Posts Tagged ‘วัดรังสิต’

สารวัด ฉบับที่ 151254 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

Thursday, November 21st, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกกา

มธ 20:27-38

เวลานั้น ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร คนที่สองคนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนฑูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น  เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์”

ข้อคิด

ความตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราต้องประสบพบกันทุกคน ถึง แม้ว่าจะไม่มีผู้ที่เชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เหมือนดังชาวสะดูสีที่มาพบพระเยซูเจ้าในวันนี้ เราทราบดังที่พระองค์ทรงตรัสแล้วว่า พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น

เราควรทำกิจการและปฎิบัติตัว ดังเช่นผู้ที่มีชีวิตอยู่ จากบทอ่าน นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายและเชิญชวนให้คนได้ภาวนาเพื่อท่าน เช่นเดียวกัน การที่เราได้ภาวนาให้ผู้อื่น ก็เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติด้วยเช่นกัน เป็นการมอบความรักความเมตตาของพระเจ้าไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งยังมีชีวิตอยู่เฉกเช่นเดียวกับเรา.

สะดูสี

สะดูสี…หนึ่งในกลุ่มชนชั้นผู้นำ

ได้เกิดเป็นตัวตนสองร้อยปีก่อนชื่อเยซูจะปรากฎ

กอปรด้วยชนชั้นสูง เศรษฐี และสมณะ

สองมือที่โอบกุมอำนาจการเมืองและสังคมมาเนิ่นนาน

นำพาให้หัวใจบรรจุโลกแห่งสสารไว้เต็มเปี่ยม

และ…ไม่มีเนื้อที่สำหรับจิตวิญญาณไร้สสาร

การกลับคืนชีพ จึงดูเป็นเรื่องน่าขำและไร้สาระ

จึงไม่แปลกใจ…ถ้าสะดูสีจะเสพสุขทุกอย่างของโลกปัจจุบัน

และหลงลืมโลกใหม่ที่จะตามมา

ขบวนการเชิงความคิดยังคงวนเวียนอยู่ในโลกแห่งสสาร

ความสัมพันธ์ถูกจำกัดอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุธาตุ

จนกระทั่งวันนั้น…ถ้ายังไม่สายเกินไป

ที่ใครสักคนจะไขกุญแจปลดเขาให้หลุดพ้น และเป็นอิสระ

พระองค์…ทรงแยกแยะสองโลก และสองชนที่แตกต่าง

หนึ่งคือชนของโลกนี้…ที่ก้าวเดินภายใต้กฎเกณฑ์แห่งวัตถุธาตุที่มีดับสูญ

อีกหนึ่งคือชนของโลกหน้า…ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งจิตอิสระที่อมตะ

เขาอยู่ในโลกแห่งพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

…สามบรรพบุรุษ ผู้ไม่เคยตายจากหัวใจของชนชาติ

เขาอยู่ในโลกของพระเจ้าแห่งผู้เป็น…ผู้จะคงอยู่นิรันดร

ละครพี่น้องเจ็ดคนของสะดูสีจึงอยู่ผิดเวที และพิสูจน์ตนเองไร้สาระ

แม้การโต้วาทีจะยุติ…และคงเหลือไว้เพียงความปราชัยเล็กๆ ในใจผู้แพ้

พระเยซูยังคงมอบวางภาพพระเจ้าที่งดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชมและเชื่อมั่น

…พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ ทรงรักษาพันธสัญญา…แม้นอกกาลเวลา

เพื่อเชื้อเชิญให้เขาสัตย์ซื่อ และรักษาพันธสัญญา…ในกาลเวลา.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

 

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่                                        จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เป็นโอกาสให้เราคริสตชน ระลึกถึงญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ        และวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 1. โอกาสฉลองพระคริสตสมภพในปีนี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของ (จะเป็นของขวัญ หรือสิ่งของที่พี่น้องมีและอยู่ในสภาพดี) เพื่อนำไปให้กับผู้ยากไร้ต่อไป ทางวัดได้ตั้งตู้รับบริจาคไว้ที่หน้าวัด และโต๊ะสำหรับรับสิ่งของไว้บริเวณหน้าวัดด้วยครับ
 2. ขอเชิญเด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ที่สนใจจะร่วมแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ ในคืนวันคริสตมาส วันที่ 24 ธันวาคม 2019 ลงชื่อได้ที่คุณภาพตะวัน
 3. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม สมโภชนักบุญทั้งหลาย

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดม ลงมายังพวกเราทุกคน

ประกาศประชาสัมพันธ์  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลมในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

