เนื้อหาจาก November 3rd, 2021

สารวัด ฉบับที่ 151296 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, November 3rd, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธืว    

มธ 18: 21-35

เวลานั้น เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่”    พระเยซูตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาท เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ชายทั้งตัวเขา บุตรภรรยา และทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า “ขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด  กษัตริย์ทรงสงสารจึงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาท เขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่น พูดว่า “เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด”      เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า “กรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้” แต่เขาไม่ยอม นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้หมด เพื่อนผู้รับใช้อื่นๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า “เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมด เพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ” กษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้ไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พีน้องจากใจจริง”

                                ข้อคิด

คนมีพระเจ้าจะเป็นอย่างไร อ่านพระวาจาวันอาทิตย์นี้…พบได้ชัดเจนมาก นำมาทำให้เป็นจริง ความโลภ อาฆาตพยาบาท ความโกรธ ฯลฯ พระวาจาวันนี้ชี้หนทางแก้ไขได้ชัดเจน พระเจ้าคือคำตอบ ชีวิตที่มีพระเจ้าคือคำตอบแท้จริง ถ้ายกสายตาขึ้นหาพระเจ้า แล้วมองดูเพื่อนพี่น้องด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ให้อภัย เมตตา จริงใจ ด้วยสายตาที่มีพระเจ้าจริงๆ ถ้าพระเจ้าให้อภัยเรา เราก็ต้องให้อภัยเพื่อนพี่น้อง และการให้อภัยนั้นไม่เพียงไม่เอาผิด แต่นำไปถึงการยกโทษ และยกหนี้ เพราะนั่นคือความรักแบบที่พระเจ้ารักเรา และเป็นคำสอนในพระวรสารนักบุญมัธทิว บทที่ 18 เป็นบทที่มีคำว่า “พระศาสนจักร” ชัดเจนที่สุด คำเทศน์เรื่องพระศาสนจักรอยู่ที่นั่น.

 

    จดจำ

 

มนุษย์เอ๋ย….เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจเจ้า

ไฉนเลย จึงลืมความรักและการอภัยที่เจ้าได้รับ

เจ้าหลงลืม หรือ ทำหล่นหาย

ไหนเลย กอหนามที่ก้าวร้าวรุนแรง และผูกใจเจ็บ จึงขึ้นปกคลุม

เจ้าบีบคอเขาแน่น…บังคับให้จ่ายหนี้สินทั้งหมด

เจ้าไม่ฟังคำอ้อนวอน…ขอความเมตตาสงสาร

เจ้าเรียกร้องการกักขัง และการชดใช้จนหยดสุดท้าย

 

มนุษย์เอ๋ย…เจ้าเป็นเนื้อดินที่พระองค์ทรงสร้าง

ผืนดินที่เคยด้อยค่า และไร้ราคา ได้รับการเหลียวแล และฟื้นฟู

ทรงล้อมรั้ว สร้างหอเฝ้า…ปกป้องให้พ้นอันตราย

ทรงปลูกไม้พันธุ์ดี ให้เกิดผล…เกิดชีวิต

วันใดที่เจ้าล้มลง…ทรงพยุงให้ลุกขึ้น

วันใดที่เจ้าทรยศ…ทรงให้อภัยไม่รู้จบ

วันใดที่เจ้าบาดเจ็บ…ทรงเยียวยารักษา

เจ้าคือ ผืนดินที่พระองค์ทรงรัก

 

มนุษย์เอ๋ย…จงจดจำวันนั้น ที่พระเจ้ายกเจ้าขึ้นจากกองขยะ

วันนั้น ที่ทรงชำระล้างเจ้าจากบาป และความชั่วร้ายทั้งมวล

วันนั้น ที่ทรงให้อภัย และลบรอยทรยศทั้งหมดของเจ้า

วันนั้น ที่ทรงโอบอุ้มเจ้า ด้วยอ้อมแขนอบอุ่นนิรันดร์กาล

จงจดจำ และเก็บรักษาไว้ไนห้วงแห่งจิตวิญญาณ

เพื่อใจท่านจะเป็นอิสระ หลุดพ้นจากคุกแห่งความโกรธแค้น

                                                           …ปลดปล่อยทุกคนให้เป็นไท             

 

     

