย่างจะจบสิ้น

…ไม่ต้องพาย…ไม่ต้องแจว

…ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อน

…ไม่ต้องบาดเจ็บ…ไม่ต้องร้องไห้

 

คืนนั้นมืดมิด

…เดือนและดาวถูกบดบังด้วยก้อนเมฆดำหนาทึบ

คลื่นลมแรงจัด

เรือลำเล็กอยู่ห่างไกลฝั่ง…ไร้เพื่อนและที่พึ่งพิง

แล่นโต้คลื่น และทวนลม

 

ด้วยกำลังส่วนสุดท้าย

จุดจบสิ้นอยู่เบื้องหน้า…ใกล้แค่เอื้อม

 

ในยามที่สี่…ช่วงท้ายปลายคืน

แรงเรือกำลังสูญสิ้น

พระองค์ทรงเสด็จมา บนผืนน้ำที่อ่อนไหวแปรปรวน

ในความมืดมิดที่น่าหวาดกลัว

พระองค์ทรงยื่นมือ ฉุดเรือลำเล็กที่เชื่อน้อย ให้ล่องลอยแล่นต่อไป

ทรงก้าวขึ้นเรือ…ลมก็สงบ และฟ้าก็สว่าง

ทรงเสด็จมาทันเวลา…ไม่เคยพลาดสาย.

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020             สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พระเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด จงมาซื้อและกิน แม้ไม่มีเงิน  จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงิน ทำไมท่านต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ทำให้อิ่ม จงตั้งใจฟังเรา แล้วท่านจะได้กินสิ่งดี และลิ้มอาหารรสอร่อย จงเงี่ยหูมาหาเราเถิด จงฟังแล้วท่านจะมีชีวิต เราจะทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้เป็นความจริง”      พี่น้องครับ นี่คือพระวาจาที่พระองค์ตรัสเชิญชวนเราให้เข้าหาพระองค์ในวันนี้ ไม่ต้องใช้เงิน – ไม่ต้องเสียเงิน เมื่อเรามาหาและพบพระองค์ พระองค์จะทำให้เราอิ่มหนำ อาหารที่ไม่ใช่อาหารบนโลกนี้ แต่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์

พระวรสารยังกล่าวถึง พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนจำนวนมากจนอิ่มหนำ แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกจำนวนมากด้วย ขนมปัง 5 ก้อน เลี้ยงคนห้าพันคนไม่พอหรอกแต่อาหารทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้ามอบให้ เลี้ยงคนได้มากมาย และอาหารทรงชีวิตนี้ ยังคงมีอยู่สำหรับคนอีกมากมาย และสำหรับทุกๆ คนที่พร้อมจะรับฟังพระองค์ เชิญชวนพี่น้องเข้ามารับฟังพระวาจาของพระองค์เสมอๆ เถิด

***         ประกาศเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงานและเข้ารับพิธีสมรส จะต้องเข้ารับการอบรมก่อน เพื่อจะเข้าใจและเตรียมตัวให้ดี ตามที่พระศาสนจักรเรียกร้อง ฉะนั้น ควรติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อนประมาณ 3 เดือน เพื่อตกลงในรายละ เอียด และ การขออนุญาตอย่างถูกต้อง (ขอคุณพ่อคุณแม่ – ลุงป้าน้าอา เป็นธุระบอกลูกๆ หลานๆ ด้วยนะครับ)

***        เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้การเรียนคำสอนหยุดมาแล้วหลายเดือน จะเริ่มเรียนคำสอนอีกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้  ผู้ที่สนใจ หรือพี่น้องอาจจะแนะนำให้กับบางคน เช่น ว่าที่ลูกสะใภ้ – ว่าที่

ลูกเขย ฯลฯ ได้มาเรียนคำสอน ก็ให้มาติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดนะครับ ส่วนผู้ที่เรียนมาแล้วระยะหนึ่ง 5-6 คน หากเขามีความพร้อม ก็จะโปรดศีลล้างบาปและให้พวกเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และเข้ามาเป็นคริสตชนเหมือนกับพวกเราในไม่ช้านี้ !!

***        พี่น้องหลายท่านได้นำเสื้อผ้ามาไว้ที่วัด (เสื้อผ้าที่พี่น้องไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังดีอยู่ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น) ซื่งคุณไพโรจน์และพี่น้องบางคนได้นำไปมอบแก่ผู้ยากจนขัดสนทุกๆ วันจันทร์ ขอขอบพระคุณ และยังยินดีรับอยู่ตลอดเวลานะครับ

***        ขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่าน ที่สมัครเป็นผู้นำขับร้อง (อีกไม่กี่เดือนก็จะฉลองวัดพอดี)  เชิญมาสมัครเป็นผู้อ่าน เด็กๆ ก็มาสมัครเป็นเด็กช่วยมิสซา เยาวชนก็มาสมัครเข้ากลุ่มเยาวชนนะครับ เราจะร่วมเดินไปกับพระองค์ !!!