 1. เดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้ว หวังว่าพี่น้อง คงไม่จบการสวดลูกประคำทุกวันต่อไปนะครับ สวดทุกวันนะครับ แม่พระจะอยู่กับเราเสมอ เราจะรอดปลอดภัย จากภยันอันตรายทั้งมวล
 2. เราเริ่มเดือนพฤศจิกายนด้วยการสมโภชนักบุญทั้งหลาย – ฉลองชาวสวรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทุกคนเดินหน้า มุ่งไปสวรรค์ บ้านแท้ของพวกเรา เราต้องไปสวรรค์ให้ได้ เสียชาติเกิด ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ไปสวรรค์
 3. วิญญาณของผู้ล่วงลับที่อยู่ในไฟชำระ เป็นเหล่าวิญญาณที่น่าสงสารมาก พวกเขาไม่มีโอกาสจะทำอะไรอีก ไม่มีโอกาสทำดี และไม่มีโอกาสทำชั่ว เขารออย่างเดียวคือ พระเมตตาจากพระเจ้า และคำภาวนาของพวกเรา แต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือ พวกเขารอด 100% เพียงแต่รอรับการชำระให้บริสุทธิ์ คำภาวนา – การใช้โทษบาป – การพลีกรรม จะช่วยให้พวกเขา รับพระเมตตาของพระเจ้าโดยเร็ววัน
 4. วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง – วันลอยกระทง เพื่อขอขมาในความผิดที่เรามีต่อน้ำ ขอขมาโทษ ในความผิดพลาด บกพร่อง ของชีวิตของเรา คนที่ทำผิดแล้ว สำนึกผิด – ขอขมาโทษ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการอภัย และเขาผู้นั้นจะก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ศีลอภัยบาป ก็เป็นการขอสมาโทษ – เสียใจและตั้งใจใหม่ – เปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ไปสู่ความก้าวหน้า – ความศักดิ์สิทธิ์ และการเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า
 5. ตามที่ได้เกรินไว้แล้ว เทศกาลคริสตมาส – ปีใหม่ – วันฉลองครอบครัว และวันฉลองวัดของพวกเราใกล้เข้ามาแล้ว เป็นเทศกาลและช่วงเวลาของความชื่นชมยินดี – สันติสุข เทศกาลของการมอบของขวัญ เทศกาลของการให้ ให้กับผู้ที่ขัดสน – ให้กับผู้ที่ไม่มี – ผู้ยากจน เป็นการแบ่งปันและการแสดงออกถึงความมีเมตตารัก เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงเมตตารักพวกเราทุกคน เชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ แม้สิ่งของที่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพที่ยังดี เพื่อจะนำไปมอบแก่ผู้ขัดสนยากจนผู้ไม่มี ความสุขจะเกิด
 6. สละ — สละ— ให้— ให้ เหมือนกับที่พระเจ้าสละและมอบให้แก่เราทุกคน มั่นใจว่า ในบั้นปลายชีวิต เราจะพบความสุขเที่ยงแท้ และอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร
 7. อีกสิบกว่าวัน พวกเราจะได้ร่วมกันต้อนรับ องค์สมเด็จพระสันตปาปา พระประมุขสูงสุดของเราคาทอลิก ผู้แทนของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ เตรียมตัว – เตรียมใจนะครับ อาจจะลำบากในหลายสิ่งหลายอย่าง อดทนใช้โทษบาปนะครับ – ไม่บ่นไม่ว่า – เพื่อให้เจตจำนงของพระสันตะปาปาและพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้สำเร็จไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151253 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

Sunday, November 3rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 5:1-12ก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา   ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก  ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม         ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา            ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า        ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”

ข้อคิด

เมื่อเรามองในความเป็นจริง การขึ้นไปยังที่สูง เช่น ทางที่ชันหรือว่าต้องมีการปีนป่ายขึ้นไปนั้น เรามักจะมีความยากลำบากกว่าเดินทางเรียบและทางปกติสักหน่อย อาจจะเมื่อยบ้าง ปีนป่ายบ้าง เหนื่อยบ้าง

 

หากเราเห็นถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าและนักบุญทั้งหลายที่สมโภชในวันนี้ คงสามารถบอกได้ว่า “ผ่านกางเขนและความทุกข์ยากต่างๆ” เราก็จะได้พบกับความสว่าง ความชื่นชมยินดีและความสุขแท้จริงซึ่งพระจะประทานให้เรา ดั่งเช่นที่เราได้ฟังจากพระวาจาในวันนี้.

นักบุญต้นแบบ

ในวันที่เขาเกิด…มนุษยชาติปิดประตูบ้าน…ไม่ยอมต้อนรับ

ที่นอนแรกจึงต้องทำด้วยฟางหญ้า…ต่ำต้อยในสายตามนุษย์

เขาเติบโตท่ามกลางการถูกปฎิเสธ…ถูกดูหมิ่น…และถูกเนรเทศ

เขาได้ให้หมดทุกอย่างที่เขาเป็น…สันติสุข…แสงสว่าง…ความจริง…และชีวิต

อีกทั้งขุมทรัพย์แห่งความรู้และปรีชาญาณที่ได้ถูกเก็บซ่อนไว้ทุกยุคสมัย

เขาได้สูญเสียตนเองท่ามกลางบุตรหลานชาวอิสราเอล

ได้ใช้วันเวลากับคนจน คนป่วย คนบาป และหญิงแพศยา

ถูกมองเป็นนักกินนักดื่ม…เพื่อนคนเก็บภาษี…และคนบาป

…คนถูกผีสิง…และคนผรุสวาท

เขามอบตนเองให้ทั้งหมด แม้เลือดและเนื้อ

เขาผู้นี้เคยสัมผัสกับความโศกเศร้า จนถึงก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณ

หลังจากการเดินทางจบสิ้นลง

เขายืดตัวตรงร้องตะโกนจากบนกางเขน เรากระหาย

 

ร่างของเขาถูกวางลงบนฝุ่นดินและในเงาแห่งความตาย

ณ ที่นั้น ในวันที่สาม เขาได้ลุกขึ้นจากหุบเหวมรณา

ที่ซึ่งมีความบาปผิดของมนุษย์ทับถมอยู่

เขาได้แบกบาป และความทุกข์ทนของมนุษยชาติ

เมื่อถึงเวลากำหนด เขายืดตัวตรงอีกครั้ง

ร้องเสียงดัง เรากำลังกลับไปหาพระบิดา

…พระบิดาของเรา และพระบิดาของท่าน

…พระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่าน

เขาผู้นี้…มีใจยากจน…อ่อนโยน…เมตตา…บริสุทธิ์

เขาผู้นี้…เป็นทุกข์โศกเศร้า…หิวกระหายความชอบธรรม

เขาผู้นี้ที่สร้างสันติ และถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม.

