สารวัด ฉบับที่ 151305 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว     

มธ 25: 14-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นเรื่องอุปมาว่าดังนี้                   “อาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำลังจะเดินทางไกล เรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้ ให้คนที่หนึ่งห้าตะลันต์ ให้คนที่สองสองตะลันต์ ให้คนที่สามหนึ่งตะลันต์ ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วจึงออกเดินทางไป            คนที่รับห้าตะลันต์รีบนำเงินนั้นไปลงทุน ได้กำไรมาอีกห้าตะลันต์ คนที่รับสองตะลันต์ก็ได้กำไรมาอีกสองตะลันต์เช่นเดียวกัน แต่คนที่รับหนึ่งตะลันต์ไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ หลังจากนั้นอีกนาน นายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขา คนที่รับห้าตะลันต์เข้ามา นำกำไรอีกห้าตะลันต์มาด้วย กล่าวว่า ‘นายขอรับ ท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะลันต์ นี่คือเงินอีกห้าตะลันต์ที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้’นายพูดว่า ‘ดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’  คนที่รับสองตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ท่านให้ข้าพเจ้าสองตะลันต์ นี่คือเงินอีกสองตะลันต์ที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้’ นายพูดวา ‘ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’        คนที่รับหนึ่งตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวด เก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หว่าน  เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรย  ข้าพเจ้ามีความกลัว   จึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้ นี่คือเงินของท่าน’ นายจึงตอบว่า ‘ผู้รับใช้เลวและเกียจคร้าน เจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้หว่าน เก็บรวบรวมในที่ที่ข้ามิได้โปรย เจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี้ย   จงนำเงินหนึ่งตะลันต์จากเขาไปให้ผู้ที่มีสิบตะลันต์ เพราะผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น และเขาจะมีเหลือเฟือ   แต่ผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วย ส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอก ที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง’”

                    ข้อคิด

พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวเราแต่ละคน พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรแห่งพระอาณาจักรเพื่อเราจะได้นำพระพรนี้ไปเสริมสร้างพระอาณาจักรตามสถานะ และพระพรที่ได้รับมา เราไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยให้พระเป็นเจ้ามาแจกแจงบัญชีแห่งพระพรของพระอาณาจักรพระเจ้าที่ได้รับมา แต่ผลแห่งพระอาณาจักรที่แต่ละคนได้ลงทุนลงแรง เสริมสร้างโดยไม่สูญเปล่า ทำให้ตัวเราและผู้อื่นได้ชื่นชมความยินดี ความรัก และสันติแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า สิ่งที่บ่งบอกว่า เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีหรือไม่ คือการใช้พระพรที่เราได้รับมาจากพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตเพื่อแสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และนำความรัก ความยินดีมาสู่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น หาไม่แล้วเราก็จะเหมือนคนรับใช้ที่เกียจคร้าน นั่งขมขื่นกับชะตากรรมของตนเอง และโกรธเคืองผู้อื่น.

 

 

พรชีวิต

มนุษย์มิอาจเลือกเกิดตามใจกำหนด

….มิอาจเลือกตายตามใจปรารถนา

….มิอาจยืดกาลเวลาตามใจต้องการ

                                                             

ต่อหน้าชีวิต และวันเวลา

เขาพบตนเองตัวเล็ก และไร้อำนาจ

….มิอาจโต้แย้ง หรือต่อรอง

ชีวิตและวันเวลา

เป็นสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่จะบรรจุไว้ในมือมนุษย์

มิใช่สมบัติส่วนตัวที่มนุษย์เป็นเจ้าของ

แต่….เป็นพระประทานจากเบื้องบน

                                                      

ในวันนั้นที่เขาก่อเกิดเป็นตัวตน

เขาหลับสนิทในความมืด…..ไม่รู้เรื่องราว และความเป็นมา

ลมหายใจ….ของขวัญชิ้นแรกจากสวรรค์ ปลุกเขาให้มีชีวิต

แม้จะแตกต่าง และไม่เท่ากันในสิ่งที่มี

แต่….ไม่เคยขาดแคลนสิ่งใด

เขามั่งคั่งด้วยศักยภาพ เพียงพอที่จะก้าวไปอย่างสร้างสรรค์

                                     

ชีวิตจึงกลับเป็น พระพรสูงสุด ที่มนุษย์ได้รับ

พร้อมกับเสียงเรียกเชิญจากเบื้องบนให้ก้าวเดินในกาลเวลา

….เติบโต และให้ดอกผลตามฤดูกาล แก่ผืนแผ่นดิน

จนกว่าจะถึงวันนั้น ที่ถูกกำหนดให้ต้องโบกมือลา

เพื่อกลับคืนสู่อ้อมแขนนิรันดร์กาล….ถื่นกำเนิดของชีวิต

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว

 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 32  เทศกาลธรรมดาเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ

            นักบุญเปาโล เขียนจดหมายเตือนใจเราทุกคนว่า ……   “พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้-ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับ คือ ผู้ที่ตายไปแล้ว เพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง เราเชื่อว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้ที่หลับไปมาอยู่กับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่น เดียวกัน”      วันนี้พระเยซูเจ้า จึงเล่าอุปมาให้เราตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในความตาย เพื่อเราจะได้พร้อมที่จะกลับไปอยู่กับพระองค์ในบ้านแท้ของเรา-ในอาณาจักรสวรรค์ เราต้องพยายามเตรียมพร้อมอยู่เสมอทุกเวลานาที พร้อมที่จะออกจากโลกนี้ พร้อมที่จะผ่านความตาย เพื่อจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าในสรวงสวรรค์-บ้านแท้ของเรา ประพฤติปฏิบัติตัวของเรา ให้อยู่ในหนทางสวรรค์ ไม่หลงทางไปกับจิตตารมณ์ของโลก ไม่ติดใจกับของของโลกนี้ พร้อมเสมอจะสละทุกสิ่ง พร้อมจะตายและออกจากโลกนี้ เพื่อไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เสวยสุขกับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร

***        เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนา-ขอมิสซา เพื่อวอนขอพระเจ้าเมตตาต่อญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ พวกเขาอาจจะพลาดไปบ้าง พวกเขาอาจจะต้องยังใช้โทษบาป พวกเขาจะรอดอย่างแน่นอนอาศัยคำ      ภาวนาของพวกเรา

*** เชิญพี่น้องส่งแบบบันทึกการสวดลูกประคำตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อทางคณะกรรมการจะได้รวบรวมบันทึก เราคริสตชนตั้งใจว่าจะร่วมกันสวดสายประคำให้ครบหนึ่งล้านสายเพื่อถวายแด่พระแม่เจ้า

***  หลังมิสซาวันอาทิตย์นี้ จะมีประชุมสภาภิบาลวัดของเรา เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเตรียมฉลองคริสตมาส-ฉลองวันครอบครัว-และฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ฉลองปีใหม่ ฉลองวัดของพวกเรา  พี่น้องท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยนะครับ เพื่อพี่น้องทุกคนของวัดของเราและสัตบุรุษวัดอื่นที่จะมาร่วมฉลองกับพวกเรา

***            พี่น้องท่านใดที่จะสมัครเข้าร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ของวัดของเรา เขียนใบสมัครและส่งเลยนะครับ วันนี้หัวหน้าหรือประธานของกลุ่มต่างๆ จะรวบรวมใบสมัครส่งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของวัดต่อไป

***            ตลอดเดือนนี้ เราจะภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก เชิญพี่น้องร่วมภาวนาเพื่อขอให้มีเด็กและหนุ่มสาวสมัครเป็นพระสงฆ์และนักบวชมากขึ้นเพื่อรับใช้พี่น้องและพระศาสนจักร

***        ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านที่มีต่อวัดเสมอๆมา ขอพระเจ้าตอบแทนพี่น้องทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยเทอญ

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020   สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

            พระวาจาพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้  พระเจ้าทรงเน้นเตือนพวกเราทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะวันเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเราเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน พระวรสารโดยนักบุญมัทธิวได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า กล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า นายที่จะเดินทางกลับมา หลังจากที่ได้มอบทรัพย์สินให้กับผู้รับใช้แต่ละคน แล้วก็ออกเดินทางไปไกล นายจะกลับมาและจะสำรวจตรวจดูความรับผิดชอบของผู้รับใช้ทุกคน ทรัพย์สินที่พระองค์มอบให้ คือ พระพรต่างๆมากมาย ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราทุกคน เมื่อนายไม่อยู่-เมื่อเราอยู่ในโลก เราได้ใช้พระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างไรบ้าง หรือเราเก็บฝังดินไว้       หนังสือสุภาษิต ในบทอ่านแรก ได้กล่าวถึงหญิงหรือภรรยาที่ขยันขันแข็ง มือเธอจับไนปั่นด้าย นิ้วเธอหมุนเครื่องกรอด้าย เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน เธอเป็นสตรีที่งามทั้งกายและใจ เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า                                                                                                                               พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคนอย่างมากมาย และไม่เหมือนกัน เราได้นำพระพรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร – และเกิดผลอย่างไร บางคนได้รับห้าตะลันต์ บางคนได้รับสาม และบางคนได้รับหนึ่ง หากเรานำไปเก็บไว้เฉยๆ – นำไปฝังดิน มันไม่เกิดผล พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงตำหนิเรา และจะลงโทษเรา เพราะความเกียจคร้านของเรา  พระเจ้าประทานให้คนหนึ่งมีความรอบรู้ ประทานให้คนหนึ่งมีความเชื่อ ประทานให้คนหนึ่งสามารถบำบัดรักษาโรคได้ ประทานให้คนหนึ่งทำอัศจรรย์ได้  ให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา  ให้อีกคนหนึ่งสามารถจำแนกจิตต่างๆ ได้ ให้อีกคนหนึ่งอธิบายตีความหมายของภาษาได้  พระเจ้ามอบพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคน ฉะนั้น เราต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เกิดผลต่อตัวเราและคนอื่นด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า ผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์                                               

สรุปการประชุมของคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 

1.    การฉลองคริสตมาส     ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020        (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)

1.1      เลื่อนมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพเป็น 21.00 น. (เดิม 22.00  น.)

1.2      จะมีกิจกรรมถ่ายภาพ (Photo Booth) ให้กับครอบครัวของพี่น้องทุกครอบครัว            เลือกแบบภาพได้ 2 รูปแบบ เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่เวลา 17.30-20.30  น.

1.3    มีกิจกรรมสอยดาว และบิงโก เพื่อรับของขวัญ เตรียมไว้สำหรับทุกคน                              เริ่มเวลา 18.00 น. 

1.4        เยาวชนจัดขาย ขนม แซนวิซ ขนมถุง และน้ำ โดยใช้แก้วกระดาษ  (รณรงค์ไม่            ใช้แก้วพลาสติก) ผู้ใดนำแก้วมาเอง ลดราคา 5 บาท

1.5          เยาวชนรับผิดชอบทำถ้ำพระกุมารในโบสถ์ และที่บริเวณหน้าบ้านพ่อ

1.6    สภาอภิบาลและเยาวชนจัดที่นั่งในโบสถ์และที่นั่งในเต้นท์สำหรับสัตบุรุษ

1.7     ปีนี้ งดจัดอาหารหลังมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ กลับบ้านด้วยพระพรของ      องค์ประกุมารเยซู และของขวัญที่ได้รับและปฏิทินคริสตังค์

1.8        งดการแสดงละครเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

1.9 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 20 เวลา 09.00 น.

  1. วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ – ครอบครัวสัตบุรุษวัดรังสิต (วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 20) เชิญพี่น้องทุกครอบครัวมาร่วมโมทนาคุณและสรรเสริญพระเจ้า ขอพระพรจาก      พระเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกครอบครัวรับหนังสือไบเบิลไดอารี่ 2021                 เพื่อจะมีพระวาจาของพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆ วัน    (งดเลี้ยงอาหาร เนื่องจาก    สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด)
  2. ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระแม่มารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า นามชื่อวัดของเรา จัดเป็นวันขอพรและฉลองวัดประจำปี

3.1        หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ขอให้เป็นเหมือนปีที่แล้วโดยรวม

3.2        การจัดเตรียมสถานที่  – ธง คณะกรรมการสภาอภิบาลทุกท่าน เยาวชน           กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีน้ำใจดีทุกๆ ท่าน

3.3             เครื่องเสียง – แสงสว่าง – ไฟประดับ  คุณปรีชาและครอบครัว คุณวุฒิชัยและ     ครอบครัว   คุณอรุณ และผู้มีน้ำใจดีร่วมด้วยช่วยกัน (เริ่มวันคริสตมาส)

3.4      ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ  คุณไพโรจน์  คุณวรพล (อาร์ม) รวมถึงการจัดการ    จราจร ติดต่อตำรวจ อปพร.

3.5        กองอำนวยการ     ครอบครัวซ้อชุติมา คุณวิทย์ – คุณปรีชา (โฆษก)

3.6         อาหารพระสงฆ์   ครอบครัวซ้อวราภรณ์  และ ครอบครัวซ้อชุติมา

3.7          อาหารสัตบุรุษ     สรุป แจกอาหารกล่อง คุณไพโรจน์ รับผิดชอบ

ปีนี้ พี่น้องผู้มีน้ำใจดีที่จะช่วยบริจาคเรื่องอาหาร ขอเป็นปัจจัย แต่ถ้าปรารถนา จะบริจาคเป็นอาหาร ช่วยติดต่อกับคุณไพโรจน์ เพื่อจะนัดแนะตกลงเรื่องการ         บรรจุกล่องแจก เพื่อจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงในการประชุมสภาอภิบาล ขอ    ความเข้าใจจากพี่น้องทุกๆ ท่าน ติดต่อคุณไพโรจน์ เบอร์ (089) 832-2967

3.8        รณรงค์เชิญชวนพี่น้องใส่เสื้อสีฟ้า – เสื้อฉลอง 50 ปีของวัดของเรา ที่วัดยังมีเสื้อ          ฉลอง 50 ปีอีกจำนวนหนึ่ง พี่น้องท่านใดต้องการติดต่อคุณปาณะวัฒน์ (ป่าน)                 คุณวรพล (อาร์ม) และบรรดาเยาวชนได้เลยครับ

3.9        จะมีพระสงฆ์มาเทศน์เตรียมจิตใจฉลองคริสตมาส – ฉลองวัด                        วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 20   ทั้งมิสซา 09.00 น. และ 11.00 น.                วันเสาร์ที่      19 ธันวาคา 20    เวลา 19.00 น.                                                          วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 20   เวลา 09.00 น.                                       (พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์)

3.10      พี่น้องสัตบุรุษวัดรังสิตทุกท่าน คือ เจ้าภาพ เราทุกคนช่วยกันนะครับในทุกเรื่อง       

 

                                                    คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.