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

พระเยซูเจ้าตรัสว่า……  “ถ้าท่านสองหรือสามคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง..พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้…. ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”  พี่น้องที่รัก ทุกอาทิตย์ที่เรามาชุมนุมกัน มิใช่แค่ 2 หรือ 3 คน แต่เป็นสองร้อยหรือสามร้อยคน พวกเรามาสรรเสริญ…พวกเรามาร่วมใจกันโมทนาขอบพระคุณ… พวกเรามาพร้อมใจอธิษฐานวอนขอพระพรจากพระองค์ พระองค์ทรงทราบดี ก่อนที่พวกเราจะวอนขอเสียอีก อย่างไรก็ดี พี่น้องอาจจะสงสัย เราวอนขอ….แต่ไม่ได้รับ!!! ทำไม? ก็เพราะว่า เราอาจจะวอนขอไม่ถูกต้อง…!!! หรือสิ่งที่เราวอนขอ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา…!!! หรือยังไม่ถึงวัน-เวลาที่เหมาะสมของพระองค์ด้วย หรือบางครั้ง พระองค์ก็ทรงทดลองใจเราด้วยว่า เรามีความเชื่อ หรือมีความเพียรทนอย่างไร        พระองค์ยังสอนเรา ให้ตักเตือนกันและกัน เมื่อมีการทำผิด ไม่มีความผิดใดที่ให้อภัยไม่ได้ พระองค์ทรงรอเวลาสำหรับการกลับใจ สำนึกผิด และเปลี่ยนหนทางแห่งการดำเนินชีวิต     ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนให้ลูกภาวนา โปรดให้ลูกเชื่อมั่นในพระองค์ และโปรดประทานในสิ่งที่ลูกวอนขอพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า

 

***    วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันฉลองแม่พระทรงบังเกิด หรือวันเกิดของแม่พระ พระเจ้าประทานพระแม่ให้กับเรา เพื่อช่วยเราทุกคนในทุกสิ่ง พวกเราจะทำอะไร…ให้กับพระแม่    และจะวอนขออะไรจากพระแม่…?!?

***    ใกล้จะถึงเดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำ เรามีนัดกันวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนะครับ และตลอดเดือน เราจะ    สวดลูกประคำกันทุกๆ วันนะครับ                                            ***       พระเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตา พ่อก็เห็นพี่น้องมีน้ำใจเช่น   กัน ทุกสิ่งที่พี่น้องทำเพื่อพระ-เพื่อเพื่อนพี่น้อง-เพื่อวัด         พระเจ้าจะตอบแทนพี่น้องอย่างแน่นอน

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

มารีอา จริยา เสงี่ยมศักดิ์          อายุ 36 ปี   บ้านอยู่ลำลูกกา ปทุมธานี      บุตรีของ     นายพัฒนา เสงี่ยมศักดิ์ และ มารีอา ใจทิพย์ ไทยวิบูลย์   ปรารถนาจะแต่งงานกับ     นายชาณุวัชร  แสนสุขเหลือ            อายุ 32 ปี   เกิดที่สัตหีบ ชลบุรี       บุตรของ  พ.จ.อ. ธวัชชา แสนสุขเหลือ และ นางบุณฑริยา วจนะมงคล   ใน     วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.

คู่ที่ 2

มารีอา กอแรตตี วิภาดา งอยหล้า    อายุ 32 ปี  เกิดที่ จ. สกลนคร    บุตรีของ    ยอแซฟ ทินกร และ มารีอา วรจิตร งอยหล้า    ปรารถนาจะแต่งงานกับ  นายยุทธพงษ์  หลาบหนองแสง       อายุ 33 ปี   เกิดที่ จ.อุดรธานี  บุตรของ  นายวิชัย และนางสุภา หลาบหนองแสง  ใน   วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 เวลา 14.00 น. หากพี่น้องทราบว่ามีอุปสรรคที่ทำให้พวกเยาไม่อาจจะแต่งงานกันอย่างถูกต้องได้            ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันด้วน

