Posts Tagged ‘วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต’

สารวัด ฉบับที่ 151249 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 17:5-10

เวลานั้น บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น”

ข้อคิด

ในฐานะผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเห็นแก่พระองค์ ความรักและการรับใช้ของเราต้องเป็นแบบที่ไร้เงื่อนไข เราต้องไม่ทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนจากพระองค์ เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้นมากมายและมีค่าเกินกว่าที่เราจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้า แม้ว่าเราจะทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ เราก็ไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมด ชีวิตของเราที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรักและชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ที่เสด็จมาเพื่อไถ่บาปเรานั้นยิ่งใหญ่และล้ำค่าเกินกว่าที่เรามนุษย์จะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ ดังนั้น เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสารวันนี้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”  (ลก. 17:10)

ความเชื่อ

ความเชื่อแม้เล็กเท่าฝุ่นดิน

แต่….ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอัศจรรย์

….เคลื่อนย้ายไม้ใหญ่ไปในทะเล

ความเชื่อมิใช่ปริมาณ

แต่….คุณภาพ แห่งความมั่นใจในความรักของพระเจ้า

ความเชื่อของพระองค์มิได้เป็นดอกผลของความบ้าบิ่น

แต่….หยั่งรากลึกในองค์พระเจ้า

ทรงประกาศสัมพันธภาพใหม่โดยปราศจากความหวาดกลัว

เรียกพระเจ้าว่า บิดา….แม้จะถูกตัดสินปรับโทษและถูกประหาร

ทรงกล้าหาญเพียงพอที่จะนำสาวกไปบนเส้นทางเดียวกัน

….แม้เสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งและถูกทรยศ

เป็นความเชื่อนี้เองที่ขับเคลื่อนให้พระองค์ก้าวไปอย่างหาญกล้า

….มิใช่เพื่อทำการประหลาดมหัศจรรย์

แต่….เพื่อคนจนและคนถูกทอดทิ้ง

เป็นความเชื่อเดียวกันที่ทำให้พระองค์มองทะลุกางเขน

….และก้าวเดินสู่ความตาย

เป็นความเชื่อนี้เองที่ทำให้พระองค์กล้าที่จะตัดพ้อ

….โอ้พระบิดา ทำไมจึงทอดทิ้งข้าพเจ้า

ฉันเชื่อมั่นในพระองค์…ผู้เป็นบิดา

….ผู้ทรงรักฉันมากที่สุด

….ผู้ไม่เคยอารมณ์เสียต่อเสียงร้องใดๆ ของมนุษย์

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของฉัน.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้จากอุดมสารนะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

ประกาศก่อนการแต่งงาน

ด้วย                                  นาย นิโคลาส ณรัณศักดิ์ จตุรวุฒิชัย

คริสตชนวัดเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก บุตรของ นายยอแซฟเจษฎา และ นางอันนา มุกดาพร

จะทำพิธีแต่งงานกับ                    อันนา ชนกพร ศรีจุฬางกูล

เพิ่งรับศีลล้างบาป ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 นี้

เป็นบุตรของ                       นายชำนาญ และ นางธนิษฐา ศรีจุฬางกูล

      ในวันเสาร์ที่ 22  ตุลาคม  2019  เวลา 10.00 น

หากผู้ใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง มีให้ทั้งสองแต่งงานกันได้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

 1. สรุปโควต้าที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิตจะได้บัตรเข้าร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจำนวน 234 ท่านและที่สนามเทพหัสดิน 182 ท่าน รวมถึงวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 อีกจำนวน 17 ท่าน

ทางวัดจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล – นักบุญ – เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตติดไว้ที่หน้าวัด ขอให้พี่น้องตรวจดูความถูกต้องของตัวสะกดและเลขที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อคณะกรรมการจัดสถานที่จะได้พิมพ์ลงในบัตรที่จะมอบให้พี่น้อง เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

ส่วนกำหนดการต่างๆ และการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวและเตรียมใจ บัตรของใครก็ของคนนั้น แทนกันไม่ได้นะครับ ถ้าไปไม่ได้ก็เสียสิทธิ์เลยครับ

 

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อย กำลังดำเนินการทำทางเท้าตัดจ๊อยกันแตกและความเรียบร้อยอื่นๆ ขอบพระ คุณอีกครั้ง สำหรับคุณศักดา – คุณประดับพร ที่กรุณาบริจาคเป็นทุนประเดิม 1 ล้านบาท ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
 2. เสื้อและถุงผ้าที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า คงได้มาส่วนหนึ่งแล้ว พี่น้องสามารถสั่งและซื้อได้ เพื่อร่วมระลึกถึงการฉลองชุมชนความเชื่อของพวกเรา ปรารถนาให้ทุกคน มีใส่เป็นที่ระลึกนะครับ โอกาสฉลองวัดประจำปีของพวกเราด้วยครับ
 3. สุดท้าย อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 ของพวกเรา ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองพิเศษ คือโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอ เพื่อพวกเราจะได้เตรียมฉลองและร่วมฉลองวัดด้วยกัน เพื่อเทิดเกียรติและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์วัดของพวกเรา อย่าได้นิ่งเฉย ปล่อยให้เลยผ่านนะครับ เสนอได้เลยนะครับ
 4. ท้ายที่สุด การชุมนุม วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคํา” วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านไป พลมารีและสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมกันสวดสายประคำ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรา

ขอบพระคุณ สำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านบริจาคอาหารมาให้พวกเรา ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอพระแม่ได้ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้า โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน และต้องไม่ลืมนะครับ ผู้ใดสวดลูกประคำเสมอทุกๆวัน พระแม่เจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้นั้นเลย คำสัญญา 2 ข้อที่พระแม่ได้ทรงสัญญาไว้ ฉะนั้นจงสวด..สวด…และสวดลูกประคำเสมอ!!!            

 

 

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151248 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 16:19-31

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกฟาริสี ว่า

“เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝังไว้ เศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้น มองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จีงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้” แต่อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลวๆ บัดนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง จนใครที่ต้องการจะข้ามจากที่นี่ไปหาลูก ก็ข้ามไม่ได้ และผู้ที่ต้องการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ข้ามมาไม่ได้ด้วย”

เศรษฐีจึงพูดว่า “ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย” อับราฮัมตอบว่า “พี่น้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิด” แต่เศรษฐีพูดว่า “มิใช่เช่นนั้น ท่านพ่ออับราฮัม ถ้ามีใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ” อับราฮัมตอบว่า “ ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ”

ข้อคิด

เศรษฐีในนิทานเปรียบเทียบนี้ มีความผิดและต้องได้รับโทษ ด้วยเหตุผลเดียวคือ ต่อหน้าผู้ที่ต้องการความรัก เขากลับเมินเฉย ละเลยไม่กระทำสิ่งที่ถูกต้อง และนี่คือคำถามของเราแต่ละคน ตอนเริ่มมิสซา เราสวดบทสารภาพบาป ว่าเราได้ทำบาปมากมาย ด้วย กาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย หลายต่อหลายครั้ง เราละเลยที่จะทำดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเรา ในครอบครัวของเรา ในที่ทำงาน และในสังคมของเรา ถามว่า เราจะไปทำร้ายอะไรบุคคลเหล่านี้หรือเปล่า คำตอบคือ ไม่ แต่เราละเลยที่จะทำดีกับพวกเขาเหล่านั้น แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากขนาดไหนก็ตาม หลายคนต้องการรอยยิ้มจากเรา ต้องการคำพูดที่อ่อนโยน ต้องการกำลังใจจากเรา เราได้ทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ หรือเราเมินเฉย ละเลยมันไป.

