สารวัด ฉบับที่ 151221 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2019

บอกเล่าให้ฟัง

            ค่ายคำสอนภาคฤดุร้อนของปีนี้เปิดแล้ว หลังจากกิจกรรมนี้หาย ไปเสียนาน ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าและพระชนนีของพระองค์ ที่เราได้บราเดอร์มาช่วยสอนคำสอน 3 ท่าน มีเด็กมาเรียนคำสอน 30 – 40 คน บวกลบนิดหน่อยเพราะบางโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมบ้าง และเด็กบางคนยังต้องทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่บ้าง  แต่พี่น้องก็ยังโชคดีอีกเช่นกันที่ บราเดอร์ยินดีสอนเสริมวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้ด้วย พ่อหวังว่า ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามพระประสงค์ของพระเจ้า ขอพระชนนีของพระเป็นเจ้าช่วยเสนอวิงวอนให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการจัดค่ายคำสอนครั้งนี้ พ่อคิดว่าการที่เด็กๆได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันระยะสั้นๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว นอกนั้นในค่าย     คำสอน บราเดอร์ยังจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้นในด้านต่างๆ

ให้ความรู้เรื่องคำสอน แน่นอนที่สุดเด็กๆที่มาร่วมค่ายคำสอน จะต้องได้รับความรู้เรื่องคำสอน พระคัมภีร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าโดยตรง พ่อเห็นเด็กๆหลายคนมีความกระตือรือร้นมาท่องบทสวด ซึ่งบทสวดหลายๆบทเป็นบทสวดใหม่พ่อยังสวดไม่ค่อยได้เลย แต่เด็กเหล่า นี้ เริ่มสวดได้แล้ว อีกทั้งเวลาเด็กๆมาท่องกับคุณพ่อ บราเดอร์ พี่เลี้ยง และผู้ปกครอง พ่อเชื่อว่า บุคคลเหล่านี้คงจะสวดตามไปด้วย จึงทำให้ผู้ใหญ่หลายคนมีโอกาสทบทวนบทสวดแบบใหม่ และมีความ คุ้นเคยกับบทสวดใหม่มากขึ้น

เด็กๆได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งต่างจากการดำเนินชีวิตในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อเห็นเด็กบางคนน่ารักและน่าเห็นใจในเวลาเดียวกัน ผู้ปกครองบอกพ่อว่า “เด็กทานอาหารยากมากๆ โน้นก็ไม่ทานนี่ก็ไม่ทาน” แต่เมื่อมาอยู่ค่ายคำสอนพ่อเห็นเขาไปหยิบก๋วยเตี่ยวมานั่งทานเหมือนเด็กคนอื่นๆ ในระหว่างที่แม่ครัวที่มาช่วยเตรียมอาหารทั้งหลาย กำลังเตรียมอาหารจานพิเศษให้ แม้เด็กจะทานได้น้อย แต่พ่อเห็นความพยายามของเขาที่พยายามทานเหมือนคนอื่นๆ พ่อคิดว่านี่เป็นการเรียนรู้เป็นประสบ การณ์ที่จะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเด็กๆ

– การเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่คนในครอบ ครัว เด็กๆเริ่มมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่เป็นคริสตชนด้วยกัน อีกไม่นานอาจจะมีการทำกิจกรรมของเด็กร่วมกันในเขต 2  บางครั้งเด็กก็เกเรกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง และก็คืนดีกัน บราเดอร์และผู้ใหญ่จะสอนให้เด็กช่วย เหลือกัน ให้อภัยและรู้จักขอโทษ ภาคบ่ายก่อนกลับบ้านบราเดอร์จะให้เด็กๆทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พ่อคิดว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนแห่งความเชื่อเข้มแข็ง เพราะเมื่อเด็กๆเป็นเพื่อนและรู้จักกันอีกหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะรู้จักกันด้วย

บราเดอร์จัดให้เด็กช่วยเก็บจานล้างจานเวลาทานอาหารเสร็จแล้ว โดยมีเยาวชนรุ่นพี่และเด็กโตคอยช่วยเหลือสอนให้ พ่อคิดว่านี่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในค่ายคำสอน พี่มาช่วยน้องสอนน้องทำโน้นทำนี่ นอก นั้นเด็กยังเห็นผู้ใหญ่หลายๆคนมาช่วยค่ายคำสอน มาช่วยวัดทำหลายสิ่งหลายอย่าง บ้างเอาอาหารมาให้พวกเขาทาน ฯลฯ พ่อเชื่อว่าเด็กจะค่อยๆเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ จะรักวัดรักพระศาสนจักรและจะเป็นกำลังของวัดของพระศาสนจักร ที่อยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าต่อไป

เพราะฉะนั้นเด็กๆ ที่มาเรียนคำสอนจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้หรือเปล่าก็ดูกันตามเกณฑ์และความพร้อมของเด็ก แต่สิ่งนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์และการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณค่ามหาศาลที่พวกเขาได้รับจากค่ายคำสอนนี้.