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020        สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า …..                                                    “ทำใจให้ดี  เป็นเราเอง  อย่ากลัวเลย”                                            เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า …..                                                     “พระเจ้าข้า  ถ้าเป็นพระองค์จริง  ก็จงสั่งให้                                ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด”                                      พระเยซูเจ้าตรัสว่า …. “มาเถิด”    เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า

แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขากลัวและเริ่มจมลง      แล้วร้องว่า ….“พระเจ้าข้า  ช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด”         ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า …..                   “ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง  สงสัยทำไมเล่า…..???”    พี่น้องที่เคารพรัก  หลายครั้งแม้เราจะเป็นคริสตชน  เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราก็เป็นเหมือนพวกสาวกเหมือนเปโตร เราเห็นพระ องค์เป็น “ผี” และเต็มไปด้วยความกลัว  ขาดความเชื่ออย่างแรง บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะทดสอบว่าเป็นพระองค์จริงไหม?  เราท้าทายพระองค์ให้ต้องทำสิ่งนั้น-สิ่งนี้  สร้างเงื่อนไขที่จะเชื่อพระองค์ !!!!     ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกเชื่อ…..  เชื่อในพระองค์อย่างสุดใจด้วยเทอญ      ***      ขอบคุณพี่น้อง ขอบคุณด้วยใจจริง พี่น้องได้กรุณาเสียสละ     ตามที่พ่อได้ขอความร่วมมือ  บางคนสมัครมาเป็นนักขับร้อง บางคนสมัครเป็นผู้อ่าน  เด็กบางคนสมัครมาช่วยมิสซา  หลาย         คนนำเสื้อผ้ามาบริจาคอีก  ข้าวของเครื่องใช้  เพื่อช่วยผู้ตก ทุกข์ได้ ยากและขาดแคลน  หลายคนซื้อต้นไม้มาประดับวัด –      ประดับแท่นบูชา  หลายคนนำผลไม้-อาหาร-   ขนม มาให้ที่วัด         หลายท่านนำเงินมาทำบุญ-บริจาค ทุกๆคนทำเพื่อพระเป็น เจ้า  พ่อสวดภาวนาถวายมิสซาวอนขอพระเจ้า  เพื่อตอบแทนพี่          น้องทุกๆท่านเลย…

 

ขอพระเจ้าอำนวยพระพร และสถิตกับพี่น้องทุกวันเวลาเทอญ                            

ขอให้พี่น้องเป็นที่สบพระทัยพระองค์ตลอดนิรันดร.

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

สารวัด ฉบับที่ 151290 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, September 15th, 2021

  บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

   มธ 14:13-21

เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวความตายของยอห์นบัปติสต์ ได้เสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพัง เมื่อประชาชนรู้ต่างก็เดินเท้าจากเมืองต่างๆ มาเฝ้าพระองค์ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค     เมื่อถึงเวลาเย็น บรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่า “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยว และเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถิด” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลตอบว่า “ที่นี่ เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น” พระองค์จึงตรัสว่า “เอามาให้เราที่นี่เถิด” พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง จำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่นับเด็กและผู้หญิง.

 

  ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัยเพราะการจากไปของท่านยอห์น แต่พระองค์ทรงสงสารและทรงช่วยประชาชนที่มีความทุกข์ ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจากโรค ทรงจัดงานเลี้ยงที่แตกต่างจากงานเลี้ยงของกษัตริย์เฮโรด สำหรับผู้คนจำนวนมาก ด้วยความรักและความวางใจในพระเจ้า ด้วย “ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัว” ทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กได้กินจนอิ่ม พระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายกาย-จิต “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงินจงมาเถิด” ด้วยพระพรต่างๆ และ “ความรักแท้ของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้” ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้เรียนรู้ที่จะมีท่าทีและจิตใจใหม่ รู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีหรือเป็นแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างตามแบบอย่างของพระองค์

หัวใจบาดเจ็บ

พระเยซูทรงก้มหน้า

ก้าวเดินออกจากดินแดนที่พลุกพล่านด้วยผู้คน

ข่าวการตายที่โหดเหี้ยมของยอห์นในวังเฮโรด

กระทบทั้งหัวใจ และจิตวิญญาณของพระเยซู

 

จนต้องก้าวออกสู่ดินแดนไร้ผู้คน

…อันเป็นบ้านที่อยู่ของยอห์นผู้ตายจาก

ทั้งนี้…เพียงเพื่อหวังเยียวยาหัวใจที่บาดเจ็บและจิตวิญญาณที่บอบช้ำ

 

