สารวัด ฉบับที่ 151556 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Tags: , , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.