สารวัด ฉบับที่ 151301 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 22: 15-21

ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระเยซูจ้า จึงส่งศิษย์ของตนพร้อมกับคนที่นิยมกษัตริย์เฮโรดมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง โดยไม่ลำเอียง เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร ดังนั้น โปรดบอกเราเถิดว่า ท่านมีความเห็นว่าการเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูก ต้องหรือไม่” พระเยซูเจ้าทรงหยั่งรู้เจตนาร้ายของเขา จึงตรัสว่า “พวกคนเจ้าเล่ห์ เจ้ามาทดลองเราทำไม จงนำเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่ง” เขาก็นำเงินเหรียญมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาตอบว่า “เป็นของพระจักรพรรดิซีซาร์” พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์ จึงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”

                                ข้อคิด

การตกอบู่ภายใต้พลังอำนาจครอบงำของบาป “อิจฉา” ชาวฟาริสีไม่พอใจ “ความดี” ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ พวกเขาเลือกวิธี “ชั่วร้าย” งุบงิบปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระองค์ เป็นช่องทางดึงกระแสนิยมในตัวพวกเขากลับคืนมา แต่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่ ผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ไม่เลือกวิธีที่จะเผชิญหน้าด้วยการทะเลาะวิวาท แต่เลือกประกาศ “ความยุติธรรม” “ของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” เป็นการดีหากคริสตชนทุกคนจะตระหนักเสมอว่า มีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระอาจารย์ พระองค์ทรงสอนเราทั้งด้วยแบบอย่างและคำพูด ให้เราเลียนแบบพระองค์.

 

 คืนให้พระเจ้า

ผู้สอดแนมถูกส่งมาเพื่อจับผิด

เขาเริ่มบทสนทนาด้วยคำยกยอที่เต็มด้วยเลศนัย

….เรียกพระองค์ว่า อาจารย์

….กล่าวชื่นชมพระองค์  ในคำสอนที่เที่ยงตรงบนหนทางของพระเจ้า

 

ทันทีที่บทนำจบ บทจับผิดก็เริ่มขึ้น

….คืบคลานออกจากปากและหัวใจของคนเจ้าเล่ห์

เขาปูทางสู้ข้อหาหนัก กบฏ ด้วยคำถาม

การเสียถาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่

คนเจ้าเล่ห์ต้อนพระองค์เข้ามุม จนยากที่จะขยับตัว

ถ้าขยับขวา….ตอบว่าไม่ถูกต้อง….ไม่ควรเสีย

จำต้องตกหลุมข้อหา กบฏต่อรัฐบาลโรม

ถ้าขยับซ้าย….ตอบว่า ถูกต้องแล้ว….ควรเสีย

จำต้องเผชิญข้อหา กบฏต่อชนชาติยิว

 

พระเยซูมิได้ตอบคำถาม แต่พาเขาให้มองดูรูปจารึกบนเงินเหรียญ

และประกาศความจริงแห่งชี่วิตที่พวกเขามองข้าม

ของของซีซาร์ คืนให้ซีซาร์

และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด

จงคืนเงินเหรียญรูปจารึกซีซาร์ให้ซีซาร์ และอย่าใส่ใจมากนัก

แต่จงคืนชีวิตที่จารึกด้วยภาพลักษณ์ของพระเจ้าให้แก่พระเจ้าเถิด

เพราะชีวิตทั้งหมดเป็นของพระองค์

 

วันเวลาคงเหลืออยู่เพียงน้อยนิด

อย่าให้สูญเปล่าไปกับคำถามและวิถีชีวิตที่ไร้สาระ

เดินไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ สู่คุณค่าและความหมายสูงสุดของชีวิต

 

           ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว                   วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

ในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง สำหรับประชากรทุกคน เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารพร้อมทุกอย่าง เป็นอาหารเลี้ยงที่เลิศรส และมีเหล้าองุ่นชั้นยอด พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคน พระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ไห้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล พระองค์จะทรงทำลายความตายและมอบชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ประชากรของพระองค์จะไม่หิวโหยและอดอยาก พระองค์จะทรงทำให้ทุกคนมั่งคั่งในพระองค์ พระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงที่เยี่ยมยอดไว้สำหรับทุกคน และทรงเชิญทุกคนให้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์       แต่….แต่อนิจจา หลายคนกลับไม่สนใจ ไม่เข้าร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์ หลายคนอ้างว่า       “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำงาน! ”      “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำธุรกิจ! ”   “ ไม่ว่าง….เพราะไม่สบาย! ”    “ ไม่ว่าง….เพราะฝนฟ้าตก! ”   “ ไม่ว่าง….เพราะอากาศไม่สบาย! ”   “ ไม่ว่าง…..เพราะเหนื่อย!

พระองค์ยังทรงเมตตา คะยั้นคะยอ ให้ผู้รับใช้ออกมาไปตาม ไปตื้อให้มาร่วมงานเลี้ยง แต่หลายคนก็ยังไม่สนใจต่อคำเชื้อเชิญของพระองค์    พี่น้องที่เคารพ หลายๆครั้ง เราก็เป็นเช่นนี้กับพระเจ้า เรามักจะตอบกับพระองค์ว่า “เราไม่ว่าง….เรามีธุระ….เรามีเหตุผลที่จะตอบปฏิเสธกับพระองค์ จงระวังเถิด หากพระองค์หมดใจกับเราเมื่อใดแล้ว  เราจะถูกพรากจากพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์     เปลี่ยนใจ-กลับใจเถิดครับ ตราบเมื่อเรายังมีโอกาส….ตราบใดที่เรามีเวลา….มีลมหายใจ เพราะถ้าวาระสุดท้ายมาถึงเราจริงๆ  เมื่อเราต้องจบชีวิตลง บัดนั้น-มันจบสิ้น แล้วเราจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่จะไม่มีผู้ไดได้ยินเสียงคร่ำครวญของเรา เราจะอยู่ในที่มืดมิดชั่วกับชั่วกัลป์ !!!

***      อย่าลืมนะครับ หัวหน้าหรือประธานของทุกกลุ่มองค์กร ช่วยรวบรวมใบ    สมัคร  ของผู้สมัครเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ส่งให้พ่อเจ้าวัดด้วยครับ

***      เพื่อเตรียมฉลองคริสตมาส, ฉลองวันครอบครัว และ ฉลองวัดของพวก     เราทุกคน ช่วยเสนอวีธีการ-ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อฉลองและนำความชื่น   ชมยินดีมาสู่พวกเราทุกคนนะครับ

***     เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ อย่าลืมสวดลูกประคำนะครับ                 ความตั้งใจของเราสำเร็จเป็นจริงเป็นภาคปฏิบัติได้หรือยังครับ !!!

***      โครงการของวัดในเขต 2 ของพวกเรา กำหนดให้วัดรังสิตของพวกเราไป            เยี่ยม และช่วยเหลือมูลนิธิเซ็นต์มาร์ตินในเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญร่วม    บุญตามกำลังความศรัทธานะครับ                                                                                     คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

 

วันแพร่ธรรมสากล

พระเจ้าตรัสว่า “เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา เราให้ตำแหน่งแก่ท่าน แม้ท่านไม่รู้จักเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ เราทุกคนถูกแต่งตั้งและให้ทำหน้าที่ประกาศก ท่านจะต้องประกาศพระนามของเรา ประกาศให้โลกรู้ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์”  นักบุญเปาโล จึงเขียนจดหมายเตือนเราทุกคนว่า เราจะต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะพระทัยดีของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ เรามีฐานะเป็นบุตรของพระองค์  เป็นประชากรของพระองค์        พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันแพร่ธรรมสากล เป็นวันที่เราจะต้องประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า เป็นความบกพร่องและความผิด หากท่านไม่ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า    พี่น้องครับเราเคยเข้าใจว่า เป็นหน้าที่ของพระสังฆราช พระสงฆ์   ซิสเตอร์ และบรรดานักบวช ที่จะต้องประกาศพระนามของพระเจ้า แต่โดยแท้จริง เมื่อเรารับศีลล้างบาป เราเกิดเป็นบุตรของพระองค์ เราทุกคนจึงมีหน้าที่ในฐานะบุตร ประกาศความยิ่งใหญ่และความดีของพระองค์ วันนี้พระวรสารยังพูดถึง หน้าที่ที่เราจะต้องบำรุงพระศาสนจักรด้วย พระศาสนจักร คือ ตัวเราทุกคน  เราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกัน เพื่อให้พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้ (เปรียบได้กับประชาชนของประเทศจะต้องเสียภาษี เพื่อให้ประเทศอยู่ได้นั่นเอง หากประชาชนไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาล แล้วรัฐบาลจะนำเงินจากไหนมาบริหารประเทศ ชาติ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ) พระเจ้าประทานทุกสิ่งให้แก่เรา เราจึงนำส่วนหนึ่งคืนถวายแด่พระองค์ !!!!

***          วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ เพื่อการแพร่ธรรม เราอาจมิได้ประกาศ    พระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยปากของเราโดยตรงเราบริจาคเงิน    เพื่อนำไปใช้ในกิจการนั้น

***          ขอขอบพระคุณ คุณอันตน สายัณห์ ทองอ่อน และเพื่อนผู้มีน้ำใจดีช่วยบริจาคโลงเย็น เพื่อเก็บศพของผู้ล่วงลับขณะตั้งศพสวดภาวนาขอพระเจ้าตอบแทนท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

***          เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำผ่านไปครึ่งหนี่งแล้ว ลูกที่ดีของพระแม่ คงจะสวดสายประคำได้หลายสายแล้วเป็นแน่ ผู้ใดยังไม่ได้สวด ไม่มีคำว่าสายนะครับ เริ่มนะวันนี้เลยนะครับ

***          วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ วัดรังสิตของพวกเราจะไปเยี่ยมและช่วยเหลือมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ดังนั้นอาทิตย์หน้า เราจะตั้งกล่องรับบริจาคจากน้ำใจดีของพี่น้องที่จะช่วยเหลือครับ

***          อย่าลืมช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการฉลองคริสตมาส    ฉลองครอบครัว และฉลองวัดของเรานะครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

                

 

 

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.