สารวัด ฉบับที่ 151233 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 สมโภชพระตรีเอกภาพ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยน.16:12-15

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงได้รับจากเรา ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย ดังนั้น เราจึงบอกว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา”.

ข้อคิด

พระเยซูเจ้าย้ำเตือนให้บรรดาศิษย์ตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้เรียนรู้นั้นมาจากพระบิดาผ่านทางพระองค์ และจากพระองค์ผ่านทางพระจิตเจ้า ความจริงที่บรรดาศิษย์ได้เรียนรู้จากทั้งสามพระบุคคลนั้นมิได้แยกจากกันเลย แต่เป็นความจรงอันเดียวกันและถูกส่งต่อมาถึงพวกเราทุกวันนี้ด้วย ขอให้เรามั่นใจในความรักความเมตตาของพระบิดาและพระบุตรอยู่เสมอ พร้อมทั้งเปิดใจให้พระจิตเจ้าได้นำเราไปสู่ความจริงของชีวิตและความจริงของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น.

 

ร้องหาพระเจ้า

คืนนี้มืดมิด

…ฉันนอนก้มหน้าโดดเดี่ยว หมดหวัง

พระเจ้าดูแก่ชรา ย้อนยุคและห่างไกล

…ไม่สามารถจัดการสิ่งใดกับขบวนความทุกข์และความเจ็บปวดของฉัน

พระองค์เงียบหาย เหมือนไม่มีตัวตน

ฉันร้องหาพระเจ้า

หาพระองค์ในความแร้นแค้นและหวาดกลัว

โอ้…ฉันร้องหาพระองค์ในซากหักพังของชีวิต

ในหุบเหวมืดทึบไร้ทางออก

ในทุกคืน…ฉันร้องหาพระองค์…ตะโกนเรียกพระองค์

พระเจ้าที่รัก…พระองค์อยู่ไหน?

เขาได้ปล่อยให้พระองค์แก่ชรา…เสื้อผ้าขาดวิ่น

เสียงของพระองค์บางเบา

..ถูกกลบหายด้วยเสียงฟ้าร้องที่น่าตื่นตระหนก

โอ้พระเจ้า… โปรดอยู่กับข้าพเจ้า ในคืนอันโดดเดี่ยว

…ในคืนนี้ที่หิวโหย…ในคืนนี้ที่หวาดกลัว

วันนั้นมืดมิด…ที่นอกกำแพงเยรูซาเล็ม

พระองค์สูญเสียเพื่อน…สูญเสียพระ

ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมจึงทอดทิ้งข้าพเจ้า

เสียงร้องของพระองค์ดังก้อง กลมกลืนกับเสียงร้องของฉัน

ร้องหาพระเจ้าในยามโดดเดี่ยว…หมดหวัง

โอ้พระเจ้า…พระองค์ไม่เคยแก่ชรา

…ไม่เคยห่างไกล และ… ไม่เคยสูญหาย

ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้า แม้ในคืนนี้…ที่มืดมิด.

 

ประกาศประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่แล้ว

 1. เชิญร่วมงานจาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของความเชื่อ          เพื่อฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา    จ. พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019     08.30 น.  กิจกรรมฐานส่งเสริมความศรัทธา  10.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  หลังจากนั้น เชิญแสวงบุญ ณ หมู่บ้านโปรตุเกส
 2. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน วันเดียวกัน ผู้สูงอายุเขต 2 ไป ร่วมแสวงบุญ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมล และเยี่ยมอารามคาร์แมล (อารามชีลับ)  จ.จันทบุรี
 3. ขอเชิญครอบครัวที่สนใจจะเข้าร่วมงาน “350 ปี มิสซังสยาม  350 ปี ครอบครัวคริสตชนไทย”  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019       ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ เวลา 09.00 -15.30 น. รายละเอียดกิจกรรมติดที่บอร์ดหน้าวัด ผู้สนใจรับแบบฟอร์ม      ใบสมัครได้ที่คุณธีรศักดิ์ ชินพงศ์สานนท์
 4. ขอเชิญผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหนุ่ม/สาว นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมกลุ่มอ่านพระคัมภีร์และเข้ารับการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ วัดฟาติมา ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2019 เวลา 08.00 – 15.00 น. ผู้สนใจ ติดต่อคุณปานวัฒน์ ยุชัย (คุณป่าน)
 5. เชิญคุณพ่อ-คุณแม่ ส่งเด็กร่วมฝึกซ้อมพิธีโปรยดอกไม้ โอกาสสมโภชพระคริสตกายา วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019   คุณครูเบ็ญจมาส วิสิฐนนทชัย ฝึกซ้อมหลังมิสซาวันอาทิตย์ อีก 2 ครั้ง เวลาประมาณ 10.30 – 12.00 น.
 6. เดือนมิถุนายน พระศาสนจักรเชิญชวนให้ระลึกถึง “ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า ทางวัดตั้งพระรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า     ให้พี่น้องได้ถวาย และแสดงคารวะกิจแด่พระองค์ตลอดเดือนมิถุนายน และหากพี่น้องต้องการ รูปพระเมตตารักของพระเยซูเจ้า ติดต่อซื้อได้ที่บริเวณหน้าวัด (ป้าเล็ก)
 7.  เพื่อความสะดวก และความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ระหว่างการร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า     ทางวัดอยากจะติดตั้งเครื่อง PROJECTOR เพื่อฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชา   พี่น้องท่านใดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดต่อซื้อและติดตั้ง ช่วยติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณไพโรจน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลฯ ด้วย ขอบพระคุณมากครับ
 8. พี่น้องที่มีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ของวัดของเราและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสัตบุรุษทุกท่าน และการแก้ไข ปรับ  ปรุง ในเรื่องต่างๆ เชิญเสนอได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส ด้วยความยินดีและขอบพระคุณครับ
 9. ขอเชิญสภาภิบาลฯประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019   เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมศาลาเรือนไทย

 

ประกาศ อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 สมโภชพระตรีเอกภาพ

 1. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 เวชบุคคลคาทอลิก จะตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้สัตบุรุษผู้สนใจ หลังมิสซาเวลา 10.30 – 12.00 น. เชิญสัตบุรุษผู้สนใจนะครับ
 2. ขอเชิญครอบครัวที่สนใจจะเข้าร่วมงาน “350 ปี มิสซังสยาม 350 ปี ครอบครัวคริสตชนไทย” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ เวลา 09.00 -15.30 น. รายละเอียดกิจกรรมติดที่บอร์ดหน้าวัด ผู้สนใจรับแบบฟอร์ม  ใบสมัครได้ที่คุณธีรศักดิ์ ชินพงศ์สานนท์
 3. ขอเชิญผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหนุ่ม/สาว นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมกลุ่มอ่าน พระคัมภีร์และเข้ารับการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ วัดฟาติมา ในวันเสาร์ที่     6 กรกฏาคม 2019    เวลา 08.00-15.00 น.    ผู้สนใจติดต่อคุณปานวัฒน์ ยุชัย         (คุณป่าน)
 4. เตรียม – ฝึกซ้อมพิธีโปรยดอกไม้ โอกาสสมโภชพระคริสตกายา      วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019   คุณครูเบ็ญจมาส วิสิฐนนทชัย พร้อมฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ  วันอาทิตย์นี้ฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ เชิญคุณพ่อ-คุณแม่ ส่งเด็กๆ มาฝึกซ้อมนะครับ
 5. พระศาสนจักรเชิญชวนให้คริสตชนระลึกถึง “ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าทางวัดตั้งพระรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ให้พี่น้องได้ถวาย และแสดงคารวะกิจแด่พระองค์ตลอดเดือนมิถุนายน และหากพี่น้องต้องการ รูปพระเมตตารักของพระเยซูเจ้า ติดต่อซื้อได้ที่บริเวณหน้าวัด (ป้าเล็ก)
 6. เพื่อความสะดวก และความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ระหว่างการร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ทางวัดอยากจะติด ตั้งเครื่อง PROJECTOR เพื่อฉายเนื้อเพลงขึ้นบนผนังวัดข้างพระแท่นบูชา พี่น้องท่านใดมีความรู้- ความเข้าใจ- ความชำนาญ และสามารถติดต่อซื้อและติดตั้ง ช่วยติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณไพโรจน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลฯ ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
 7. พี่น้องที่มีข้อคิด – ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ของวัดของเราและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสัตบุรุษทุกท่าน และการแก้ไข ปรับ ปรุง ในเรื่องต่างๆ เชิญเสนอได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส ด้วยความยินดีและขอบพระคุณครับ
 8. เป็นที่น่าชื่นชมยินดี ที่สัตบุรุษมีความเชื่อ – ความศรัทา มาร่วมถวายบูชามิสซา – ถวายเกียรติ และขอพระพรจากพระเจ้า จนทำให้วัดของเราแคบไปเลย ต้องเสริมเก้าอี้ อย่างไรก็ดี ม้านั่งในวัดยังมีที่ว่างๆ อีกพอสมควร ถ้าพวกเรานั่งชิดๆ กัน และไม่ปล่อยให้ม้านั่งว่างตรงกลางๆ ก็คงจะทำให้บรรยากาศอบอุ่นมากขึ้นนะครับ เพราะเก้าอี้พลาสติกที่เสริมไม่มีเบาะรองคุกเข่าครับ

 

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.