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

ความเคียดแค้น และความโกรธ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ    จงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัย เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา ถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้ เขาจะขอให้พระเจ้าอภัยแก่เขาได้อย่างไร ถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้อง แล้วผู้ใดจะอภัยแก่เขา จงระลึกถึงบั้นปลายชีวิตของท่าน แล้วจงเลิกเกลียดชังกันเถิด    เปโตรถามพระเยซูเจ้าว่า ถ้าพี่น้องทำผิด จะต้องอภัยแก่เขาสักกี่ครั้ง?!?           พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ต้องให้อภัยเขา “เจ็ดครั้งเจ็ดสิบหน…” ซึ่งหมายความว่า ต้องให้อภัยเสมอ       พี่น้องที่เคารพครับ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเรา พระเจ้าทรงให้อภัยแก่เราฉันใด เราก็ต้องให้อภัยแก่ผู้อื่นเสมอไปเช่นกัน        นักบุญเปาโลยังบอกพวกเราอีกว่า “ไม่มีพวกเราคนใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเอง…แต่เรามีชีวิตอยู่และตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าให้ชีวิตแก่เรา และสักวันหนึ่ง พระองค์ก็จะเรียกเอากลับคืนไป ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้ว เราจะต้องดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าเท่านั้น เพราะแท้จริง แม้เราจะมีชีวิตอยู่ เราก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเรามา เพื่อให้เราเป็นของพระองค์    ดังนั้น พี่น้องที่รัก อย่าหลงไป อย่าหลงดำเนินชีวิตเพื่อตนเอง เพราะนั่นก็เท่ากับหลอกตนเอง อย่าหลงไปกับโลก หรือยึดติดกับจิตตารมณ์ของโลกนี้ ทุกสิ่งในโลกจะมลายและสูญไป แต่เราจะต้องกลับไปอยู่กับพระองค์ มันน่าเสียดายเพียงใด หากเราไม่ได้กลับไปอยู่กับพระองค์ในบ้านแท้ คือ เมืองสวรรค์กับพระองค์ชั่วนิรันดร

***  วันฉลองแม่พระทรงบังเกิดผ่านไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน       พี่น้องลืมหรือได้ทำอะไรเพื่อแม่ของเราบ้าง หากลืมไป-จำไม่ได้             ก็จงกระทำเสียเถิด เพื่อแสดงว่าเราเป็นลูกที่ดีของพระแม่

***   วันอาทิตย์นี้ มีประชุมสภาอภิบาลวัดของเรา เพื่อเตรียมหลายๆ สิ่ง          หลายๆอย่าง การสวดลูกประคำในเดือนแม่พระ การระลึกถึงวิญญาณ       ของผู้ล่วงลับตลอดเดือนพฤศจิกายน การฉลองคริสตมาส และการฉลอง     ปีใหม่-ฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า-ฉลองวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใด   จะมีข้อคิดและข้อเสนออะไร เสนอได้เลยนะครับ

***   เพราะการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า หลายท่านจึงแสดงออกด้วย การมีน้ำใจ     เมตตา ต่อเพื่อนพี่น้อง – ต่อวัด ขอพระเจ้าตอบแทนทุกๆท่านเทอญ           เพราะสิ่งที่พี่น้องได้ทำต่อเพื่อนพี่น้อง ท่านได้กระทำต่อ     พระเจ้านั่นเอง.

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ

สารวัด ฉบับที่ 151295 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, November 3rd, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธืว

มธ 18: 15-20

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า      “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบ ถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิด        เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดิน ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย          เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์จะประทานให้ เพราะว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

                                ข้อคิด

การกลับใจจำเป็นที่สุดเมื่อมนุษย์หลงเดินทางในความผิด ไม่ว่าความผิดนั้นจะเสียหายตกต่ำเท่าใด แต่การฟื้นฟู กลับใจ คือ ไม่เดินทางเดิมอีก แต่เลือกทางเดินใหม่ที่ดีกว่าด้วยความสำนึก กลับใจ Metanoia (อ่านว่า เมตตานอยยา) คือ การรู้จริง สำนึก และเปลี่ยนแปลง นี้คือ สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องและปรารถนาในเรามนุษย์ ไม่จมปลักอยู่ในบาป และความชั่ว และต้องตายไปในบาปของตน การเรียกร้อง การตักเตือน ช่วยเหลือ จึงจำเป็นในพระศาสนจักรตามคำสอนของพระเยซู มธ.18 ปล่อยไม่ได้ ไมใยดีไมได้ ปล่อยให้พี่น้องเดินหลงทางจมในบาปไม่ได้ นั่นผิด ไม่ใช่เขาผิด แต่เราผิดต่อความรักที่ไม่ได้ช่วยเหลือตักเตือนให้เขาได้กลับใจ เป็นหน้าที่ที่จะไม่ “ละเลย” การละเลยพี่น้องให้เดินในความบาป เป็นบาปที่แย่กว่าคือขาดความรักต่อเขา.

 

 ตามหารัก

ฉัน…เกิดมาในอ้อมแขนแห่งความสัมพันธ์

…นอนสงบนิ่ง…สุขใจไม่หวาดกลัว

ลมหายใจแห่งความรักห่อหุ้มตัวฉัน…มั่นคงปลอดภัย

 

วันคืนโหดร้ายที่ฉันร้องจ้า

เป็นวันเวลาที่ไออุ่นเหือดแห้ง…ก้าวร้าวรุนแรง

…ความสัมพันธ์แห้งเฉา และความรักตายจาก

เสียงทะเลาะร้องตะโกนบอกความร้าวฉาน

กรีดหัวใจฉันเป็นแผลใหญ่…ยากแก่การเย็บเยียวยา

 

โอ้มนุษย์…เขาเป็นผลผลิตของความรัก

…เขามองดูโลกครั้งแรก ในบ้านรักแห่งหัวใจ

…เขาเติบโตมีความสุข ในบ้านหลังนี้

…เขาใฝ่ฝันที่จะโบกมือลาโลก จากบ้านหลังเดียวกัน

 

ความรัก มิเคยทำให้ใครตาบอด

แต่…นำพาให้เห็นคุณค่าของเขาผู้เป็นที่รัก แม้ในยามมืดมน

ความรัก มิเคยทำให้ใครเจ็บปวด

แต่…เป็นพลังให้ก้าวเดินผ่านความเจ็บปวด เพื่อผู้เป็นที่รัก

ความรัก มิเคยทำให้ใครต้องทุกข์ทน

แต่…เป็นอานุภาพยิ่งใหญ่ ให้ก้าวเดินบนทางแห่งความทุกข์

มุ่งสู่กางเขน และความตาย…มอบชีวิตให้เขาผู้เป็นที่รัก

โอ้หัวใจเอ๋ย…อย่าปล่อยให้ความขมขื่นขุ่นเคืองทับถม

จนความรักถูกกลืนหาย

จงออกตามหา แม้ยามมืดมน…บาดเจ็บ และทุกข์ทน

ก้าวไปข้างหน้า…หาทุกหนแห่ง เพื่อรักจะกลับคืน

       

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

        วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา      วันนี้ พระวรสารได้พูดถึง  การที่พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเปโตร                 “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา…เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”   พี่น้องที่เคารพรัก พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเปโตรอย่างรุนแรงทีเดียว ถึงกับเรียกเปโตรว่า “ซาตาน” ทั้งๆ ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในพระวรสารกล่าวถึง การที่เปโตรตอบพระเยซูเจ้าว่า … “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับเปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ และพระองค์ก็ได้มอบกุญแจสวรรค์-กุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ไว้กับเปโตร”  พี่น้องครับ เพียงแค่ข้ามคืน เปโตรผู้จงรักภักดี ศิษย์เอกของพระเยซูเจ้า ศิษย์ผู้มั่นใจอย่างเต็มล้นในองค์พระเยซูเจ้า มั่นใจว่า พระองค์เป็นผู้ที่จะมาปลดแอก แต่กลับพูดได้อย่างไรว่า พระองค์จะถูกจับ จะถูกทรมาน จะถูกประหารชีวิต ดังนั้นในฐานะศิษย์เอกจะยอมไม่ได้ ท่านคิดตามประสามนุษย์ ท่านไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกว่าน่าอัปยศ ให้กลับกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความรัก รักที่ต้องเสียสละตนเองทั้งหมด “ถ้าผู้ใดอยากติดตามพระองค์ ก็ต้องเลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและติดตามพระองค์ เราจะพบชีวิตนิรันดร ….ประโยชน์อะไร….แม้ได้โลกมาเป็นกำไร ….ได้ครอบครองโลกแต่ต้องเสียชีวิต     พี่น้องที่เคารพยิ่ง แม้เราจะสวดภาวนาทุกวัน แม้เราจะมาวัดสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์ แม้เราจะทำดีและสม่ำเสมอในความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ แต่อย่าลืมหรือประมาทหรือเผลอใจ เราจะถูกปีศาจประจญล่อลวง เพื่อจะคิดตามประสามนุษย์ เพื่อจะอยู่ในโลกและเป็นของโลก หลงไปกับโลก และจะพินาศไปพร้อมกับโลก แต่เราต้องหันกลับมาดำเนินชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้า เดินไปพร้อมกับพระองค์ แม้จะลำบาก-แบกหนัก แม้ถึงกับชีวิตที่ต้องเสียไปบนโลกนี้ แต่เราจะได้ชีวิตนิรันดรในสวรรค์เป็นรางวัล!!!!