ที่เปลี่ยวเคยเป็นเป้าหมาย สำหรับฝูงชนที่ได้ตามหายอห์น

มาบัดนี้…ที่เปลี่ยวยังคงเป็นเป้าหมายเดิม

แม้บุคคลเป้าหมายจะเปลี่ยนไป

พวกเขาออกเดินสู่ดินแดนไร้ผู้คน เพียงเพื่อพบชายผู้นั้นที่บาดเจ็บ

พวกเขาก้าวเดินพร้อมกับครอบครัว…แบกหามผู้เป็นทุกข์เจ็บป่วย

เพียงหวังว่า พระองค์จะทำอะไรสักอย่าง

ความหวังของพวกเขา ไม่ห่างไกลความสมหวัง

พระเยซู…ทรงเห็นฝูงชนมากมาก…ทรงสงสาร

…ทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย

ความเมตตาสงสารในหัวใจของชายบาดเจ็บ

รุดหน้าออกแซงความรักสันโดษ

แม้อาหารจำนวนน้อยนิด…ปังห้าก้อน และปลาสองตัว

มิอาจเทียบเคียงกับความต้องการมากมายของฝูงชน

และแม้สาวก จะมาถึงทางตัน…คิดแก้ปัญหาโดยการล้างมือ

ส่งพวกเขากลับไปหาซื้อกินกันเอง

แต่…พระเยซูเจ้าผู้แตกต่าง ทรงมองและกระทำอย่างแตกต่าง

เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้พวกเขา

และทรงหยิบปังห้าก้อนปลาสองตัว…ถวายพร บิออก ส่งให้ศิษย์ไปแจก

 

แม้ขาดแคลน…เหนื่อยล้า และบาดเจ็บ

แต่…ส่วนที่เหลือยังคงเพียงพอสำหรับฝูงชนกว่าห้าพัน

…และยังเหลือเศษสิบสองกระบุงเต็ม

แม้ไม่มีอะไรเอื้ออำนวย บนผืนแผ่นดิน

อัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นได้ ด้วยมือของชายหัวใจบาดเจ็บ.

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 

          วันอาทิตย์ที่  26  กรกฏาคม 2020          สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา             กษัตริย์ซาโลมอน  ได้ชื่อว่า     เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณที่สุดเพราะท่านได้รับพระพรจากพระเจ้า เนื่องด้วยในการอธิษฐานภาวนาของท่าน ท่านไม่ได้วอนขอชีวิตยืนยาว ท่านไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ไม่ได้ขอให้พระเจ้าทำลายชีวิตศัตรู     แต่ท่านขอความเข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้อง ท่านขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเพื่อจะทำหน้าที่ปกครองประชากรเลือกสรรของพระเจ้า ขอปรีชาญาณเพื่อจะวินิจฉัยแยกแยะความดีออกจากความชั่ว    พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน และของประทานปรีชาญาณแด่ท่านตามที่ท่านอธิษฐานวอนขอ……        พี่น้องที่รัก   เวลาที่เราอธิษฐานภาวนา    เราอธิษฐานวอนขออะไรจากพระเจ้า….?!?  บ่อยครั้งเราก็อธิษฐานภาวนาเช่นคนธรรมดาทั่วไป  เราขอชีวิตยืนยาว เราขอความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ถูกล็อตเตอรี่ ขอมีบ้าน มีรถยนต์ มีนั่น..มีนี่…  เราอาจจะไม่เคยขอแบบกษัตริย์ซาโลมอน   วันนี้พระเจ้าสอนใจเราทุกคนแล้วครับ เราจงเลียนแบบกษัตริย์ซาโลมอนเถิด เพราะเมื่อเราวอนขอปรีชาญาณ ขอความรู้-ความเข้าใจ  เพี่อจะแยกแยะความดีกับความชั่ว   ถ้าเราได้รับพระพรนั้นจากพระเจ้า ชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเหมือนกษัตริย์ซาโลมอน เพราะปรีชาญาณจะทำให้เราได้ทุกสิ่ง

***         ตู้แบ่งรัก หรือ ตู้ปันสุข ในความหมายของความรัก-ความเมตตาที่พระ           เจ้าสอนเราให้มีเมตตาเยี่ยงพระเป็นเจ้า ไม่จำเป็นต้องรอโอกาส  แต่เรา       สามารถทำได้ทุกเวลา  เสื้อผ้า-ของใช้-เครื่องมือ  หรืออะไรที่ยังใช้ได้-   ยังดี แต่ตัวเราเองไม่ใช้แล้ว  นำไปไว้ที่วัดเลยครับ    สภาภิบาลจะรวบ            รวม-แยกแยะ และนำไปมอบแก่ผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ไม่มี โดยจะนำไป มอบทุกวันจันทร์ เชิญพี่น้องสำรวจดูข้าวของ  ของใช้ในบ้านนะครับ             หลายครั้งของบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับผู้อื่น  ดีกว่าทิ้งวางอยู่เฉยๆนะครับ