งานเลี้ยง

ในบ้านพระเจ้า…..งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

แขกรับเชิญมีมากมาย

แม้เมื่อความสนใจขาดหาย คำเชิญยังคงอยู่

….อีกแผ่กว้างครอบคลุมคนจน คนเจ็บไข้ และคนทุกข์ระทม

งานเลี้ยงจะไม่เริ่ม จนกว่าทุกคนจะมาถึง

ในบ้านชายร่ำรวย….งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

เขาสวมใส่ผ้าป่านเนื้อดีสีสดเทียบเท่าชนชั้นสมณะ

อาหารและการกินดื่มหมุนเวียนรวดเร็วทันความอยาก

 

ดวงตากวาดไปมาบนโต๊ะ จนมิอาจมองเห็นใครอื่น

แม้….ลาซารัส….ชายยากจนเจ็บป่วยที่นอกประตูบ้าน

งานเลี้ยงจึงไม่มีที่สำหรับคนจน คนป่วย และคนง่อย

ไม่มีที่สำหรับใครอื่น….นอกจากตนเอง

มิใช่เพราะเขาไม่รวยพอ

แต่….เขารวยไม่พอที่จะแบ่งปัน แม้เศษปังที่ร่วงหล่น

ในบ้านฉัน….งานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นทุกวันคืน

ฉันไม่ร่ำรวย แต่มีเพียงพอสำหรับการแบ่งปัน

ฉันได้รับพระพรแห่งความรักอาทร

….เพราะบางคนบางเวลากำลังทนทุกข์ และปวดร้าว

ฉันได้รับพระพรแห่งวาจาอุ่นละมุน

….เพราะบางคนบางเวลากำลังตายด้วยคำโหดร้ายรุนแรง

ฉันได้รับพระพรแห่งการให้อภัย

….เพราะบางคนบางเวลากำลังถูกคุมขังในคุกแห่งความผิดพลาด

ฉันได้รับมาเปล่าๆ….ฉันอยากให้ไปเปล่าๆ

ในงานเลี้ยงฉลองของบ้านฉัน..

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ด้วยตัวพระองค์เอง ย้อนหลังไปถึง 35 ปี เมื่อครั้งนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตปาปา ได้เสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรก

กำหนดการ–รายละเอียดต่างๆ พี่น้องรอคอยอีกสักนิดนะครับคงจะแถลง การณ์อย่างละเอียดและเป็นทางการที่แน่นนอน ให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันในเร็ว ๆ นี้ เอาเป็นว่า พี่น้องเคลียร์วันเวลาว่าง ๆ ไว้ก่อนนะครับ 20 – 23 พ.ย. ศกนี้ ไม่ต้องลำบากเสียเงินเดินทางไปถึงประเทศอิตาลี หรือประเทศอื่น ๆ นะครับ !!!

2.เสาร์หน้าวันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

เชิญฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่นะครับ

3.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมนะครับ ช่วง Mid year เดือน ตุลาคม นี้ เชิญไปสัมผัสกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ – นักบวช  มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด แล้วบอกคุณพ่อ – คุณแม่ ไปแจ้งพ่อเจ้าวัดให้ทราบเลยนะครับ

 1. การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีน้ำตกไหลอย่างสวยงาม มีไฟฟ้าส่องในเวลาค่ำคืน เปลี่ยนรูปปั้นแม่พระให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น้ำอาจจะยังไม่ใส แต่สิ่งสำคัญ พระแม่เจ้าจะช่วยเราทุกคน เมื่อลูก ๆ ของพระแม่เข้าไปสวดภาวนาวอนขอนะครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ และถ้าผู้ใดปรารถนาจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปเยี่ยมบ้านและสวดลูกประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อจองวันได้ที่ตารางเวลาที่หน้าวัดหรือติดต่อพลมารีย์ครับ

และอย่าลืมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ด้วยนะครับ “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” วัดเราเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับ มีบริการอาหาร พี่น้องท่านใดต้องการจะนำอาหารมาเลี้ยงสัตบุรุษวัดในเขต 2 ที่มาสวดสายประคำในวันนั้น เชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด หรือที่คณะกรรมการสภาภิบาลได้ครับ

5.การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด กำลังดำเนินการ เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ช่วงนี้อาจจะลำบากมากขึ้น ก่อนที่จะสะดวกเรียบร้อยในไม่ช้า หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน อะลุ่มอล่วยกันและกันนะครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้

เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลองและจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่างไร เราต้องเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับและชีวิตของเราจะพบแต่ความ สุขครับ

7.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้วัดฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต กำลังจัดทำนะครับ ภายในเดือนกันยายนนี้คงเสร็จ

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น.

มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้ google นะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

สารวัด ฉบับที่ 151244 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

Monday, September 2nd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 14:1,7-14

วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสอุปมากับเขาว่า “เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขา จะมาบอกท่านว่า “จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด” แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้าย แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า “เพื่อนเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด” แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

พระองค์ตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต”

ข้อคิด

เกียรติยศมักดูดีในสายตาของมนุษย์ด้วยกัน…..แต่ในสายตาของพระเจ้านั้นกลับไม่มีค่าอะไรเลย ตรงข้ามถ้าอยากจะมีเกียรติในสายตาของพระเจ้านั้น เราต้องกระทำตัวให้เป็นผู้ต่ำต้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประพฤติตนให้เป็นที่พอพระทัย เช่น ให้เกียรติแก่ผู้ต่ำต้อย ผู้ตกทุกข์ในสังคม รัก เมตตา ต่อคนชายขอบ นี่แหละ! คือ สิ่งที่พอพระทัย.