 

 

เรากำลังจะจบเดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ และจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

 1. พระสงฆ์เขต 2 เข้าเงียบ วันจันทร์ – อังคาร – พุธ ที่ 28 – 29 – 30 ของดมิสซา วันอังคารและวันพุธ ที่ 29 และ 30 ตุลาคม (เช้าวันจันทร์ เวลา 00 น มิสซาอุทิศ แด่เบเนดิก ประพันธ์     ยุชัย อดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดของเรา)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม วันปิดเดือนแม่พระลูกประคำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง ในการถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า เราจะปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ำ – นพวาร และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ รวมถึง ดอกไม้ ของการสวดสายประคำด้วย
 3. ตามปกติ วันที่ 1 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญทั้งหลาย ในประเทศไทยเลื่อนไป ฉลองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เชิญพี่น้อง พร้อมใจกันมา เทอดเกียรติ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา และนักบุญทั้งหลายบนสวรรค์
 4. วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคน พระศาสนจักร เชิญชวนคริสตชน ระลึกถึง วิญญาณผู้ล่วงลับ – สวดภาวนา – ขอมิสซา – พลีกรรม วอนขอพระเจ้าเมตตาวิญญาณเหล่านั้น ให้ได้รับความรอด พ้นความทุกข์ทรมาน ได้ไปสวรรค์โดยเร็ววัน ตลอดเดือนนี้ ฉะนั้นวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ พระสงฆ์ จะถวายมิสซา 3 มิสซาในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 00 น เพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับ และจบมิสซาด้วยการถวายเกียรติ และมอบช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า
 5. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน วันศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์ส่งศีลฯ สำหรับคนเจ็บ และผู้สูงอายุตามปกติ ค่ำ 18.30 น ตั้งศีลฯ – อวยพรศีลฯ และมิสซาตามปกติ

 

 

 1. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วันเสาร์ต้นเดือน เนื่องจากหลายๆท่านต้องไปเสกสุสาน ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้ พบกันอีกครั้ง เดือนธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 นะครับ
 2. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดมลงมายังพวกเราทุกคน

ประกาศประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

 

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่

จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เป็นโอกาสให้เราคริสตชน ระลึกถึงญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ        และวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 1. โอกาสฉลองพระคริสตสมภพในปีนี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของ (จะเป็นของขวัญ หรือสิ่งของที่พี่น้องมีและอยู่ในสภาพดี) เพื่อนำไปให้กับผู้ยากไร้ต่อไป ทางวัดได้ตั้งตู้รับบริจาคไว้ที่หน้าวัด และโต๊ะสำหรับรับสิ่งของไว้บริเวณหน้าวัดด้วยครับ
 2. ขอเชิญเด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ที่สนใจจะร่วมแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ ในคืนวันคริสตมาส วันที่ 24 ธันวาคม 2019 ลงชื่อได้ที่คุณภาพตะวัน
 3. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม สมโภชนักบุญทั้งหลาย

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดม ลงมายังพวกเราทุกคน

สารวัด ฉบับที่ 151252 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

Sunday, November 3rd, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 18:9-14

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่า

“มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟารีสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น ที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า’ ส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ได้แต่ข้อน-อก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’ เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะ ว่า ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

ข้อคิด

ในพระวิหาร อันเป็นสถานที่นัดพบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ฟาริสียืนภาวนาในความทรนง..ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนคนอื่น..ที่ขโมย…อยุติธรรม…ล่วงประเวณี…เหมือนคนเก็บภาษี…ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหาร…ถวายหนึ่งในสิบ ณ ที่นี้…เขามิอาจพบพระเจ้าผู้ชอบธรรม แต่…พบเพียงตนเองผู้สวม หน้ากากความชอบธรรม ลัทธิบูชาตนเองจึงเกิดขึ้นในพระวิหารของพระเจ้า

คนเก็บภาษียืนห่างออกไป… ไม่กล้าเงยหน้า…ข้อน-อก…  ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด เขาพบเจอพระเจ้าผู้เมตตา…ได้ลิ้มรสพระกรุณาในพระวิหารของพระองค์… ณ ที่แห่งเดียวกันนี้… ศาสนาแท้จริงแห่งการบูชาพระเจ้า จึงได้เกิดขึ้น…อันทำให้คนบาปได้กลับเป็นคนชอบธรรม.

ภาวนา

เขายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชน

ยืดตัวตรงในความชอบธรรม

สองมือหอบหิ้วความดีมาอวดพระเจ้า

ถือพระบัญญัติ… จำศีล… ทำทาน

ต่อหน้าฟาริสีผู้นี้…พระเจ้าถูกเบียดบัง จนดูด้อยค่า

เขายืนมองรอบข้าง… รอคอยใบหน้าที่ชื่นชม

…พบเพียงคนเก็บภาษี ก้มหน้ายืนอยู่แต่ไกล

เขายืนภาวนา… พบตนเองห่างไกลจากเขาผู้นั้น

…ผู้ขโมย และผิดยุติธรรม

ต่อหน้าฟาริสีผู้นี้…คนเก็บภาษีถูกตัดสินปรับโทษ

โอ้อนิจจา… คำภาวนาฟาริสี

เต็มแน่นด้วยตนเอง จนไม่อาจก้าวเดิน

… ไปหาพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

 

เขาถอยห่างจากพระองค์ในการโอ้อวด

เขาถอยห่างจากเพื่อนมนุษย์ในการตัดสินปรับโทษ

เขา…คนเก็บภาษียืนอยู่ห่างไกล

ขณะสำนึกในความต่ำต้อยของตน

…สำนึกในความเมตตาของพระเจ้า

ณ ที่นี้ พระเจ้าไม่ถูกเบียดบัง ไม่ถูกทอดทิ้ง

…เพื่อนมนุษย์ไม่ถูกตัดสินปรับโทษ

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 1. การประชุมสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

1.1 การฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผ่านไปอย่างดีเรียบร้อย จะเตรียมการฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันฉลองวัด วันพุธที่ 1 มกราคม 2020  พี่น้องท่านใดมีความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเราจะปฏิบัติร่วมกัน เสนอได้นะครับ

1.2 การสวดสายประคำ “วันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านนะครับ ส่วนการสวดสายประคำตามบ้าน ของสัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พวกเราได้ไปสวดเพียง 2 บ้าน คือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ของอาจารย์ศักดา – คุณประดับพร และที่บ้านของคุณสายทอง เชื่อว่าในโอกาสต่อไปพวกเราจะอัญ เชิญพระแม่ไปเยี่ยมบ้านของเรามากขึ้นครับ

1.3 เรื่องวิถีชุมชนวัด กำลังดำเนินการ ปลุกจิตสำนึก เพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ

1.4 การเตรียมงานวันพระคริสตสมภพ วันครอบครัว และการฉลองวัดในวันปีใหม่ พุธที่ 1 มกราคม 2020

มีข้อเสนอดังนี้

1.4.1คริสตมาส + ปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งพระพรของพระ เป็นเทศกาลแห่งการให้ ฉะนั้น การจัดงานทุกอย่างจะเน้นไปที่การให้ ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พวกเราทุกๆคน เราจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการเตรียมงานครับ จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในไม่ช้าครับ

1.4.2 สิ่งแรกที่เราจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน คือ ขอรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อจะนำไปให้ บริจาคให้ เพื่อจะนำไปมอบให้ ฉะนั้นสิ่งใดๆที่พี่น้องพร้อมจะให้เพื่อนำไปมอบให้ อันจะนำมาซึ่งความสุขใจแท้จริง เชิญเลยนะครับ

1.5 การสัมมนาสภาภิบาลทั้งในระดับวัดของเราและในระดับเขต   จะได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

2.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี พี่น้องที่สั่งจองเชิญรับได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดและซื้อได้ครับ จำหน่ายราคาต้นทุน ปรารถนาให้ทุกท่านสวมใส่ในวันงานครอบครัวของพวกเราครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่

จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เรากำลังจะจบเดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ และจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

 1. พระสงฆ์เขต 2 เข้าเงียบ วันจันทร์ – อังคาร – พุธ ที่ 28 – 29 – 30 ของดมิสซา วันอังคารและวันพุธ ที่ 29 และ 30 ตุลาคม (เช้าวันจันทร์ เวลา 00 น มิสซาอุทิศ แด่เบเนดิก ประพันธ์ ยุชัย อดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดของเรา)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม วันปิดเดือนแม่พระลูกประคำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง ในการถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า เราจะปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ำ – นพวาร และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ รวมถึง ดอกไม้ ของการสวดสายประคำด้วย
 3. ตามปกติ วันที่ 1 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญทั้งหลาย ในประเทศไทยเลื่อนไป ฉลองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เชิญพี่น้อง พร้อมใจกันมา เทอดเกียรติ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา และนักบุญทั้งหลายบนสวรรค์
 4. วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคน พระศาสนจักร เชิญชวนคริสตชน ระลึกถึง วิญญาณผู้ล่วงลับ – สวดภาวนา – ขอมิสซา – พลีกรรม วอนขอพระเจ้าเมตตาวิญญาณเหล่านั้น ให้ได้รับความรอด พ้นความทุกข์ทรมาน ได้ไปสวรรค์โดยเร็ววัน ตลอดเดือนนี้ ฉะนั้นวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ พระสงฆ์ จะถวายมิสซา 3 มิสซาในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 00 น เพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับ และจบมิสซาด้วยการถวายเกียรติ และมอบช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า
 5. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน วันศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์ส่งศีลฯ สำหรับคนเจ็บ และผู้สูงอายุตามปกติ ค่ำ 18.30 น ตั้งศีลฯ – อวยพรศีลฯ และมิสซาตามปกติ
 6. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วันเสาร์ต้นเดือน เนื่องจากหลายๆท่านต้องไปเสกสุสาน ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้ พบกันอีกครั้ง เดือนธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 นะครับ
 7. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดมลงมายังพวกเราทุกคน

สารวัด ฉบับที่ 151251 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 25th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 18:1-8

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า “กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด” ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า “แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”

ข้อคิด

สองมือที่ยกชูขึ้นหาพระเจ้า ไม่เคยจบลงในความพ่ายแพ้หมดหวัง ดวงตะวันจะตกดินพร้อมกับเสียงเพลงแห่งชัยชนะ เพราะพระองค์ทรงมีพระนามว่า เมตตา ทรงทำสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจาก เมตตา…เมตตา…และเมตตา

ในครั้งกระโน้น พระองค์ทรงกระทำพระสัญญา เจ้าจะเป็นประชากรของเรา…เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า แม้วันเวลาจะล่วงเลย พระสัญญาของพระองค์

 

ไม่เคยล่วงเลย…ทรงจดจำ และรักษาพระสัญญาในทุกกาลเวลา แต่… ในวันนั้นที่ทุกอย่างจะจบสิ้น….จะมีสองมือที่ยกชูขึ้นหาพระองค์หลงเหลืออยู่หรือไม่?   …จะมีหัวใจที่บรรจุความหวัง ไว้ใจในพระองค์หลงเหลืออยู่บ้างไหม?

พระเจ้าของคนมีทุกข์

แม้เมื่อหลุดพ้นจากดินแดนแห่งการเป็นทาส

พวกเขายังต้องเผชิญชีวิตในดินแดนแห้งแล้ง

….สู่รบกับชนพื้นเมืองที่ดุร้าย

ในวันเวลาแห่งการสู้รบ….เมื่อมือทั้งสองของโมเสสยกหาพระเจ้า

พวกเขารุกหน้าไปพร้อมกับชัยชนะ

พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล

อิสราเอล….ชนชาติด้อยค่า เร่ร่อนบนแผ่นดิน

หญิงม่าย…ชนชั้นด้อยค่า เร่ร่อนในอิสราเอล

เธออยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ที่พึ่งพิง

เธอบาดเจ็บลึกๆ ภายใน เพราะความด้อยค่า

เธอก้าวไปทุกวัน ไม่คิดวอนขอเมตตา

ขอเพียงความยุติธรรม….แม้เพียงเล็กน้อยจากสังคม

พระเจ้าแห่งอิสราเอล….พระเจ้าของหญิงม่าย

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชากรผู้บาดเจ็บของพระองค์

ในวันเวลาที่ทุกข์ทน พระองค์ทรงประทับอยู่และอุ้มชู

ในวันเวลาที่หนาวเหน็บโดดเดี่ยว พระองค์ทรงโอบกอด

ในวันเวลาที่เศร้าโศก พระองค์อยู่เคียงข้างซับน้ำตา

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย

มองไปยังพระองค์….พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อในทุกวันเวลา

แม้วันนั้น พระองค์ดูเงียบขานและห่างไกล

พระเจ้ายังคงรักและดูแลลูกของพระองค์.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 1. คณะกรรมการจัดสถานที่เพื่อเข้าร่วมพิธีมิสซา โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนเมืองไทย ยืนยันผู้จะได้รับบัตร ที่สนามศุภชลาศัยจากวัดของเรา จำนวน 232 ท่าน และที่สนามเทพหัสดินจำนวน 182 ท่าน และที่วัดนักบุญเปโตรสามพรานอีก จำนวน 17 ท่าน ขอพี่น้องช่วยตรวจตัวสะกด ของนักบุญ – ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ต ให้ถูกต้องนะครับ  ติดต่อคุณไพโรจน์ เพื่อจะไม่ผิดพลาดและคณะกรรมการจะได้พิมพ์ลงในบัตร เพื่อมอบให้พี่น้องเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีต่อไปครับ ส่วนกำหนดการและการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 1. เสื้อและถุงผ้า ที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เสร็จแล้ว พี่น้องที่สั่งจองมาแล้ว เชิญรับได้ที่คณะกรรมการ ส่วนผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดของเสื้อและซื้อได้เลยนะครับเพราะเราสั่งตัดมาเผื่อไว้แล้วครับ และตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว ปรารถนาให้ทุกคนมีไว้ใส่เป็นที่ระลึกนะครับจะได้เตือนใจเตือนชีวิตคริสตชนของพวกเราทุกคนนะครับ
 2. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังจะเรียบร้อยในไม่ช้า กำลังทำทางเท้า – ไหล่ถนน และตัดจ๊อยกันแตก และความเรียบร้อยอื่นๆ ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณทุกๆท่านผู้มีน้ำใจดีบริจาคสมทบช่วยปรับปรุงเข้ามาเรื่อยๆครับ ขอพระเจ้าตอบแทนทุกๆท่านครับ
 3. เช่นกันขณะนี้ ปรับปรุงถ้ำแม่พระเมืองลูร์ด บริเวณหน้าวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับปรุงน้ำตกแม่พระชนนี บริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วด้วย! ขอพี่น้องไม่ลืมสวดลูกประคำถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า และวอนขอความคุ้มครองช่วยเหลือจากพระแม่ตลอดเดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำนะครับ

โครงการ “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ผ่านไปอย่างเรียบร้อย แม้ว่าพวกเราจะมากันน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะมีงาน หลายงาน  ในวันเดียวกัน แต่ทุกคนก็ได้สวดภาวนาได้รับอาหารใจ อาหารวิญญาณและได้รับอาหารกายอย่างอิ่มหมีพีมัน ถ้วนทุกคน ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคอาหารต่างๆ ขอพระแม่เจ้าเสนอวิงวอนพระเจ้า ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

 1. วันอาทิตย์นี้ หลังมิสซา ประมาณ 10.30 น. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกๆท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ที่สืบเนื่องมา และเตรียมงานที่กำลังจะมาถึง การฉลองคริสต์มาสและการเตรียมฉลองวัดของเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิดข้อเสนอแนะเชิญเสนอได้เลยนะครับเพื่อวัดของพวกเราทุกคน

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

 1. การประชุมสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

1.1 การฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผ่านไปอย่างดีเรียบร้อย จะเตรียมการฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันฉลองวัด วันพุธที่ 1 มกราคม 2020  พี่น้องท่านใดมีความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเราจะปฏิบัติร่วมกัน เสนอได้นะครับ

1.2 การสวดสายประคำ “วันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านนะครับ ส่วนการสวดสายประคำตามบ้าน ของสัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พวกเราได้ไปสวดเพียง 2 บ้าน คือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ของอาจารย์ศักดา – คุณประดับพร และที่บ้านของคุณสายทอง เชื่อว่าในโอกาสต่อไปพวกเราจะอัญ เชิญพระแม่ไปเยี่ยมบ้านของเรามากขึ้นครับ

1.3 เรื่องวิถีชุมชนวัด กำลังดำเนินการ ปลุกจิตสำนึก เพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ

1.4 การเตรียมงานวันพระคริสตสมภพ วันครอบครัว และการฉลองวัดในวันปีใหม่ พุธที่ 1 มกราคม 2020

มีข้อเสนอดังนี้

 

 

1.4.1คริสตมาส + ปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งพระพรของพระ เป็นเทศกาลแห่งการให้ ฉะนั้น การจัดงานทุกอย่างจะเน้นไปที่การให้ ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พวกเราทุกๆคน เราจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการเตรียมงานครับ จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในไม่ช้าครับ

1.4.2 สิ่งแรกที่เราจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน คือ ขอรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อจะนำไปให้ บริจาคให้ เพื่อจะนำไปมอบให้ ฉะนั้นสิ่งใดๆที่พี่น้องพร้อมจะให้เพื่อนำไปมอบให้ อันจะนำมาซึ่งความสุขใจแท้จริง เชิญเลยนะครับ

1.5 การสัมมนาสภาภิบาลทั้งในระดับวัดของเราและในระดับเขต   จะได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

2.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี พี่น้องที่สั่งจองเชิญรับได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดและซื้อได้ครับ จำหน่ายราคาต้นทุน ปรารถนาให้ทุกท่านสวมใส่ในวันงานครอบครัวของพวกเราครับ

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151250 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

Tuesday, October 15th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 17:11-19

ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองค์เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียและกาลิลี เมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง คนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ ยืนอยู่ห่างๆ ร้องตะโกนว่า “พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวกเราเถิด” พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่า “จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิด” ขณะที่เขากำลังไป เขาก็หายจากโรค คนหนึ่งในสิบคนนี้ เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้ว ก็กลับมา พลางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า ซบหน้าลงแทบพระบาท ขอบพระคุณพระองค์ เขาผู้นี้เป็นชาวสะมาเรีย พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคนอยู่ที่ใด ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ” แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้น ไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว”

ข้อคิด

การกระทำของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ ดูเหมือนว่าเป็นการไม่เคารพบทบัญญัติของชาวยิวที่ห้ามไม่ให้ติดต่อสัมพันธ์กับคนโรคเรื้อน เพราะจะทำให้มีมลทิน เราต้องเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่คนประเภทต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคมหรือพวกเสรีนิยมแบบสุดโต่ง แต่ที่ทรงกระทำเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงต้องการชี้ให้เราเห็นว่ากฎแห่งความรักมีความสำคัญและมีคุณค่าสูงส่งกว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมหรือทางพิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ชีวิตและความรอดพ้นของมนุษย์ต้องมาก่อนกฎเกณฑ์ที่สังคมเป็นคนกำหนดขึ้น ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงต้องการเปลี่ยนท่าทีของเราต่อคนที่สังคมรังเกียจ เราต้องยอมรับการท้าทายนี้                      จากพระองค์ไม่ใช่ในเรื่องของคนโรคเรื้อนที่เราหลายคนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเท่า นั้น แต่ในเรื่องของผู้คนมากมายที่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามและถูกทอดทิ้งจากเพื่อนร่วมสมัยของเรา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย.

อนิจจา

บนเส้นทางสู่เยรูซาเล็ม

ชายโรคเรื้อนสิบคนเกาะกลุ่มเหนียวแน่นอยู่นอกฝูงชน

แม้มือเท้าแกว่งก้าวไปอย่างไร้ความรู้สึก เพราะโรคร้าย

สิบปากร้องก้องขอพระเมตตาแห่งการเยียวยา

พระเมตตาทรงเปิดทางแห่งอิสรภาพใหม่

….กว้างใหญ่เพียงพอสำหรับเขาทุกคน

ไปแสดงตัวต่อสมณะ….เพื่อได้รับการพิจารณา

….เข้าสู่สภาพชีวิตปกติ…ตามกฎบัญญัติ

พวกเขามุ่งมองไปบนเส้นทางแห่งกฎบัญญัติ

แต่….ลืมพระเจ้าแห่งกฎบัญญัติ

พวกเขาปักใจอยู่ที่ชีวิตใหม่

แต่….ลืมพระเจ้าแห่งชีวิตใหม่

กระหายหาอิสรภาพ แต่….ลืมพระเจ้าแห่งอิสรภาพ

มีเพียงชายนอกขอบสังคมที่หวนกลับ

 

….คิดถึงพระเจ้า ผู้ให้ชีวิต

เมื่อครู่ก่อน….เขามาพร้อมกับเพื่อน ร้องก้องขอพระเมตตา

บัดนี้….เขามาเพียงคนเดียว ร้องขอบพระคุณ

เหตุการณ์แปรเปลี่ยนเป็นสามคำถามแห่งความสงสัย

….วนเวียนอยู่ภายใน ให้รู้สึกหมองเศร้าและปวดร้าว

ไม่หายทั้งหมดหรือ? ….อีกเก้าคนไปไหน?

ไม่มีใครกลับมาขอบพระคุณพระเจ้า นอกจากชายต่างชาติคนนี้หรือ?

โอ้อนิจจา….แม้อัศจรรย์จะเกิดขึ้น แต่หัวใจยังคงหยุดนิ่ง ไม่ยอมเคลื่อนไหว

….แม้มือเท้าจะได้รับการเยียวยา แต่จิตวิญญาณยังคงถูกจองจำ

ไร้ความรู้สึกซึ่งรักและกตัญญู.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 1. สรุปโควต้าที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิตจะได้บัตรเข้าร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจำนวน 234 ท่านและที่สนามเทพหัสดิน 182 ท่าน รวมถึงวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 อีกจำนวน 17 ท่าน

ทางวัดจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล – นักบุญ – เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตติดไว้ที่หน้าวัด ขอให้พี่น้องตรวจดูความถูกต้องของตัวสะกดและเลขที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อคณะกรรมการจัดสถานที่จะได้พิมพ์ลงในบัตรที่จะมอบให้พี่น้อง เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

ส่วนกำหนดการต่างๆ และการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวและเตรียมใจ บัตรของใครก็ของคนนั้น แทนกันไม่ได้นะครับ ถ้าไปไม่ได้ก็เสียสิทธิ์เลยครับ

 

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อย กำลังดำเนินการทำทางเท้าตัดจ๊อยกันแตกและความเรียบร้อยอื่นๆ ขอบพระ คุณอีกครั้ง สำหรับคุณศักดา – คุณประดับพร ที่กรุณาบริจาคเป็นทุนประเดิม 1 ล้านบาท ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
 2. เสื้อและถุงผ้าที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า คงได้มาส่วนหนึ่งแล้ว พี่น้องสามารถสั่งและซื้อได้ เพื่อร่วมระลึกถึงการฉลองชุมชนความเชื่อของพวกเรา ปรารถนาให้ทุกคน มีใส่เป็นที่ระลึกนะครับ โอกาสฉลองวัดประจำปีของพวกเราด้วยครับ
 3. สุดท้าย อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 ของพวกเรา ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองพิเศษ คือโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอ เพื่อพวกเราจะได้เตรียมฉลองและร่วมฉลองวัดด้วยกัน เพื่อเทิดเกียรติและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์วัดของพวกเรา อย่าได้นิ่งเฉย ปล่อยให้เลยผ่านนะครับ เสนอได้เลยนะครับ
 4. ท้ายที่สุด การชุมนุม วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคํา” วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านไป พลมารีและสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมกันสวดสายประคำ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรา

ขอบพระคุณ สำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านบริจาคอาหารมาให้พวกเรา ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอพระแม่ได้ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้า โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน และต้องไม่ลืมนะครับ ผู้ใดสวดลูกประคำเสมอทุกๆวัน พระแม่เจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้นั้นเลย คำสัญญา 2 ข้อที่พระแม่ได้ทรงสัญญาไว้ ฉะนั้นจงสวด..สวด…และสวดลูกประคำเสมอ!!!

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

 1. คณะกรรมการจัดสถานที่เพื่อเข้าร่วมพิธีมิสซา โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนเมืองไทย ยืนยันผู้จะได้รับบัตร ที่สนามศุภชลาศัยจากวัดของเรา จำนวน 232 ท่าน และที่สนามเทพหัสดินจำนวน 182 ท่าน และที่วัดนักบุญเปโตรสามพรานอีก จำนวน 17 ท่าน ขอพี่น้องช่วยตรวจตัวสะกด ของนักบุญ – ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ต ให้ถูกต้องนะครับ  ติดต่อคุณไพโรจน์ เพื่อจะไม่ผิดพลาดและคณะกรรมการจะได้พิมพ์ลงในบัตร เพื่อมอบให้พี่น้องเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีต่อไปครับ ส่วนกำหนดการและการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 2. เสื้อและถุงผ้า ที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เสร็จแล้ว พี่น้องที่สั่งจองมาแล้ว เชิญรับได้ที่คณะกรรมการ ส่วนผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดของเสื้อและซื้อได้เลยนะครับเพราะเราสั่งตัดมาเผื่อไว้แล้วครับ

และตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว ปรารถนาให้ทุกคนมีไว้ใส่เป็นที่ระลึกนะครับจะได้เตือนใจ เตือนชีวิตคริสตชนของพวกเราทุกคนนะครับ

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังจะเรียบร้อยในไม่ช้า กำลังทำทางเท้า – ไหล่ถนน และตัดจ๊อยกันแตก และความเรียบร้อยอื่นๆ ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณทุกๆท่านผู้มีน้ำใจดีบริจาคสมทบช่วยปรับปรุงเข้ามาเรื่อยๆครับ ขอพระเจ้าตอบแทนทุกๆท่านครับ
 2. เช่นกันขณะนี้ ปรับปรุงถ้ำแม่พระเมืองลูร์ด บริเวณหน้าวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับปรุงน้ำตกแม่พระชนนี บริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วด้วย! ขอพี่น้องไม่ลืมสวดลูกประคำถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า และวอนขอความคุ้มครองช่วยเหลือจากพระแม่ตลอดเดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำนะครับ

โครงการ “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ผ่านไปอย่างเรียบร้อย แม้ว่าพวกเราจะมากันน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะมีงาน หลายงาน  ในวันเดียวกัน แต่ทุกคนก็ได้สวดภาวนาได้รับอาหารใจ อาหารวิญญาณและได้รับอาหารกายอย่างอิ่มหมีพีมัน ถ้วนทุกคน ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคอาหารต่างๆ ขอพระแม่เจ้าเสนอวิงวอนพระเจ้า ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

 1. วันอาทิตย์นี้ หลังมิสซา ประมาณ 10.30 น. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกๆท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ที่สืบเนื่องมา และเตรียมงานที่กำลังจะมาถึง การฉลองคริสต์มาสและการเตรียมฉลองวัดของเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิดข้อเสนอแนะเชิญเสนอได้เลยนะครับเพื่อวัดของพวกเราทุกคน

สารวัด ฉบับที่ 151249 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

Friday, October 11th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 17:5-10

เวลานั้น บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น”

ข้อคิด

ในฐานะผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเห็นแก่พระองค์ ความรักและการรับใช้ของเราต้องเป็นแบบที่ไร้เงื่อนไข เราต้องไม่ทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนจากพระองค์ เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้นมากมายและมีค่าเกินกว่าที่เราจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้า แม้ว่าเราจะทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ เราก็ไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมด ชีวิตของเราที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรักและชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ที่เสด็จมาเพื่อไถ่บาปเรานั้นยิ่งใหญ่และล้ำค่าเกินกว่าที่เรามนุษย์จะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ ดังนั้น เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสารวันนี้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”  (ลก. 17:10)

ความเชื่อ

ความเชื่อแม้เล็กเท่าฝุ่นดิน

แต่….ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอัศจรรย์

….เคลื่อนย้ายไม้ใหญ่ไปในทะเล

ความเชื่อมิใช่ปริมาณ

แต่….คุณภาพ แห่งความมั่นใจในความรักของพระเจ้า

ความเชื่อของพระองค์มิได้เป็นดอกผลของความบ้าบิ่น

แต่….หยั่งรากลึกในองค์พระเจ้า

ทรงประกาศสัมพันธภาพใหม่โดยปราศจากความหวาดกลัว

เรียกพระเจ้าว่า บิดา….แม้จะถูกตัดสินปรับโทษและถูกประหาร

ทรงกล้าหาญเพียงพอที่จะนำสาวกไปบนเส้นทางเดียวกัน

….แม้เสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งและถูกทรยศ

เป็นความเชื่อนี้เองที่ขับเคลื่อนให้พระองค์ก้าวไปอย่างหาญกล้า

….มิใช่เพื่อทำการประหลาดมหัศจรรย์

แต่….เพื่อคนจนและคนถูกทอดทิ้ง

เป็นความเชื่อเดียวกันที่ทำให้พระองค์มองทะลุกางเขน

….และก้าวเดินสู่ความตาย

เป็นความเชื่อนี้เองที่ทำให้พระองค์กล้าที่จะตัดพ้อ

….โอ้พระบิดา ทำไมจึงทอดทิ้งข้าพเจ้า

ฉันเชื่อมั่นในพระองค์…ผู้เป็นบิดา

….ผู้ทรงรักฉันมากที่สุด

….ผู้ไม่เคยอารมณ์เสียต่อเสียงร้องใดๆ ของมนุษย์

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของฉัน.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้จากอุดมสารนะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

ประกาศก่อนการแต่งงาน

ด้วย                                  นาย นิโคลาส ณรัณศักดิ์ จตุรวุฒิชัย

คริสตชนวัดเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก บุตรของ นายยอแซฟเจษฎา และ นางอันนา มุกดาพร

จะทำพิธีแต่งงานกับ                    อันนา ชนกพร ศรีจุฬางกูล

เพิ่งรับศีลล้างบาป ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 นี้

เป็นบุตรของ                       นายชำนาญ และ นางธนิษฐา ศรีจุฬางกูล

      ในวันเสาร์ที่ 22  ตุลาคม  2019  เวลา 10.00 น

หากผู้ใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง มีให้ทั้งสองแต่งงานกันได้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

 1. สรุปโควต้าที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิตจะได้บัตรเข้าร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจำนวน 234 ท่านและที่สนามเทพหัสดิน 182 ท่าน รวมถึงวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 อีกจำนวน 17 ท่าน

ทางวัดจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล – นักบุญ – เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตติดไว้ที่หน้าวัด ขอให้พี่น้องตรวจดูความถูกต้องของตัวสะกดและเลขที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อคณะกรรมการจัดสถานที่จะได้พิมพ์ลงในบัตรที่จะมอบให้พี่น้อง เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

ส่วนกำหนดการต่างๆ และการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวและเตรียมใจ บัตรของใครก็ของคนนั้น แทนกันไม่ได้นะครับ ถ้าไปไม่ได้ก็เสียสิทธิ์เลยครับ

 

 1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อย กำลังดำเนินการทำทางเท้าตัดจ๊อยกันแตกและความเรียบร้อยอื่นๆ ขอบพระ คุณอีกครั้ง สำหรับคุณศักดา – คุณประดับพร ที่กรุณาบริจาคเป็นทุนประเดิม 1 ล้านบาท ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
 2. เสื้อและถุงผ้าที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า คงได้มาส่วนหนึ่งแล้ว พี่น้องสามารถสั่งและซื้อได้ เพื่อร่วมระลึกถึงการฉลองชุมชนความเชื่อของพวกเรา ปรารถนาให้ทุกคน มีใส่เป็นที่ระลึกนะครับ โอกาสฉลองวัดประจำปีของพวกเราด้วยครับ
 3. สุดท้าย อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 ของพวกเรา ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองพิเศษ คือโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอ เพื่อพวกเราจะได้เตรียมฉลองและร่วมฉลองวัดด้วยกัน เพื่อเทิดเกียรติและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์วัดของพวกเรา อย่าได้นิ่งเฉย ปล่อยให้เลยผ่านนะครับ เสนอได้เลยนะครับ
 4. ท้ายที่สุด การชุมนุม วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคํา” วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านไป พลมารีและสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมกันสวดสายประคำ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรา

ขอบพระคุณ สำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านบริจาคอาหารมาให้พวกเรา ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอพระแม่ได้ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้า โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน และต้องไม่ลืมนะครับ ผู้ใดสวดลูกประคำเสมอทุกๆวัน พระแม่เจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้นั้นเลย คำสัญญา 2 ข้อที่พระแม่ได้ทรงสัญญาไว้ ฉะนั้นจงสวด..สวด…และสวดลูกประคำเสมอ!!!