สารวัด ฉบับที่ 151249 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 17:5-10

เวลานั้น บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น”

ข้อคิด

ในฐานะผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเห็นแก่พระองค์ ความรักและการรับใช้ของเราต้องเป็นแบบที่ไร้เงื่อนไข เราต้องไม่ทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนจากพระองค์ เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้นมากมายและมีค่าเกินกว่าที่เราจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้า แม้ว่าเราจะทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ เราก็ไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมด ชีวิตของเราที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรักและชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ที่เสด็จมาเพื่อไถ่บาปเรานั้นยิ่งใหญ่และล้ำค่าเกินกว่าที่เรามนุษย์จะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ ดังนั้น เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสารวันนี้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”  (ลก. 17:10)

ความเชื่อ

ความเชื่อแม้เล็กเท่าฝุ่นดิน

แต่….ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอัศจรรย์

….เคลื่อนย้ายไม้ใหญ่ไปในทะเล

ความเชื่อมิใช่ปริมาณ

แต่….คุณภาพ แห่งความมั่นใจในความรักของพระเจ้า

ความเชื่อของพระองค์มิได้เป็นดอกผลของความบ้าบิ่น

แต่….หยั่งรากลึกในองค์พระเจ้า

ทรงประกาศสัมพันธภาพใหม่โดยปราศจากความหวาดกลัว

เรียกพระเจ้าว่า บิดา….แม้จะถูกตัดสินปรับโทษและถูกประหาร

ทรงกล้าหาญเพียงพอที่จะนำสาวกไปบนเส้นทางเดียวกัน

….แม้เสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งและถูกทรยศ

เป็นความเชื่อนี้เองที่ขับเคลื่อนให้พระองค์ก้าวไปอย่างหาญกล้า

….มิใช่เพื่อทำการประหลาดมหัศจรรย์

แต่….เพื่อคนจนและคนถูกทอดทิ้ง

เป็นความเชื่อเดียวกันที่ทำให้พระองค์มองทะลุกางเขน

….และก้าวเดินสู่ความตาย

เป็นความเชื่อนี้เองที่ทำให้พระองค์กล้าที่จะตัดพ้อ

….โอ้พระบิดา ทำไมจึงทอดทิ้งข้าพเจ้า

ฉันเชื่อมั่นในพระองค์…ผู้เป็นบิดา

….ผู้ทรงรักฉันมากที่สุด

….ผู้ไม่เคยอารมณ์เสียต่อเสียงร้องใดๆ ของมนุษย์

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของฉัน.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

1.การเสด์จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส

****วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. มิสซาที่สนามศุภชลาศัย ขณะนี้ทางคณะผู้จัดสถานที่กำลังจัดให้คริสตชนไทยที่ลงทะเบียนจะเข้าร่วมมิสซา ได้ที่นั่งตามที่สมัครลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงชื่อหลังจากนั้น จะได้ที่นั่งที่สนามเทพหัสดิน

****วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น สมเด็จพระสันตปาปา จะพบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สามเณร เณรี และคริสตชนที่ปรารถนาจะไปร่วม ณ วัดนักบุญเปโตรสามพราน สักการสถานบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด

ตามกำหนดการของทั้ง 2 วันนี้ เนื่องด้วยมีคริสตชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการผู้จัดสถานที่กำลังประชุมเพื่อจัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้คริสตชนเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพรียงตามความประสงค์ จึงขอพี่น้องรออีกสักนิด ตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ของผู้สมัครลงทะเบียนมีแล้ว พี่น้องท่านใดจะสมัครเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้จะได้ที่นั่งในสนามศุภฯ ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสนามเทพหัสดิน คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่า พระคุณเจ้าได้กราบเรียนขอให้สมเด็จพระสันตะปาปานั่งไปบนรถวิ่งผ่านพี่น้องไปอย่างใกล้ที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระองค์ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ หลังมิสซาทางวัดจะจัดทำการจับฉลากเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบจำนวนโควต้าจำนวนที่นั่งในสนามศุภฯ ที่ทางวัดพระชนนีฯได้รับมา  ส่วนที่เหลือและผู้ลงทะเบียนเพิ่มจะจัดที่นั่งในสนามเทพหัสดินนะครับ

2.เชิญชวนเด็ก ๆ – เยาวชนอย่าลืมใช้ช่วงเวลา Mid year  ด้วยการไปสัมผัสกระแสเรียก    มีหลายคณะ – หลายสถานที่ ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าวัด หรือเข้าไปศึกษาและดูได้จากอุดมสารนะครับ

3.การปรับปรุงถ้ำแม่พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันเดือนแม่พระ – เดือนตุลาคม

รีบหาลูกประคำไว้นะครับ และเชิญชวนร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม และโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง และผู้ใดจะอัญเชิญรูปพระแม่ไปสวดที่บ้าน จองวันได้ที่ตารางเวลาหน้าวัดหรือติดต่อพลมารีครับ

พี่น้องกรุณารับใบบันทึกการสวดสายประคำในครอบครัวของพี่น้อง ตลอดเดือนตุลาคม แล้วนำมาคืนที่วัด หลังเดือนตุลาคม เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำของสัตบุรุษวัดพระชนนีฯ ให้กับส่วนกลางต่อไปครับ

4.รออีกไม่นานนะครับ   การปรับปรุงถนนทางเข้าวัด ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันอาทิตย์นี้เทปูนจบแล้ว แต่ยังวิ่งไม่ได้นะครับ ต้องบ่มให้ครบประมาณ 7 วัน ก่อนนะครับ จะต้องตัดจ๊อยกันแตก และทำฟุตบาท ทำรั้วใหม่ต่อไป ให้สำเร็จสวยงามครับ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคสมทบเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ

5.เสื้อและถุงผ้า ติดโลโก้ฉลอง 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คงจะเสร็จส่วนหนึ่งแล้ว ติดตามจากคณะกรรมการผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

6.ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่ – วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 นี้ เป็นการฉลองพิเศษโอกาส 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของพวกเรา สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง และจะร่วมกันทำ เพื่อเทิดพระเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้า เชิญเสนอได้นะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ที่บริจาคสมทบ ช่วยปรับปรุงถ้ำแม่พระและปรับปรุงถนนทางเข้าวัด รวมถึงบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จะขอรับบริจาคอีก 2 สัปดาห์นะครับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริง  ๆ หลังจากน้ำลดแล้ว น้ำใจคนละเล็กคนละน้อย ช่วยได้ครับ) พระเจ้าเมตตาเราอย่งไร เราคงเมตตาผู้อื่นด้วยนะครับ และชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขครับ

ประกาศก่อนการแต่งงาน

ด้วย                                  นาย นิโคลาส ณรัณศักดิ์ จตุรวุฒิชัย

คริสตชนวัดเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก บุตรของ นายยอแซฟเจษฎา และ นางอันนา มุกดาพร

จะทำพิธีแต่งงานกับ                    อันนา ชนกพร ศรีจุฬางกูล

เพิ่งรับศีลล้างบาป ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 นี้

เป็นบุตรของ                       นายชำนาญ และ นางธนิษฐา ศรีจุฬางกูล

      ในวันเสาร์ที่ 22  ตุลาคม  2019  เวลา 10.00 น

หากผู้ใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง มีให้ทั้งสองแต่งงานกันได้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ

มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

  1. สรุปโควต้าที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิตจะได้บัตรเข้าร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจำนวน 234 ท่านและที่สนามเทพหัสดิน 182 ท่าน รวมถึงวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 อีกจำนวน 17 ท่าน

ทางวัดจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล – นักบุญ – เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตติดไว้ที่หน้าวัด ขอให้พี่น้องตรวจดูความถูกต้องของตัวสะกดและเลขที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อคณะกรรมการจัดสถานที่จะได้พิมพ์ลงในบัตรที่จะมอบให้พี่น้อง เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

ส่วนกำหนดการต่างๆ และการเดินทางไปกลับ จะแจ้งและตกลงกันอีกครั้งนะครับ สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวและเตรียมใจ บัตรของใครก็ของคนนั้น แทนกันไม่ได้นะครับ ถ้าไปไม่ได้ก็เสียสิทธิ์เลยครับ

 

  1. การปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อย กำลังดำเนินการทำทางเท้าตัดจ๊อยกันแตกและความเรียบร้อยอื่นๆ ขอบพระ คุณอีกครั้ง สำหรับคุณศักดา – คุณประดับพร ที่กรุณาบริจาคเป็นทุนประเดิม 1 ล้านบาท ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
  2. เสื้อและถุงผ้าที่ติดโลโก้ฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า คงได้มาส่วนหนึ่งแล้ว พี่น้องสามารถสั่งและซื้อได้ เพื่อร่วมระลึกถึงการฉลองชุมชนความเชื่อของพวกเรา ปรารถนาให้ทุกคน มีใส่เป็นที่ระลึกนะครับ โอกาสฉลองวัดประจำปีของพวกเราด้วยครับ
  3. สุดท้าย อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฉลองวัดประจำปี วันขึ้นปีใหม่วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 ของพวกเรา ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองพิเศษ คือโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมชนความเชื่อวัดของพวกเรา พี่น้องท่านใดมีข้อคิด – ข้อเสนอ เพื่อพวกเราจะได้เตรียมฉลองและร่วมฉลองวัดด้วยกัน เพื่อเทิดเกียรติและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า พระชนนีของพระเป็นเจ้า องค์อุปถัมภ์วัดของพวกเรา อย่าได้นิ่งเฉย ปล่อยให้เลยผ่านนะครับ เสนอได้เลยนะครับ
  4. ท้ายที่สุด การชุมนุม วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคํา” วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านไป พลมารีและสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมกันสวดสายประคำ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรา

ขอบพระคุณ สำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกๆท่านบริจาคอาหารมาให้พวกเรา ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอพระแม่ได้ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้า โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่าน และต้องไม่ลืมนะครับ ผู้ใดสวดลูกประคำเสมอทุกๆวัน พระแม่เจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้นั้นเลย คำสัญญา 2 ข้อที่พระแม่ได้ทรงสัญญาไว้ ฉะนั้นจงสวด..สวด…และสวดลูกประคำเสมอ!!!            

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.