ฉบับที่ 15005 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

January 29th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นสามสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนว่า “ทุกสิ่งที่อออกมาจากปาก ก็คือสิ่งที่ออกมาจากใจ” เมื่อกล่าวถึง “ใจ” หรือ “จิตใจ” เราไม่ได้หมายถึงอวัยวะหัวใจของมนุษย์ พ่อขออธิบายว่า “ใจ”เป็นสภาวะภายในที่เป็นนามธรรม นักปราชญ์ผู้รู้บางท่านได้อธิบายว่า “การพูดของคนๆหนึ่งคือการคิดเสียงดังๆให้คนอื่นได้ยิน” ความคิดเช่นนี้คล้ายๆกับคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง ดังนั้นเวลาเราพูดอะไรบ่อยๆแสดงว่าเรากำลังคิดถึงสิ่งนั้น หรือมีสิ่งนั้นหมักหมมอยู่ในใจ และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างแน่นนอน เรากำลังจะถึงวันตรุษจีนมีธรรมเนียมจีนบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ในวันตรุษจีนหรือในวันชิวอิกคนจีนเขาห้ามพูดคำหยาบ พูดเรื่องไม่ดีไม่เป็นมงคลต่อชีวิต ห้ามด่าและสาปแช่ง ถ้าพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งปีอะไรทำนองนั้น อันที่จริงธรรมเนียมนี้ก็มีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่เหมือนกัน เพราะความคิดในเชิงบวกคิดเรื่องดีๆมีผลในเชิงพฤติกรรมด้านการพัฒนาของมนุษย์ อย่างน้อยเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เราก้าวหน้าในทางที่ดี ส่วนความคิดในเชิงลบหรือมีความคิดร้ายๆจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจและหลายๆครั้งทำให้ชีวิตของเราชะงักงัน จมอยู่ในเรื่องร้ายจมอยู่กับเรื่องที่ทำให้จิตใจมัวหมอง เมื่อเป็นเช่นนี้คนๆนั้นจะก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีได้อย่างไร

อ่านต่อ »

ฉบับที่ 15004 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

January 23rd, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

ความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตคริสตชนเป็นเรื่องที่สำคัญ คริสตชนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยชีวิตของตนให้ผ่านไปวันๆอย่างไร้ความหมาย คนประเภทนี้ถ้าจะพิจารณาไปแล้วก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร เขามาร่วมบูชาขอบพระคุณปฏิบัติศาสนกิจดีพอสมควร แต่น่าเสียดายเขาขาดความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิต ไม่คิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือพยายามทำความเข้าใจต่อคำสอน และศาสนกิจที่เขาปฏิบัติอยู่ให้ลึกซึ้งมากขึ้น การผ่านเวลาไปเรื่อยๆอย่างไร้ความหมาย ไม่เคยหยุดคิดพิจารณาไตร่ตรองอะไรบ้างเลยเป็นเรื่องที่อันตราย เพราะในที่สุดจะเกิดการปฏิบัติพอให้ผ่านๆไป ไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องเตรียมตัวมาก่อนอย่างดี เพื่อทำให้การปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

อ่านต่อ »

ฉบับที่ 15003 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

January 15th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

หลังจากฉลองวัดซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปี พ่อนั่งรำพึงคิดถึงตนเอง 6 ปีแล้วซินะกับชีวิตการอยู่ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เราผ่านชีวิต ผ่านงาน ผ่านคน มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากมาย สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์ทุกคน ใครเล่าจะดีพร้อมไปเสียทุกเรื่อง ใครเล่าไม่เคยพลาดพลั้ง ใครเล่าจะทำการสำเร็จทุกอย่าง 6 ปีที่ผ่านมาพ่อได้พยายามถ่ายทอดสิ่งที่พ่อมี และพ่อเป็นผ่านทางบทเทศน์ทุกๆวันที่พ่อถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ พยายามสุดความสามารถแม้กระทั่งสารวัดที่พ่อเขียนทุกๆวันอาทิตย์ หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับอะไรบ้าง และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ขอโทษพระองค์และพี่น้องทุกๆท่านสำหรับความผิดพลาดตามประสามนุษย์ เราจะร่วมมือกันต่อไปช่วยกันเติมเต็มชีวิตของกันและกันในส่วนที่เรามีและส่วนที่เราขาดไป

อ่านต่อ »

ฉบับที่ 15002 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

January 8th, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

“ถ้าเราพูดว่า เราไม่มีบาป เรากำลังหลอกตนเอง และ ความจริง ไม่ได้อยู่ในเรา………ถ้าเราพูดว่า เราไม่เคยทำบาป เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา” (1ยน.1:8-10) สิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้ในบทจดหมายของท่าน ทำให้เราทราบว่าปัญหาในเรื่องศีลอภัยบาปเกิดขึ้นคล้ายๆกันทุกยุคทุกสมัย นั่นก็คือมีหลายๆคนคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วไม่มีบาปจึงไม่ต้องไปรับศีลอภัยบาป นักบุญยอห์นสอนว่าคนที่คิดเช่นนี้ กล่าวเช่นนี้ กำลังหลอกตนเอง และทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสคำเท็จ เพราะกิจการต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำเพื่อเรา การบังเกิดมาเป็นมนุษย์ การรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มีจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากบาป หรือไถ่บาปมนุษยชาติ ถ้ามนุษย์ไม่มีบาปพระองค์จะทำเช่นนั้นเพื่ออะไร

อ่านต่อ »

ประมวลภาพวันฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) ปี 2015

January 4th, 2015

ประมวลภาพวันฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต ในวันที่ 1 มกราคม 2015 บรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมได้จากใน gallery ด้านล่างนี้ แต่เท่านี้ยังไม่หมดนะครับ นี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น ยังเหลือภาพจากตากล้องอีกหลายท่านซึ่งจะได้นำมาให้ชมเพิ่มเติมอีกครั้งครับ

ฉบับที่ 15001 วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

January 3rd, 2015

บอกเล่าให้ฟัง

ในโอกาสคริสตมาสและปีใหม่ขอพระเป็นเจ้า ได้โปรดประทานพระพรให้พี่น้องทุกๆท่านได้ประสบสิ่งที่ดีงามแห่งชีวิตและอยู่ในศีลในพรของพระองค์เสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อไม่อาจจะลืมได้ก็คือเราได้ผ่านการฉลองคริสตมาสและการฉลองวัดมาแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ความสมบูรณ์แบบมีเฉพาะในพระเป็นเจ้าเท่านั้น พ่อขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้งานฉลองสำคัญประจำปีผ่านไปด้วยดี บางคนอาจอยู่เบื้องหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างแต่ทุกคนได้พยายามเต็มที่แล้วในส่วนของตน ถึงแม้ว่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้าง หรือมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้เราอภัยกันและเริ่มต้นกันใหม่ อะไรที่สำคัญๆก็จดจำไว้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป เราจะไม่กล่าวโทษกันนะครับแต่เราจะดูกันที่ระบบและสิ่งที่เราต้องปรับปรุง ส่วนเรื่องนิสัยหรืออะไรที่เป็นส่วนตัวนั้นการทำงานร่วมกันน่าจะสามารถช่วยเราให้ทบทวนตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะเราทุกคนเป็นคนธรรมดาสามัญจึงจำเป็นต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ

อ่านต่อ »