***      เชิญชวนพี่น้องอีกสักนิด พี่น้องเสียสละเวลาไปวัด-มาวัด มาหาพระเจ้า          แล้ว นอกจากสวดภาวนา เชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ         นะครับ ภาษาอังกฤษว่า acting participation  เป็นผู้อ่านบทอ่าน แห่        เครื่องบูชา ร่วมกันออกเสียงขับร้อง-ตอบรับกับพระสงฆ์ หรือแม้กระ            ทั่งนำสารวัด-อุดมสาร-หนังสือศรัทธา ไปฝากผู้อื่น ฯลฯ   เราจะรู้สึก        เป็นสุข เพราะเราได้มาร่วมกับพระเยซูเจ้าทั้งกายและใจ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เซ็ง แต่จะรู้สึกยินดี-ชื่นใจ ที่ได้อยู่เคียงข้างพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง        ทุกคน ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่านครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พระเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด จงมาซื้อและกิน แม้ไม่มีเงิน  จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงิน ทำไมท่านต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ทำให้อิ่ม จงตั้งใจฟังเรา แล้วท่านจะได้กินสิ่งดี และลิ้มอาหารรสอร่อย จงเงี่ยหูมาหาเราเถิด จงฟังแล้วท่านจะมีชีวิต เราจะทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้เป็นความจริง”       พี่น้องครับ นี่คือพระวาจาที่พระองค์ตรัสเชิญชวนเราให้เข้าหาพระองค์ในวันนี้ ไม่ต้องใช้เงิน – ไม่ต้องเสียเงิน เมื่อเรามาหาและพบพระองค์ พระองค์จะทำให้เราอิ่มหนำ อาหารที่ไม่ใช่อาหารบนโลกนี้ แต่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ พระวรสารยังกล่าวถึง พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนจำนวนมากจนอิ่มหนำ แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกจำนวนมากด้วย ขนมปัง 5 ก้อน เลี้ยงคนห้าพันคนไม่พอหรอกแต่อาหารทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้ามอบให้ เลี้ยงคนได้มากมาย และอาหารทรงชีวิตนี้ ยังคงมีอยู่สำหรับคนอีกมากมาย และสำหรับทุกๆ คนที่พร้อมจะรับฟังพระองค์ เชิญชวนพี่น้องเข้ามารับฟังพระวาจาของพระองค์เสมอๆ เถิด

***      ประกาศเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงานและเข้ารับพิธีสมรส จะต้องเข้ารับการอบรมก่อน เพื่อจะเข้าใจและเตรียมตัวให้ดี ตามที่พระศาสนจักรเรียกร้อง ฉะนั้น ควรติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อนประมาณ 3 เดือน เพื่อตกลงในรายละ เอียด และ การขออนุญาตอย่างถูกต้อง (ขอคุณพ่อคุณแม่ – ลุงป้าน้าอา เป็นธุระบอกลูกๆ หลานๆ ด้วยนะครับ)

***       เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้การเรียนคำสอนหยุดมาแล้วหลายเดือน จะเริ่มเรียนคำสอนอีกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้  ผู้ที่สนใจ หรือพี่น้องอาจจะแนะนำให้กับบางคน เช่น ว่าที่ลูกสะใภ้ – ว่าที่ลูกเขย ฯลฯ ได้มาเรียนคำสอน ก็ให้มาติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดนะครับ ส่วนผู้ที่เรียนมาแล้วระยะหนึ่ง 5-6 คน หากเขามีความพร้อม ก็จะโปรดศีลล้างบาปและให้พวกเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และเข้ามาเป็นคริสตชนเหมือนกับพวกเราในไม่ช้านี้ !!

***       พี่น้องหลายท่านได้นำเสื้อผ้ามาไว้ที่วัด (เสื้อผ้าที่พี่น้องไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังดีอยู่ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น) ซื่งคุณไพโรจน์และพี่น้องบางคนได้นำไปมอบแก่ผู้ยากจนขัดสนทุกๆ วันจันทร์ ขอขอบพระคุณ และยังยินดีรับอยู่ตลอดเวลานะครับ

***       ขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่าน ที่สมัครเป็นผู้นำขับร้อง (อีกไม่กี่เดือนก็จะฉลองวัดพอดี)  เชิญมาสมัครเป็นผู้อ่าน เด็กๆ ก็มาสมัครเป็นเด็กช่วยมิสซา เยาวชนก็มาสมัครเข้ากลุ่มเยาวชนนะครับ เราจะร่วมเดินไปกับพระองค์ !!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151289 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, September 15th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 13:44-52

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า     “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อนาแปลงนั้น    อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น      อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติด ปลาทุกชนิด เมื่ออวนเต็มแล้ว ชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตระกร้า ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไป เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้ง หมดนี้หรือไม่” บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า “เข้าใจแล้ว”      พระองค์จึงตรัสว่า “ดังนั้น ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”

 

                                          ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงเปรียบอาณาจักรสวรรค์เป็นขุมทรัพย์ในทุ่งนา เป็นไข่มุกเม็ดงาม ผู้ที่พบจะยินดีขายทุกสิ่งที่มีเพื่อนำมาซื้อไข่มุกและที่นาแปลงนั้น และยังทรงเปรียบพระอาณาจักรสวรรค์กับการหย่อนอวนลงในทะเล ติดปลาทุกชนิด แล้วปลาเลวก็จะถูกโยนทิ้งไป เช่นเดียวกับที่ทูตสวรรค์จะแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมและทิ้งลงในขุมไฟ เมื่อถึงวันสิ้นโลก  บทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง แสดงความโปรดปรานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อกษัตริย์ซาโลมอน ผู้ทูลขอของประทานเป็นความเข้าใจ เพื่อจะปกครองประชากรจำนวนมากของพระเจ้าอย่างยุติ ธรรม และรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว แทนที่จะขอชีวิตที่ยืนยาว หรือความมั่งคั่ง หรืออำนาจในทางโลก พระเจ้าทรงพอพระทัย ทรงประทานความเข้าใจและปรีชาญาณในการตัดสินอย่างไม่เคยมีในผู้ใดมาก่อนหรือในภายหลัง…. เช่นที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรม  “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์….ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกนั้น ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม และจะทรงประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย.

สู่….สูงสุด

 

ชาวหนุ่ม จากนาซาเร็ธ

ก้าวเดินบนเส้นทางที่หยาบกร้าน

เดินอยูข้างคนจน และฝูงชนชายขอบ

นำพากระแสแห่งความรักเมตตา สู่พวกเขาผู้อดอยาก

บนทางสายนี้ แม้เพียงย่างเท้าก้าวแรก จากบ้านเกิด

ทรงพบเจอดวงตาที่ไม่เคยเป็นมิตร

….ดวงใจที่ไม่เคยปรารถนาดี

ดวงตาไม่เป็นมิตร จ้องจับในทุกความเคลื่อนไหว

ดวงใจไม่ปรารถนาดี เก็บสุมไฟความเคียดแค้น

 

แม้กระแสชีวิตรอบข้างจะโหดร้ายรุนแรง

แต่….ไม่เคยมีอะไรรุนแรงเพียงพอที่จะหยุดเขา

…จากการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า

…อาณาจักรที่พระเจ้าเป็นเอก และสิ่งอื่นเป็นรอง

 

ในวันนั้น ที่เขาร้องประกาศ เรื่องขุมทรัพย์ในท้องนา

…ไข่มุกในดวงใจ และฝูงปลาในอวนใหญ่

เขาได้ร้องเชิญให้มนุษย์แลเห็นสิ่งสำคัญสูงสุดของชีวิต

…และยอมสละทั้งหมด เพื่อสิ่งสูงสุด

 

มาบัดนี้ ขณะเดินบนเส้นทางโรยกับดัก

ทรงก้าวเดินมุ่งหน้า ด้วยดวงตาและดวงใจปักแน่นที่ปลายทาง

ทรงยอมสละทุกสิ่ง…ครอบครัว…บ้าน…ความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อทำตามพระประสงค์พระบิดา…สิ่งสำคัญสูงสุด

แม้ผู้คนรอบข้างจะมองว่าผิดเพื้ยน และเสียสติ

ไม่เคยท้อแท้หมดหวัง…ทรงยอมเสีย แม้ชีวิต

เพืยงเพื่อให้พระประสงค์พระบิดาสำเร็จไป

ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

      วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020     สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา      หนังสือปรีชาญาณ บอกกับเราในวันนี้ว่า   “นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งเช่นพระองค์ และพระองค์ได้พิสูจน์เสมอว่า พระองค์มิได้ทรงตัดสินอย่างอยุติธรรม แต่พระองค์ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ และทรงตัดสินทุกอย่างอย่างยุติธรรมเสมอ และยิ่งกว่านั้น ยังทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทานพระพรอย่างอุดมให้กับทุกคน แม้ผู้นั้นจะมิได้ขอด้วยซ้ำ พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้น”          พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ด้วยพระวาจาของพระองค์แก่เราทุกวัน แต่โลกและปีศาจ กลับหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลี และข้าวละมานก็เติบโตบดบังข้าวสาลีที่งอกขึ้นในจิตใจของเรา  จนทำให้เราไม่เกิดผล  แต่กระนั้น  พระ

เจ้ายังทรงพระเมตตากรุณา พระองค์จะรอ….จะรอจนวาระสุดท้าย พระองค์จะเกี่ยวข้าวละมาน มัดเป็นฟ่อนและเผาไฟ และพระองค์จะเก็บเกี่ยวเรา ซึ่งถ้าเรายังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ดี – เกิดผลดี พระองค์ก็จะให้เราอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

****     วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 เชิญบรรดาผู้สูงอายุทุกท่านมาร่วมมิสซาอย่างพร้อมเพรียงกัน มิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่มาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อบรรดาลูกๆหลานๆ ของเราด้วย และเพื่อแสดงว่าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของพระองค์ เรากำลังดำเนินชีวิตมุ่งไปหาพระองค์ อย่าลังเลหรืออายที่จะแสดงตนว่าเราอายุมากแล้ว   แต่จะแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาลูกๆหลานๆ นะครับ

****     ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงาน และรับศีลสมรส (ซึ่งอาจเลื่อนมาหลายเดือนเพราะติดช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19) เข้ารับการอบรมก่อน แต่งงานตามที่พระศาสนจักรกำหนด ณ วัดพระมหาไถ่ หรือวัดอัสสัมชัญ แล้วจึงไปพบพระสงฆ์เจ้าวัด ตกลงในรายละเอียดและทำเอกสารขออนุญาตให้ถูกต้อง

****     วัดของเราจะโปรดศีลล้างบาป ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานรับศีลล้างบาป ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อน 1 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อแม่   จะต้องแต่งงานถูกต้องเรียบร้อย และมาวัดอย่างสม่ำ เสมอด้วย

****     สำหรับผู้ปรารถนาจะเรียนคำสอน ให้ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดเช่นเดียว กัน พี่น้องเคยชักจูงใคร หรือเชิญชวนผู้ใดให้ได้มาเป็นคริสตชนบ้างหรือยังครับ?!?

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

                            

วันอาทิตย์ที่  26  กรกฏาคม 2020             สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา     กษัตริย์ซาโลมอน  ได้ชื่อว่า     เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณที่สุดเพราะท่านได้รับพระพรจากพระเจ้า เนื่องด้วยในการอธิษฐานภาวนาของท่าน ท่านไม่ได้วอนขอชีวิตยืนยาว ท่านไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ไม่ได้ขอให้พระเจ้าทำลายชีวิตศัตรู     แต่ท่านขอความเข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้อง ท่านขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเพื่อจะทำหน้าที่ปกครองประชากรเลือกสรรของพระเจ้า ขอปรีชาญาณเพื่อจะวินิจฉัยแยกแยะความดีออกจากความชั่ว    พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน และของประทานปรีชาญาณแด่ท่านตามที่ท่านอธิษฐานวอนขอ……     พี่น้องที่รัก   เวลาที่เราอธิษฐานภาวนา    เราอธิษฐานวอนขออะไรจากพระเจ้า….?!?  บ่อยครั้งเราก็อธิษฐานภาวนาเช่นคนธรรมดาทั่วไป  เราขอชีวิตยืนยาว เราขอความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ถูกล็อตเตอรี่ ขอมีบ้าน มีรถยนต์ มีนั่น..มีนี่…  เราอาจจะไม่เคยขอแบบกษัตริย์ซาโลมอน   วันนี้พระเจ้าสอนใจเราทุกคนแล้วครับ เราจงเลียนแบบกษัตริย์ซาโลมอนเถิด เพราะเมื่อเราวอนขอปรีชาญาณ ขอความรู้-ความเข้าใจ  เพี่อจะแยกแยะความดีกับความชั่ว   ถ้าเราได้รับพระพรนั้นจากพระเจ้า ชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเหมือนกษัตริย์ซาโลมอน เพราะปรีชาญาณจะทำให้เราได้ทุกสิ่ง

***      ตู้แบ่งรัก หรือ ตู้ปันสุข ในความหมายของความรัก-ความเมตตาที่พระ     เจ้าสอนเราให้มีเมตตาเยี่ยงพระเป็นเจ้า ไม่จำเป็นต้องรอโอกาส  แต่เรา            สามารถทำได้ทุกเวลา  เสื้อผ้า-ของใช้-เครื่องมือ  หรืออะไรที่ยังใช้ได้-            ยังดี แต่ตัวเราเองไม่ใช้แล้ว  นำไปไว้ที่วัดเลยครับ    สภาภิบาลจะรวบ       รวม-แยกแยะ และนำไปมอบแก่ผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ไม่มี โดยจะนำไป   มอบทุกวันจันทร์ เชิญพี่น้องสำรวจดูข้าวของ  ของใช้ในบ้านนะครับ หลายครั้งของบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับผู้อื่น  ดีกว่าทิ้งวางอยู่         เฉยๆ    นะครับ

***      เชิญชวนพี่น้องอีกสักนิด พี่น้องเสียสละเวลาไปวัด-มาวัด มาหาพระเจ้า          แล้ว นอกจากสวดภาวนา เชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ     นะครับ ภาษาอังกฤษว่า acting participation  เป็นผู้อ่านบทอ่าน แห่       เครื่องบูชา ร่วมกันออกเสียงขับร้อง-ตอบรับกับพระสงฆ์ หรือแม้กระ            ทั่งนำสารวัด-อุดมสาร-หนังสือศรัทธา ไปฝากผู้อื่น ฯลฯ   เราจะรู้สึก เป็นสุข เพราะเราได้มาร่วมกับพระเยซูเจ้าทั้งกายและใจ ไม่เบื่อหน่าย   ไม่เซ็ง แต่จะรู้สึกยินดี-ชื่นใจ ที่ได้อยู่เคียงข้างพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง            ทุกคน ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่านครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

