Posts Tagged ‘สมโภชพระจิตเจ้า’

ฉบับที่ 15007 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

Friday, February 13th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

ความเงียบเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตของมนุษย์ ในความสงบเงียบเราสามารถพิจารณาไตร่ตรองชีวิต พบคุณค่าที่แท้จริง และสามารถพบตัวตนที่แท้จริงของเรา ในการสวดภาวนาความเงียบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ช่วยให้การสวดภาวนามีประสิทธิภาพมากขึ้น การสวดภาวนาเป็นการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าสนทนากับพระองค์ ด้วยเหตุนี้การสวดภาวนาจึงต้องมีทั้งการพูดและการฟัง พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนว่า “เมื่อพวกท่านสวดภาวนาจงอย่าพูดมากเหมือนผู้ที่ไม่มีความเชื่อ เพราะพระเจ้าผู้เป็นบิดาของพวกท่านทรงทราบความต้องการของพวกท่านก่อนที่ท่านจะวอนขอเสียอีก” หลายๆครั้งในการสวดภาวนาเราพูดมากเกินไป เราก้มหน้าก้มตาขอ ก้มหน้าก้มตาท่องบทภาวนา จนเราลืมฟังเสียงของพระเจ้าซึ่งต้องการตรัสกับเรา ในเมื่อเราไม่ฟังเสียงของพระองค์เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ได้อย่างไร การมีเวลาเงียบเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าจึงมีความสำคัญในการสวดภาวนา

(more…)

ฉบับที่ 15006 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

Friday, February 6th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

เราหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนี่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาไตร่ตรอง อันที่จริงสัจธรรมความจริงเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดเป็นคำพูดหลายๆรูปแบบอยู่เหมือนกัน อาทิ You are what you eat. ลูกไม้ตกไม่ไกลต้น ฯลฯ ที่พ่อนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเรื่องราวต่างๆนาๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์ก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อไรเรามักจะโทษโน้นโทษนี่ และที่สุดก็จะไปลงที่พระเป็นเจ้าว่าทำไมพระองค์ทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ จะมีสักกี่คนที่หันไปทบทวนถึงการกระทำของตนเองหรือการกระทำของมนุษย์ ว่าเราทำอะไรลงไปเราใช้อิสรภาพที่พระเป็นเจ้าประทานให้ถูกต้องหรือไม่ พระเป็นเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกับประทานอิสรภาพให้และพระองค์ทรงเคารพอิสรภาพนั้น มนุษย์จะทำชั่วก็มาจากการตัดสินใจของตนเอง มนุษย์จะไปสวรรค์ทำความดีเขาก็เลือกที่จะทำด้วยตนเอง

(more…)

ฉบับที่ 15005 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

Thursday, January 29th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นสามสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนว่า “ทุกสิ่งที่อออกมาจากปาก ก็คือสิ่งที่ออกมาจากใจ” เมื่อกล่าวถึง “ใจ” หรือ “จิตใจ” เราไม่ได้หมายถึงอวัยวะหัวใจของมนุษย์ พ่อขออธิบายว่า “ใจ”เป็นสภาวะภายในที่เป็นนามธรรม นักปราชญ์ผู้รู้บางท่านได้อธิบายว่า “การพูดของคนๆหนึ่งคือการคิดเสียงดังๆให้คนอื่นได้ยิน” ความคิดเช่นนี้คล้ายๆกับคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง ดังนั้นเวลาเราพูดอะไรบ่อยๆแสดงว่าเรากำลังคิดถึงสิ่งนั้น หรือมีสิ่งนั้นหมักหมมอยู่ในใจ และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างแน่นนอน เรากำลังจะถึงวันตรุษจีนมีธรรมเนียมจีนบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ในวันตรุษจีนหรือในวันชิวอิกคนจีนเขาห้ามพูดคำหยาบ พูดเรื่องไม่ดีไม่เป็นมงคลต่อชีวิต ห้ามด่าและสาปแช่ง ถ้าพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งปีอะไรทำนองนั้น อันที่จริงธรรมเนียมนี้ก็มีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่เหมือนกัน เพราะความคิดในเชิงบวกคิดเรื่องดีๆมีผลในเชิงพฤติกรรมด้านการพัฒนาของมนุษย์ อย่างน้อยเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เราก้าวหน้าในทางที่ดี ส่วนความคิดในเชิงลบหรือมีความคิดร้ายๆจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจและหลายๆครั้งทำให้ชีวิตของเราชะงักงัน จมอยู่ในเรื่องร้ายจมอยู่กับเรื่องที่ทำให้จิตใจมัวหมอง เมื่อเป็นเช่นนี้คนๆนั้นจะก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีได้อย่างไร