ปรีชาญาณพลิกผัน

ในงานเลี้ยง ณ บ้านฟาริสีชั้นผู้นำ

ขณะที่ทุกคนมองหาที่นั่งมีเกียรติ

…..พระเยซูมองหาบางสิ่งที่แตกต่าง

ขณะที่ทุกคนมองหาคนที่มีเกียรติ

….พระเยซูมองหาคนบางคนที่แตกต่าง

สำหรับแขกรับเชิญ

ที่นั่งแถวหน้า….สำคัญสูงสุด

แต่….ไม่เคยมั่นคงปลอดภัย

เต็มไปด้วยการเสี่ยง ที่พลัดตกสู่แถวสุดท้าย

ที่นั่งแถวหลัง….สำคัญน้อยสุด

แต่….มั่นคงปลอดภัย

มีการเสี่ยงประการเดียวที่ต้องเผชิญ….ถูกเชิญไปแถวหน้า

สำหรับเจ้าภาพ

มิตรภาพมิใช่การเล่นเก้าอี้ดนตรีในงานเลี้ยง

แต่….การอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกัน

กับคนจน…คนพิการ…และคนตาบอด

สมุดรายชื่อแขกผู้รับเชิญพึงบรรจุ

….หญิงชราผู้เป็นเจ้าของใบหน้าเหี่ยวย่น เพราะการตรากตรำ

….คนพิการที่ต้องคลานเคลื่อนไปในหมู่คนที่กระโดดโลดเต้น

….คนตาบอดที่ต้องสัมผัสกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่เขาไม่เคยเห็น

….ผู้โดดเดี่ยวที่ไม่เคยได้รับบัตรเชิญในงานใด

ในหัวใจของพระเจ้ามีขุมทรัพย์แห่งปรีชาญาณพลิกผัน

….เบื้องหลังความอัปลักษณ์ มีความงดงาม

….เบื้องหลังความไม่รู้ มีสัจธรรม

….เบื้องหลังใบหน้าที่น่ากลัวและบอบช้ำ มีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่.

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. เชิญร่วมการสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม) เบอร์โทร.093-696 6354  สำหรับผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมงาน “350 ปีมิสซังสยาม 350 ปีครอบครัว

คริสตชนไทย”   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ ขอให้มาลงชื่อรับเสื้อได้ที่คุณตั้ม และสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมงาน แต่ไม่ได้ลงชื่อรับเสื้อเอาไว้ ก็สามารถไปร่วมงานได้ครับ

 1. เชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019  มิสซาเวลา 10.00 น.  หลังมิสซาเชิญพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน
 1. เชิญร่วมฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่  วันเสาร์ที่ 28 กันยายน2019 เวลา 10.00 น.
 1. พวกเราสัตบุรุษวัดพระชนนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ร่วมกันมาโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ในพระเมตตาของพระองค์ ที่ทรงอำนวยพระพรอย่างมากมายต่อพวกเราตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และขอพระแม่เจ้าช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า โปรดทรงอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป พวกเราได้มาร่วมชุมนุมกัน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ร่วมถวายเกียรติพระแม่เจ้าด้วยการแห่แหน และถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า ได้ร่วมใจกันอธิษฐานวอนขอ และมอบวัดของเรา ประเทศไทยของเรา ไว้กับพระแม่เจ้า

การเฉลิมฉลองภายในเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย สง่างาม และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ขอขอบ คุณ และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนในน้ำใจดีของพี่น้องทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยจัดงาน และเป็นเจ้าภาพ – สปอนเซอร์ อาหารต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รับประทาน และ

สังสรรค์ร่วมกันหลังพิธีฯ  มั่นใจอย่างแน่นอนว่า พระเป็นเจ้าทรงรับรู้ถึงทุกสิ่งที่แต่ละคนได้กระทำ และแสดงออกเพื่อโมทนาพระคุณพระองค์

และเพื่อให้การเฉลิมฉลอง ยังคงฝังจิตฝังใจ – อยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้ ขอเชิญพี่น้องสั่งจองเสื้อ และ ถุงผ้า เพื่อจะใส่เสื้อพร้อมกัน และใช้ถุงผ้า (แทนถุงพลาสติกที่กำลังจะทำลายโลกของเรา) เป็นเครื่องหมายภายนอกที่แสดงออกจากภายในของพี่น้องทุกคน จึงปรารถนาให้พี่น้องทุกคน ไม่ว่า เด็ก + เยาวชน + ผู้สูงอายุ + ผู้ใหญ่ทุกท่าน สวมเสื้อที่มีโลโก้ฉลอง 50 ปี อย่างพร้อมเพรียงกันครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่ 1 กันยายน  2019

 1. ผู้สูงอายุทุกท่าน อย่าลืมนะครับ เรามีนัดร่วมกันทุกวันเสาร์ต้นเดือน ร่วมมิสซา – ขอพระพรสำหรับชีวิตของเรา และของลูกหลาน  วัดของเรา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.00 น.
 1. เชิญไว้ล่วงหน้า ฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.
 1. การฉลองภายใน โอกาส 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจยิ่ง และเพื่อให้การเฉลิมฉลองยังคงฝังจิตฝังใจและอยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้และตลอด ไป เสื้อและถุงผ้า ที่มีโลโก้ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ที่เราจะสวมใส่และใช้ถุงผ้านั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกท่านสั่งจองได้หลังมิสซานะครับ ทั้งเด็ก – เยาวชน – ผู้สูงอายุ และทุกท่าน (ทางวัดจัดจำหน่ายให้ในราคาต้นทุนครับ)
 2. ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุง – ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัด ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดมาหาพระเจ้า แต่ก่อนจะเรียบร้อย คงเกิดความไม่สะดวก – สบายก่อนนะครับ ขออภัยพี่น้องด้วย และขอพี่น้องขับรถและเดินทางด้วยความระมัดระวัง อะลุ่มอล่วยกัน จะได้ไม่เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุนะครับ

และเช่นเดียวกัน ตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว เพื่อถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า-พระแม่มารีย์ โอกาสเดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ และกิจกรรมทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ และวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เป็นเจ้าภาพ การสวดสายประคำของเขต 2 เช่นทุกปี ทางวัดกำลังดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถ้ำแม่พระ แทนของเดิมที่สร้างพร้อมกับวัดกว่า 25 ปีแล้ว พี่น้องท่านใดปรารถนาจะร่วมบริจาคสมทบ ยินดีครับ ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

 1. โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ตลอดเดือนตุลาคม พี่น้องบ้านใดมีความประสงค์ที่จะเชิญพระสงฆ์-นักขับร้อง-พลมารีย์-สัตบุรุษที่บ้านใกล้กันไปสวดสายประคำที่บ้าน เชิญลงชื่อได้ที่ตารางเวลาด้านหน้าวัด
 2. เพื่อเตรียมฉลองวัดพระจำปีของพวกเรา วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 พี่น้องท่านใด มีข้อคิด-ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเราจะร่วมกันเตรียม-ร่วมกันทำ เชิญเสนอได้นะครับ เพื่อวัดของพวกเราทุกๆ คน

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151243 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

Friday, August 23rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 13:22-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้าน ทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางมุ่งไปกรุงเยรูซาเล็ม คนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า มีน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้” พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงพยายามเข้าทางประตูแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้”