                                                                        จาก  คุณพ่อเจ้าวัด

************************************************************************

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป    

คนที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีบาปคือคนจองหอง

หลังจากพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ต่อว่าพระเยซูคริสตเจ้า ว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” (ลก.15:2) นักบุญ ลูกาบันทึกเรื่องอุปมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ไว้ 3 เรื่อง เรื่องแกะที่พลัดหลง เรื่องเงินเหรียญที่หายไป เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว ทั้งสามเรื่องนี้ ท่านต้องการสะท้อนให้เห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้า และมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปต้องการพระเมตตาจากพระองค์ เป็นต้นในเรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว ท่านอธิบายแยกแยะประเภทของคนบาปไว้ค่อนข้างชัดเจน ถ้าเราสังเกตบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้หยั่งรู้ถึงแก่นธรรมทั้งหลาย เมื่อเข้าถึงแก่นธรรมความจริงของชีวิตแล้ว ต่างยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปเป็นคนต่ำต้อยทั้งสิ้น “ยิ่งวิเคราะห์ตัวตนที่อยู่ภายในมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเห็นความไม่สำคัญของตนเองมากขึ้นเท่านั้น นี่เป็นบทเรียนแรกของภูมิปัญญา จงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราจะฉลาดขึ้น จงมองให้เห็นความอ่อน แอของตน แล้วเราจะได้พลังอำนาจ” (วิลเลียม เอลเลอรี แซนนิง)

คนบาปประเภทแรก ลักษณะเหมือนลูกชายคนเล็ก เป็นคนเกเรประพฤติตนเสเพลที่เราพบอยู่ทั่วไป พวกเขาชอบประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง เขาคิดอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้น ไม่สนใจเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมจริยธรรม เป็นคนไม่ดีอย่างเปิดเผยไม่ค่อยมีเงื่อนงำอะไรนัก การดำเนินชีวิตของคนพวกนี้เมื่อเราพบเห็นจะสามารถทราบโดยง่ายว่า พวกเขาเป็นคนเสเพลเป็นคนบาป “บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังประเทศห่างไกล ที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้น” (ลก15:13)

คนบาปประเภทที่สอง คือลูกชายคนโต ดูภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนดี ประพฤติตนอยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอย แต่เบื้องหลังไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นอย่างไร เนื่องจากพวกคนนี้เป็นนักสร้างภาพจัดฉาก เป็นโจรในคราบนักบุญ เป็นผู้ร้ายสวมสูท ชอบทำให้ตนเองดูดีด้วยเห็นเหตุผลที่ซับซ้อนมากมายในชีวิตของตน คนพวกนี้เหมือนกับลูกคนโตซึ่งมีท่าทีเหมือนกับชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ที่ภูมิใจว่าตนเป็น “ผู้ชอบธรรม” เพราะเขาถือพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรไม่เคยละเมิด “ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้วไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลย” (ลก.15:29) นี่เป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกดูเหมือนว่าดี พระวรสารได้เผยธาตุแท้ที่อยู่ภายในเพื่อเตือนใจพวกหลงและหลอกตน เองว่า “พ่อไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียวแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ” (ลก.15:19) แพะเป็นสัญลักษณ์ของบาปความชั่วร้าย นั่นก็แสดงว่าคนประเภทนี้ก็อยากจะเสเพลเหมือนกัน แต่เหตุผลบางอย่างซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใน ทำให้พวกเขาไม่กล้าแสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง

คนบาปประเภทไหนก็คือคนบาปเหมือนกัน พระเจ้าคงไม่พอพระทัยให้เราเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนยอมรับความอ่อนแอของตน ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป กลับใจใช้โทษบาปวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ “เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความชื่นชมยินดีเช่นนี้ เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ” (ลก.15:7) ขอให้พระวาจาของพระเจ้าเตือนใจเรา ให้เราพิจารณามโนธรรมของเราอย่างจริงจัง และยอมรับว่าเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนบาปวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่าทีเช่นนี้แหละจะนำความรอดพ้นมาสู่เราทั้งหลาย.

 

พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

***********************************************************************************

ประกาศ

  1. วันเสาร์ที่  6  เม.ย. 2019 วันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนา และร่วมมิสซาด้วยกัน มิสซาเวลา 10.00 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน
  2. วันเสาร์ที่ 6  เม.ย.  2019 ใบลานจะมาถึงที่วัด     ใครสามารถมาช่วยสานใบลานหรือเอาไปช่วยสานที่บ้านได้ ขอเชิญครับ เราจะแห่ใบลานวันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2019  เวลา 9.00 น.
  3. วันอาทิตย์ที่ 7  เม.ย. 2019  เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน มีโปรดศีลล้างเด็ก ผู้ที่ปรารถนาจะนำลูกหลานมารับศีลล้างบาป ให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าและส่งข้อมูลล่วงหน้าด้วย
  4. วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2019 ประชุมสภาภิบาล เวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  5. วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2019 ขอให้ผู้ช่วยมิสซา ผู้ที่จะมาฝึกช่วยมิสซา และผู้ที่ปรารถนาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน  รวมกันที่ศาลาเรือนไทย หลังมิสซา เวลา 10.30 น. เพื่อหัดช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
  6. ตารางเวลาสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

**   วันอังคารที่ 16 เม.ย. 2019      มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เวลา 19.00 น.

**   วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2019 เป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ มีเดินรูปรอบวัดเวลา 16.30 น.

**    ตรีวารปัสกา

**วันพฤหัสที่ 18 เม.ย. 2019  เวลา 19.00 น.

**วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2019    เวลา 19.00 น.

**วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2019    เวลา 19.00 น.

7.ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีนี้มีเด็กมาเรียนคำสอนประมาณ 30-40 คน พี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในค่ายคำสอน ทำได้ที่ตู้ทานกลางวัด

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.