สารวัด ฉบับที่ 151234 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2019 สมโภชพระคริสตวรกาย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก.9:11ข-17

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับฝูงชนและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงรักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษา

เมื่อจวนถึงเวลาเย็น อัครสาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่า “ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิด เขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหาร เพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยว” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมด” ที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน พระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณห้าสิบคน” เขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลง พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง

 

ข้อคิด

เราจะโทษบรรดาสาวกที่มาขอให้พระเยซูเจ้าอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเสียทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะพวกเขามองดูสถานการณ์ในสายตาของมนุษย์ ซึ่งพวกเขาพบว่ามันยากและแทบเป็นไปไม่ได้ ที่จะหาอาหารมาเลี้ยงคนหลายพันคนที่ติดตามมาฟังพระเยซูเจ้าเทศน์สอนและมาให้พระ องค์เยียวยารักษา ทว่าพระเยซูเจ้าได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงพลังอันยิ่ง ใหญ่ของพระองค์ ในการดูแลเอาใจใส่พวกเขา สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลทางกายให้อิ่มหนำเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความรักความห่วงใยอันลึกซึ้งที่พระองค์มีต่อประชาชนรวมถึงพวกเขาทุกคนอีกด้วย.

คนจนแบ่งปัน

ดวงตะวันกำลังลาลับ

ฝูงชน….กว่าห้าพัน เหนื่อยอ่อน และหิวโหย

กาลเวลาไม่ให้โอกาส และจำนวนผู้คนก็มากล้น

เกินขอบเขตของฉันที่จะช่วยเหลือดูแล

ในยามคับขันเช่นนี้

สัญชาตญาณดิบบอกฉันว่า….ตัวใครตัวมัน

พระอาจารย์…ปล่อยพวกเขากลับไปหากินกันเองตามหมู่บ้านเถิด

ทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของฉัน….ยกเว้นเพียงคนเดียว

พระอาจารย์ ผู้ไม่เคยเดินด้วยสัญชาตญาณดิบ

แต่….ด้วยจิตบริสุทธิ์แห่งความรักเมตตา

ทรงเงยพระพักตร์ ร้องบอกฉัน

ท่านทั้งหลาย จงหาอาหารให้เขากินเถิด

ฉันย้ำเตือนพระอาจารย์ถึงความน้อยนิดและยากจนของตนเอง

ไม่มีอะไรเลย นอกจากปังห้าก้อนและปลาสองตัว

แต่….ความมีมากมีน้อยดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพระองค์

ทรงก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางการช่วยเหลือดูแล

….ทรงหยิบความน้อยนิดและยากจน….ปังห้าก้อนปลาสองตัว

….ทรงกล่าวถวายพร บิออก ส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจก

ทุกคนกินจนอิ่ม….เก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง

โอ….มหัศจรรย์…คนจนแบ่งปันคนจน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 เวชบุคคลคาทอลิก จะตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้สัตบุรุษผู้สนใจ หลังมิสซาเวลา 10.30 – 12.00 น. เชิญสัตบุรุษผู้สนใจนะครับ
 2. ขอเชิญครอบครัวที่สนใจจะเข้าร่วมงาน “350 ปี มิสซังสยาม 350 ปี ครอบครัวคริสตชนไทย” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ เวลา 09.00 -15.30 น. รายละเอียดกิจกรรมติดที่บอร์ดหน้าวัด ผู้สนใจรับแบบฟอร์ม  ใบสมัครได้ที่คุณธีรศักดิ์ ชินพงศ์สานนท์
 3. ขอเชิญผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหนุ่ม/สาว นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมกลุ่มอ่าน พระคัมภีร์และเข้ารับการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ วัดฟาติมา ในวันเสาร์ที่     6 กรกฏาคม 2019    เวลา 08.00-15.00 น.    ผู้สนใจติดต่อคุณปานวัฒน์ ยุชัย         (คุณป่าน)
 4. เตรียม – ฝึกซ้อมพิธีโปรยดอกไม้ โอกาสสมโภชพระคริสตกายา      วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019   คุณครูเบ็ญจมาส วิสิฐนนทชัย พร้อมฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ  วันอาทิตย์นี้ฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ เชิญคุณพ่อ-คุณแม่ ส่งเด็กๆ มาฝึกซ้อมนะครับ
 5. พระศาสนจักรเชิญชวนให้คริสตชนระลึกถึง “ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าทางวัดตั้งพระรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ให้พี่น้องได้ถวาย และแสดงคารวะกิจแด่พระองค์ตลอดเดือนมิถุนายน และหากพี่น้องต้องการ รูปพระเมตตารักของพระเยซูเจ้า ติดต่อซื้อได้ที่บริเวณหน้าวัด (ป้าเล็ก)
 6. เพื่อความสะดวก และความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ระหว่างการร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ทางวัดอยากจะติด ตั้งเครื่อง PROJECTOR เพื่อฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชา พี่น้องท่านใดมีความรู้- ความเข้าใจ- ความชำนาญ และสามารถติดต่อซื้อและติดตั้ง ช่วยติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณไพโรจน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลฯ ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
 7. พี่น้องที่มีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ของวัดของเราและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสัตบุรุษทุกท่าน และการแก้ไข ปรับ ปรุง ในเรื่องต่างๆ เชิญเสนอได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส ด้วยความยินดีและขอบพระคุณครับ
 8. เป็นที่น่าชื่นชมยินดี ที่สัตบุรุษมีความเชื่อ – ความศรัทา มาร่วมถวายบูชามิสซา – ถวายเกียรติ และขอพระพรจากพระเจ้า จนทำให้วัดของเราแคบไปเลย ต้องเสริมเก้าอี้ อย่างไรก็ดี ม้านั่งในวัดยังมีที่ว่างๆ อีกพอสมควร ถ้าพวกเรานั่งชิดๆ กัน และไม่ปล่อยให้ม้านั่งว่างตรงกลางๆ ก็คงจะทำให้บรรยากาศอบอุ่นมากขึ้นนะครับ เพราะเก้าอี้พลาสติกที่เสริมไม่มีเบาะรองคุกเข่าครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ประกาศ อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 สมโภชพระคริสตกายา

 1. ขอเชิญผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหนุ่ม/สาว นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมกลุ่มอ่าน พระคัมภีร์และเข้ารับการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ วัดฟาติมา ในวันเสาร์ที่  6 กรกฏาคม 2019  เวลา 08.00-15.00 น.  ผู้สนใจติดต่อคุณปานวัฒน์   ยุชัย (คุณป่าน)
 2. พระศาสนจักรเชิญชวนให้คริสตชนระลึกถึง ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าทางวัดตั้งพระรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า     ให้พี่น้องได้ถวาย และแสดงคารวะกิจแด่พระองค์ตลอดเดือนมิถุนายน จะมีพิธีปิดเดือนพระหฤทัย ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2016 และหากพี่น้องต้องการ รูปพระเมตตารักของพระเยซูเจ้า ติดต่อซื้อได้ที่บริเวณหน้าวัด (ป้าเล็ก)
 3. ทางวัดกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่อง PROJECTOR เพื่อฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชา พี่น้องท่านใดจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ ค่าใช้จ่าย ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณไพโรจน์  ผู้อำนวยการสภา   ภิบาล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน
 4. ชมรมผู้สูงอายุวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า จัดให้มีพิธีบูชาขอบ พระคุณสำหรับผู้สูงอายุทุกวันเสาร์ต้นเดือน เดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 มิสซาเวลา 10.00 น.  เรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่านนะครับ หลังมิสซามีการแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 เชิญผู้สูงอายุ ร่วมแสวงบุญในระดับสังฆมณฑล ท่านใดสนใจ ติดต่อคุณภัทรกาญจน์ (คุณแขก) หรือ คุณอรุณีย์ (คุณตาโต)

 1. เชิญเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำ) ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม ถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2019 ณ The Bloom by TV Pool (เขาใหญ่) อ. ปากช่อง            จ.นครราชสีมา รายละเอียดติดต่อประธานเยาวชน คุณสุภัสสรา ณ ลำปาง

   

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี  วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.