เมื่อเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อปิดประตู ท่านจะยืนอยู่ข้างนอก เคาะประตูพูดว่า “นายเจ้าขา เปิดประตูให้พวกเราด้วย” แต่เขาจะตอบว่า “เราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใด” แล้วท่านก็จะพูดว่า “พวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่าน ท่านได้สอนในลานสาธารณะของเรา” แต่เจ้าของบ้านจะตอบว่า “เราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใด ไปให้พ้นจากเราเถิด เจ้าทั้งหลายที่ทำการอยุติธรรม”

เวลานั้น ท่านทั้งหลายจะร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเมื่อแลเห็นอับราฮัม อิสอัคและยาโคบกับบรรดาประกาศกในพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอก จะมีคนมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของพระเจ้า

ดังนั้น พวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก และพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย”

 

ข้อคิด

เมื่ออุปสรรคพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งจึงพิสูจน์กำลังใจ ประกาศกอิสยาห์ป่าวประกาศถึงพระเจ้าผู้ทรงรู้การกระทำ และความคิดในชีวิตมนุษย์ พระองค์ทรงเลือก และส่งบางคนที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ “ผู้นำข่าวดี” นักบุญเปาโลเอง ได้ให้กำลังใจ ใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำข่าวดี แต่ต้องพบกับการถูกเฆี่ยนตี สั่งสอนนั้น จงอดทน อย่าท้อถอยเพราะผลของการผ่านความทุกข์ คือ ความสุขสันติ อย่างไรก็ตาม ในหนทางที่ยากลำบาก มักมีคนจำนวนน้อยที่จะยอม “ผ่าน” ถ้าพวกเขาเลือกทางอื่นได้ พระเยซูเจ้าจึงสอนว่า ผู้ที่ปรารถนาจะนำข่าวดีสำหรับผู้อื่น พวกเขาจำเป็นต้องเป็นผู้ประพฤติดี ปฎิบัติตนอย่างยุติธรรมกับเพื่อนพี่น้องเสียก่อน

 

ประตูแคบ

ขณะที่โลกรอบข้างนั่งนับผู้ที่จะรอด

พระเยซูทรงยืนชี้ให้พวกเขามองดูประตูแคบ

ขณะที่โลกรอบข้างเชื่อมโยงการเป็นลูกหลานอับราฮัม

กับอภิสิทธิ์การจับจองที่ในอาณาจักรพระเจ้า

พระเยซูมองหาพวกเขาที่โลกเขี่ยทิ้ง

และก้าวเดินไปกับพวกเขาอย่างอิสระใกล้ชิด

มุ่งสู่ประตูแคบ

 

 

บรรพบุรุษที่เชื่อศรัทธา

…ความสัมพันธ์กับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์

…ความซื่อสัตย์ที่ขอยืมมา

ทั้งหมดนี้…มิอาจดึงดูดความสนใจของพระเจ้า

จนกระทั่งมอบบัตรสมาชิกสวรรค์

พระเยซูทรงประกาศยืนยันถึงประตูแคบ

และ…ทรงเชื้อเชิญให้ตัดสินใจก้าวเดิน

แม่และพี่น้องของเรา

คือผู้ที่ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า และปฎิบัติตาม

สมาชิกอาณาจักรพระเจ้า

จึงเป็นเขาทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า

และปฎิบัติตาม

ประตูแคบแห่งเมืองสวรรค์

จึงเป็นประตูแห่งความสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเจ้า.

***********************************************************

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ก่อนหน้า

  1. การสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
  2. เพื่อจะเป็นสมาชิกกับกลุ่มไลน์ของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า เชิญสแกน QR Code ไลน์ของวัด ที่บอร์ดหน้าวัด ปกหลังสารวัด หรือติดต่อกับเยาวชนของวัด หรือ สภาภิบาลของวัดนะครับ
  3. การซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดของเรา สำเร็จไปแล้วตามที่ได้ประกาศแจ้งให้พี่น้องทราบ แต่…แต่…. ข้อคิดที่ได้จากการเทศน์ของคุณพ่อเจ้าอาวาสสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้สัตบุรุษผู้มีน้ำใจดีครอบครัวหนึ่งปรารถนาจะเทคอนกรีตถนนเพื่อให้พี่น้องมาพบพระเจ้าที่วัดของเราได้สะดวกยิ่งขี้น (ทอง-อิฐ สำหรับปูพื้นถนนในสวรรค์) จึงขอบริจาคเงินจำนวน หนึ่งล้านบาท เพื่อให้วัดดำเนินการต่อ คุณพ่อเจ้าอาวาสขอนำเสนอพระคุณเจ้า-พระอัครสังฆราช และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการต่อไปตามเจตนารมณ์ครับ
  4. อาทิตย์นี้ เราจัดถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดเกียรติผู้เป็นแม่ และอย่าลืม…อย่าลืม..อาทิตย์หน้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เรามีนัดกันมาเทิดเกียรติและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันนะครับ โอกาส 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเรา เป็นการฉลองภายในของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พระเจ้าทรงเมตตาและอำนวยพระพรแก่พวกเรามาแล้ว 50 ปี และจะทรงเมตตาอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป หลังมิสซา เชิญพบปะสังสรรค์+พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทานอาหารว่างร่วมกัน ขณะนี้มีหลายๆท่านบริจาคอาหารว่างมาแล้ว พี่น้องท่านใดจะบริจาคเพิ่มเติม ติดต่อผ่านสภาภิบาลวัดนะครับ และเราคงมีตัวอย่างเสื้อและถุงผ้าที่ระลึก มาให้พวกเราได้เห็นและสั่งจองกันนะครับ
  5. สำหรับ PROJECTOR ที่ฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมืดหายไปข้างหนึ่ง ไม่เป็นอะไรมากครับ ปลั๊กหลวมเท่านั้น อาทิตย์นี้คงไม่หลวมอีกแล้วครับ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้องอีกครั้งนะครับ….ได้สรุปรายรับ-รายจ่ายให้พี่น้องทราบในสารวัดสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับ บางท่านบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามและขอบริจาคเพิ่มเติมอีกดังนี้

ยอแซฟ ธีรศักดิ์                                   2,000 บาท
คุณวาลิกา ใยพันธ์                                   500 บาท
คุณสมชาย-คุณสุภาพ                     10,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 ท่าน                   4,500  บาท

รวมเงินบริจาคทั้งหมดสำหรับโครงการนี้              89,100 บาท

เงินบริจาคที่เหลือจากการติดตั้ง Projector จะนำไปใช้ปรับปรุงถ้ำแม่พระบริเวณหน้าวัดให้ทันเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแม่พระลูกประคำ พี่น้องท่านใดจะสมทบเพิ่มเติม ยินดีครับ.

