สารวัด ฉบับที่ 151554 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2023 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Tags: , , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.