(more…)

ฉบับที่ 15004 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

Friday, January 23rd, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

ความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตคริสตชนเป็นเรื่องที่สำคัญ คริสตชนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยชีวิตของตนให้ผ่านไปวันๆอย่างไร้ความหมาย คนประเภทนี้ถ้าจะพิจารณาไปแล้วก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร เขามาร่วมบูชาขอบพระคุณปฏิบัติศาสนกิจดีพอสมควร แต่น่าเสียดายเขาขาดความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิต ไม่คิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือพยายามทำความเข้าใจต่อคำสอน และศาสนกิจที่เขาปฏิบัติอยู่ให้ลึกซึ้งมากขึ้น การผ่านเวลาไปเรื่อยๆอย่างไร้ความหมาย ไม่เคยหยุดคิดพิจารณาไตร่ตรองอะไรบ้างเลยเป็นเรื่องที่อันตราย เพราะในที่สุดจะเกิดการปฏิบัติพอให้ผ่านๆไป ไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องเตรียมตัวมาก่อนอย่างดี เพื่อทำให้การปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(more…)

ฉบับที่ 15003 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

Thursday, January 15th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

หลังจากฉลองวัดซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปี พ่อนั่งรำพึงคิดถึงตนเอง 6 ปีแล้วซินะกับชีวิตการอยู่ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เราผ่านชีวิต ผ่านงาน ผ่านคน มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากมาย สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์ทุกคน ใครเล่าจะดีพร้อมไปเสียทุกเรื่อง ใครเล่าไม่เคยพลาดพลั้ง ใครเล่าจะทำการสำเร็จทุกอย่าง 6 ปีที่ผ่านมาพ่อได้พยายามถ่ายทอดสิ่งที่พ่อมี และพ่อเป็นผ่านทางบทเทศน์ทุกๆวันที่พ่อถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ พยายามสุดความสามารถแม้กระทั่งสารวัดที่พ่อเขียนทุกๆวันอาทิตย์ หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับอะไรบ้าง และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ขอโทษพระองค์และพี่น้องทุกๆท่านสำหรับความผิดพลาดตามประสามนุษย์ เราจะร่วมมือกันต่อไปช่วยกันเติมเต็มชีวิตของกันและกันในส่วนที่เรามีและส่วนที่เราขาดไป

(more…)

ฉบับที่ 15002 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

Thursday, January 8th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

“ถ้าเราพูดว่า เราไม่มีบาป เรากำลังหลอกตนเอง และ ความจริง ไม่ได้อยู่ในเรา………ถ้าเราพูดว่า เราไม่เคยทำบาป เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา” (1ยน.1:8-10) สิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้ในบทจดหมายของท่าน ทำให้เราทราบว่าปัญหาในเรื่องศีลอภัยบาปเกิดขึ้นคล้ายๆกันทุกยุคทุกสมัย นั่นก็คือมีหลายๆคนคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วไม่มีบาปจึงไม่ต้องไปรับศีลอภัยบาป นักบุญยอห์นสอนว่าคนที่คิดเช่นนี้ กล่าวเช่นนี้ กำลังหลอกตนเอง และทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสคำเท็จ เพราะกิจการต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำเพื่อเรา การบังเกิดมาเป็นมนุษย์ การรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มีจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากบาป หรือไถ่บาปมนุษยชาติ ถ้ามนุษย์ไม่มีบาปพระองค์จะทำเช่นนั้นเพื่ออะไร

(more…)