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

 1. เชิญร่วมการสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม) เบอร์โทร.093-696 6354

สำหรับผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมงาน “350 ปีมิสซังสยาม 350 ปีครอบครัว

คริสตชนไทย”   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ ขอให้มาลงชื่อรับเสื้อได้ที่คุณตั้ม และสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมงาน แต่ไม่ได้ลงชื่อรับเสื้อเอาไว้ ก็สามารถไปร่วมงานได้ครับ

 1. เชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019  มิสซาเวลา 10.00 น.

หลังมิสซาเชิญพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน

 1. เชิญร่วมฉลองวัดอัครเทวดา มีคาแอล สะพานใหม่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน2019 เวลา 10.00 น.

 1. พวกเราสัตบุรุษวัดพระชนนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ร่วมกันมาโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ในพระเมตตาของพระองค์ ที่ทรงอำนวยพระพรอย่างมากมายต่อพวกเราตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และขอพระแม่เจ้าช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า โปรดทรงอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป พวกเราได้มาร่วมชุมนุมกัน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ร่วมถวายเกียรติพระแม่เจ้าด้วยการแห่แหน และถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า ได้ร่วมใจกันอธิษฐานวอนขอ และมอบวัดของเรา ประเทศไทยของเรา ไว้กับพระแม่เจ้า

การเฉลิมฉลองภายในเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย สง่างาม และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ขอขอบ คุณ และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนในน้ำใจดีของพี่น้องทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยจัดงาน และเป็นเจ้าภาพ – สปอนเซอร์ อาหารต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รับประทาน และสังสรรค์ร่วมกันหลังพิธีฯ  มั่นใจอย่างแน่นอนว่า พระเป็นเจ้าทรงรับรู้ถึงทุกสิ่งที่แต่ละคนได้กระทำ และแสดงออกเพื่อโมทนาพระคุณพระองค์

และเพื่อให้การเฉลิมฉลอง ยังคงฝังจิตฝังใจ – อยู่ในความทรงจำตลอดปีนี้ ขอเชิญพี่น้องสั่งจองเสื้อ และ ถุงผ้า เพื่อจะใส่เสื้อพร้อมกัน และใช้ถุงผ้า (แทนถุงพลาสติกที่กำลังจะทำลายโลกของเรา) เป็นเครื่องหมายภายนอกที่แสดงออกจากภายในของพี่น้องทุกคน จึงปรารถนาให้พี่น้องทุกคน ไม่ว่า เด็ก + เยาวชน + ผู้สูงอายุ + ผู้ใหญ่ทุกท่าน สวมเสื้อที่มีโลโก้ฉลอง 50 ปี อย่างพร้อมเพรียงกันครับ

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151242 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 20 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต)

Friday, August 23rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 1:39-56

หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาและได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

พระนางมารีย์ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใผ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา  แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

ข้อคิด

การเชื่อฟัง น้อมรับด้วยใจสุภาพต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพระนางมารีย์ ทำให้พระนางพบความสงบสุขในหัวใจ แม้ในยามที่ชีวิตดูไม่แน่นอน และท่าทีของการพร้อมออกไป “รับใช้” ทำให้หัวใจพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง ซึ่งแสดงออกใน “บทเพลงสรรเสริญของพระนาง” เฉกเช่นเดียวกับหนังสือวิวรณ์ ที่ได้สอนความจริงว่า แม้จะอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดชั่วร้าย บาป การกดขี่ข่มเหง แต่สำหรับผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟัง ทำตามพระประสงค์พระเจ้า พระองค์ประทานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้นั้น

เธอ

ภาพพระมารดาผู้รับเกียรติยกสู่สวรรค์

แม้ถูกวาดไว้อย่างสง่างามและน่าตื่นตาตื่นใจ

…ด้วยอาภรณ์ดวงอาทิตย์…แท่นยืนดวงจันทร์ และมงกุฎดาวสิบสองดวง

แต่…ภาพจริงของเธอผู้เรียบง่ายและเข้มแข็ง ยังไม่เคยลบเลือน

เธอมิใช่ดาราที่โลกหลงใหล

เธอมิใช่ราชินีสวรรค์ที่โลกกราบกราน

แต่…เธอคือผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

…เธอคือผู้ชื่นชมพระพักตร์พระเจ้า พระผู้ไถ่กู้

…เธอคือผู้สรรเสริญสดุดีพระองค์ผู้ทรงทำการยิ่งใหญ่

บทเพลงชีวิตที่ดังขึ้นในบ้านของเศคาริยาห์

ได้ประกาศตัวตนแท้จริงของเธอ ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน

เธอคือสตรีผู้นั้นที่ใฝ่หาความยุติธรรมใหม่บนผืนแผ่นดิน

…ความยุติธรรมของพระเจ้า

พระเจ้าของเธอเป็นพระเจ้าที่ล้มบัลลังก์ผู้หยิ่งยโส

…เป็นพระเจ้าที่เชิดชูผู้อ่อนน้อมถ่อมตน

…ทรงประทานสิ่งดีแก่ผู้อดอยาก

…ทรงส่งเศรษฐีกลับไปมือเปล่า

เธอประกาศปรีชาญาณสวนทางโลก

ในโลกที่เชื่อทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็ก

…เธอประกาศความเชื่อในพระเจ้าผู้เมตตาคนอ่อนแอ

ในโลกที่บูชาอานุภาพของไม้ซุง และมองข้ามไม้ซีก

…เธอประกาศอานุภาพของพระเจ้า ผู้ยกย่องคนต่ำต้อย.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

  1. การสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
  2. เพื่อจะเป็นสมาชิกกับกลุ่มไลน์ของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า เชิญสแกน QR Code ไลน์ของวัด ที่บอร์ดหน้าวัด ปกหลังสารวัด หรือติดต่อกับเยาวชนของวัด หรือ สภาภิบาลของวัดนะครับ
  3. การซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดของเรา สำเร็จไปแล้วตามที่ได้ประกาศแจ้งให้พี่น้องทราบ แต่…แต่…. ข้อคิดที่ได้จากการเทศน์ของคุณพ่อเจ้าอาวาสสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้สัตบุรุษผู้มีน้ำใจดีครอบครัวหนึ่งปรารถนาจะเทคอนกรีตถนนเพื่อให้พี่น้องมาพบพระเจ้าที่วัดของเราได้สะดวกยิ่งขี้น (ทอง-อิฐ สำหรับปูพื้นถนนในสวรรค์) จึงขอบริจาคเงินจำนวน หนึ่งล้านบาท เพื่อให้วัดดำเนินการต่อ คุณพ่อเจ้าอาวาสขอนำเสนอพระคุณเจ้า-พระอัครสังฆราช และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการต่อไปตามเจตนารมณ์ครับ
  4. อาทิตย์นี้ เราจัดถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดเกียรติผู้เป็นแม่ และอย่าลืม…อย่าลืม..อาทิตย์หน้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เรามีนัดกันมาเทิดเกียรติและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันนะครับ โอกาส 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเรา เป็นการฉลองภายในของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พระเจ้าทรงเมตตาและอำนวยพระพรแก่พวกเรามาแล้ว 50 ปี และจะทรงเมตตาอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป หลังมิสซา เชิญพบปะสังสรรค์+พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทานอาหารว่างร่วมกัน ขณะนี้มีหลายๆท่านบริจาคอาหารว่างมาแล้ว พี่น้องท่านใดจะบริจาคเพิ่มเติม ติดต่อผ่านสภาภิบาลวัดนะครับ และเราคงมีตัวอย่างเสื้อและถุงผ้าที่ระลึก มาให้พวกเราได้เห็นและสั่งจองกันนะครับ
  5. สำหรับ PROJECTOR ที่ฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมืดหายไปข้างหนึ่ง ไม่เป็นอะไรมากครับ ปลั๊กหลวมเท่านั้น อาทิตย์นี้คงไม่หลวมอีกแล้วครับ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้องอีกครั้งนะครับ….ได้สรุปรายรับ-รายจ่ายให้พี่น้องทราบในสารวัดสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับ บางท่านบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามและขอบริจาคเพิ่มเติมอีกดังนี้