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

เอากุสติน ภูวนัย ครองสมบัติ อายุ 29 ปี เกิดที่จังหวัดลพบุรี   บุตร   นายทวีจิตร และ เทเรซา โสภี ครองสมบัติ ย้ายมาอยู่ปทุมธานี                 ปรารถนาจะแต่งงานกับ      นางสาว ธิดา เหล่าเลิศ อายุ 23 ปี เกิดที่ศรีษะเกษ     บุตรีของ นายโท และ นางมัด เหล่าเลิศ ยังอยู่ที่ศรีษะเกษ  จะทำพิธีสมรส  วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.

คู่ที่ 2

มารีอา จริยา เสงี่ยมศักดิ์ อายุ 36 ปี เกิดที่ จ. ปทุมธานี   บุตรีของ นายพัฒนา เสงี่ยมศักดิ์ และ มารีอา ใจทิพย์ ไทยวิบูลย์             ปรารถนาจะแต่งงานกับ  นายชาณุวัชร  แสนสุขเหลือ อายุ 32 ปี เกิดที่กรุงเทพฯ     บุตรของ พ.จ.อ. ธวัชชา แสนสุขเหลือ และ นางบุณฑริยา วจนะมงคล                 จะทำพิธีสมรส  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.  หากพี่น้องทราบว่ามีข้อขัดขวางมิให้พวกเขาแต่งงานอย่างถูกต้องได้       จะต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดด้วย

 

***   วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ศกนี้ บรรดาผู้สูงอายุทุกท่าน เรามีนัดเพื่อร่วมในมิสซาพร้อมกันนะครับ เวลา 10.00 น.                   ***      ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณทุกท่านผู้มีน้ำใจดี มีเมตตา นำเสื้อผ้าและสิ่งของ           มาบริจาคไว้ที่วัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบความยากลำบากต่อไป

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

พระเยซูเจ้าตรัสว่า……             “ถ้าท่านสองหรือสามคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง..พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้…. ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”            พี่น้องที่รัก ทุกอาทิตย์ที่เรามาชุมนุมกัน มิใช่แค่ 2 หรือ 3 คน แต่เป็นสองร้อยหรือสามร้อยคน พวกเรามาสรรเสริญ…พวกเรามาร่วมใจกันโมทนาขอบพระคุณ… พวกเรามาพร้อมใจอธิษฐานวอนขอพระพรจากพระองค์ พระองค์ทรงทราบดี ก่อนที่พวกเราจะวอนขอเสียอีก อย่างไรก็ดี พี่น้องอาจจะสงสัย เราวอนขอ….แต่ไม่ได้รับ!!! ทำไม? ก็เพราะว่า เราอาจจะวอนขอไม่ถูกต้อง…!!! หรือสิ่งที่เราวอนขอ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา…!!! หรือยังไม่ถึงวัน-เวลาที่เหมาะสมของพระองค์ด้วย หรือบางครั้ง พระองค์ก็ทรงทดลองใจเราด้วยว่า เรามีความเชื่อ หรือมีความเพียรทนอย่างไร                                 พระองค์ยังสอนเรา ให้ตักเตือนกันและกัน เมื่อมีการทำผิด ไม่มีความผิดใดที่ให้อภัยไม่ได้ พระองค์ทรงรอเวลาสำหรับการกลับใจ สำนึกผิด และเปลี่ยนหนทางแห่งการดำเนินชีวิต                          ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนให้ลูกภาวนา โปรดให้ลูกเชื่อมั่นในพระ องค์ และโปรดประทานในสิ่งที่ลูกวอนขอพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า

***   วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันฉลองแม่พระทรง            บังเกิด หรือวันเกิดของแม่พระ พระเจ้าประทานพระแม่              ให้กับเรา เพื่อช่วยเราทุกคนในทุกสิ่ง พวกเราจะทำอะไร…      ให้กับพระแม่ และจะวอนขออะไรจากพระแม่…?!?

