สารวัด ฉบับที่ 151290 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

  บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

   มธ 14:13-21

เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวความตายของยอห์นบัปติสต์ ได้เสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพัง เมื่อประชาชนรู้ต่างก็เดินเท้าจากเมืองต่างๆ มาเฝ้าพระองค์ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค     เมื่อถึงเวลาเย็น บรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่า “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยว และเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถิด” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลตอบว่า “ที่นี่ เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น” พระองค์จึงตรัสว่า “เอามาให้เราที่นี่เถิด” พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง จำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่นับเด็กและผู้หญิง.

 

  ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัยเพราะการจากไปของท่านยอห์น แต่พระองค์ทรงสงสารและทรงช่วยประชาชนที่มีความทุกข์ ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจากโรค ทรงจัดงานเลี้ยงที่แตกต่างจากงานเลี้ยงของกษัตริย์เฮโรด สำหรับผู้คนจำนวนมาก ด้วยความรักและความวางใจในพระเจ้า ด้วย “ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัว” ทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กได้กินจนอิ่ม พระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายกาย-จิต “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงินจงมาเถิด” ด้วยพระพรต่างๆ และ “ความรักแท้ของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้” ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้เรียนรู้ที่จะมีท่าทีและจิตใจใหม่ รู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีหรือเป็นแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างตามแบบอย่างของพระองค์

หัวใจบาดเจ็บ

พระเยซูทรงก้มหน้า

ก้าวเดินออกจากดินแดนที่พลุกพล่านด้วยผู้คน

ข่าวการตายที่โหดเหี้ยมของยอห์นในวังเฮโรด

กระทบทั้งหัวใจ และจิตวิญญาณของพระเยซู

 

จนต้องก้าวออกสู่ดินแดนไร้ผู้คน

…อันเป็นบ้านที่อยู่ของยอห์นผู้ตายจาก

ทั้งนี้…เพียงเพื่อหวังเยียวยาหัวใจที่บาดเจ็บและจิตวิญญาณที่บอบช้ำ

 

ที่เปลี่ยวเคยเป็นเป้าหมาย สำหรับฝูงชนที่ได้ตามหายอห์น

มาบัดนี้…ที่เปลี่ยวยังคงเป็นเป้าหมายเดิม

แม้บุคคลเป้าหมายจะเปลี่ยนไป

พวกเขาออกเดินสู่ดินแดนไร้ผู้คน เพียงเพื่อพบชายผู้นั้นที่บาดเจ็บ

พวกเขาก้าวเดินพร้อมกับครอบครัว…แบกหามผู้เป็นทุกข์เจ็บป่วย

เพียงหวังว่า พระองค์จะทำอะไรสักอย่าง

ความหวังของพวกเขา ไม่ห่างไกลความสมหวัง

พระเยซู…ทรงเห็นฝูงชนมากมาก…ทรงสงสาร

…ทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย

ความเมตตาสงสารในหัวใจของชายบาดเจ็บ

รุดหน้าออกแซงความรักสันโดษ

แม้อาหารจำนวนน้อยนิด…ปังห้าก้อน และปลาสองตัว

มิอาจเทียบเคียงกับความต้องการมากมายของฝูงชน

และแม้สาวก จะมาถึงทางตัน…คิดแก้ปัญหาโดยการล้างมือ

ส่งพวกเขากลับไปหาซื้อกินกันเอง

แต่…พระเยซูเจ้าผู้แตกต่าง ทรงมองและกระทำอย่างแตกต่าง

เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้พวกเขา

และทรงหยิบปังห้าก้อนปลาสองตัว…ถวายพร บิออก ส่งให้ศิษย์ไปแจก

 

แม้ขาดแคลน…เหนื่อยล้า และบาดเจ็บ

แต่…ส่วนที่เหลือยังคงเพียงพอสำหรับฝูงชนกว่าห้าพัน

…และยังเหลือเศษสิบสองกระบุงเต็ม

แม้ไม่มีอะไรเอื้ออำนวย บนผืนแผ่นดิน

อัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นได้ ด้วยมือของชายหัวใจบาดเจ็บ.

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 

          วันอาทิตย์ที่  26  กรกฏาคม 2020          สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา             กษัตริย์ซาโลมอน  ได้ชื่อว่า     เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณที่สุดเพราะท่านได้รับพระพรจากพระเจ้า เนื่องด้วยในการอธิษฐานภาวนาของท่าน ท่านไม่ได้วอนขอชีวิตยืนยาว ท่านไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ไม่ได้ขอให้พระเจ้าทำลายชีวิตศัตรู     แต่ท่านขอความเข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้อง ท่านขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเพื่อจะทำหน้าที่ปกครองประชากรเลือกสรรของพระเจ้า ขอปรีชาญาณเพื่อจะวินิจฉัยแยกแยะความดีออกจากความชั่ว    พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน และของประทานปรีชาญาณแด่ท่านตามที่ท่านอธิษฐานวอนขอ……        พี่น้องที่รัก   เวลาที่เราอธิษฐานภาวนา    เราอธิษฐานวอนขออะไรจากพระเจ้า….?!?  บ่อยครั้งเราก็อธิษฐานภาวนาเช่นคนธรรมดาทั่วไป  เราขอชีวิตยืนยาว เราขอความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ถูกล็อตเตอรี่ ขอมีบ้าน มีรถยนต์ มีนั่น..มีนี่…  เราอาจจะไม่เคยขอแบบกษัตริย์ซาโลมอน   วันนี้พระเจ้าสอนใจเราทุกคนแล้วครับ เราจงเลียนแบบกษัตริย์ซาโลมอนเถิด เพราะเมื่อเราวอนขอปรีชาญาณ ขอความรู้-ความเข้าใจ  เพี่อจะแยกแยะความดีกับความชั่ว   ถ้าเราได้รับพระพรนั้นจากพระเจ้า ชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเหมือนกษัตริย์ซาโลมอน เพราะปรีชาญาณจะทำให้เราได้ทุกสิ่ง

***         ตู้แบ่งรัก หรือ ตู้ปันสุข ในความหมายของความรัก-ความเมตตาที่พระ           เจ้าสอนเราให้มีเมตตาเยี่ยงพระเป็นเจ้า ไม่จำเป็นต้องรอโอกาส  แต่เรา       สามารถทำได้ทุกเวลา  เสื้อผ้า-ของใช้-เครื่องมือ  หรืออะไรที่ยังใช้ได้-   ยังดี แต่ตัวเราเองไม่ใช้แล้ว  นำไปไว้ที่วัดเลยครับ    สภาภิบาลจะรวบ            รวม-แยกแยะ และนำไปมอบแก่ผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ไม่มี โดยจะนำไป มอบทุกวันจันทร์ เชิญพี่น้องสำรวจดูข้าวของ  ของใช้ในบ้านนะครับ             หลายครั้งของบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับผู้อื่น  ดีกว่าทิ้งวางอยู่เฉยๆนะครับ

***      เชิญชวนพี่น้องอีกสักนิด พี่น้องเสียสละเวลาไปวัด-มาวัด มาหาพระเจ้า          แล้ว นอกจากสวดภาวนา เชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ         นะครับ ภาษาอังกฤษว่า acting participation  เป็นผู้อ่านบทอ่าน แห่        เครื่องบูชา ร่วมกันออกเสียงขับร้อง-ตอบรับกับพระสงฆ์ หรือแม้กระ            ทั่งนำสารวัด-อุดมสาร-หนังสือศรัทธา ไปฝากผู้อื่น ฯลฯ   เราจะรู้สึก        เป็นสุข เพราะเราได้มาร่วมกับพระเยซูเจ้าทั้งกายและใจ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เซ็ง แต่จะรู้สึกยินดี-ชื่นใจ ที่ได้อยู่เคียงข้างพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง        ทุกคน ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่านครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พระเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด จงมาซื้อและกิน แม้ไม่มีเงิน  จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงิน ทำไมท่านต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ทำให้อิ่ม จงตั้งใจฟังเรา แล้วท่านจะได้กินสิ่งดี และลิ้มอาหารรสอร่อย จงเงี่ยหูมาหาเราเถิด จงฟังแล้วท่านจะมีชีวิต เราจะทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้เป็นความจริง”       พี่น้องครับ นี่คือพระวาจาที่พระองค์ตรัสเชิญชวนเราให้เข้าหาพระองค์ในวันนี้ ไม่ต้องใช้เงิน – ไม่ต้องเสียเงิน เมื่อเรามาหาและพบพระองค์ พระองค์จะทำให้เราอิ่มหนำ อาหารที่ไม่ใช่อาหารบนโลกนี้ แต่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ พระวรสารยังกล่าวถึง พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนจำนวนมากจนอิ่มหนำ แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกจำนวนมากด้วย ขนมปัง 5 ก้อน เลี้ยงคนห้าพันคนไม่พอหรอกแต่อาหารทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้ามอบให้ เลี้ยงคนได้มากมาย และอาหารทรงชีวิตนี้ ยังคงมีอยู่สำหรับคนอีกมากมาย และสำหรับทุกๆ คนที่พร้อมจะรับฟังพระองค์ เชิญชวนพี่น้องเข้ามารับฟังพระวาจาของพระองค์เสมอๆ เถิด

***      ประกาศเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงานและเข้ารับพิธีสมรส จะต้องเข้ารับการอบรมก่อน เพื่อจะเข้าใจและเตรียมตัวให้ดี ตามที่พระศาสนจักรเรียกร้อง ฉะนั้น ควรติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อนประมาณ 3 เดือน เพื่อตกลงในรายละ เอียด และ การขออนุญาตอย่างถูกต้อง (ขอคุณพ่อคุณแม่ – ลุงป้าน้าอา เป็นธุระบอกลูกๆ หลานๆ ด้วยนะครับ)

***       เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้การเรียนคำสอนหยุดมาแล้วหลายเดือน จะเริ่มเรียนคำสอนอีกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้  ผู้ที่สนใจ หรือพี่น้องอาจจะแนะนำให้กับบางคน เช่น ว่าที่ลูกสะใภ้ – ว่าที่ลูกเขย ฯลฯ ได้มาเรียนคำสอน ก็ให้มาติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดนะครับ ส่วนผู้ที่เรียนมาแล้วระยะหนึ่ง 5-6 คน หากเขามีความพร้อม ก็จะโปรดศีลล้างบาปและให้พวกเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และเข้ามาเป็นคริสตชนเหมือนกับพวกเราในไม่ช้านี้ !!

***       พี่น้องหลายท่านได้นำเสื้อผ้ามาไว้ที่วัด (เสื้อผ้าที่พี่น้องไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังดีอยู่ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น) ซื่งคุณไพโรจน์และพี่น้องบางคนได้นำไปมอบแก่ผู้ยากจนขัดสนทุกๆ วันจันทร์ ขอขอบพระคุณ และยังยินดีรับอยู่ตลอดเวลานะครับ

***       ขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่าน ที่สมัครเป็นผู้นำขับร้อง (อีกไม่กี่เดือนก็จะฉลองวัดพอดี)  เชิญมาสมัครเป็นผู้อ่าน เด็กๆ ก็มาสมัครเป็นเด็กช่วยมิสซา เยาวชนก็มาสมัครเข้ากลุ่มเยาวชนนะครับ เราจะร่วมเดินไปกับพระองค์ !!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.