สารวัด ฉบับที่ 151253 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 5:1-12ก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา   ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก  ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม         ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา            ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า        ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”

ข้อคิด

เมื่อเรามองในความเป็นจริง การขึ้นไปยังที่สูง เช่น ทางที่ชันหรือว่าต้องมีการปีนป่ายขึ้นไปนั้น เรามักจะมีความยากลำบากกว่าเดินทางเรียบและทางปกติสักหน่อย อาจจะเมื่อยบ้าง ปีนป่ายบ้าง เหนื่อยบ้าง

 

หากเราเห็นถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าและนักบุญทั้งหลายที่สมโภชในวันนี้ คงสามารถบอกได้ว่า “ผ่านกางเขนและความทุกข์ยากต่างๆ” เราก็จะได้พบกับความสว่าง ความชื่นชมยินดีและความสุขแท้จริงซึ่งพระจะประทานให้เรา ดั่งเช่นที่เราได้ฟังจากพระวาจาในวันนี้.

นักบุญต้นแบบ

ในวันที่เขาเกิด…มนุษยชาติปิดประตูบ้าน…ไม่ยอมต้อนรับ

ที่นอนแรกจึงต้องทำด้วยฟางหญ้า…ต่ำต้อยในสายตามนุษย์

เขาเติบโตท่ามกลางการถูกปฎิเสธ…ถูกดูหมิ่น…และถูกเนรเทศ

เขาได้ให้หมดทุกอย่างที่เขาเป็น…สันติสุข…แสงสว่าง…ความจริง…และชีวิต

อีกทั้งขุมทรัพย์แห่งความรู้และปรีชาญาณที่ได้ถูกเก็บซ่อนไว้ทุกยุคสมัย

เขาได้สูญเสียตนเองท่ามกลางบุตรหลานชาวอิสราเอล

ได้ใช้วันเวลากับคนจน คนป่วย คนบาป และหญิงแพศยา

ถูกมองเป็นนักกินนักดื่ม…เพื่อนคนเก็บภาษี…และคนบาป

…คนถูกผีสิง…และคนผรุสวาท

เขามอบตนเองให้ทั้งหมด แม้เลือดและเนื้อ

เขาผู้นี้เคยสัมผัสกับความโศกเศร้า จนถึงก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณ

หลังจากการเดินทางจบสิ้นลง

เขายืดตัวตรงร้องตะโกนจากบนกางเขน เรากระหาย

 

ร่างของเขาถูกวางลงบนฝุ่นดินและในเงาแห่งความตาย

ณ ที่นั้น ในวันที่สาม เขาได้ลุกขึ้นจากหุบเหวมรณา

ที่ซึ่งมีความบาปผิดของมนุษย์ทับถมอยู่

เขาได้แบกบาป และความทุกข์ทนของมนุษยชาติ

เมื่อถึงเวลากำหนด เขายืดตัวตรงอีกครั้ง

ร้องเสียงดัง เรากำลังกลับไปหาพระบิดา

…พระบิดาของเรา และพระบิดาของท่าน

…พระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่าน

เขาผู้นี้…มีใจยากจน…อ่อนโยน…เมตตา…บริสุทธิ์

เขาผู้นี้…เป็นทุกข์โศกเศร้า…หิวกระหายความชอบธรรม

เขาผู้นี้ที่สร้างสันติ และถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม.

 

 

เรากำลังจะจบเดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ และจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

  1. พระสงฆ์เขต 2 เข้าเงียบ วันจันทร์ – อังคาร – พุธ ที่ 28 – 29 – 30 ของดมิสซา วันอังคารและวันพุธ ที่ 29 และ 30 ตุลาคม (เช้าวันจันทร์ เวลา 00 น มิสซาอุทิศ แด่เบเนดิก ประพันธ์     ยุชัย อดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดของเรา)
  2. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม วันปิดเดือนแม่พระลูกประคำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง ในการถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า เราจะปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ำ – นพวาร และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ รวมถึง ดอกไม้ ของการสวดสายประคำด้วย
  3. ตามปกติ วันที่ 1 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญทั้งหลาย ในประเทศไทยเลื่อนไป ฉลองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เชิญพี่น้อง พร้อมใจกันมา เทอดเกียรติ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา และนักบุญทั้งหลายบนสวรรค์
  4. วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคน พระศาสนจักร เชิญชวนคริสตชน ระลึกถึง วิญญาณผู้ล่วงลับ – สวดภาวนา – ขอมิสซา – พลีกรรม วอนขอพระเจ้าเมตตาวิญญาณเหล่านั้น ให้ได้รับความรอด พ้นความทุกข์ทรมาน ได้ไปสวรรค์โดยเร็ววัน ตลอดเดือนนี้ ฉะนั้นวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ พระสงฆ์ จะถวายมิสซา 3 มิสซาในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 00 น เพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับ และจบมิสซาด้วยการถวายเกียรติ และมอบช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า
  5. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน วันศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์ส่งศีลฯ สำหรับคนเจ็บ และผู้สูงอายุตามปกติ ค่ำ 18.30 น ตั้งศีลฯ – อวยพรศีลฯ และมิสซาตามปกติ

 

 

  1. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วันเสาร์ต้นเดือน เนื่องจากหลายๆท่านต้องไปเสกสุสาน ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้ พบกันอีกครั้ง เดือนธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 นะครับ
  2. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดมลงมายังพวกเราทุกคน

ประกาศประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

 

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่

จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เป็นโอกาสให้เราคริสตชน ระลึกถึงญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ        และวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

  1. โอกาสฉลองพระคริสตสมภพในปีนี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของ (จะเป็นของขวัญ หรือสิ่งของที่พี่น้องมีและอยู่ในสภาพดี) เพื่อนำไปให้กับผู้ยากไร้ต่อไป ทางวัดได้ตั้งตู้รับบริจาคไว้ที่หน้าวัด และโต๊ะสำหรับรับสิ่งของไว้บริเวณหน้าวัดด้วยครับ
  2. ขอเชิญเด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ที่สนใจจะร่วมแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ ในคืนวันคริสตมาส วันที่ 24 ธันวาคม 2019 ลงชื่อได้ที่คุณภาพตะวัน
  3. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม สมโภชนักบุญทั้งหลาย

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดม ลงมายังพวกเราทุกคน

Tags: , , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.