สารวัด ฉบับที่ 151293 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธืว

มธ 16: 13-20

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีห์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”    พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?”   ซีมอน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” แล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้า”

       

ข้อคิด

หลังจากที่พระเยซูคริสตเจ้าเริ่มประกาศข่าวดีมาได้ระยะหนึ่ง พระองค์ได้ตั้งคำถามว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” ก็ได้รับคำตอบต่างๆ นานา แต่คำถามที่สำคัญคือคำถามที่สอง “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” คำตอบของนักบุญเปโตร “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” ทำให้เราทราบว่า ลำพังมนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระองค์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากเป็นการเปิดเผยของพระเป็นเจ้า คำถามของพระเยซูเจ้ายังเป็นคำถามในโลกปัจจุบัน เรายังถูกถามด้วยคำถามเดียวกัน “พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเรา” คำตอบไม่เพียงแต่เป็นพระคริสตเจ้าเท่านั้น พระองค์ยังเป็นเพื่อนของเรา เป็นพี่ชายของเราที่เราวางใจได้ทุกเรื่อง พระเยซูเจ้าพอพระทัยในคำตอบของนักบุญเปโตรซึ่งเป็นชาวประมงธรรมดาๆ ไม่มีความรู้ แต่สำหรับเราซึ่งมีการศึกษา มีปริญญา เป็นแพทย์ เป็นวิศวกร เป็นอาจารย์ เป็นทนายความ ฯลฯ เราจะตอบคำถามได้อย่างนักบุญเปโตรหรือไม่.

 ศิลา….เปโตร

เขาชื่อซีโมน…ชาวประมงแห่งกาลิลี

มาจากหมู่บ้านเล็กๆ คาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ

เขาเป็นชายคนแรกที่พระเยซูทรงเรียกให้เป็นศิษย์

 ชื่อจริงของเขาคือ ซีโมน บาร์ โยนา

แปลว่า ซีโมน บุตรของยอห์น

ดุจดังพี่น้องสองคน ยากอบและยอห์น

ที่ได้ชื่อใหม่ว่า ลูกฟ้าร้อง อันเนื่องมาจากอารมณ์ที่รุ่มร้อน

ซีโมนได้รับชื่อใหม่ว่า เปโตร แปลว่า ศิลา

อันเนื่องมาจากภารกิจชิ้นใหม่

 

เขามิเป็นเพียงแค่ศิษย์ผู้ร่วมภารกิจคนแรกของพระเยซูเท่านั้น

แม้แต่….ภารกิจแรกของพระองค์ ก็เริ่มต้นที่บ้านของเปโตร

คาเปอรนาอุม….ณ ที่ซึ่งแม่ยายได้รับการเยียวยา

 

เขาเป็นคนนั้นที่ประกาศว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ ที่ปฏิเสธว่าได้เคยรู้จักพระองค์

เขาได้ยืนยันความเชื่อในพระองค์

แต่เขาก็หวั่นไหวในความเชื่อเดียวกัน

เขายังต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกสิ่งที่กระทำ

 

เขาคือคนนั้นที่อ่อนแอและผิดพลั้งได้

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ ที่ได้รับอำนาจให้เป็นผู้นำพระศาสนจักร

เขาเป็นบุคคลนั้นที่เคยล้มลง

แต่ก็เป็นเขาคนเดียวกันนี้ที่ได้ลุกขึ้น และพยุงพี่น้องที่ต้องหกล้ม

เขาผู้นี้เป็นสังฆราชองค์แรกแห่งโรม

และได้เป็นศูนย์รวมแห่งเอกภาพของศาสนจักร       

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

สมโภชพระนางมารีย์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

                 “สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ไต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ….”  “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย”    “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์…..”                       

                  “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้า..”

