สารวัด ฉบับที่ 151289 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 13:44-52

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า     “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อนาแปลงนั้น    อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น      อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติด ปลาทุกชนิด เมื่ออวนเต็มแล้ว ชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตระกร้า ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไป เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้ง หมดนี้หรือไม่” บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า “เข้าใจแล้ว”      พระองค์จึงตรัสว่า “ดังนั้น ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”

 

                                          ข้อคิด

พระเยซูเจ้าทรงเปรียบอาณาจักรสวรรค์เป็นขุมทรัพย์ในทุ่งนา เป็นไข่มุกเม็ดงาม ผู้ที่พบจะยินดีขายทุกสิ่งที่มีเพื่อนำมาซื้อไข่มุกและที่นาแปลงนั้น และยังทรงเปรียบพระอาณาจักรสวรรค์กับการหย่อนอวนลงในทะเล ติดปลาทุกชนิด แล้วปลาเลวก็จะถูกโยนทิ้งไป เช่นเดียวกับที่ทูตสวรรค์จะแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมและทิ้งลงในขุมไฟ เมื่อถึงวันสิ้นโลก  บทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง แสดงความโปรดปรานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อกษัตริย์ซาโลมอน ผู้ทูลขอของประทานเป็นความเข้าใจ เพื่อจะปกครองประชากรจำนวนมากของพระเจ้าอย่างยุติ ธรรม และรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว แทนที่จะขอชีวิตที่ยืนยาว หรือความมั่งคั่ง หรืออำนาจในทางโลก พระเจ้าทรงพอพระทัย ทรงประทานความเข้าใจและปรีชาญาณในการตัดสินอย่างไม่เคยมีในผู้ใดมาก่อนหรือในภายหลัง…. เช่นที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรม  “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์….ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกนั้น ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม และจะทรงประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย.

สู่….สูงสุด

 

ชาวหนุ่ม จากนาซาเร็ธ

ก้าวเดินบนเส้นทางที่หยาบกร้าน

เดินอยูข้างคนจน และฝูงชนชายขอบ

นำพากระแสแห่งความรักเมตตา สู่พวกเขาผู้อดอยาก

บนทางสายนี้ แม้เพียงย่างเท้าก้าวแรก จากบ้านเกิด

ทรงพบเจอดวงตาที่ไม่เคยเป็นมิตร

….ดวงใจที่ไม่เคยปรารถนาดี

ดวงตาไม่เป็นมิตร จ้องจับในทุกความเคลื่อนไหว

ดวงใจไม่ปรารถนาดี เก็บสุมไฟความเคียดแค้น

 

แม้กระแสชีวิตรอบข้างจะโหดร้ายรุนแรง

แต่….ไม่เคยมีอะไรรุนแรงเพียงพอที่จะหยุดเขา

…จากการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า

…อาณาจักรที่พระเจ้าเป็นเอก และสิ่งอื่นเป็นรอง

 

ในวันนั้น ที่เขาร้องประกาศ เรื่องขุมทรัพย์ในท้องนา

…ไข่มุกในดวงใจ และฝูงปลาในอวนใหญ่

เขาได้ร้องเชิญให้มนุษย์แลเห็นสิ่งสำคัญสูงสุดของชีวิต

…และยอมสละทั้งหมด เพื่อสิ่งสูงสุด

 

มาบัดนี้ ขณะเดินบนเส้นทางโรยกับดัก

ทรงก้าวเดินมุ่งหน้า ด้วยดวงตาและดวงใจปักแน่นที่ปลายทาง

ทรงยอมสละทุกสิ่ง…ครอบครัว…บ้าน…ความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อทำตามพระประสงค์พระบิดา…สิ่งสำคัญสูงสุด

แม้ผู้คนรอบข้างจะมองว่าผิดเพื้ยน และเสียสติ

ไม่เคยท้อแท้หมดหวัง…ทรงยอมเสีย แม้ชีวิต

เพืยงเพื่อให้พระประสงค์พระบิดาสำเร็จไป

ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

      วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020     สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา      หนังสือปรีชาญาณ บอกกับเราในวันนี้ว่า   “นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งเช่นพระองค์ และพระองค์ได้พิสูจน์เสมอว่า พระองค์มิได้ทรงตัดสินอย่างอยุติธรรม แต่พระองค์ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ และทรงตัดสินทุกอย่างอย่างยุติธรรมเสมอ และยิ่งกว่านั้น ยังทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทานพระพรอย่างอุดมให้กับทุกคน แม้ผู้นั้นจะมิได้ขอด้วยซ้ำ พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้น”          พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ด้วยพระวาจาของพระองค์แก่เราทุกวัน แต่โลกและปีศาจ กลับหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลี และข้าวละมานก็เติบโตบดบังข้าวสาลีที่งอกขึ้นในจิตใจของเรา  จนทำให้เราไม่เกิดผล  แต่กระนั้น  พระ

เจ้ายังทรงพระเมตตากรุณา พระองค์จะรอ….จะรอจนวาระสุดท้าย พระองค์จะเกี่ยวข้าวละมาน มัดเป็นฟ่อนและเผาไฟ และพระองค์จะเก็บเกี่ยวเรา ซึ่งถ้าเรายังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ดี – เกิดผลดี พระองค์ก็จะให้เราอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

