สารวัด ฉบับที่ 151254 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกกา

มธ 20:27-38

เวลานั้น ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร คนที่สองคนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนฑูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น  เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์”

ข้อคิด

ความตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราต้องประสบพบกันทุกคน ถึง แม้ว่าจะไม่มีผู้ที่เชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เหมือนดังชาวสะดูสีที่มาพบพระเยซูเจ้าในวันนี้ เราทราบดังที่พระองค์ทรงตรัสแล้วว่า พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น

เราควรทำกิจการและปฎิบัติตัว ดังเช่นผู้ที่มีชีวิตอยู่ จากบทอ่าน นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายและเชิญชวนให้คนได้ภาวนาเพื่อท่าน เช่นเดียวกัน การที่เราได้ภาวนาให้ผู้อื่น ก็เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติด้วยเช่นกัน เป็นการมอบความรักความเมตตาของพระเจ้าไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งยังมีชีวิตอยู่เฉกเช่นเดียวกับเรา.

สะดูสี

สะดูสี…หนึ่งในกลุ่มชนชั้นผู้นำ

ได้เกิดเป็นตัวตนสองร้อยปีก่อนชื่อเยซูจะปรากฎ

กอปรด้วยชนชั้นสูง เศรษฐี และสมณะ

สองมือที่โอบกุมอำนาจการเมืองและสังคมมาเนิ่นนาน

นำพาให้หัวใจบรรจุโลกแห่งสสารไว้เต็มเปี่ยม

และ…ไม่มีเนื้อที่สำหรับจิตวิญญาณไร้สสาร

การกลับคืนชีพ จึงดูเป็นเรื่องน่าขำและไร้สาระ

จึงไม่แปลกใจ…ถ้าสะดูสีจะเสพสุขทุกอย่างของโลกปัจจุบัน

และหลงลืมโลกใหม่ที่จะตามมา

ขบวนการเชิงความคิดยังคงวนเวียนอยู่ในโลกแห่งสสาร

ความสัมพันธ์ถูกจำกัดอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุธาตุ

จนกระทั่งวันนั้น…ถ้ายังไม่สายเกินไป

ที่ใครสักคนจะไขกุญแจปลดเขาให้หลุดพ้น และเป็นอิสระ

พระองค์…ทรงแยกแยะสองโลก และสองชนที่แตกต่าง

หนึ่งคือชนของโลกนี้…ที่ก้าวเดินภายใต้กฎเกณฑ์แห่งวัตถุธาตุที่มีดับสูญ

อีกหนึ่งคือชนของโลกหน้า…ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งจิตอิสระที่อมตะ

เขาอยู่ในโลกแห่งพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

…สามบรรพบุรุษ ผู้ไม่เคยตายจากหัวใจของชนชาติ

เขาอยู่ในโลกของพระเจ้าแห่งผู้เป็น…ผู้จะคงอยู่นิรันดร

ละครพี่น้องเจ็ดคนของสะดูสีจึงอยู่ผิดเวที และพิสูจน์ตนเองไร้สาระ

แม้การโต้วาทีจะยุติ…และคงเหลือไว้เพียงความปราชัยเล็กๆ ในใจผู้แพ้

พระเยซูยังคงมอบวางภาพพระเจ้าที่งดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชมและเชื่อมั่น

…พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ ทรงรักษาพันธสัญญา…แม้นอกกาลเวลา

เพื่อเชื้อเชิญให้เขาสัตย์ซื่อ และรักษาพันธสัญญา…ในกาลเวลา.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

 

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่                                        จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เป็นโอกาสให้เราคริสตชน ระลึกถึงญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ        และวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

  1. โอกาสฉลองพระคริสตสมภพในปีนี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของ (จะเป็นของขวัญ หรือสิ่งของที่พี่น้องมีและอยู่ในสภาพดี) เพื่อนำไปให้กับผู้ยากไร้ต่อไป ทางวัดได้ตั้งตู้รับบริจาคไว้ที่หน้าวัด และโต๊ะสำหรับรับสิ่งของไว้บริเวณหน้าวัดด้วยครับ
  2. ขอเชิญเด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ที่สนใจจะร่วมแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ ในคืนวันคริสตมาส วันที่ 24 ธันวาคม 2019 ลงชื่อได้ที่คุณภาพตะวัน
  3. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม สมโภชนักบุญทั้งหลาย

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดม ลงมายังพวกเราทุกคน

ประกาศประชาสัมพันธ์  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลมในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

  1. เดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้ว หวังว่าพี่น้อง คงไม่จบการสวดลูกประคำทุกวันต่อไปนะครับ สวดทุกวันนะครับ แม่พระจะอยู่กับเราเสมอ เราจะรอดปลอดภัย จากภยันอันตรายทั้งมวล
  2. เราเริ่มเดือนพฤศจิกายนด้วยการสมโภชนักบุญทั้งหลาย – ฉลองชาวสวรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทุกคนเดินหน้า มุ่งไปสวรรค์ บ้านแท้ของพวกเรา เราต้องไปสวรรค์ให้ได้ เสียชาติเกิด ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ไปสวรรค์
  3. วิญญาณของผู้ล่วงลับที่อยู่ในไฟชำระ เป็นเหล่าวิญญาณที่น่าสงสารมาก พวกเขาไม่มีโอกาสจะทำอะไรอีก ไม่มีโอกาสทำดี และไม่มีโอกาสทำชั่ว เขารออย่างเดียวคือ พระเมตตาจากพระเจ้า และคำภาวนาของพวกเรา แต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือ พวกเขารอด 100% เพียงแต่รอรับการชำระให้บริสุทธิ์ คำภาวนา – การใช้โทษบาป – การพลีกรรม จะช่วยให้พวกเขา รับพระเมตตาของพระเจ้าโดยเร็ววัน
  4. วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง – วันลอยกระทง เพื่อขอขมาในความผิดที่เรามีต่อน้ำ ขอขมาโทษ ในความผิดพลาด บกพร่อง ของชีวิตของเรา คนที่ทำผิดแล้ว สำนึกผิด – ขอขมาโทษ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการอภัย และเขาผู้นั้นจะก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ศีลอภัยบาป ก็เป็นการขอสมาโทษ – เสียใจและตั้งใจใหม่ – เปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ไปสู่ความก้าวหน้า – ความศักดิ์สิทธิ์ และการเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า
  5. ตามที่ได้เกรินไว้แล้ว เทศกาลคริสตมาส – ปีใหม่ – วันฉลองครอบครัว และวันฉลองวัดของพวกเราใกล้เข้ามาแล้ว เป็นเทศกาลและช่วงเวลาของความชื่นชมยินดี – สันติสุข เทศกาลของการมอบของขวัญ เทศกาลของการให้ ให้กับผู้ที่ขัดสน – ให้กับผู้ที่ไม่มี – ผู้ยากจน เป็นการแบ่งปันและการแสดงออกถึงความมีเมตตารัก เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงเมตตารักพวกเราทุกคน เชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ แม้สิ่งของที่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพที่ยังดี เพื่อจะนำไปมอบแก่ผู้ขัดสนยากจนผู้ไม่มี ความสุขจะเกิด
  6. สละ — สละ— ให้— ให้ เหมือนกับที่พระเจ้าสละและมอบให้แก่เราทุกคน มั่นใจว่า ในบั้นปลายชีวิต เราจะพบความสุขเที่ยงแท้ และอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร
  7. อีกสิบกว่าวัน พวกเราจะได้ร่วมกันต้อนรับ องค์สมเด็จพระสันตปาปา พระประมุขสูงสุดของเราคาทอลิก ผู้แทนของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ เตรียมตัว – เตรียมใจนะครับ อาจจะลำบากในหลายสิ่งหลายอย่าง อดทนใช้โทษบาปนะครับ – ไม่บ่นไม่ว่า – เพื่อให้เจตจำนงของพระสันตะปาปาและพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้สำเร็จไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.