สารวัด ฉบับที่ 151550 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151549 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151548 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151547 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151546 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023

สารวัด ฉบับที่ 151543 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

December 15th, 2023