ยอแซฟ ธีรศักดิ์                                         2,000 บาท
คุณวาลิกา ใยพันธ์                                         500 บาท
คุณสมชาย-คุณสุภาพ                              10,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 ท่าน                4,500  บาท
รวมเงินบริจาคทั้งหมดสำหรับโครงการนี้              89,100 บาท

เงินบริจาคที่เหลือจากการติดตั้ง Projector จะนำไปใช้ปรับปรุงถ้ำแม่พระบริเวณหน้าวัดให้ทันเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแม่พระลูกประคำ พี่น้องท่านใดจะสมทบเพิ่มเติม ยินดีครับ.

 

ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

            เชิญชวนพวกเราสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ทุกท่านร่วมโมทนาคุณ – ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงพระเมตตา และอำนวยพระพรต่อพวกเรามาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเราได้มาร่วมชุมนุมกันสรรเสริญพระเจ้าในวัด – ในโบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ พวกเราทุกคนได้รับพระพรมากมาย ทำให้เราเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ ปราศจากความช่วยเหลือ – และพระพรของพระแล้ว คงไม่มีพวกเราในทุกวันนี้อย่างแน่นอน บัดนี้พวกเรามีวัด ที่ประทับของพระเจ้า ซึ่งสร้างมาครบ 25 ปีแล้ว จากวันนั้น 15 สิงหาคม 1969 พวกเรามีมิสซาแรกในวัดน้อย 25 ปี จากวันนั้น พวกเรามีวัดใหม่ที่สง่างาม บัดนี้ครบ 50 ปี ของชุมชนความเชื่อของพวกเรา

วันนี้พวกเราได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกันในมิสซาขอบพระคุณในพระทัยดี – พระทัยเมตตา ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคนให้เราร่วมใจกันขอพระพรจากพระองค์ เพื่อให้พวกเราก้าวเดินต่อไปในหนทางของพระองค์ ให้พวกเราซื่อสัตย์มั่นคงในความเชื่อที่เข้มแข็ง เพื่อเดินทางกลับไปหาพระองค์อย่างปลอดภัยและได้เสวยสุขกับพระองค์ในสวรรค์บ้านแท้ของพวกเรา

แต่อย่าลืม ที่พวกเราก้าวเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะน้ำพระทัยดี – พระทัยเมตตาของพระเจ้า และความเชื่อของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย – บรรพบุรุษของพวกเรา หากพวกท่านไม่มีความเชื่อที่มั่งคงเข้มแข็ง และไม่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรา ไม่ได้วางแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรา ไฉนเลยจะมีวันนี้……พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน พวกเราจะต้องสำนึกในพระคุณของพวกท่านและบัดนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้ว ที่เราจะต้องเจริญชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริง ต้องปฏิบัติความเชื่อด้วยกิจการศรัทธาของพวกเรา สอนและเป็นแบบอย่างของความเป็นคริสตชนให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ของเราต่อไป หากพวกเราทุกวันนี้ไม่สอนและเป็นแบบอย่างของความเชื่อที่มีชีวิตแล้วไซร้ อีก 25 ปี ข้างหน้านี้ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าจะเป็นอย่างไร??? คงอาจจะเหลือแต่ตัววัด – โบสถ์ แต่ไม่มีลูก ๆ หลาน ๆ ของเรามาเข้าวัด เพราะเขาไม่มีความเชื่อ – ไม่มีความศรัทธา ไปเดินห้างสรรพสินค้า ไปเที่ยวเล่น – สนุกสนาน กิน –  ดื่ม หรือนอนอยู่กับบ้าน…ฯลฯ พี่น้องครับ มันจะเป็นเช่นนี้จริง ๆ ถ้าพวกเราไม่ฟื้นขึ้น และปลุกจิตสำนึกของเราให้ตระหนัก และปฏิบัติความเชื่อของพวกเราให้เด่นชัด  พวกเราได้ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม นั่นหมายความว่า ผ่านมา 350 ปีแล้ว ความเชื่อของคริสตชนไทยไปถึงไหนแล้ว อ่อนลงเรื่อย ๆ หรือเข้มแข็งมั่งคงขึ้น พี่น้องช่วยคิดพิจารณาด้วยกันเถิดนะครับ คงไม่มีอะไรผิดทั้งหมดและไม่มีอะไรถูกทุกอย่าง มีแต่ว่าเราจะต้องทำ – ปฏิบัติอย่างไรต่อไปในวันพรุ่งนี้และอนาคต…!?!

อย่างไรก็ดี วันนี้จะต้องเป็นความชื่นชมยินดีของพวกเราทุกคนเป็นความชื่นชมยินดีที่ก้าวมาถึงวันนี้ และชื่นชมยินดีที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับลูก ๆ หลาน ๆ ของพวกเรา

ขอขอบพระคุณ            ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    ที่มอบไอสครีมมหาชัย 1 ถัง

คุณป้าฟลุ๊ค                                 ที่มอบข้าวเหนียว, ส้มตำ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    ที่มอบน้ำแข็งใส

คุณปรีชา                                    ที่มอบปอเปี๊ยทอด, ลูกชิ้นทอดคุณธีรศักดิ์                                           ที่มอบกระเพาะปลา

คุณประดับพร                                              ที่มอบผัดไทยโบราณ 100 ที

คุณสายทอง/คุณประคอง ที่มอบขนมเปี๊ยะ 180 อัน

คุณพลอย (พิมพ์วิไล)                     ที่มอบปีกไก่ทอด 200 ชิ้น

คณะนักขับร้อง                                ที่มอบเงาะ, มังคุดอย่างละ 25 กก.

