Posts Tagged ‘50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต’

สารวัด ฉบับที่ 151242 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 20 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต)

Friday, August 23rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 1:39-56

หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาและได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

พระนางมารีย์ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใผ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา  แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

ข้อคิด

การเชื่อฟัง น้อมรับด้วยใจสุภาพต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพระนางมารีย์ ทำให้พระนางพบความสงบสุขในหัวใจ แม้ในยามที่ชีวิตดูไม่แน่นอน และท่าทีของการพร้อมออกไป “รับใช้” ทำให้หัวใจพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง ซึ่งแสดงออกใน “บทเพลงสรรเสริญของพระนาง” เฉกเช่นเดียวกับหนังสือวิวรณ์ ที่ได้สอนความจริงว่า แม้จะอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดชั่วร้าย บาป การกดขี่ข่มเหง แต่สำหรับผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟัง ทำตามพระประสงค์พระเจ้า พระองค์ประทานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้นั้น

เธอ

ภาพพระมารดาผู้รับเกียรติยกสู่สวรรค์

แม้ถูกวาดไว้อย่างสง่างามและน่าตื่นตาตื่นใจ

…ด้วยอาภรณ์ดวงอาทิตย์…แท่นยืนดวงจันทร์ และมงกุฎดาวสิบสองดวง

แต่…ภาพจริงของเธอผู้เรียบง่ายและเข้มแข็ง ยังไม่เคยลบเลือน

เธอมิใช่ดาราที่โลกหลงใหล

เธอมิใช่ราชินีสวรรค์ที่โลกกราบกราน

แต่…เธอคือผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

…เธอคือผู้ชื่นชมพระพักตร์พระเจ้า พระผู้ไถ่กู้

…เธอคือผู้สรรเสริญสดุดีพระองค์ผู้ทรงทำการยิ่งใหญ่

บทเพลงชีวิตที่ดังขึ้นในบ้านของเศคาริยาห์

ได้ประกาศตัวตนแท้จริงของเธอ ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน

เธอคือสตรีผู้นั้นที่ใฝ่หาความยุติธรรมใหม่บนผืนแผ่นดิน

…ความยุติธรรมของพระเจ้า

พระเจ้าของเธอเป็นพระเจ้าที่ล้มบัลลังก์ผู้หยิ่งยโส

…เป็นพระเจ้าที่เชิดชูผู้อ่อนน้อมถ่อมตน

…ทรงประทานสิ่งดีแก่ผู้อดอยาก

…ทรงส่งเศรษฐีกลับไปมือเปล่า

เธอประกาศปรีชาญาณสวนทางโลก

ในโลกที่เชื่อทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็ก

…เธอประกาศความเชื่อในพระเจ้าผู้เมตตาคนอ่อนแอ

ในโลกที่บูชาอานุภาพของไม้ซุง และมองข้ามไม้ซีก

…เธอประกาศอานุภาพของพระเจ้า ผู้ยกย่องคนต่ำต้อย.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

