สารวัด ฉบับที่ 151365 วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 3 : 15-16, 21-22

ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้ากำลังจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ” ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”.

ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ และร่วมชะตากรรมกับมนุษย์ทุกอย่าง เว้นแต่บาป และเพื่อช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ทรงเริ่มจากสภาพที่เราเป็น ถึงแม้พระองค์ไม่มีบาป แต่ก็ทรงต่อแถวเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนเฉกเช่นทุกคน ทั้งๆที่ยอห์นทักท้วงว่าพระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่พระองค์ทรงยืนยันจะรับ ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าทรงทำให้เห็นว่า ถึงแม้พระเยซูเจ้าจะทรงร่วมชะตากรรมกับคนบาป แต่ในตัวพระองค์มีอำนาจของพระเจ้าที่จะไถ่กู้ทุกคนจากการเป็นทาสของบาป พระเจ้าทรงยืนยัน “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา…” ศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็เช่นกัน เหมือนกับเพื่อนพี่น้องทุกคน แต่สำนึกในความเป็นลูกของพระเจ้าและสะท้อนออกมาในชีวิต

ก่อนที่จะพบยอห์น

ชายหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักเพียงแค่ ลูกช่างไม้…จากนาซาเร็ธ

แต่…หลังที่ได้พบยอห์น

เขาได้กลับกลายเป็นประกาศกยิ่งใหญ่…ผู้มีภารกิจชัดเจน

ขณะที่ยืนอยู่ในน้ำกับยอห์น

ชายที่ชื่อเยซูได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต

…การเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งทิศทางใหม่

ยอห์นได้เป็นผู้สำคัญที่ก่อให้เกิดการหักเหในชีวิตของชายที่ชื่อเยซู

…สำคัญจนกระทั่งหลายคนมองว่าท่านเป็นพระผู้ไถ่

หลังจากพิธีล้าง พระเยซูสงบนิ่งในการภาวนา

ท้องฟ้าเปิดออก…ส่งสัญญาณแห่งการเสด็จมาขององค์พระจิต

ทรงได้รับการเจิมจากองค์พระจิต เพื่อภารกิจประกาศก

พระองค์มิได้อยู่ตัวคนเดียว ณ จุดผันเปลี่ยนของชีวิต

ทรงเริ่มต้นโค้งใหม่ของชีวิตด้วยพละกำลังขององค์พระจิต

…ในความรักสูงสุดต่อพระบิดา

ทรงเริ่มการเดินทางสายใหม่…มุ่งหน้าสู่ความเจ็บปวด และความตาย

ฉัน…อยากเริ่มทางสายใหม่

แม้รู้ว่ายากลำบาก แต่มั่นใจว่าฉันมิได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้

แม้ฉันไม่เห็นนกพิราบและไม่ได้ยินเสียงจากท้องฟ้า

แต่…ฉันมั่นใจว่า องค์พระบิดา และพระจิตของพระองค์

ทรงประทับอยู่กับฉัน…ฉันจะไม่กลัวสิ่งใด

 

1 มกราคม 2022    ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่  สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

พี่น้อง เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้…..  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงคนหนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และทำให้เราได้กลับมาเป็นบุตรบุญธรรม เป็นบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ไม่เป็นทาสอีกต่อไป                                     **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรแด่ท่าน และทรงพิทักษ์รักษาท่าน              **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใส่ต่อท่านและโปรดปรานท่าน **  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน   พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้เฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ วันแห่งความชื่นชมยินดี วันที่พระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับเรา ในหัวใจของเรา ทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระเจ้า วันเวลาปีเก่ากำลังผ่านไป เงามืดดำของทุกขเวทนากำลังจะผ่านไป ปีเก่ากำลังผ่านไปอีกปีหนึ่ง ฟ้าใหม่ – แผ่นดินใหม่ – ปีใหม่ คืบคลานเข้ามา เราทำการสมโถชพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์และนามชื่อวัดรังสิตของพวกเรา พระนางได้รับเกียรติสูงสุดเหนือสตรีใดๆ ทั้งมวล ได้บังเกิดองค์พระเจ้า ได้เป็นแม่ขององค์พระเจ้า เราทุกคนเป็นน้องของพระเยซูเจ้า เป็นบุตรของพระแม่เจ้าด้วย  พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราทุกคน ทรงพิทักษ์รักษาเรา และประ ทานสันติสุขให้กับเราแล้ว  ไม่มีคำว่า “สาย”  ที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ  อะไรที่ไม่ดี – อะไรที่ชั่วร้าย ความประพฤติ – การปฏิบัติเดิมๆ ที่ขาดความเชื่อ – ความศรัทธา – ความบาปทั้งหลาย ขอให้เราทิ้งมันไปพร้อมกับปีเก่า และเริ่มต้นใหม่ – ดำเนินชีวิตใหม่ – New Normal กับพระเจ้าผู้ทรงความดีบริบูรณ์เสมอต้นเสมอปลาย พระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่โลกแก่ทุกคนแล้ว เราจะต้องเชื่อ – ศรัทธา และประกาศพระองค์ด้วยชีวิตของเรา ผู้ใดเชื่อ – ศรัทธา และรักพระองค์ ผู้นั้นจะไม่มีวันผิดหวัง

