สารวัด ฉบับที่ 151251 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 18:1-8

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า “กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด” ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า “แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”

ข้อคิด

สองมือที่ยกชูขึ้นหาพระเจ้า ไม่เคยจบลงในความพ่ายแพ้หมดหวัง ดวงตะวันจะตกดินพร้อมกับเสียงเพลงแห่งชัยชนะ เพราะพระองค์ทรงมีพระนามว่า เมตตา ทรงทำสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจาก เมตตา…เมตตา…และเมตตา

ในครั้งกระโน้น พระองค์ทรงกระทำพระสัญญา เจ้าจะเป็นประชากรของเรา…เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า แม้วันเวลาจะล่วงเลย พระสัญญาของพระองค์

 

ไม่เคยล่วงเลย…ทรงจดจำ และรักษาพระสัญญาในทุกกาลเวลา แต่… ในวันนั้นที่ทุกอย่างจะจบสิ้น….จะมีสองมือที่ยกชูขึ้นหาพระองค์หลงเหลืออยู่หรือไม่?   …จะมีหัวใจที่บรรจุความหวัง ไว้ใจในพระองค์หลงเหลืออยู่บ้างไหม?

พระเจ้าของคนมีทุกข์

แม้เมื่อหลุดพ้นจากดินแดนแห่งการเป็นทาส

พวกเขายังต้องเผชิญชีวิตในดินแดนแห้งแล้ง

….สู่รบกับชนพื้นเมืองที่ดุร้าย

ในวันเวลาแห่งการสู้รบ….เมื่อมือทั้งสองของโมเสสยกหาพระเจ้า

พวกเขารุกหน้าไปพร้อมกับชัยชนะ

พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล

อิสราเอล….ชนชาติด้อยค่า เร่ร่อนบนแผ่นดิน

หญิงม่าย…ชนชั้นด้อยค่า เร่ร่อนในอิสราเอล

เธออยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ที่พึ่งพิง

เธอบาดเจ็บลึกๆ ภายใน เพราะความด้อยค่า

เธอก้าวไปทุกวัน ไม่คิดวอนขอเมตตา

ขอเพียงความยุติธรรม….แม้เพียงเล็กน้อยจากสังคม

พระเจ้าแห่งอิสราเอล….พระเจ้าของหญิงม่าย

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชากรผู้บาดเจ็บของพระองค์

ในวันเวลาที่ทุกข์ทน พระองค์ทรงประทับอยู่และอุ้มชู

ในวันเวลาที่หนาวเหน็บโดดเดี่ยว พระองค์ทรงโอบกอด

ในวันเวลาที่เศร้าโศก พระองค์อยู่เคียงข้างซับน้ำตา

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย

มองไปยังพระองค์….พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อในทุกวันเวลา

แม้วันนั้น พระองค์ดูเงียบขานและห่างไกล

พระเจ้ายังคงรักและดูแลลูกของพระองค์.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

  1. คณะกรรมการจัดสถานที่เพื่อเข้าร่วมพิธีมิสซา โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนเมืองไทย ยืนยันผู้จะได้รับบัตร ที่สนามศุภชลาศัยจากวัดของเรา จำนวน 232 ท่าน และที่สนามเทพหัสดินจำนวน 182 ท่าน และที่วัดนักบุญเปโตรสามพรานอีก จำนวน 17 ท่าน ขอพี่น้องช่วยตรวจตัวสะกด ของนักบุญ – ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ต ให้ถูกต้องนะครับ  ติดต่อคุณไพโรจน์ เพื่อจะไม่ผิดพลาดและคณะกรรมการจะได้พิมพ์ลงในบัตร เพื่อมอบให้พี่น้องเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีต่อไปครับ ส่วนกำหนดการและการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
  1. เสื้อและถุงผ้า ที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เสร็จแล้ว พี่น้องที่สั่งจองมาแล้ว เชิญรับได้ที่คณะกรรมการ ส่วนผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดของเสื้อและซื้อได้เลยนะครับเพราะเราสั่งตัดมาเผื่อไว้แล้วครับ และตามที่ได้เรียนพี่น้องแล้ว ปรารถนาให้ทุกคนมีไว้ใส่เป็นที่ระลึกนะครับจะได้เตือนใจเตือนชีวิตคริสตชนของพวกเราทุกคนนะครับ
  2. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังจะเรียบร้อยในไม่ช้า กำลังทำทางเท้า – ไหล่ถนน และตัดจ๊อยกันแตก และความเรียบร้อยอื่นๆ ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณทุกๆท่านผู้มีน้ำใจดีบริจาคสมทบช่วยปรับปรุงเข้ามาเรื่อยๆครับ ขอพระเจ้าตอบแทนทุกๆท่านครับ
  3. เช่นกันขณะนี้ ปรับปรุงถ้ำแม่พระเมืองลูร์ด บริเวณหน้าวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับปรุงน้ำตกแม่พระชนนี บริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วด้วย! ขอพี่น้องไม่ลืมสวดลูกประคำถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้า และวอนขอความคุ้มครองช่วยเหลือจากพระแม่ตลอดเดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำนะครับ

โครงการ “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ผ่านไปอย่างเรียบร้อย แม้ว่าพวกเราจะมากันน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะมีงาน หลายงาน  ในวันเดียวกัน แต่ทุกคนก็ได้สวดภาวนาได้รับอาหารใจ อาหารวิญญาณและได้รับอาหารกายอย่างอิ่มหมีพีมัน ถ้วนทุกคน ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคอาหารต่างๆ ขอพระแม่เจ้าเสนอวิงวอนพระเจ้า ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

  1. วันอาทิตย์นี้ หลังมิสซา ประมาณ 10.30 น. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกๆท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ที่สืบเนื่องมา และเตรียมงานที่กำลังจะมาถึง การฉลองคริสต์มาสและการเตรียมฉลองวัดของเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิดข้อเสนอแนะเชิญเสนอได้เลยนะครับเพื่อวัดของพวกเราทุกคน

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

  1. การประชุมสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

1.1 การฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผ่านไปอย่างดีเรียบร้อย จะเตรียมการฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันฉลองวัด วันพุธที่ 1 มกราคม 2020  พี่น้องท่านใดมีความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเราจะปฏิบัติร่วมกัน เสนอได้นะครับ

1.2 การสวดสายประคำ “วันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านนะครับ ส่วนการสวดสายประคำตามบ้าน ของสัตบุรุษ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พวกเราได้ไปสวดเพียง 2 บ้าน คือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ของอาจารย์ศักดา – คุณประดับพร และที่บ้านของคุณสายทอง เชื่อว่าในโอกาสต่อไปพวกเราจะอัญ เชิญพระแม่ไปเยี่ยมบ้านของเรามากขึ้นครับ

1.3 เรื่องวิถีชุมชนวัด กำลังดำเนินการ ปลุกจิตสำนึก เพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ

1.4 การเตรียมงานวันพระคริสตสมภพ วันครอบครัว และการฉลองวัดในวันปีใหม่ พุธที่ 1 มกราคม 2020

มีข้อเสนอดังนี้

 

 

1.4.1คริสตมาส + ปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งพระพรของพระ เป็นเทศกาลแห่งการให้ ฉะนั้น การจัดงานทุกอย่างจะเน้นไปที่การให้ ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พวกเราทุกๆคน เราจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการเตรียมงานครับ จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในไม่ช้าครับ

1.4.2 สิ่งแรกที่เราจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน คือ ขอรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อจะนำไปให้ บริจาคให้ เพื่อจะนำไปมอบให้ ฉะนั้นสิ่งใดๆที่พี่น้องพร้อมจะให้เพื่อนำไปมอบให้ อันจะนำมาซึ่งความสุขใจแท้จริง เชิญเลยนะครับ

1.5 การสัมมนาสภาภิบาลทั้งในระดับวัดของเราและในระดับเขต   จะได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

2.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี พี่น้องที่สั่งจองเชิญรับได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้สั่งจองก็เลือกขนาดและซื้อได้ครับ จำหน่ายราคาต้นทุน ปรารถนาให้ทุกท่านสวมใส่ในวันงานครอบครัวของพวกเราครับ

 

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.