****     วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 เชิญบรรดาผู้สูงอายุทุกท่านมาร่วมมิสซาอย่างพร้อมเพรียงกัน มิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่มาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อบรรดาลูกๆหลานๆ ของเราด้วย และเพื่อแสดงว่าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของพระองค์ เรากำลังดำเนินชีวิตมุ่งไปหาพระองค์ อย่าลังเลหรืออายที่จะแสดงตนว่าเราอายุมากแล้ว   แต่จะแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาลูกๆหลานๆ นะครับ

****     ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงาน และรับศีลสมรส (ซึ่งอาจเลื่อนมาหลายเดือนเพราะติดช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19) เข้ารับการอบรมก่อน แต่งงานตามที่พระศาสนจักรกำหนด ณ วัดพระมหาไถ่ หรือวัดอัสสัมชัญ แล้วจึงไปพบพระสงฆ์เจ้าวัด ตกลงในรายละเอียดและทำเอกสารขออนุญาตให้ถูกต้อง

****     วัดของเราจะโปรดศีลล้างบาป ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานรับศีลล้างบาป ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อน 1 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อแม่   จะต้องแต่งงานถูกต้องเรียบร้อย และมาวัดอย่างสม่ำ เสมอด้วย

****     สำหรับผู้ปรารถนาจะเรียนคำสอน ให้ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดเช่นเดียว กัน พี่น้องเคยชักจูงใคร หรือเชิญชวนผู้ใดให้ได้มาเป็นคริสตชนบ้างหรือยังครับ?!?

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

                            

วันอาทิตย์ที่  26  กรกฏาคม 2020             สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา     กษัตริย์ซาโลมอน  ได้ชื่อว่า     เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณที่สุดเพราะท่านได้รับพระพรจากพระเจ้า เนื่องด้วยในการอธิษฐานภาวนาของท่าน ท่านไม่ได้วอนขอชีวิตยืนยาว ท่านไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ไม่ได้ขอให้พระเจ้าทำลายชีวิตศัตรู     แต่ท่านขอความเข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้อง ท่านขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเพื่อจะทำหน้าที่ปกครองประชากรเลือกสรรของพระเจ้า ขอปรีชาญาณเพื่อจะวินิจฉัยแยกแยะความดีออกจากความชั่ว    พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน และของประทานปรีชาญาณแด่ท่านตามที่ท่านอธิษฐานวอนขอ……     พี่น้องที่รัก   เวลาที่เราอธิษฐานภาวนา    เราอธิษฐานวอนขออะไรจากพระเจ้า….?!?  บ่อยครั้งเราก็อธิษฐานภาวนาเช่นคนธรรมดาทั่วไป  เราขอชีวิตยืนยาว เราขอความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ถูกล็อตเตอรี่ ขอมีบ้าน มีรถยนต์ มีนั่น..มีนี่…  เราอาจจะไม่เคยขอแบบกษัตริย์ซาโลมอน   วันนี้พระเจ้าสอนใจเราทุกคนแล้วครับ เราจงเลียนแบบกษัตริย์ซาโลมอนเถิด เพราะเมื่อเราวอนขอปรีชาญาณ ขอความรู้-ความเข้าใจ  เพี่อจะแยกแยะความดีกับความชั่ว   ถ้าเราได้รับพระพรนั้นจากพระเจ้า ชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเหมือนกษัตริย์ซาโลมอน เพราะปรีชาญาณจะทำให้เราได้ทุกสิ่ง

***      ตู้แบ่งรัก หรือ ตู้ปันสุข ในความหมายของความรัก-ความเมตตาที่พระ     เจ้าสอนเราให้มีเมตตาเยี่ยงพระเป็นเจ้า ไม่จำเป็นต้องรอโอกาส  แต่เรา            สามารถทำได้ทุกเวลา  เสื้อผ้า-ของใช้-เครื่องมือ  หรืออะไรที่ยังใช้ได้-            ยังดี แต่ตัวเราเองไม่ใช้แล้ว  นำไปไว้ที่วัดเลยครับ    สภาภิบาลจะรวบ       รวม-แยกแยะ และนำไปมอบแก่ผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ไม่มี โดยจะนำไป   มอบทุกวันจันทร์ เชิญพี่น้องสำรวจดูข้าวของ  ของใช้ในบ้านนะครับ หลายครั้งของบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับผู้อื่น  ดีกว่าทิ้งวางอยู่         เฉยๆ    นะครับ

***      เชิญชวนพี่น้องอีกสักนิด พี่น้องเสียสละเวลาไปวัด-มาวัด มาหาพระเจ้า          แล้ว นอกจากสวดภาวนา เชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ     นะครับ ภาษาอังกฤษว่า acting participation  เป็นผู้อ่านบทอ่าน แห่       เครื่องบูชา ร่วมกันออกเสียงขับร้อง-ตอบรับกับพระสงฆ์ หรือแม้กระ            ทั่งนำสารวัด-อุดมสาร-หนังสือศรัทธา ไปฝากผู้อื่น ฯลฯ   เราจะรู้สึก เป็นสุข เพราะเราได้มาร่วมกับพระเยซูเจ้าทั้งกายและใจ ไม่เบื่อหน่าย   ไม่เซ็ง แต่จะรู้สึกยินดี-ชื่นใจ ที่ได้อยู่เคียงข้างพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง            ทุกคน ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่านครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

'งดแสดงความคิดเห็น'.