คณะพลมารี                                ที่มอบฟักทองแกงบวด

คุณฟ้า พี่สาวณัฐฐพรที่เพิ่งแต่งงาน ครัวซองต์แฮมชีส 100 ชิ้น

คุณดลฤดี                                   เครื่องดื่ม น้ำอัดลม

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นน้ำใจดีจากพี่น้องของเราที่มอบมาให้พวกเราได้ชื่นชมยินดีกันในโอกาสนี้ ขอพระแม่มารีของพวกเราได้เสนอวิงวอนพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

วันฉลองนี้ จะมีการถ่ายภาพของกลุ่มต่าง ๆ และพี่น้องทุกคนด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเชิญพี่น้องสั่งจองเสื้อและถุงผ้า เก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นกัน หากมีสิ่งใดจะเพิ่มเติม ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณครับ

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151240 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันสื่อมวลชนสากล

Friday, August 23rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 12:13-21

“ประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ โปรดบอกพี่ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิด” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “มนุษย์เอ๋ย ใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่าน” แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่า “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่าเขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม”

พระองค์ยังตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่า “เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไรดี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน” เขาคิดอีกว่า “ฉันจะทำอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า “ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด” แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนโง่เอ๋ย คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเอง แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นนี้”.

ข้อคิด

ชายคนหนึ่งเข้ามาหาพระองค์ เพื่อให้ตัดสินเรื่องมรดก แต่พระองค์ปฏิเสธ กลับสั่งสอนไม่ให้หลงใหลไปตามความต้องการฝ่ายโลกเป็นเรื่องอุปมาว่า “ชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา”  “คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเอง แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้า” แนวทางที่พระองค์สอนก็คือ อย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้ เพราะทรัพย์สมบัติอยู่ที่ใดจิตใจก็จะอยู่ที่นั้น นั่นก็คือ การหลงใหลในทรัพย์ฝ่ายโลกอย่างคลั่งไคล้ เป็นอันตรายนำเราให้ปันใจจากพระเจ้า “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ (มธ. 6:24) มีแล้วอย่าโลภแต่แบ่งปัน นี่คือแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอน.

ตายสองครั้ง

ที่ดินให้ผลผลิตมากมาย

เขาตื่นเต้นดีใจ… ครุ่นคิดวางแผนการใหญ่สำหรับอนาคต

ฉันจะทำอย่างไรดี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน

ฉันจะรื้อยุ้งฉางเก่า แล้วสร้างให้ใหญ่กว่า

เขาเริ่มสร้างกำแพงล้อมรอบตนเอง

…ไม่ติดต่อกับใคร… ไม่แบ่งปันกับผู้ใด

เขากลบฝังตนเองอยู่ใต้ผืนดินแห่งทรัพย์สิน

…พืชผล…ข้าวเปลือก…ยุ้งฉาง

เขาไม่รับรู้และไม่สัมผัสถึงชีวิตอื่นใด

สายใยแห่งชีวิตได้ถูกตัดขาด

…จากเพื่อนพี่น้องร่วมมนุษยชาติ

เขาบรรจงแต่งหลุมศพด้วยทรัพย์สิน

…จุดธูปแห่งความเพ้อฝันว่าอนาคตจะสุขสบาย

เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมาย เก็บไว้ใช้ได้หลายปี

จงพักผ่อนกินดื่มและสนุกสนานเถิด

ในคืนนั้น…เมื่อสัญญาณแห่งความตายดังขึ้น

ความโง่เขลาก็ปรากฎ

…สิ่งที่เขาได้เตรียมไว้จะเป็นของใคร

อนิจจา…เขาตายสองครั้ง

เขาตายเมื่ออยู่ในชีวิต

และ…เขาตายอีก เมื่อต้องจากชีวิต

งานศพของเขา

…จึงเป็นเพียงการซ้ำรอยสิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้น.

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. เชิญผู้อาวุโสทุกท่าน ร่วมมิสซาพร้อมกันนะครับ
 2. แผนกคริสตชนฆราวาส ขอเชิญพี่น้องรับฟังการบรรยาย เรื่อง “The Vocation of Women – กระแสเรียกสตรี วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 08.30–16.00 น. ณ บ้านผู้หว่านสามพราน ดูประกาศรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด
 3. คณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2 จัด สัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่ เวลา 08.00-15.00 น. ผู้สนใจเชิญลงชื่อได้ที่คุณธีรศักดิ์และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
 4. เชิญคู่แต่งงานที่ครบรอบแต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี พอดีในปี 2019 นี้ เข้าร่วมพิธีรื้อฟื้นการแต่งงาน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 คู่แต่งงานที่ครบ 25 ปีและ 50 ปี ที่สนใจเชิญลงชื่อเพื่อขอรับใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาได้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 ลงชื่อได้ที่คุณธีรศักดิ์และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
 5. ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการซ่อมถนนบริเวณทางเข้าวัดของเรา ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีโรงน้ำแข็งแสงสูงช่วยดำเนินการ เทคอนกรีต ช่วงระยะทางเข้าซอยประมาณ 50 เมตร จากนั้นจะกลบหลุมบนถนน ให้ดีพอสมควรตามสภาพเดิมของถนนลาดยางนะครับ
 6. การดำเนินการเปิด LINE กลุ่มของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ก็คงได้รับความสนใจจากพี่น้องสัตบุรุษโดยทั่วไป เพื่อรับทราบข่าวสารของวัดและของพระศาสนจักร ขอบใจบรรดาเยาวชน ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงดำเนินการ พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไร ก็เสนอผ่าน LINE ได้เลยนะครับ
 7. ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต         จัดฉลองเป็นการภายในของสัตบุรุษที่มาร่วมถวายบูชามิสซาที่วัดรังสิตเป็นประจำๆ  วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ศกนี้ จัดฉลองพร้อมการสมโภชพระแม่เจ้ารับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  จึงขอประกาศให้พี่น้องทราบโดยทั่วกัน และขอพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์และบอกกันต่อๆ ไปด้วย หลังมิสซา จะจัดให้มีอาหารว่าง อาหารเบาๆ เพื่อเราจะได้สังสรร พูดคุย และชื่นชมยินดีกันและกัน พี่น้องท่านใดปรารถนาจะจัดขนมนมเนยมาร่วมก็ยินดีครับ  อนึ่ง ขณะนี้ คณะกรรมการสภาภิบาล วัดของเรา กำลังดำเนินการออกแบบและจัดทำเสื้อที่ระลึกและถุงผ้าที่ระลึก โอกาสฉลอง 50 ปี ของชุมชนวัดรังสิตของเรา คงจะมีตัวอย่างมาให้พี่น้องได้เห็นและสั่งจองในเร็ววันนี้ครับ
 8. การใช้เครื่อง PROJECTOR ฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชา เพื่อความสะดวกและความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นอย่างไรบ้างครับในความเห็นของพี่น้อง ติชมผ่านทาง LINE ได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆ ท่าน ได้กรุณามอบปัจจัยในการดำเนินการติดตั้ง Projector  พี่น้องท่านใดปรารถนาบริจาคเพิ่มเติม ก็ยินดีครับ (อาทิตย์หน้าจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายชื่อผู้มีน้ำใจดีช่วยบริจาค ให้ทราบโดยทั่วกันครับ)
 9. สุดท้าย เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา พระสงฆ์ประจำวัดที่อยู่ในสังกัดเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาประชุมประจำเดือนที่วัดของเรา  มีสมาชิกสภาภิบาลวัดของเราจำนวนหนึ่ง ได้เสียสละเวลามาต้อนรับ และช่วยงานรับรองต่างๆ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และเป็นพิเศษขอบคุณซ้อชุติมาที่ได้กรุณาซื้อผลไม้ ขนมจีบ ซาลาเปา ลูกชิ้น หมูสเต๊ะ และขนมปังมาเลี้ยงรับรอง ขอขอบพระคุณแทนบรรดาพระสงฆ์ในเขต 2 ที่มาประชุมด้วยครับ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่  4 สิงหาคม 2019