***   ใกล้จะถึงเดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำ เรามีนัด          กันวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนะครับ และตลอดเดือน เราจะ            สวดลูกประคำกันทุกๆ วันนะครับ                    ***   พระเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตา พ่อก็เห็นพี่น้องมีน้ำใจเช่น          กัน ทุกสิ่งที่พี่น้องทำเพื่อพระ-เพื่อเพื่อนพี่น้อง-เพื่อวัด          พระเจ้าจะตอบแทนพี่น้องอย่างแน่นอน

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

มารีอา จริยา เสงี่ยมศักดิ์          อายุ 36 ปี   บ้านอยู่ลำลูกกา ปทุมธานี    บุตรีของ     นายพัฒนา เสงี่ยมศักดิ์ และ มารีอา ใจทิพย์ ไทยวิบูลย์     ปรารถนาจะแต่งงานกับ        นายชาณุวัชร  แสนสุขเหลือ       อายุ 32 ปี   เกิดที่สัตหีบ ชลบุรี     บุตรของ  พ.จ.อ. ธวัชชา แสนสุขเหลือ และ นางบุณฑริยา วจนะมงคล             ใน     วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.

คู่ที่ 2

มารีอา กอแรตตี วิภาดา งอยหล้า    อายุ 32 ปี  เกิดที่ จ. สกลนคร    บุตรีของ    ยอแซฟ ทินกร และ มารีอา วรจิตร งอยหล้า                 ปรารถนาจะแต่งงานกับ        นายยุทธพงษ์  หลาบหนองแสง       อายุ 33 ปี   เกิดที่ จ.อุดรธานี   บุตรของ  นายวิชัย และนางสุภา หลาบหนองแสง  ใน   วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 เวลา 14.00 น.

 

หากพี่น้องทราบว่ามีอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่อาจจะแต่งงานกันอย่างถูกต้องได้            ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันด้วย

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

สารวัด ฉบับที่ 151294 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

Wednesday, November 3rd, 2021

                           บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธืว

มธ 16: 21-27

ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มแจ้งแก่บรรดาศิษย์ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ จะถูกประหารชีวิต แต่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม         เปโตรนำพระองค์แยกออกไป ทูลทัดทานว่า “ขอเถิด พระเจ้าข้า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอน” แต่พระองค์ทรงหันมาตรัสแก่เปโตรว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”       พระเยซูเจ้าตรัส แก่บรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับ คืนมา    บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาฑูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความประพฤติของเขา”

                                ข้อคิด

หลังจากที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันว่า “พระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (อาทิตย์ที่แล้ว) พระเยซูเจ้าได้บอกกับศิษย์ต่อไปว่า เพราะพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระองค์ต้องรับการทรมานและความตายอย่างทารุณจากเงื้อมมือของชาวยิว แต่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม พระองค์ยังได้บอกศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความยากลำบาก ความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน พระองค์ยังเตือนอีกว่า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต” เราต้องหยุดคิดและรำพึงถึงคำพูดนี้ เมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ หรือกำหนดเป้าหมายของชีวิตเราอย่างไร ต้องไตร่ตรองคำเตือนนี้ให้จงดี การติดตามพระเยซูเจ้าเราต้องเจ็บปวด แต่ก็มีรางวัลอันยิ่งใหญ่รอเราอยู่.

 

 ทาง…กางเขน

แม้เป็นวันฟ้าใส และคืนฟ้าสวย

ถนนแห่งชีวิตโล่งโปร่ง ไม่ติดขัด

แม่น้ำแห่งกิจวัตรไหลลื่นไร้อุปสรรค

แต่…ความทุกข์ยากยังคงอาจแวะเวียน เยี่ยมเยียนอย่างไม่ผิดพลาด

 

ในค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่

เยเรมีย์ประกาศกร้องประกาศถึงความล่มสลายของเยรูซาเล็ม

และร้องบ่นถึงความสัมพันธ์ที่ปวดร้าวของตนเอง

ในวันแห่งสิริโรจนา

พระเยซูมองเห็นหนทางแห่งความตาย ที่มุ่งสู่กรุงเยรูซาเล็ม

ทรงร้องเตือนสาวกให้เตรียมใจพร้อม

ทางสายเยรูซาเล็มเป็นเส้นทางบังคับที่นำสู่ความรอดพ้น

…จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมาน…ถูกประหารชีวิต

แต่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ทางสายนี้…มนุษย์มิอาจเข้าใจ