    1. การสัมนาการแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ และ การส่งเสริมชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ในปี 2019 นี้ ครอบครัวที่สนใจ ติดต่อคุณธีรศักดิ์ และคุณพิชพิชาญ (คุณตั้ม)
    2. เพื่อจะเป็นสมาชิกกับกลุ่มไลน์ของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า เชิญสแกน QR Code ไลน์ของวัด ที่บอร์ดหน้าวัด ปกหลังสารวัด หรือติดต่อกับเยาวชนของวัด หรือ สภาภิบาลของวัดนะครับ
    3. การซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดของเรา สำเร็จไปแล้วตามที่ได้ประกาศแจ้งให้พี่น้องทราบ แต่…แต่…. ข้อคิดที่ได้จากการเทศน์ของคุณพ่อเจ้าอาวาสสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้สัตบุรุษผู้มีน้ำใจดีครอบครัวหนึ่งปรารถนาจะเทคอนกรีตถนนเพื่อให้พี่น้องมาพบพระเจ้าที่วัดของเราได้สะดวกยิ่งขี้น (ทอง-อิฐ สำหรับปูพื้นถนนในสวรรค์) จึงขอบริจาคเงินจำนวน หนึ่งล้านบาท เพื่อให้วัดดำเนินการต่อ คุณพ่อเจ้าอาวาสขอนำเสนอพระคุณเจ้า-พระอัครสังฆราช และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการต่อไปตามเจตนารมณ์ครับ
    4. อาทิตย์นี้ เราจัดถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดเกียรติผู้เป็นแม่ และอย่าลืม…อย่าลืม..อาทิตย์หน้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เรามีนัดกันมาเทิดเกียรติและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันนะครับ โอกาส 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเรา เป็นการฉลองภายในของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พระเจ้าทรงเมตตาและอำนวยพระพรแก่พวกเรามาแล้ว 50 ปี และจะทรงเมตตาอำนวยพระพรแก่พวกเราตลอดไป หลังมิสซา เชิญพบปะสังสรรค์+พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทานอาหารว่างร่วมกัน ขณะนี้มีหลายๆท่านบริจาคอาหารว่างมาแล้ว พี่น้องท่านใดจะบริจาคเพิ่มเติม ติดต่อผ่านสภาภิบาลวัดนะครับ และเราคงมีตัวอย่างเสื้อและถุงผ้าที่ระลึก มาให้พวกเราได้เห็นและสั่งจองกันนะครับ
    5. สำหรับ PROJECTOR ที่ฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมืดหายไปข้างหนึ่ง ไม่เป็นอะไรมากครับ ปลั๊กหลวมเท่านั้น อาทิตย์นี้คงไม่หลวมอีกแล้วครับ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่น้องอีกครั้งนะครับ….ได้สรุปรายรับ-รายจ่ายให้พี่น้องทราบในสารวัดสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับ บางท่านบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามและขอบริจาคเพิ่มเติมอีกดังนี้

ยอแซฟ ธีรศักดิ์                                         2,000 บาท
คุณวาลิกา ใยพันธ์                                         500 บาท
คุณสมชาย-คุณสุภาพ                              10,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 ท่าน                4,500  บาท
รวมเงินบริจาคทั้งหมดสำหรับโครงการนี้              89,100 บาท

เงินบริจาคที่เหลือจากการติดตั้ง Projector จะนำไปใช้ปรับปรุงถ้ำแม่พระบริเวณหน้าวัดให้ทันเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแม่พระลูกประคำ พี่น้องท่านใดจะสมทบเพิ่มเติม ยินดีครับ.

 

ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

            เชิญชวนพวกเราสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ทุกท่านร่วมโมทนาคุณ – ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงพระเมตตา และอำนวยพระพรต่อพวกเรามาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเราได้มาร่วมชุมนุมกันสรรเสริญพระเจ้าในวัด – ในโบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ พวกเราทุกคนได้รับพระพรมากมาย ทำให้เราเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ ปราศจากความช่วยเหลือ – และพระพรของพระแล้ว คงไม่มีพวกเราในทุกวันนี้อย่างแน่นอน บัดนี้พวกเรามีวัด ที่ประทับของพระเจ้า ซึ่งสร้างมาครบ 25 ปีแล้ว จากวันนั้น 15 สิงหาคม 1969 พวกเรามีมิสซาแรกในวัดน้อย 25 ปี จากวันนั้น พวกเรามีวัดใหม่ที่สง่างาม บัดนี้ครบ 50 ปี ของชุมชนความเชื่อของพวกเรา

วันนี้พวกเราได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกันในมิสซาขอบพระคุณในพระทัยดี – พระทัยเมตตา ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคนให้เราร่วมใจกันขอพระพรจากพระองค์ เพื่อให้พวกเราก้าวเดินต่อไปในหนทางของพระองค์ ให้พวกเราซื่อสัตย์มั่นคงในความเชื่อที่เข้มแข็ง เพื่อเดินทางกลับไปหาพระองค์อย่างปลอดภัยและได้เสวยสุขกับพระองค์ในสวรรค์บ้านแท้ของพวกเรา

แต่อย่าลืม ที่พวกเราก้าวเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะน้ำพระทัยดี – พระทัยเมตตาของพระเจ้า และความเชื่อของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย – บรรพบุรุษของพวกเรา หากพวกท่านไม่มีความเชื่อที่มั่งคงเข้มแข็ง และไม่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรา ไม่ได้วางแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรา ไฉนเลยจะมีวันนี้……พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน พวกเราจะต้องสำนึกในพระคุณของพวกท่านและบัดนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้ว ที่เราจะต้องเจริญชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริง ต้องปฏิบัติความเชื่อด้วยกิจการศรัทธาของพวกเรา สอนและเป็นแบบอย่างของความเป็นคริสตชนให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ของเราต่อไป หากพวกเราทุกวันนี้ไม่สอนและเป็นแบบอย่างของความเชื่อที่มีชีวิตแล้วไซร้ อีก 25 ปี ข้างหน้านี้ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าจะเป็นอย่างไร??? คงอาจจะเหลือแต่ตัววัด – โบสถ์ แต่ไม่มีลูก ๆ หลาน ๆ ของเรามาเข้าวัด เพราะเขาไม่มีความเชื่อ – ไม่มีความศรัทธา ไปเดินห้างสรรพสินค้า ไปเที่ยวเล่น – สนุกสนาน กิน –  ดื่ม หรือนอนอยู่กับบ้าน…ฯลฯ พี่น้องครับ มันจะเป็นเช่นนี้จริง ๆ ถ้าพวกเราไม่ฟื้นขึ้น และปลุกจิตสำนึกของเราให้ตระหนัก และปฏิบัติความเชื่อของพวกเราให้เด่นชัด  พวกเราได้ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม นั่นหมายความว่า ผ่านมา 350 ปีแล้ว ความเชื่อของคริสตชนไทยไปถึงไหนแล้ว อ่อนลงเรื่อย ๆ หรือเข้มแข็งมั่งคงขึ้น พี่น้องช่วยคิดพิจารณาด้วยกันเถิดนะครับ คงไม่มีอะไรผิดทั้งหมดและไม่มีอะไรถูกทุกอย่าง มีแต่ว่าเราจะต้องทำ – ปฏิบัติอย่างไรต่อไปในวันพรุ่งนี้และอนาคต…!?!

อย่างไรก็ดี วันนี้จะต้องเป็นความชื่นชมยินดีของพวกเราทุกคนเป็นความชื่นชมยินดีที่ก้าวมาถึงวันนี้ และชื่นชมยินดีที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับลูก ๆ หลาน ๆ ของพวกเรา

ขอขอบพระคุณ            ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    ที่มอบไอสครีมมหาชัย 1 ถัง

คุณป้าฟลุ๊ค                                 ที่มอบข้าวเหนียว, ส้มตำ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    ที่มอบน้ำแข็งใส

คุณปรีชา                                    ที่มอบปอเปี๊ยทอด, ลูกชิ้นทอดคุณธีรศักดิ์                                           ที่มอบกระเพาะปลา

คุณประดับพร                                              ที่มอบผัดไทยโบราณ 100 ที

คุณสายทอง/คุณประคอง ที่มอบขนมเปี๊ยะ 180 อัน

คุณพลอย (พิมพ์วิไล)                     ที่มอบปีกไก่ทอด 200 ชิ้น

คณะนักขับร้อง                                ที่มอบเงาะ, มังคุดอย่างละ 25 กก.

คณะพลมารี                                ที่มอบฟักทองแกงบวด

คุณฟ้า พี่สาวณัฐฐพรที่เพิ่งแต่งงาน ครัวซองต์แฮมชีส 100 ชิ้น

คุณดลฤดี                                   เครื่องดื่ม น้ำอัดลม

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นน้ำใจดีจากพี่น้องของเราที่มอบมาให้พวกเราได้ชื่นชมยินดีกันในโอกาสนี้ ขอพระแม่มารีของพวกเราได้เสนอวิงวอนพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

วันฉลองนี้ จะมีการถ่ายภาพของกลุ่มต่าง ๆ และพี่น้องทุกคนด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเชิญพี่น้องสั่งจองเสื้อและถุงผ้า เก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นกัน หากมีสิ่งใดจะเพิ่มเติม ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณครับ