วันฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต)

วันพุธที่ 1 มกราคม 2009 ที่ผ่านมาเป็นวันฉลองวัดรังสิต ซึ่ง พระคาดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ได้มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งทางวัดได้รวบรวมบรรยากาศวันงานในวันนั้น เผื่อท่านใดที่พลาดในงานฉลองวัดนี้ จะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นในวันนั้นกันอย่างทั่วถึงนะครับ

Tags:

'งดแสดงความคิดเห็น'.