ทั้งนี้ เพราะมิได้ถือกำเนิดจากกระแสความคิดของมนุษย์

แต่จากกระแสแห่งปรีชาญาณของพระเจ้า

 

เปโตร…หนุ่มใหญ่ที่ได้เพิ่งร้องประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้า

มาบัดนี้…กลับเป็นคนแรกที่ไม่เข้าใจ และนำเสนอทางเบี่ยง

ในวันแห่งความยิ่งใหญ่ของตน เปโตรปฏิเสธชีวิตแท้จริงของพระองค์

เขาต้องการที่จะลบความทุกข์ยากออกจากวาระชีวิตพระเยซู

พระเยซู…ยกชูกางเขนแห่งความทุกข์ยากไว้เบื้องหน้าศิษย์

และไม่ยอมให้ถูกกลมกลืนด้วยความคิดใดๆ ของมนุษย์

เพื่อจะเข้าใจพระเยซู พวกเขาพึงเข้าใจกางเขน

กางเขนได้กลับเป็นแก่นแห่งชีวิตและคำสอนของพระองค์

เปโตรจึงแปรเปลี่ยนเป็น ซาตาน ผู้ล่อลวง

เขาชี้นำหนทางให้พระเยซูเลี่ยงหนีจากกางเขน

ความคิดและความใฝ่ฝันของเขามีรูปลักษณ์เดียวกับของซาตาน

พระผู้ไถ่ในความฝันของเขาเป็นพระแห่งเกียรติอำนาจ และความยิ่งใหญ่

…ไม่อาจปนเปื้อนด้วยความเปราะปางของชีวิตมนุษย์

หนทางใหม่ที่เปโตรชี้นำ

จึงแยกห่างจากหนทางนั้นที่องค์พระผู้ไถ่จะก้าวเดิน

…หนทางแห่งความรัก ที่มีกางเขนเป็นทางผ่าน

       

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

          วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

        พระเยซูเจ้าตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า……..

คนทั้งหลายกล่าวว่า บุตรมนุษย์เป็นใคร….???

พระเยซูเจ้าตรัสถามย้ำกับพวกเขาอีกว่า…….

ท่านล่ะ  คิดว่าเราเป็นใคร….???      ซีมอน เปโตร ทูลตอบว่า……..

พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”   

พี่น้องที่รัก  คำถามที่พระเยซูเจ้าถามบรรดาสาวกเมื่อ 2 พันปีที่แล้วมา ยังคงเป็นคำถามของพระเยซูเจ้าที่ถามพวกเราคริสตชนในเวลาปัจจุบันนี้……   พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับพวกเรา…..???”       “พระเยซูเจ้ามีความหมายอะไรในชีวิตของพวกเราทุกวันนี้”   “และเราทำอะไรต่อพระองค์ หรือ ทำอะไรเพื่อพระองค์บ้าง

พี่น้องครับ วันนี้ เราต้องตอบกับพระองค์ให้ได้ด้วยตัวของเราเอง            ** เราอาจจะบอกกับพ่อแม่ของเราว่า.. “พ่อแม่คือผู้บังเกิดเกล้าของเรา เราต้องทดแทนพระคุณ…เราต้องกตัญญู…เราต้องรัก…เราต้องเลี้ยงดูท่าน…ฯลฯ                                                 ** เราอาจจะบอกกับสามีหรือภรรยาของเราว่า… “เขาคือคู่ชีวิตของเรา เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา เราต้องรัก…ให้เกียรติ…ดูแลเขา…ฯลฯ  เราอาจจะบอกกับลูกๆ ของเราว่า… “ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ ลูกคือความหวังสูงสุดของพ่อแม่ ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ พ่อแม่รักลูกที่สุด….!!!!

พี่น้องครับ  วันนี้ ก่อนจะออกจากวัด ให้เราตอบกับพระเยซูเจ้าเอง    ด้วยคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของเรา  ที่ออกมาจากก้นบึ้งของสมองและหัวใจดวงเดียวของเรา…. “พระเยซูเจ้าคือใครในชีวิตเรา..??? และลูกจะทำอะไรเพื่อพระองค์ !!!”