***       สุขสันต์วันคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ แด่พี่น้องทุกท่าน เราเริ่มต้นปี    ใหม่ด้วย         การฉลองแม่ของเรา – ฉลองวัดของเรา  พระพรและสันติสุขของพระเจ้าก็จะอยู่    กับเราตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป

***       ขอบพระคุณ และ ขอบพระคุณมากๆ แด่ทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้การ ฉลองคริสตมาส และการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และครอบครัวของเรา และการฉลองวัดของพวกเราผ่านไปอย่างเรียบร้อย หลายท่านเสียสละทั้ง  กาย – แรงทรัพย์ และแรงใจ วอนขอพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งเห็นทุกสิ่ง    ตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆ ท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ    พระพรใดประเสริฐ – พระพร ใดเลอเลิศ จงอยู่กับพี่น้องทุกๆ ท่านเทอญ.

 

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022       ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างด้วย และ ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นเป็นดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า…. “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา   เป็นที่โปรดปรานของเรา”    พี่น้องที่เคารพรัก หลังจากที่เราได้เฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์เมื่อวันพระคริสตสมภพ เราได้ฉลองพญาสามองค์ ฉลองการเผยแสดงพระองค์ให้กับนานาชาติได้รู้จักพระองค์ พระองค์พระเจ้าได้เสด็จมาตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ พระองค์ได้เสด็จมากอบกู้โลก ทรงประกาศพระองค์ให้นานาชาติได้รู้จักพระองค์ พระองค์เริ่มพันธกิจของพระองค์ ด้วยการรับพิธีล้าง แม้ยอห์นจะทักท้วงว่า พระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องรับพิธีล้าง เพราะพระองค์ไม่มีบาป แต่พระองค์ก็ทรงยืนยันจะรับพิธีล้าง เพื่อแสดงว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อร่วมชะตากรรมเดียวกับเรามนุษย์ พระองค์มาบอกและสอนเราด้วยชีวิตของพระองค์ ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคน                                                                                                          ฉะนั้น พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง องค์พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศ…เทศน์สอน ให้โลกทราบถึงวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง…ที่อยู่ในหนทางแห่งความรอด เราผู้ซึ่งได้รับศีลล้างบาปแล้ว เราเกิดเป็นลูกของพระองค์ เราจึงต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ รับน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า ผู้ทรงปรารถนาให้เราร่วมเสวยสุขกับพระ องค์  แน่ละ ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง จำต้องผ่านความยากลำบากมากมาย ซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้  พระเยซูเจ้าได้ทรงยอมรับ…และยอมรับจนยอมมอบถวายชีวิตให้โลกนี้ เพื่อจะมีชีวิตในพระเจ้าในพระราชัยของพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร เราจึงต้องพยายามดำเนินชีวิตทุกๆ วันไปพร้อมกับพระ องค์ มีพระองค์เป็นผู้นำทาง–มีพระองค์อยู่เคียงข้าง พระองค์จะเป็นพละกำลังให้แก่เรา เพื่อให้เราผ่านความทุกข์ยากลำบากทั้งมวล จนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของเรา ผู้ใดเชื่อ – ศรัทธาในพระองค์จะไม่วันผิดหวังเลย

****      ขอขอบพระคุณอีกครั้ง สำหรับน้ำใจดีของพี่น้องสัตบุรุษทุก     ท่านที่ช่วยเตรียมงาน – ช่วยจัดการ – ช่วยเก็บงานและแก้ไขสิ่งต่างๆ         จนทำให้งานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งงานฉลองคริสตมาส – งาน   วันครอบครัว – งานฉลองวัดประจำปีของพวกเรา  วอนขอพระเจ้า     ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์   ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นร้อยเท่าพันทวี

****      สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ยังไม่รู้จะไปอย่างไรต่อไป   ขอพี่น้องอย่าการ์ดตก สู้กับมัน ชนะมันให้ได้ แต่มันจะอยู่กับเรา          ตลอดปี สิ่งเดียวคือ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal – เปลี่ยนแปลง   วิถีชีวิต ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต    ไตร่ตรองให้ได้ว่า อะไรสำคัญที่สุด   เหมือนนกแก้วตัวนั้น.

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

Tags: , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.