                 พี่น้องที่รัก แม่พระเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่เหนือหญิงใดๆ ในโลกและในสวรรค์ แม่พระได้รับพระพรมากกว่าหญิงใดๆ แม่พระได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นแม่ของพระเจ้า และเป็นแม่ของพวกเราทุกคน         แต่พี่น้องที่เคารพครับ แม่พระมิได้หยิ่งจองหอง-ทะนงตัว หรืออวดความยิ่งใหญ่ของพระนางเลย  แม่พระ สุภาพ อ่อนหวาน เรียบร้อย และบริสุทธิ์ผุดผ่อง  แม่พระยอมสละน้ำใจของตัวเองและรับน้ำพระทัยของพระเจ้า  ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกประการตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าเสมอ                                                                            พี่น้องครับ นี่คือแบบอย่างอันดีเลิศที่เราต้องพยายามเลียนแบบ โดยเฉพาะสตรีและผู้ที่เป็นแม่  และแม้แต่บรรดาลูกๆ ทุกคนทั้งชาย-หญิง สุภาพ ถ่อมตน วอนขอพระพรจากพระ สละน้ำใจตัวเอง รับน้ำพระทัยของพระมาปฏิบัติ และชิดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเวลา                                       

***        จงถวายพระพรและโมทนาคุณพระเจ้าที่มอบแม่พระให้กับพวกเราทุกคน สุขสันต์วันแม่แด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ขอพระแม่วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อทุกๆท่าน   ขอให้เราทุกคนเชื่อ-ศรัทธาต่อพระแม่ พระแม่คือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเรามนุษย์ทุกคน  สิ่งใดที่  เราวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่เราอย่างแน่นอน                                                                                      ข้าแต่พระนางมารีย์ ช่วยวิงวอนพระเจ้าและคุ้มครองลูกเทอญ

                                                         

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

        พระเยซูเจ้าตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า……..  คนทั้งหลายกล่าวว่า บุตรมนุษย์เป็นใคร….???

พระเยซูเจ้าตรัสถามย้ำกับพวกเขาอีกว่า……. ท่านล่ะ  คิดว่าเราเป็นใคร….???

ซีมอน เปโตร ทูลตอบว่า……..พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต

        พี่น้องที่รัก  คำถามที่พระเยซูเจ้าถามบรรดาสาวกเมื่อ 2 พันปีที่แล้วมา ยังคงเป็นคำถามของพระเยซูเจ้าที่ถามพวกเราคริสตชนในเวลาปัจจุบันนี้……                                                                 พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับพวกเรา…..???”                            “พระเยซูเจ้ามีความหมายอะไรในชีวิตของพวกเราทุกวันนี้”          “และเราทำอะไรต่อพระองค์ หรือ ทำอะไรเพื่อพระองค์บ้าง

พี่น้องครับ วันนี้ เราต้องตอบกับพระองค์ให้ได้ด้วยตัวของเราเอง

**    เราอาจจะบอกกับพ่อแม่ของเราว่า…. “พ่อแม่คือผู้บังเกิดเกล้าของเรา เราต้องทดแทนพระคุณ…เราต้องกตัญญู…เราต้องรัก…เราต้องเลี้ยงดูท่าน…ฯลฯ

**    เราอาจจะบอกกับสามีหรือภรรยาของเราว่า… “เขาคือคู่ชีวิตของเรา เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา เราต้องรัก…ให้เกียรติ…ดูแลเขา…ฯลฯ

**    เราอาจจะบอกกับลูกๆ ของเราว่า… “ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ ลูกคือความหวังสูงสุดของพ่อแม่ ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ พ่อแม่รักลูกที่สุด….!!!!

พี่น้องครับ  วันนี้ ก่อนจะออกจากวัด ให้เราตอบกับพระเยซูเจ้าเอง

ด้วยคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของเรา  ที่ออกมาจากก้นบึ้งของสมองและ

หัวใจดวงเดียวของเรา…. “พระเยซูเจ้าคือใครในชีวิตเรา..??? และลูกจะ

ทำอะไรเพื่อพระองค์ !!!”

***   ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน ที่พี่น้องจะทำและได้ทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์และทุกสิ่งที่พี่น้องได้ทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อย เท่ากับว่าพี่น้องได้ทำต่อพระองค์แล้ว…

 

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

'งดแสดงความคิดเห็น'.