สารวัด ฉบับที่ 151288 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, September 15th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 13:24-43

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่ง ที่หว่านพืชพันธุ์ดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป เมื่อต้นข้าวงอกจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย บรรดาผู้รับใช้จึงไปหานาย ถามว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือ แล้วข้าวละมานมาจากที่ใด’ นายตอบว่า ‘ศัตรูมาหว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไปถอนมันไหม’ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมาน ท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วย จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วเมื่อเก็บเกี่ยว ฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อน เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จะเก็บเข้ายุ้งของฉัน”’                                                       พระองค์ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนา และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”

พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนี่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถัง จนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น”   พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมา พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเป็นความจริงว่า

เราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมา                                                                     

เราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก                หลังจากนั้น พระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์”               “ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นเช่นนั้น บุตรแห่งมนุษย์จะใช้ทูตสวรรค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรม ให้ออกจากพระอาณาจักร แล้วเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั้น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง ส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดา ใครมีหูก็จงฟังเถิด”

                                              ข้อคิด

พระเจ้าทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ ทรงปกครองและพิพากษาอย่างอ่อนโยนด้วยพระทัยปรานี เพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่า ผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์ พระองค์ทรงประทานความหวังให้เราอย่างเต็มเปี่ยม แม้เราทำบาปพระองค์ก็ยังประทานโอกาสให้กลับใจ (ปชญ 12:16-19) นอกจากความหวังเต็มเปี่ยมอันเป็นของประทานจากพระบิดาเจ้าแล้ว ความรักการไถ่กู้ของพระเยซูคริสตเจ้าและคำสอนอุปมาในเรื่องต่างๆ …. “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์คือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์….ใครมีหูก็จงฟังเถิด” ที่ทรงนำมาเปรียบเทียบตามสถานการณ์เพื่อให้เราเข้าใจถึงพระอาณาจักรสวรรค์ที่เรามุ่งหน้าไปให้ถึงแล้ว…เรายังมีองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงคอยช่วยเหลือและอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยาย.     

ผืนนาผสม

นาผืนนั้นกางแขนกว้างต้อนรับทุกผู้คน

…หญิงแพศยา…สมณะ…ธรรมาจารย์

…ข้าราชการ…เด็ก…คนป่วยไข้…คนเก็บภาษี

 

ในผืนนาแห่งชีวิตพระเยซู

ผู้คนเดินไปมาอย่างอิสระ

…พบที่ของตนเองอย่างไม่เคอะเขิน

การขีดเส้นแบ่งแยก แม้ระหว่างคนดีและคนเลว

มิใช่หนทางของพระองค์

เหตุด้วยว่า ข้าวสาลีพันธุ์ดี อาจแปรเปลี่ยนเป็นข้าวละมาน

และข้าวละมานพันธุ์เลว…อาจแปรเปลี่ยนเป็นข้าวสาลี

 

ในกาลเวลาที่ยังมาไม่ถึง

ข้าวสาลีพันธุ์ดีแห่งพระเยซู ถูกตัดสินว่าเป็นข้าวละมาน

จึงถูกถอนก่อนกำหนด และถูกส่งไปยังแดนประหาร

 

ในกาลเวลาที่ยังไม่สุกงอม

คริสตชน…บุคคลที่เซาโลมองว่าเป็นข้าวละมาน

…ที่สมควรถูกถอนทิ้งในทันที

เปาโล พบเจอว่าเป็นข้าวสาลีพันธ์ดีที่สุด

จนกระทั่งมอบอุทิศชีวิตที่เหลือทั้งหมด

เพื่อปกป้อง และปลูกฝังข้าวพันธุ์นี้

 

นอกฤดูเก็บเกี่ยว

การตัดสินแบ่งแยกใดๆ เป็นสิ่งอันตราย

และเสี่ยงต่อการผิดพลาด

เป็นเพราะ อาจมีเรื่องราวใหม่…มุมมองบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏ

พระเจ้าผู้ทรงเฝ้าเดินปะปนกับฝูงชนหลากหลาย

ทรงให้เวลา…ให้โอกาส…และให้อภัย.

