สารวัด ฉบับที่ 151214 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

บอกเล่าให้ฟัง

            ในช่วงนี้วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าอยู่ในระหว่างปิดซ่อมแซม พ่อต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ทุกอย่างยังมีให้บริการอยู่เหมือนเดิม การรับศีลอภัยบาปอยู่ในห้องด้านหลัง หันหน้าเข้าศาลาอเนกประสงค์จะอยู่ทางด้านขวามือมีห้องที่มองตรงไปแล้วเห็นเลย และห้องทางด้านขวามืออีกห้องหนึ่ง ถ้าผู้ใดต้องการรับศีลอภัยบาปให้เดินเข้าไปด้านใน พ่อไม่ต้องการให้การซ่อมแซมวัดเป็นอุปสรรค์ในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ศาลาอเนกประสงค์เป็นวัดชั่วคราวของเราให้ได้โดยเริ่มตั้งแต่ เวลาพี่น้องเข้าไปในบริเวณศาลาอเนกประสงค์ในช่วงนี้ต้องสำนึกว่าที่นี่มีพระแท่นบูชาและศีลมหาสนิท เป็นเครื่องหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าที่ชัดเจน จึงต้องถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องสำรวมและให้ความเคารพ เมื่อมาถึงวัดชั่วคราว พ่อขอความกรุณาจากพี่น้องทุกๆท่าน ใครมาถึงก่อนให้เข้าไปนั่งด้านในนะครับ เพราะวัดชั่วคราวมีบริเวณที่เล็กและแคบ คนที่มาที่หลังจึงไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปด้านใน  เวลามองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้าหันไปข้างหลัง ดูเหมือนว่าผู้คนอยู่ใกล้ๆไปหมด การเก็บหนังสือต่างๆที่นำมาใช้เอาอะไรมาขอให้นำเอาไปเก็บที่เดิมด้วยนะครับ พ่อเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันสร้างบรรยากาศอย่างนี้ แม้สถานที่อาจจะไม่สะดวกนัก แต่การปฏิบัติศาสนกิจของเราจะสงบเรียบร้อยชวนศรัทธา

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าหลังนี้สร้างมาครบ 25 ปี จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม และเราได้พยายามทำอยู่แล้ว พ่อต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยงานนั้นงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อเราซ่อมแซมวัดทำให้พ่ออดคิดไม่ได้ว่า แล้ววัดหรือพระวิหารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านนักบุญเปาโลสอนเราว่าเราแต่ละคนเป็นวัดหรือพระวิหารขององค์พระจิตเจ้า เป็นที่ประทับของพระองค์ พระวิหารหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหนอ เป็นเรื่องที่เราต้องสำรวจตรวจดูเหมือนกัน โดยธรรมชาติวัดหรือพระวิหารที่เป็นตึกเป็นอาคารมันต้องเก่าและซ่อมแซมไปตามสภาพวันเวลา แต่พระวิหารของพระจิตเจ้าซึ่งเป็นพวกเราแต่ละคนจะเป็นแบบตัวตึกหรืออาคารไม่ได้ ยิ่งเราเป็นคริสตชนนานเท่าใด ความเชื่อความศรัทธาของเราจะต้องเติบโต และเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเราตรวจเช็คดูแล้วสภาพภายในของเราไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวถึงนี้ เราต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ลองดูซิว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรในการดำเนินชีวิตคริสตชน การสวดภาวนาของเราเป็นอย่างไร การมาร่วมบูชาขอบพระคุณของเราเป็นอย่างไร การรับพระหรรษทานจากศีลศักดิ์สิทธ์ต่างๆทำอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ การรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติตามเป็นอย่างไร สิ่งที่พ่อกล่าวถึงนี้ล้วนเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่จะช่วยให้ความเชื่อศรัทธาในพระเป็นเจ้าของเราเจริญเติบโต ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปนั่นแหละเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตความเชื่อเราไม่เจริญเติบโต ซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ ร่างกายของเราต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร น้ำ อากาศบริสุทธิ์เพื่อการเจริญเติบโต ชีวิตฝ่ายจิตจึงต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารฝ่ายจิตเพื่อการเจริญเติบโตด้วยเช่นดียวกัน.

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

 

ประสบการณ์ความเชื่อ

ความเชื่อมี 2 ระดับ ระดับแรกเริ่มต้นที่ความรู้ มนุษย์จะมีความเชื่อได้ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จัก ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เป็นใคร ดีหรือไม่ดี เชื่อถือได้หรือไม่ได้    เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาเป็นคริสตชน จึงต้องเรียนคำสอนก่อนเพื่อจะได้รู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางคำสอนในแง่มุมต่างๆของพระศาสนจักร รู้จักกฎเกณฑ์ และวิถีการดำเนินชีวิตคริสตชนเสียก่อน จึงสามารถรับศีลล้างบาปเข้ามาเป็นคริสตชนได้ ในระดับความรู้นี้ต้องน้อมรับด้วยสติปัญญา เมื่อคนๆหนึ่งเริ่มรู้จักแล้วครูคำสอน หรือพระสงฆ์และกลุ่มคริสตชน จะต้องพยายามนำคนๆนั้นให้มีประสบการณ์ความเชื่อที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆต่อไป เพราะฉะนั้นผู้สอนคำสอนจึงต้องเชิญชวนผู้สนใจจะมาเป็นคริสตชนมาร่วมมิสซา และกิจกรรมต่างๆในกลุ่มคริสตชน เพื่อจะได้มีประสบการณ์ความเชื่อ ในระดับนี้ต้องน้อมรับด้วยใจ

คนที่มีประสบการณ์ความเชื่อ หมายถึงคนๆหนึ่งที่เข้าไปลิ้มรสสัมผัส ความดีงาม ความรัก ความเมตตา ของพระเจ้าด้วยตนเอง แหล่งที่มาของประสบการณ์ความเชื่อมาจากหลายๆทาง อาทิ การอ่าน การฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติตาม การสวดภาวนาด้วยเลื่อมใสความศรัทธา การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยความศรัทธาโดยการเตรียมตัวเตรียมจิตใจอย่างดี และอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ฯลฯ นักบุญเปโตร ยากอบ และยอห์น เป็นอัครสาวกรุ่นแรกที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียก เพราะฉะนั้นเราอนุมานได้ว่าพวกท่านต้องเริ่มฟังคำสอนของพระองค์ และรู้จักกับพระองค์บ้างแล้ว พระวรสารนักบุญลูกาจึงเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้า ทรงปรารถนาในพวกท่านมีประสบการณ์ความเชื่อ โดยสั่งให้นักกบุญเปโตรซึ่งเป็นชาวประมงออกไปจับปลาในเวลาที่ไม่เหมาะ สม “จงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและหย่อนอวนลงจับปลาเถิด ซีมอนทูลว่า พระอาจารย์ พวกเราทำงานมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวน”(ลก.5:4-5) จากความ สำเร็จในการได้ปลามากมายจนอวนแทบจะขาดทำให้นักบุญเปโตรรู้ซึ้งถึงความสามารถของตนในฐานะชาวประมงมืออาชีพ และฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งเขาต้องมีความเชื่อ และยอมรับถึงความอ่อนด้อยของตน ถ้าขาดพระองค์แล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้เลย

การมีประสบการณ์ความเชื่อ ทำให้คนๆนั้นสำนึกถึงความอ่อนแอ ความต่ำต้อย ความไม่เหมาะสม และความเป็นคนบาปของตน ในการที่ตนจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และทำให้คนๆหนึ่งสำนึกถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงเชื้อเชิญต้อนรับมนุษย์ให้เข้ามามีชีวิตร่วมกับพระองค์ “เปโตรเห็นดังนั้น จึงกราบลงที่พระชานุ…..ทูลว่า โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” (ลก.5:8) นักบุญหลายท่านหลังจากมีประสบการณ์ความเชื่อแล้ว ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน บางท่านร้องไห้อย่างขมขื่นเพราะประสบการณ์นั้นทำให้พวกท่านรู้ว่าสภาพ มนุษย์เป็นอย่างไรเมื่อพบกับความยิ่งใหญ่ ความรัก ความเมตตาของพระเจ้า “จงแล่นเรือไปในที่ลึก” จึงเป็นการเชื้อเชิญเราทุกคนให้เข้ามามีประสบการณ์ความเชื่อในพระเจ้า เพื่อเราจะได้สัมผัสความดีงาม ความรัก ความเมตตาของพระองค์ สำนึกถึงความต่ำต้อยเป็นคนบาปของตน แล้วเข้าไปพึ่งพระเมตตาของพระองค์ และนี่คือหนทางการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดของเราคริสตชน.

พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์นี้ มีประชุมสภาภิบาล เวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  2. วันอาทิตย์นี้ ขอให้ผู้ช่วยมิสซา ผู้ที่จะมาฝึกช่วยมิสซาและผู้ที่ปรารถนาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน    รวมกันที่ศาลาเรือนไทย หลังมิสซา เวลา 10.30 น. เพื่อหัดช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน และหลังมิสซาเวชบุคคลคาทอลิก จะมาให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน พี่น้องรับบริการได้ที่หน้าศาลา
  1. วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.  2019 ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที่ปรารถนาจะมาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที่ปรารถนาที่จะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทยเพื่อจัดตารางเวลาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
  1. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้จะเริ่มประมาณ 20-22 มี.ค จนถึงประมาณ 22 เม.ย 2019 ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานมาเรียนคำสอน  ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ความต้องการรถรับส่งได้ที่หน้าวัด
  1. เวลานี้วัดของเรากำลังซ่อมแซม มิสซาและพิธีกรรมต่างๆจะจัดที่ศาลาอเนกประสงค์ พี่น้องช่วยกันเก็บหนังสือ และถ้าพี่น้องท่านใดมีความปรารถนาจะช่วยค่าซ่อมแซม มอบได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด

 

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.