สารวัด ฉบับที่ 151286 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

                           บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

                                              มธ 16:13-19

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย

                               ข้อคิด

พระเจ้าต้องการจิตใจที่ซื่อๆ รักพระองค์แบบไม่มีเงื่อนไข เปโตรเกิดความรักในพระอาจารย์อย่างลึกซึ้ง เมื่อพระเยซูเจ้ามองข้ามจุดบกพร่องของเขา ที่เป็นเพียงคนหาปลาเลี้ยงชีพไปวันๆ และนอกนั้นคำสอนของพระองค์ทำให้เปโตรมั่นใจว่าเขาได้พบผู้ที่เขาแสวงหาแล้ว ส่วนนักบุญเปาโล ผู้มีภูมิหลังต่างจากนักบุญเปโตรมาก เขามีการศึกษา เขามีฐานะทางสังคม คนเช่นนี้จะเปลี่ยนใจได้จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงประจักษ์แก่เขาและสอนความจริงในระดับสูงให้เขา สรุปแล้ว ทั้งนักบุญเปโตรและเปาโลได้กลายเป็นศิษย์เอกของพระเยซูเจ้า ก็เพราะพระวาจานั่นเอง.

ลุกขึ้น

ในค่ำคืนเดือนมืด….ที่พระอาจารย์พรากจาก

เปโตรก้าวเดินไปบนความหวาดกลัว

และได้ปฏิเสธพระองค์สามครั้ง

ในยามเที่ยงวัน…ที่ผืนแผ่นดินร้อนระอุ

เปาโลขี่ม้า ออกตามหาผู้ห้อยแขวนนามพระเยซู

และได้เข่นฆ่าทุกคนที่พบเจอ…ซ้ำแล้วซ้ำอีก

วันเวลาผ่านไป

ผู้ปฏิเสธหวนคืน…กลับเป็นศิลาและผู้นำคนของพระคริสตเจ้า

ผู้เข่นฆ่าตกม้า…ดวงตามืดบอด

วกกลับ…กลายเป็นผู้นำข่าวดี

ข้ามพรมแดนยูเดียและมาเรีย พาออกสู่โลกกว้าง

 

เขาทั้งสองได้ล้มลง

แต่…ได้ลุกขึ้น และก้าวเดินบนหนทางใหม่

แม้พบเจอกองทัพบ้าเลือดของเนโร…จักรพรรดิ

หัวใจยังคงไม่หวั่นไหว สองเท้ายังไม่ล่าถอย

แม้ความทุกข์ยากและหลุมศพนอนรออยู่เบื้องหน้า

ความรักและภักดียังเข้มข้น…นำพาให้ก้าวเดิน

ไม่มีสิ่งใด…แม้ความตาย อาจหยุดหัวใจสองดวงนี้

ประวัติศาสตร์ของชีวิตพัดผ่านไป

…ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำ

ไม่อาจเป็นอุปสรรคต่อการหวนคืน

และก้าวไปในทางสายใหม่

ไม่อาจขวางกั้นหัวใจให้หยุดรัก

และมอบให้ทั้งหมด…แม้ชีวิต

 

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

     “ผู้ใดที่ให้น้ำเย็น แม้เพียงหนึ่งแก้ว แก่คนใดคนหนึ่งที่ยากเข็ญธรรมดาๆ เพราะเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”   (มัทธิว 10:37-42)                                                        พี่น้องที่เคารพรัก พระเยซู พระบุตรของพระเป็นเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ ทรงกระทำแต่ความดี ทรงรักษาคนเจ็บป่วย ทรงช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วย เหลือ พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเป็นพยานความรักที่พระบิดาทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน ทรงสอนให้เรารัก…รักตามแบบอย่างของพระองค์ น้ำเย็นเพียงแก้วเดียวที่เราให้ผู้อื่นเพราะความรัก พระเจ้าจะทรงตอบแทนความมีน้ำใจดีต่อเรา และมากยิ่งกว่านั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ หมายความว่า แม้เราจะลำบากยากเข็ญสักเพียงใด ถ้าเรายังมีน้ำใจกับผู้อื่น  พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเรา      เกหะซีได้ต้อนรับเอลีชา ประกาศกของพระเจ้า พระเจ้าทรงตอบแทนเขาให้เขาและภรรยาไม่ต้องขายหน้าผู้คนอีกต่อไป ให้เขาและเธอได้มีบุตรชายตามที่ปรารถนา  พี่น้องครับ ด้วยเหตุนี้  เราจึงต้องรักพระเจ้าสุดหัวใจของเรา รักพระองค์มากกว่าใครทั้งมวลในโลกนี้ พระองค์ไม่ได้ให้เราเกลียดพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง แต่เพราะเรารักพระองค์ เราจึงต้องรักผู้อื่นทุกคน ทำดีต่อทุกๆคน แม้แต่ศัตรูของเรา พูดง่ายแต่ทำยากนะครับ แต่มันไม่ยากจนเกินไป พี่น้องครับ เริ่มจากเรารักพระเจ้าก่อน และถ้าเรารักพระจริงๆ เราจะรักผู้อื่นได้อย่างอัตโนมัติ แต่ถ้าเรายังไม่ได้รักพระเจ้าอย่างจริงใจ เราก็จะไม่รักผู้อื่นนั่นเอง

***ประเทศไทยของเรา ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 มามากกว่าหนึ่งเดือนแล้ว พวกเราคงได้กลับมาเจริญชีวิตแบบปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่คงต้องเป็นแบบนิวนอร์มัล=ชีวิตวิถีใหม่ หรือ วิถีชีวิตใหม่ เป็นชีวิตตามแบบที่พระองค์ทรงสอนเราตามพระวาจาที่เราได้ฟังในวันนี้ กลับมาสวดภาวนา+ไปวัด+ใกล้ชิดพระ+รักพระให้มากๆ ชีวิตของเราจะพบความสงบและความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน

***เราจะเริ่มต้นทุกอย่างสู่ความเป็นปกติ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ ยกเว้นมิสซาผู้สูงอายุ 1 สิงหาคมนะครับ พี่น้องสามารถมาร่วมมิสซาประจำวันได้เหมือนเดิม พลมารีมาประชุมได้ทุกวันอาทิตย์ แล้วจะประชุมสภาภิบาลในไม่ช้านี้นะครับ

***ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆ ท่านอีกครั้ง สำหรับทุกสิ่งที่พี่น้องทำเพื่อวัดของเรา บางคนได้ซื้อต้นไม้มาถวายวัด บางคนนำข้าวของไปถวายวัด+ให้พ่อ บางท่านช่วย ทำสิ่งต่างๆให้กับวัด ขอพระเจ้าอำนวยพระพรและตอบแทนท่านทุกคนเทอญ.

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

           สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก           วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2020                                  

นักบุญเปโตร  กล่าวว่า    “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะไปหาใครผู้ใดเล่า     พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

นักบุญเปาโล ก็กล่าวว่า “จากนี้ไป ชีวิตของข้าพเจ้าก็มิใช่ของข้าพเจ้า  แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงดำรงชีวิตในข้าพเจ้า    ชีวิตของข้าพเจ้ากำลังถูกถวายเป็นเครื่องบูชา ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดี วิ่งมาถึงเส้นชัยและได้รักษาความเชื่อไว้อย่างดีในพระองค์  แม้ข้าพเจ้าจะต้องจากไป ข้าพเจ้าก็มีชีวิตอยู่กับพระองค์”               พี่น้องที่รักยิ่ง วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชท่านนักบุญ เปโตรและท่านนักบุญเปาโล แม้ท่านทั้งสองจะแตกต่างกัน แต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกัน เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งว่าไม่รู้จักพระองค์ เปาโลเคยเบียดเบียนบรรดาคริสตชนที่เชื่อในพระองค์ แต่ท่านทั้งสองได้เสียใจที่ทำเช่นนั้น ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของตนเอง และอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า

พี่น้องครับ เราทุกคนเป็นคนบาป และเคยปฎิเสธพระองค์จนนับครั้งไม่ถ้วน เราจะต้องกลับใจเหมือนกับท่านทั้งสองเช่นกัน และหันกลับมาดำเนินชีวิตใหม่  New Normal  มีวิถีชีวิตใหม่กับพระคริสตเจ้า เป็นชีวิตที่ไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็นชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้ของเรา พระเจ้าต้องการจิตใจที่ซื่อๆ ของเรา…ที่รักพระองค์แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ จะได้ไหมครับพี่น้อง ?!?         

***            พวกเรากำลังกลับมาดำเนินชีวิตแบบปกติ แต่จะต้องเปลี่ยน ไปเป็นแบบ  New Normal  วิถีชีวิตใหม่ โลกและสังคมคงต้องเปลี่ยนไปบ้าง แม้จะเป็นโลกใบเดิม แต่ชีวิตของพวกเราจะต้องปฏิบัติแบบใหม่ๆ บ้างนะครับพี่น้อง ชีวิตที่อาจจะเกียจคร้าน หรือเย็นชาในการสวดภาวนา-การไปวัด ชีวิตที่ขาดความเชื่อ-ความศรัทธา คงจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนักบุณเปโตรและนักบุญเปาโลที่เราฉลองในวันนี้นะครับ แต่มิใช่เปลี่ยนด้วยคำพูดแต่ต้องเปลี่ยนด้วยกิจการการกระทำของเรานะครับ

***      คงต้องขอบพระคุณพี่น้องหลายๆท่านเช่นเคย หลายท่านได้เสียสละซื้อต้นไม้สวยงามนำมาเพื่อจัดถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อย่างหนึ่ง นำสิ่งที่สวยงามในธรรมชาติมามอบแด่พระเจ้า มิได้มามือเปล่า  ขอบพระคุณมากๆครับ ทำให้วัดมีสีสรรมากขึ้น และพ่อเชื่อว่า สิ่งนี้มันออกมาจากหัวใจที่รักพระอย่างแท้จริง ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ  ขอบพระคุณอีกครั้งครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.