 

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

              วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับที่นั้น ถ้า ไม่ได้รดแผ่นดิน ทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้น เพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหาร ฉันใด ถ้อยคำที่ออกจากปากของพระเจ้า จะไม่กลับมาหาพระองค์โดยไม่เกิดผล”              พี่น้องที่เคารพรัก ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ฝนก็ตกเกือบทุกวัน ขอให้ฝนที่เราเห็นตกมาจากฟ้า เตือนใจพวกเราทุกคนให้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสสอนพวกเราเสมอ น้ำฝนจะไม่ย้อนกลับขึ้นฟ้า ก่อนที่มันจะทำให้แผ่นดินอุดม พระวาจาพระเจ้าที่ตรัสสอนเราก็เช่นกัน จะต้องบรรลุจุดประสงค์เช่นเดียวกัน พระเจ้าตรัสสอนเรา ให้รักพระเจ้าสุดหัวใจ และสอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์ของเราเหมือนกับที่เรารักตัวเราเอง รักและมีเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักและสงสารตัวเอง  หากเรายอมให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในตัวเราทุกวันๆ เราก็เป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง แต่ถ้าหากเราฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เราทำหูทวนลม เราปิดตา เราไม่พยายามเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับใจ เรามิได้เป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง

***       เราไม่ได้มีประชุมกรรมการสภาภิบาลวัดของเรามาหลายเดือน     ครั้งสุดท้ายคือเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลานี้ การระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้นมาก ซึ่งไม่เหมือนกับในต่าง   ประเทศที่ยังมีการระบาดอยู่มาก เราจะมีประชุมกรรมการสภาภิบาลวัดของเราในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม ศกนี้ เพื่อติดตามงานต่างๆ ที่ได้วางแผนงานไว้ ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน                           เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ทุกอย่าง                      ในวัดของพวกเราทุกคน ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างเรียบร้อย ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

***       New Normal ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตใหม่ หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เป็น คำที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมาก หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นหมายความว่า ชีวิตของพวกเรา ณ บัดนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงไป จะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ดีขึ้น   เราอยู่เฉยๆแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ซึ่งก็เท่ากับว่าเรากำลังถอยหลัง    เพราะทุกคนก้าวไปข้างหน้าแล้ว แต่ละวันเราใช้เวลาอย่างไร?  เราใช้ชีวิตอย่างไร?  หากเราเพียงแค่ใช้….. ทุกสิ่งก็จะค่อยๆ หมด   ไป แต่ถ้าเรามีแผนงาน มีการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินชีวิต มี แผนงานการใช้เงิน มีแบบแผนและตารางเวลาการดำเนินชีวิต   แต่ละวันแต่ละชั่วโมง ทุกอย่างจะก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลอย่างดี !!!!!

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020     สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา             หนังสือปรีชาญาณ บอกกับเราในวันนี้ว่า “นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งเช่นพระองค์ และพระองค์ได้พิสูจน์เสมอว่า พระองค์มิได้ทรงตัดสินอย่างอยุติธรรม แต่พระองค์ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ และทรงตัดสินทุกอย่างอย่างยุติธรรมเสมอ และยิ่งกว่านั้น ยังทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทานพระพรอย่างอุดมให้กับทุกคน แม้ผู้นั้นจะมิได้ขอด้วยซ้ำ พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้น”       พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ด้วยพระวาจาของพระองค์แก่เราทุกวัน แต่โลกและปีศาจ กลับหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลี และข้าวละมานก็เติบโตบดบังข้าวสาลีที่งอกขึ้นในจิตใจของเรา  จนทำให้เราไม่เกิดผล  แต่กระนั้น  พระ

เจ้ายังทรงพระเมตตากรุณา พระองค์จะรอ….จะรอจนวาระสุดท้าย พระองค์จะเกี่ยวข้าวละมาน มัดเป็นฟ่อนและเผาไฟ และพระองค์จะเก็บเกี่ยวเรา ซึ่งถ้าเรายังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ดี – เกิดผลดี พระองค์ก็จะให้เราอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

****     วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 เชิญบรรดาผู้สูงอายุทุกท่านมาร่วมมิสซาอย่างพร้อมเพรียงกัน มิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่มาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อบรรดาลูกๆหลานๆ ของเราด้วย และเพื่อแสดงว่าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของพระองค์ เรากำลังดำเนินชีวิตมุ่งไปหาพระองค์ อย่าลังเลหรืออายที่จะแสดงตนว่าเราอายุมากแล้ว   แต่จะแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาลูกๆหลานๆ นะครับ

****     ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงาน และรับศีลสมรส (ซึ่งอาจเลื่อนมาหลายเดือนเพราะติดช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19) เข้ารับการอบรมก่อน แต่งงานตามที่พระศาสนจักรกำหนด ณ วัดพระมหาไถ่ หรือวัดอัสสัมชัญ แล้วจึงไปพบพระสงฆ์เจ้าวัด ตกลงในรายละเอียดและทำเอกสารขออนุญาตให้ถูกต้อง

****     วัดของเราจะโปรดศีลล้างบาป ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานรับศีลล้างบาป ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อน 1 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อแม่   จะต้องแต่งงานถูกต้องเรียบร้อย และมาวัดอย่างสม่ำ เสมอด้วย

****     สำหรับผู้ปรารถนาจะเรียนคำสอน ให้ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดเช่นเดียว กัน พี่น้องเคยชักจูงใคร หรือเชิญชวนผู้ใดให้ได้มาเป็นคริสตชนบ้างหรือยังครับ?!?

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล