สารวัด ฉบับที่ 151270 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 4:1-11

เวลานั้น พระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์

เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว ปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามาใกล้ ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิด” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”

ต่อจากนั้น ปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่านไว้ มิให้เท้ากระทบหิน”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย”

อีกครั้งหนึ่ง ปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”

ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์

 

 

ข้อคิด

“Devils are not so black as are painted” แปลว่า “ปีศาจไม่ดำอย่างที่เขาวาดไว้ในภาพ” นี่เป็นคำพูดของ ลอด์จ โทมัส ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 1558-1625 ปีศาจนั้นน่ากลัวมาก (ใครๆ ก็รู้) แต่ไม่ใช่น่ากลัวเพราะรูปปรากฎที่น่าเกลียด เพราะถ้าปีศาจมองดูน่าเกลียด มนุษย์เราคงไม่อยากอยู่ใกล้และไว้ใจ แต่ปีศาจน่ากลัว เพราะมันจะมาในรูปปรากฎที่น่าเชื่อและยอมรับง่าย ปีศาจมักมาหาเราในจังหวะเวลาที่เราอ่อนแอ บ่อยๆ มันไม่มาหาเราโดยตรง แต่ให้การประจญของมันผ่านมาทาง “จินตนาการ” ที่งดงาม เต็มไปด้วยเหตุผลและความหวัง และเพื่อล่อหลอกเรา มันยังสามารถอ้างพระคัมภีร์อีกด้วย หากปราศจาก “การไตร่ตรอง” ที่ดี และ “ความหนักแน่น” ในจิตวิญญาณแล้ว เราอาจพลาดท่าเสียทีได้โดยง่าย ฉะนั้น บางทีอาจจะเป็น “ความมักง่าย” กระมัง ที่เป็นศัตรูตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเรามนุษย์เอง บางทีอาจมิใช่ปีศาจที่น่ากลัว แต่เป็นความหละหลวมในหลักการที่ดีและถูกต้องของเรามนุษย์ต่างหาก.

 

                                                             รักและภักดี                         

จากริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

ณ ที่ซึ่งได้ยินเสียงแห่งความรักของพระบิดา

ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจในท่านมาก

พระเยซูก้าวเดินเข้าสู่ทะเลทราย

ณ ที่ซึ่งได้ยินเสียงของซาตาน

ณ ที่ในสวนแห่งชีวิต อาดัมเก่า ลืมเสียงพระเจ้า และฟังเสียงซาตาน

ณ ทะเลทรายแห้งแล้ง อาดัมใหม่ ยังคงได้ยินเสียงแห่งความรักของพระเจ้า

และก้าวเดินไปในความรักและภักดี

บนเส้นทางที่เหนื่อยอ่อนและหิวโหย

ณ ที่ซึ่งมีข้อเสนอให้เลือกทางลัด

….สั่งก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง

ความรักและภักดียังคงอิ่มเต็มชีวิต

มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น

แต่ด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

บนยอดเขาสูงแห่งเกียรติอำนาจ

ณ ที่ซึ่งมีตำแหน่งและคำชื่นชมเป็นข้อเสนอ

ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด

พระเจ้าจะสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่าน มิให้เท้ากระทบหิน

ความรักและภักดียังคงสว่างไสวกลบลืมเสียงซาตาน

อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย

ในใจกลางอาณาจักรแห่งทรัพย์สินและความมั่งคั่ง

ณ ที่ซึ่งความเป็นเจ้าของถูกยกชูเป็นข้อเสนอ

เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา

ความรักและภักดียังคงเข้มข้นไม่ขาดหาย

เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น

….จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

1)  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันพุธรับเถ้า  เริ่มเทศกาลมหาพรต

เรียนเชิญพี่น้องมาร่วม พิธีเสก และโรยเถ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 19.00 น. เตือนใจเราทุกคนใช้ 40 วัน เพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ ให้มากขึ้น ทางวัดจะแจกกระป๋องมหาพรต เพื่อเราจะอดออม และนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจน – ผู้ต้องการความช่วยเหลือ มันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก – ความเมตตา ที่พระเจ้าสอนให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์

2)   คำสอนภาคฤดูร้อน ตามที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว ขอคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า น้า อา ตา ยาย ได้ช่วยเป็นธุระ ในการที่จะให้ลูกๆหลานๆ ได้มาเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และอยู่ในบรรยากาศของคริสตชน จิตอารมณ์ของการเป็นคริสตชน แม้จะรับศีลฯ ต่างๆ แล้ว หรือยังไม่ได้รับศีลฯ ต่างๆ ก็ตาม เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายนนะครับ

3)  วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโส มาร่วมสวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกๆหลานๆ

และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุเขต 2 ที่วัดเซนต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 7.00 น. (รถออก) จนถึง  15.00 น. ลงชื่อ จองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ

4)   อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6)  เชิญเด็กช่วยมิสซาทุกคนนะครับ ลงชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ป้าตุ่ม   (รถจะออกจากวัดฟาติมาเวลา 7.30 น. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม)

5)   เยาวชนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายปัสกา ณ วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 – 22 เมษายนศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และสำหรับในเขต 2 จะมีค่ายเยาวชนคำสอนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา

6) และสำหรับผู้สนใจ คอร์ส อัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ

วันจักรีวันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เตรียมตัวสมัครนะครับ

 

กำหนดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิดใจผู้สูงอายุเขต 2

โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา

ณ วัดเซนต์จอห์น     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

07.00 น.      รถออกจากวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

08.00 น.      ลงทะเบียน

08.30 น.      วจนพิธีกรรมเปิด

09.00 น.      “พระวาจาแห่งพระเจ้า”

12.00 น.      อาหารกลางวัน

13.00 น.      เดินรูป 14 ภาค

13.30 น.      วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป

พิธีบูชาขอบพระคุณ

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ภาคเช้า       โดยคุณพ่อชัยยะ      กิจสวัสดิ์   ภาคบ่าย โดยคุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

 

หมายเหตุ:

1)ค่ารถคนละ 200.- บาท

2) มีกาแฟอาหารว่างไว้บริการผู้ที่ต้องการทั้งเช้าและบ่าย

3) ติดต่อคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ ก่อนวันที่  8   มีนาคม 2020

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

  1. มหาพรต = มาหาพระ บัดนี้เราเริ่มเทศกาลมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน สี่สิบวันเพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ เพื่อใช้โทษบาปของตัวเราเอง และบาปของมวลมนุษยชาติทั้งมวล เชิญรับกระป๋องมหาพรตไปอดออม เพื่อนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจนนะครับ  และมีพิธีเดินรูปสิบสี่ภาค วันเสาร์ เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.45 น. (ก่อนมิสซาบูชาขอบพระคุณ)

 

 

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส ทรงอ้างถึงบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ (2 คร.5:20)  “เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกลับใจ กลับ คืนดีกับพระเจ้า แม้เราจะเป็นคนบาป แต่กระนั้นพระองค์ยังรักและเมตตาเราเสมอ บัดนี้เป็นเวลาที่จะต้องเลิกทำตัวเกียจคร้าน เปลี่ยนแปลงชีวิต กลับมาเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเสียใหม่

  1. อย่าลืม ลงชื่อในใบสมัครเพื่อร่วมค่ายคำสอนฤดูร้อน นะครับ ค่ายจะเริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จบวันศุกร์ที่ 24 เมษายน ครับ
  2. อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6) รีบลงชื่อภายในวันอาทิตย์นี้ ที่ป้าตุ่ม นะครับ (รถจะออกจากวัดฟาติมา ดินแดง เวลา 07.30 น. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ครับ)
  3. เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายปัสกา ณ วัดเซ็นต์หลุยส์ วันที่ 19-20 เมษายน ศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และจะมีค่ายเยาวชนคำสอนของเขต 2 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา (รายละเอียดจะค่อยตามมาครับ)
  4. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโสมาร่วมสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน – ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกหลาน  และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมศกนี้ เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุ เขต 2 ที่วัดเซ็นต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.   ลงชื่อจองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญจน์ หยิกประเสริฐนะครับ
  5. สำหรับผู้สนใจ คอร์สอัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ จะมีคอร์สในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี หยุดราชการ เตรียมตัว-เตรียมวันให้ว่างไว้นะครับ
  6. รณรงค์ปลูกต้นความดีถวายแด่พระเจ้าตลอดเทศกาลมหาพรต นี้นะครับ สอนเด็กๆลูกๆ และตัวเราเองที่จะทำความดี ไม่ต้องตั้งใจหลายอย่าง ที่ละอย่าง – ทีละวัน – ทีละเล็กๆน้อยๆ เราจะมีกำลังใจครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.