***     ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน ที่พี่น้องจะทำและได้ทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์และทุกสิ่งที่พี่น้องได้ทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อย เท่ากับว่าพี่น้องได้ทำต่อพระองค์แล้ว…

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา วันนี้ พระวรสารได้พูดถึง  การที่พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเปโตร       “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา…เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”      พี่น้องที่เคารพรัก พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเปโตรอย่างรุนแรงทีเดียว ถึงกับเรียกเปโตรว่า “ซาตาน” ทั้งๆ ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในพระวรสารกล่าวถึง การที่เปโตรตอบพระเยซูเจ้าว่า … “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับเปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ และพระองค์ก็ได้มอบกุญแจสวรรค์-กุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ไว้กับเปโตร”                พี่น้องครับ เพียงแค่ข้ามคืน เปโตรผู้จงรักภักดี ศิษย์เอกของพระเยซูเจ้า ศิษย์ผู้มั่นใจอย่างเต็มล้นในองค์พระเยซูเจ้า มั่นใจว่า พระองค์เป็นผู้ที่จะมาปลดแอก แต่กลับพูดได้อย่างไรว่า พระองค์จะถูกจับ จะถูกทรมาน จะถูกประหารชีวิต ดังนั้นในฐานะศิษย์เอกจะยอมไม่ได้ ท่านคิดตามประสามนุษย์ ท่านไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกว่าน่าอัปยศ ให้กลับกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความรัก รักที่ต้องเสียสละตนเองทั้งหมด “ถ้าผู้ใดอยากติดตามพระองค์ ก็ต้องเลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและติดตามพระองค์ เราจะพบชีวิตนิรันดร ….ประโยชน์อะไร….แม้ได้โลกมาเป็นกำไร ….ได้ครอบครองโลกแต่ต้องเสียชีวิต                                                                                พี่น้องที่เคารพยิ่ง แม้เราจะสวดภาวนาทุกวัน แม้เราจะมาวัดสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์ แม้เราจะทำดีและสม่ำเสมอในความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ แต่อย่าลืมหรือประมาทหรือเผลอใจ เราจะถูกปีศาจประจญล่อลวง เพื่อจะคิดตามประสามนุษย์ เพื่อจะอยู่ในโลกและเป็นของโลก หลงไปกับโลก และจะพินาศไปพร้อมกับโลก แต่เราต้องหันกลับมาดำเนินชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้า เดินไปพร้อมกับพระองค์ แม้จะลำบาก-แบกหนัก แม้ถึงกับชีวิตที่ต้องเสียไปบนโลกนี้ แต่เราจะได้ชีวิตนิรันดรในสวรรค์เป็นรางวัล!!!!

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

เอากุสติน ภูวนัย ครองสมบัติ อายุ 29 ปี เกิดที่จังหวัดลพบุรี  บุตร   นายทวีจิตร และ เทเรซา โสภี ครองสมบัติ ย้ายมาอยู่ปทุมธานี     ปรารถนาจะแต่งงานกับ     นางสาว ธิดา เหล่าเลิศ อายุ 23 ปี เกิดที่ศรีษะเกษ  บุตรีของ นายโท และ นางมัด เหล่าเลิศ ยังอยู่ที่ศรีษะเกษ   จะทำพิธีสมรส  วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.

คู่ที่ 2

มารีอา จริยา เสงี่ยมศักดิ์ อายุ 36 ปี เกิดที่ จ. ปทุมธานี  บุตรีของ นายพัฒนา เสงี่ยมศักดิ์ และ มารีอา ใจทิพย์ ไทยวิบูลย์

ปรารถนาจะแต่งงานกับ  นายธาณุวัชร  แสนสุขเหลือ อายุ 32 ปี เกิดที่กรุงเทพฯ   บุตรของ พ.จ.อ. ธวัชชา แสนสุขเหลือ และ นางบุณฑริยา วจนะมงคล                 จะทำพิธีสมรส  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เวลา 14.00 น.          หากพี่น้องทราบว่ามีข้อขัดขวางมิให้พวกเขาแต่งงานอย่างถูกต้องได้      จะต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดด้วย

***  วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ศกนี้ บรรดาผู้สูงอายุทุกท่าน เรามีนัดเพื่อ      ร่วมในมิสซาพร้อมกันนะครับ เวลา 10.00 น.

*** ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณทุกท่านผู้มีน้ำใจดี มีเมตตา นำเสื้อผ้าและสิ่งของ    มาบริจาคไว้ที่วัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบความยากลำบากต่อไป

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล