สารวัด ฉบับที่ 151266 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาภันธ์ ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 2:22-23

เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญ ญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า

เวลานั้นที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตกับเขา และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟและพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฎิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”.

ข้อคิด

วิถีชีวิตของพระผู้ไถ่ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ คือ มอบถวายตัวทั้งครบแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อมวลชน…. ชีวิตเช่นนี้เปรียบเสมือนไฟ เสมือนสบู่ ที่จะช่วยชำระคนอื่นได้ เป็นประดุจเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย.

                                                               พระวิหาร                         

เมื่อครั้งยังเล็ก

เขานำพระองค์ไปยังพระวิหาร…เยรูซาเล็ม

พระวิหารต้อนรับพระองค์ด้วยความสุขใจ และรักรู้คุณ

แต่วันนี้…ที่พระองค์เติบใหญ่ ทุกสิ่งดูแปรเปลี่ยนไป

ทรงก้าวเข้าสู่พระวิหารอีกครั้ง…ด้วยตนเอง

…พร้อมอุดมการณ์ และคุณค่าที่ทรงยึดมั่น

พระวิหาร…ได้ตอบปฏิเสธพระองค์

เขาตรวจสอบสิทธิ และหน้าที่ของพระองค์

….ปรักปรำด้วยพยานเท็จ…นำจับ…และนำไปฆ่าที่นอกกำแพงเมือง

โอ้มนุษย์!!…อิสรภาพของเขาช่างยิ่งใหญ่

เขาสามารถตอบรับ หรือตอบปฏิเสธ

เขาสามารถดูแลรักษา หรือเข่นฆ่าให้ตาย

เขาสามารถรัก หรือเกลียดชัง

พระองค์ยังคงเสด็จเยี่ยมพระวิหารอยู่ทุกวารวัน

ในบูชามิสซาขอบพระคุณ

ทรงเสด็จมาพร้อมวิถีชีวิตแห่งความรัก และการพลีตน

และมนุษย์…ยังคงยืนอยู่ ณ กลางสะพานแห่งอิสรภาพ

…รอคอยการตัดสินใจเลือกของเขา

เขาจะต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิต และก้าวไปบนเส้นทางของพระองค์

หรือ…จะหันกลับอีกข้าง

และทิ้งพระองค์ให้ต้องยืนรอต่อไป

วันนั้นที่มนุษย์ตอบรับ โลกจะกลับสวยงาม

…ท้องฟ้าจะไม่ขาดสายรุ้ง

…ผืนดินจะไม่ขาดสายน้ำ

จนกระทั่งวันนั้น ที่เขาจะโบกมือลาอย่างมีความสุข..

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศแต่งงาน

ยอห์น บัปติสต์ เอกโสฬส คงครองสมัย อายุ 29 ปี

บุตรของ     เปาโล อุเทน คงครองสมัย และ นาง อิสลิน แก้วกาหลง

รับศีลล้างบาป  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

น.ส. นิภาพร ทับจันทร์ อายุ 31 ปี

บุตรีของ ร้อยตรี ธนวัฒน์ และนาง ดวงใจ ครีบกระโทก

ชาวสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

1)          สมเด็จพระสันตะปาปา ได้ประกาศให้วันอาทิตย์นี้ เป็น “อาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ได้ทรงแนะนำให้ ตั้งพระคัมภีร์ในบ้าน และเชิญชวนให้คริสตชน พยายามเข้าใจ “คุณค่าหาใดเปรียบได้ คือการรู้จัก พระคริสตเจ้า โดยขยันหมั่นเพียรอ่านพระวาจาของพระเจ้า เพราะเหตุว่า พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และเป็นธาร บริสุทธิ์เสมอมาอย่างไม่สิ้นสุด แห่งชีวิตฝ่ายจิตของเราทุกคน

2)          “คอร์สผู้นำ อัลฟ่า ปี 2020”  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่าน เข้าร่วมกันทุกคนเลยนะครับ คือเป็นการสัมมนาประจำปีของพวกเราครับ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020  ตั้งแต่เวลา 8.30 น ถึง 16.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทางวัดจัดรถ รับ – ส่ง ครับ เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็น คริสตชนของพวกเราทุกคนครับ

3)          วันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ เริ่มศักราช ปีหนูทอง หลายๆ ท่านคงได้มาร่วมมิสซา รับพร รับส้มมงคล และรับอั่งเปา เงินก้นถุง เพื่อจะนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตในปีใหม่ ให้สุขใสเจริญรุ่งเรืองนะครับ อะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่งครับ

4)          ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้  และเลื่อนไปเดือนมีนาคม วันเสาร์ที่ 7 มีนาคมครับ

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

   ยอห์น บัปติสต์ เอกโสฬส คงครองสมัย อายุ 29 ปี

บุตรของ              เปาโล อุเทน คงครองสมัย และ นาง อิสลิน แก้วกาหลง

รับศีลล้างบาป       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

น.ส. นิภาพร ทับจันทร์ อายุ 31 ปี

บุตรีของ               ร้อยตรี ธนวัฒน์ และ นาง ดวงใจ ครีบกระโทก

ชาวสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

 

คู่ที่ 2

มารีอา ภาสินี มากสัมฤทธ์

บุตรของ         ยอแซฟ สมพล และ อันนา อรุณีย์ มากสัมฤทธ์

รับศีลล้างบาป  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 1994 ที่วัดฟาติมา ดินแดง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

นาย ยศพงศ์ จันทรานนท์

บุตร          นาย อนุกูล และ นาง จิราวรรณ จันทรานนท์ ชาวสมุทรปราการ

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

หากพี่น้องท่านใดทราบว่า มีข้อขัดขวางไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองคู่แต่งงานด้วยกันได้ ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

เราได้ผ่านบรรยากาศของการต้อนรับ องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งได้เสด็จมาเยือนเมืองไทย เมื่อวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน จากนั้นเราได้ฉลองคริสต์มาส ฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเยซูเจ้า เราได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ และฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นนามชื่อวัดของพวกเรา ฉลองประจำปี และโอกาสฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเราชาววัดรังสิต ซึ่งก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทุกงานฉลอง และล่าสุด ก็ได้ร่วมมิสซาขอพระพรจากพระเจ้าโอกาสวันตรุษจีน ได้รับส้มและอั่งเปา เล็กๆน้อยๆ อันเป็นกำลังใจ และพระพรเพื่อการก้าวเดินต่อไปของพวกเรา ในปีชวด ปีหนูทอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็น “อาทิตย์พระวาจาพระเจ้า เป็นปีพระคัมภีร์”  โดยทรงเน้นว่า “เพราะการไม่รู้  – ไม่อ่านพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จัก พระคริสตเจ้า ตามคำกล่าวของนักบุญเยโรม นอกจากนี้ วันนี้มีผู้แทนของพวกเราหลายๆคน ได้มีโอกาสไปร่วม คอร์สผู้นำอัลฟ่าปี 2020 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  มั่นใจว่าจะได้รับข้อคิดดีๆ  สำหรับ  ผู้เข้าร่วมคอร์สและนำความคิดนั้นมาสู่พวกเราชาววัดรังสิต เพื่อจะสามารถเจริญชีวิต ในฐานะศิษย์พระคริสต์ ตามพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องที่เคารพครับ ทุกเหตุการณ์ ทุกบรรยากาศที่ผ่านไป ล้วนให้ข้อคิดสะกิดใจเราทุกคน และเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา เพื่อจะปรับเปลี่ยนชีวิตคริสตชนของเรา ให้สมกับการเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง เรามีความตั้งใจจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายแด่พระองค์แล้ว เพื่อความรอดของเราล่ะครับ  1……… 2……. 3………  ฯลฯ

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.