 1. แผนกคริสตชนฆราวาส ขอเชิญพี่น้องรับฟัง การบรรยาย เรื่อง “The vocation of women – กระแสเรียกสตรี” วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 8.30 – 16.00 น ณ บ้านผู้หว่านสามพราน ดูประกาศ รายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด
 2. คณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2 จัด สัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่ เวลา 8.00 – 15.00 น. ผู้สนใจเชิญลงชื่อได้ที่คุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
 3. เชิญคู่แต่งงานที่ครบรอบแต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี พอดีในปี 2019 นี้ เข้าร่วมพิธีรื้อฟื้นการแต่งงาน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 คู่แต่งงานที่ครบ 25 ปี และ 50 ปี ที่สนใจเชิญลงชื่อเพื่อขอรับใบพรจากสมเด็จพระสันตปาปาได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 ลงชื่อได้ที่คุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
 4. การซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดของเรา บัดนี้ โรงน้ำแข็งแสงสูงได้ดำเนินการเทคอนกรีตช่องปากทางเข้าซอยระยะประมาณ 50 เมตร และทำการกลบหลุมบนถนนให้ดีพอสมควรแล้ว พี่น้องทุกท่านคงสะดวกมากขึ้นนะครับ ขอขอบคุณซ้อชุติมา เป็นอย่างมากครับ
 5. พี่น้องท่านใดยังไม่ได้ สแกน QR code ไลน์ของวัด เพื่อจะเป็นสมาชิกกับกลุ่ม ไลน์ วัดพระชนนีฯ เชิญนะครับ เพื่อจะติดต่อและรับทราบข่าวสารของวัด และของพระศาสนจักร
 6. ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต            จัดฉลองเป็นการภายในของสัตบุรุษที่มาร่วมถวายบูชามิสซาที่วัดรังสิตเป็นประจำ ๆ  วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ศกนี้ จัดฉลองพร้อมการสมโภชน์พระแม่เจ้ารับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ จึงขอประกาศให้พี่น้องทราบโดยทั่วกัน และขอพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์และบอกกันต่อๆ ไปด้วย  หลังมิสซา จะจัดให้มีอาหารว่าง – อาหารเบา ๆ เพื่อเราจะได้สังสรร – พูดคุยและชื่นชมยินดีกันและกัน พี่น้องท่านใดปรารถนาจะจัดขนมนมเนยมาร่วมก็ยินดีนะครับ

อนึ่ง ขณะนี้ คณะกรรมการสภาภิบาล วัดของเรา กำลังดำเนินการออกแบบ และจัดทำเสื้อที่ระลึก และถุงผ้าที่ระลึก โอกาสฉลอง 50 ปี ของชุมชนวัดรังสิตของเราคงจะมีตัวอย่างมาให้พี่น้องได้เห็นและสั่งจองในเร็ววันนี้ครับ

 1. 7. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่อง Projector สำหรับฉายเนื้อเพลงบนผนังข้างพระแท่นบูชา

7.1. EPSON Projector EB-X41             2 ชุด                                     38,000        บาท

7.2. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ รับ-ส่ง         2 ชุด                                        4,850      บาท

7.3. สาย Lan ทั้งหมด                                                                            2,040      บาท

7.4. ขาติดตั้งกล้อง Projector 2 ชุด                                                        2,000      บาท

7.5. อุปกรณ์แปลงจากคอมฯ เป็นHDMI                                              1,390      บาท

7.6. อุปกรณ์เดินสาย ต่าง ๆ รวม                                                            2,337      บาท

7.7. ค่าลง Window เครื่องคอมฯของคุณพ่อวรวุฒิให้ใช้งานได้           3,990      บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                                54.607      บาท

ขอบคุณผุ้มีน้ำใจดีบริจาคช่วยการติดตั้งเครื่อง Projector

มารีอา นิภาพร ตั้งสมบัติเจริญ                                                               1,500       บาท

ยอแซฟ สุรพล คูหา                                                                                   500       บาท

มาการิตา สมนึก ตั้งก่อสกุล                                                                   5,000       บาท

ครอบครัวทรัพย์เจริญ                                                                            1,000       บาท

เปโตร ไชยกิจ ภิญโญ                                                                            3,000       บาท

เปโตร อานุภาพ สุขเลิศอนันต์                                                               1,000       บาท

น.ส. อนงค์ อนันตริยาราม                                                                     1,000       บาท

มารีอา สุดเฉลียว เกตุผล                                                                           500       บาท

เปโตร ฐิติรัฒน์ เทเรซา รุจิดา เชื้อทอง                                                   2,000       บาท

มารีอา ธนารัตน์ สงวนแก้ว                                                                   1,000       บาท

เทเรซา สรินยา กิจชนวิวัฒน์                                                                    500       บาท

มารีอา วราภรณ์ ตั้งสมบัติเจริญ                                                          10,000        บาท

อันนา ปิยะวรรณ เนตรอุดร                                                                   1,000       บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                         10,000       บาท

มารีอา สุทธิพร รัชวัฒน์ ,โชแปง,โชกุน                                                3,000       บาท

มารีอา ชุรีพร บำรุงจิต และครอบครัว                                                      100       บาท

มาร์ติน สุข พึ่งธรรม                                                                               2,000       บาท

ลูซีอา ศิริพร ยามานากา                                                                          3,000       บาท

ยอแซฟ ศักดา + ซีมอนา ประดับพร วิสุทธิวงส์                                 10,000       บาท

แอนนา สุรัตนวดี บุญอยู่                                                                        1,000       บาท

คุณทัศนา ชินผา                                                                                      3,000       บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (รวม 5 ราย)                                                     12,000       บาท

รวมยอดบริจาค                                                    72,100       บาท

 

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต