สารวัด ฉบับที่ 151252 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 18:9-14

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่า

“มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟารีสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น ที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า’ ส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ได้แต่ข้อน-อก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’ เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะ ว่า ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

ข้อคิด

ในพระวิหาร อันเป็นสถานที่นัดพบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ฟาริสียืนภาวนาในความทรนง..ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนคนอื่น..ที่ขโมย…อยุติธรรม…ล่วงประเวณี…เหมือนคนเก็บภาษี…ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหาร…ถวายหนึ่งในสิบ ณ ที่นี้…เขามิอาจพบพระเจ้าผู้ชอบธรรม แต่…พบเพียงตนเองผู้สวม หน้ากากความชอบธรรม ลัทธิบูชาตนเองจึงเกิดขึ้นในพระวิหารของพระเจ้า

คนเก็บภาษียืนห่างออกไป… ไม่กล้าเงยหน้า…ข้อน-อก…  ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด เขาพบเจอพระเจ้าผู้เมตตา…ได้ลิ้มรสพระกรุณาในพระวิหารของพระองค์… ณ ที่แห่งเดียวกันนี้… ศาสนาแท้จริงแห่งการบูชาพระเจ้า จึงได้เกิดขึ้น…อันทำให้คนบาปได้กลับเป็นคนชอบธรรม.

ภาวนา

เขายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชน

ยืดตัวตรงในความชอบธรรม

สองมือหอบหิ้วความดีมาอวดพระเจ้า

ถือพระบัญญัติ… จำศีล… ทำทาน

ต่อหน้าฟาริสีผู้นี้…พระเจ้าถูกเบียดบัง จนดูด้อยค่า

เขายืนมองรอบข้าง… รอคอยใบหน้าที่ชื่นชม

…พบเพียงคนเก็บภาษี ก้มหน้ายืนอยู่แต่ไกล

เขายืนภาวนา… พบตนเองห่างไกลจากเขาผู้นั้น

…ผู้ขโมย และผิดยุติธรรม

ต่อหน้าฟาริสีผู้นี้…คนเก็บภาษีถูกตัดสินปรับโทษ

โอ้อนิจจา… คำภาวนาฟาริสี

เต็มแน่นด้วยตนเอง จนไม่อาจก้าวเดิน

… ไปหาพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

 

เขาถอยห่างจากพระองค์ในการโอ้อวด

เขาถอยห่างจากเพื่อนมนุษย์ในการตัดสินปรับโทษ

เขา…คนเก็บภาษียืนอยู่ห่างไกล

ขณะสำนึกในความต่ำต้อยของตน

…สำนึกในความเมตตาของพระเจ้า

ณ ที่นี้ พระเจ้าไม่ถูกเบียดบัง ไม่ถูกทอดทิ้ง

…เพื่อนมนุษย์ไม่ถูกตัดสินปรับโทษ

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

  1. การประชุมสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

1.1 การฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผ่านไปอย่างดีเรียบร้อย จะเตรียมการฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันฉลองวัด วันพุธที่ 1 มกราคม 2020  พี่น้องท่านใดมีความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเราจะปฏิบัติร่วมกัน เสนอได้นะครับ

1.2 การสวดสายประคำ “วันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านนะครับ ส่วนการสวดสายประคำตามบ้าน ของสัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พวกเราได้ไปสวดเพียง 2 บ้าน คือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ของอาจารย์ศักดา – คุณประดับพร และที่บ้านของคุณสายทอง เชื่อว่าในโอกาสต่อไปพวกเราจะอัญ เชิญพระแม่ไปเยี่ยมบ้านของเรามากขึ้นครับ

1.3 เรื่องวิถีชุมชนวัด กำลังดำเนินการ ปลุกจิตสำนึก เพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ

1.4 การเตรียมงานวันพระคริสตสมภพ วันครอบครัว และการฉลองวัดในวันปีใหม่ พุธที่ 1 มกราคม 2020

มีข้อเสนอดังนี้

1.4.1คริสตมาส + ปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งพระพรของพระ เป็นเทศกาลแห่งการให้ ฉะนั้น การจัดงานทุกอย่างจะเน้นไปที่การให้ ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พวกเราทุกๆคน เราจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการเตรียมงานครับ จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในไม่ช้าครับ

1.4.2 สิ่งแรกที่เราจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน คือ ขอรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อจะนำไปให้ บริจาคให้ เพื่อจะนำไปมอบให้ ฉะนั้นสิ่งใดๆที่พี่น้องพร้อมจะให้เพื่อนำไปมอบให้ อันจะนำมาซึ่งความสุขใจแท้จริง เชิญเลยนะครับ

1.5 การสัมมนาสภาภิบาลทั้งในระดับวัดของเราและในระดับเขต   จะได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

2.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี พี่น้องที่สั่งจองเชิญรับได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดและซื้อได้ครับ จำหน่ายราคาต้นทุน ปรารถนาให้ทุกท่านสวมใส่ในวันงานครอบครัวของพวกเราครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

ประกาศแต่งงาน

เทเรซา ปวีณ์ริศา สุริยะมงคล อายุ 35 ปี

บุตร ฟรังซิสโก สิน และมารีอา ชุติมา สุริยะมงคล

สัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย นัฐพงษ์ มณีทิพย์ อายุ 37 ปี

บุตร นายบรรจง มณีทิพย์ และนาง ถนอม ณ เชียงใหม่ ชาวจังหวัดแพร่

ในวัดเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 15.00 น

และอีก 1 คู่ คือ

เทเรซา ทิวลิป ทัดเทียม อายุ 34 ปี

บุตร นายสว่าง ทัดเทียม และมารีอา ฉลวย พลเมธานันท์

สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

ปรารถนาจะแต่งงานกับ นาย วิวัฒน์ ธนนิเวศ

บุตร นายเดชา และนางต้อย ธนนิเวศ ชาวกรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 14.00 น

หากผู้ใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงานของเขาทั้งสองคู่

จะต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

เรากำลังจะจบเดือนตุลาคมเดือนแม่พระลูกประคำ และจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

  1. พระสงฆ์เขต 2 เข้าเงียบ วันจันทร์ – อังคาร – พุธ ที่ 28 – 29 – 30 ของดมิสซา วันอังคารและวันพุธ ที่ 29 และ 30 ตุลาคม (เช้าวันจันทร์ เวลา 00 น มิสซาอุทิศ แด่เบเนดิก ประพันธ์ ยุชัย อดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดของเรา)
  2. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม วันปิดเดือนแม่พระลูกประคำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง ในการถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า เราจะปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ำ – นพวาร และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ รวมถึง ดอกไม้ ของการสวดสายประคำด้วย
  3. ตามปกติ วันที่ 1 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญทั้งหลาย ในประเทศไทยเลื่อนไป ฉลองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เชิญพี่น้อง พร้อมใจกันมา เทอดเกียรติ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา และนักบุญทั้งหลายบนสวรรค์
  4. วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคน พระศาสนจักร เชิญชวนคริสตชน ระลึกถึง วิญญาณผู้ล่วงลับ – สวดภาวนา – ขอมิสซา – พลีกรรม วอนขอพระเจ้าเมตตาวิญญาณเหล่านั้น ให้ได้รับความรอด พ้นความทุกข์ทรมาน ได้ไปสวรรค์โดยเร็ววัน ตลอดเดือนนี้ ฉะนั้นวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ พระสงฆ์ จะถวายมิสซา 3 มิสซาในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 00 น เพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับ และจบมิสซาด้วยการถวายเกียรติ และมอบช่อดอกไม้แด่พระแม่เจ้า
  5. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน วันศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์ส่งศีลฯ สำหรับคนเจ็บ และผู้สูงอายุตามปกติ ค่ำ 18.30 น ตั้งศีลฯ – อวยพรศีลฯ และมิสซาตามปกติ
  6. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วันเสาร์ต้นเดือน เนื่องจากหลายๆท่านต้องไปเสกสุสาน ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้ พบกันอีกครั้ง เดือนธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 นะครับ
  7. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเราทุกคนและชาวสวรรค์ทั้งมวล เป็นวันฉลองต้องบังคับ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันมาถวายเกียรติพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อท่านนักบุญทั้งหลายจะได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า หลั่งพระพรอย่างอุดมลงมายังพวกเราทุกคน

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.