สารวัด ฉบับที่ 151370 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 6 : 17,20-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลพระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน    ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม  ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ   ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว”    “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะหิว วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้  วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว”

 

                               ข้อคิด                      

        วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยที่อิ่ม…” คำสอนนี้มีข้อควรระวัง เพราะมีความหมายราวกับว่าความร่ำรวยนั้นเป็นความผิดในตัวเอง แต่ในความเป็นจริง นักบุญลูกามิได้มีจุดประสงค์ที่จะสอนเช่นนั้น นักบุญลูกาให้ความสำคัญกับคำสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริ่มพระวรสารของท่านด้วยเรื่องการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกาศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราคงเข้าใจดีขึ้นเมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอห์นเตือนว่า บัดนี้ ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว พระวรสารเล่าต่อว่า “เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า เราจะต้องทำอะไร เขาก็ตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่ผิดในตัวเอง แต่เป็นความละเลยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างหาก  จึงมักเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคคลที่คุ้นเคยกับความร่ำรวยสุขสบาย.

                                                      

ชายผู้ประกาศโลกสลับข้าง…มหาบุญลาภ

มิได้ประกาศทฤษฏีดำเนินชีวิตแนวใหม่

แต่….บอกเล่าถึงชีวิตขององค์พระบุตร

ผู้ก้าวเดินทำย่างก้าวด้วยดวงใจเชื่อมั่นในพระพรของพระเจ้า

ทรงก้าวไปในความยากจน

…มิเพียงขาดแคลนข้าวของใช้สอย

แต่…เพื่อนพ้อง เมื่อต้องยืนโดดเดี่ยวต่อหน้าฝูงชนที่กำลังเข่นฆ่า

ไม่มีสิ่งอื่นใด…เว้นแต่วางไว้ใจในพระบิดา

ทรงก้าวเดินในความหิวโหย…มิเพียงอาหารที่อิ่มท้อง

แต่…หิวกระหาย หาสิ่งชอบธรรม และยุติธรรม

ทรงร้องไห้ และ โศกเศร้า

…มิเพียงเพราะการสูญหาย และตายจากของเพื่อนพ้อง

แต่…โอกาสของเพื่อนพ้องที่ได้สูญหายและตายจาก

บนเส้นทางยาวหยามเหยียด…พระองค์มิใช่คนแปลกหน้า

…ทรงพบเจอการถูกปฏิเสธ…ถูกทรยศ และถูกทอดทิ้ง

มหาบุญลาภจึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มชื่อเยซู    ในโลกนี้ที่แตกหัก

และยังพึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มหญิงสาว

….ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกัน

เขาก้าวเดินไปพร้อมกับความมั่นใจใน  พระสัญญา

…ที่จะทรงสลับข้างผู้ขาดแคลน  ให้เป็นผู้ครอบครองพระอาณาจักร

ผู้หิวโหย เป็นผู้อิ่มสุข…ผู้ร้องไห้ เป็นผู้หัวเราะ

ผู้ถูกเกลียดชัง เป็นผู้รับเกียรติ

พระเจ้าแห่งมหาบุญลาภ จึงก้าวเดินอยู่ในโลกกลับข้างและโอบอุ้มโลกกลับข้างให้คงอยู่เพื่อเพื่อนของพระองค์………….

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022  สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา                                               

            พระเยซูเจ้าตรัสกับซีมอนเปโตรว่า…..“จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก และลงจับปลาเถิด”     ซีมอนเปโตรทูลตอบว่า      “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย…..แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”       เมื่อทำดังนั้นแล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มา และนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม.     พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง เมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา พ่อได้บอกกับพี่น้องแล้ว หากเราก้าวเดินไปพร้อมกับพระเจ้าทุกวัน สวดภาวนาตั้งแต่เช้า ขอพระองค์อยู่เคียงข้างเรา นำทางเรา เป็นแสงสว่างส่องหนทางให้กับเรา เป็นพละกำลังแก่เรา  เราจะก้าวเดินไปในหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเรา ซึ่งเป็นหนทางแห่ง ความสุขสันติและความรอดพ้น  เราจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆไปได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ เหมือนกับบรรดาประกาศก เหมือนกับอัครสาวก แม้จะต้องลำบากยากเข็ญแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ  อย่าลืม จงเรียนรู้จากธรรมเนียมประเพณีของคนจีน ต้องกราบไหว่สรรเสริญเทพเจ้าฟ้าดินก่อนใดหมด และต้องทำอย่างดี-อย่างตั้งใจ จัดเตรียมเครื่องบูชา (มีวันจ่ายเพื่อเตรียมเครื่องเซ่นไหว้) มีเวลาและพิธีเซ่นไหว้ (ร่วมพิธีบูชามิสซา กราบไหว้พระเจ้าในวันอาทิตย์) ระลึกถึงและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ (เคารพ-เลี้ยงดูบิดามารดา-ปู่ย่าตายาย) สร้างขวัญ-กำลังใจใหม่ทุกวันแล้วออกไปทำงานตามที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่ง ได้ปลา-จับปลาได้จำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น จับปลาไม่ได้เลย ด้วยพระเมตตาและความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่ต้องขายลูกไปเป็นทาส เรา(นกแก้ว) จะไม่ตายเพราะเราเลือกและทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทั้งกายและวิญญาณ พยายามค้นพบพระพรในตัวเรา และใช้พระพรที่พระประทานให้แก่เรานั้นอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย

****            1 มกราคม ปีใหม่สากล  1  กุมภาพันธ์ ปีใหม่ตรุษจีน เป็นเวลาที่เหมาะ      สมและดี เลิศที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น ปรับให้เป็น New Normal     เจริญชีวิตใหม่ด้วยความอดทนและความหวังเสมอ

****       ลืมๆ อีกสักพัก พุธที่ 2 มีนาคม ก็จะเริ่มมหาพรต รับเถ้า อีกแล้ว เวลา         และวารีไม่         เคยรอใคร มหาพรต 40 วัน แล้วก็จะถึงเทศกาลปัสกาด้วย

****      ไบเบิลไดอารีเหลืออีก 4 เล่ม ผู้ใดสั่งจองไว้ รีบด่วนนะครับปีนี้ขาดตลาดจริงๆ         ****      ขอบพระคุณมากๆ  สำหรับพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่กรุณาต่อวัดและต่อพ่อใน           วันตรุษจีนที่ผ่านมาครับ

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022      สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า…..“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์ ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มในถิ่นทุรกันดาร จะไม่เห็นความดีใดๆ ที่มาถึง”   “ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร พระองค์ทรงเป็นความ หวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ จะเจริญงอกงามอยู่เสมอ เพราะจะมีน้ำเลี้ยงอยู่เสมอ และเขาจะผลิดอกออกผลมากมาย”   “ผู้ชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว แต่เขาจะชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า”      พี่น้องที่รัก พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับ พระเจ้าคือความหวังสูงสุดของเรา เราจะไม่พินาศ ไปเหมือนคนบาปที่ตายในบาป เขาจะเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุด  พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึง บุคคลที่อยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก แม้จะยากดีมีจน จะทุกข์ยากลำบ่าก จะถูกดูหมิ่น-เกลียดชัง เพราะนามของพระองค์ เขาจะชื่นชม-โลดเต้นยินดี เพราะบำเหน็จรางวัลของเขาจะยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ แต่วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่ในโลกและเป็นของโลก เขาจะพินาศไปพร้อมกับโลก ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่ในโลก และทำตัวให้เป็นอิสระจากโลก แล้วท่านจะได้ครอบครองรางวัลในสวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านมา และไถ่ท่านให้พ้นจากบาปและอำนาจของโลก    

****          ขอย้ำกับพี่น้องว่า อีกเพียง 20 กว่าวัน เราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลามหาพรต     อีกครั้งหนึ่ง วันพุธที่ 2 มีนาคม จะเป็นวันพุธรับเถ้า เตือนให้เราภาวนา พลี         กรรม   และใช้โทษบาป ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักร ก็จะงดพิธีกรรม     ต่างๆ   ไม่ประกอบพิธีกรรมแบบสง่า เช่น การแต่งงาน หรือ การฉลองรื่น      เริง จนถึงวันปัสกา (วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน)    จึงประกาศมายังพี่น้องให้          ทราบโดยทั่วกัน พี่น้องจะเตรียมการแต่งงาน รับการอบรม ขออนุญาตในข้อ          ขัดขวางที่อนุญาตได้และจะไปทำพิธีหลังปัสกานะครับ

****      พี่น้องหลายท่าน ถามเรื่องการเรียนคำสอน ทั้งของผู้ใหญ่และเด็ก พ่อยัง        ไม่อาจให้คำตอบได้ครับ วันนี้เอง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นหลักหมื่น แม้ว่าเรา    จะต้องอยู่กับโควิด หรือโควิดจะอยู่กับเรา แต่เราก็ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน ไว้ก่อน จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันหรือมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับ คงจะต้องดู         สถานการณ์ไปเป็นระยะๆ นะครับ  อย่างไรก็ดี หากพี่น้องมีธุระสำคัญ ก็ติด     ต่อพระสงฆ์ได้ตลอดเวลานะครับ จงมั่นคงในความเชื่อ และพยายามสวด          ภาวนา – ศรัทธาในพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น    พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีพระทัย          ดีเสมอ!!!

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลก 6 : 17,20-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเล                        พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า                                                         “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน                                                                                          ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม                                    ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ                      ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว”                                         “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว            วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะหิว                                     วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้                วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว”

                                 ข้อคิด                      

        วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยที่อิ่ม…” คำสอนนี้มีข้อควรระวัง เพราะมีความหมายราวกับว่าความร่ำรวยนั้นเป็นความผิดในตัวเอง แต่ในความเป็นจริง นักบุญลูกามิได้มีจุดประสงค์ที่จะสอนเช่นนั้น นักบุญลูกาให้ความสำคัญกับคำสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริ่มพระวรสารของท่านด้วยเรื่องการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกาศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราคงเข้าใจดีขึ้นเมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอห์นเตือนว่า บัดนี้ ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว พระวรสารเล่าต่อว่า “เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า เราจะต้องทำอะไร เขาก็ตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่ผิดในตัวเอง แต่เป็นความละเลยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างหาก  จึงมักเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคคลที่คุ้นเคยกับความร่ำรวยสุขสบาย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ชายผู้ประกาศโลกสลับข้าง…มหาบุญลาภ

มิได้ประกาศทฤษฏีดำเนินชีวิตแนวใหม่

แต่….บอกเล่าถึงชีวิตขององค์พระบุตร

ผู้ก้าวเดินทำย่างก้าวด้วยดวงใจเชื่อมั่นในพระพรของพระเจ้า

ทรงก้าวไปในความยากจน

…มิเพียงขาดแคลนข้าวของใช้สอย

แต่…เพื่อนพ้อง เมื่อต้องยืนโดดเดี่ยวต่อหน้าฝูงชนที่กำลังเข่นฆ่า

ไม่มีสิ่งอื่นใด…เว้นแต่วางไว้ใจในพระบิดา

ทรงก้าวเดินในความหิวโหย…มิเพียงอาหารที่อิ่มท้อง

แต่…หิวกระหาย หาสิ่งชอบธรรม และยุติธรรม

ทรงร้องไห้ และ โศกเศร้า

…มิเพียงเพราะการสูญหาย และตายจากของเพื่อนพ้อง

แต่…โอกาสของเพื่อนพ้องที่ได้สูญหายและตายจาก

บนเส้นทางยาวหยามเหยียด…พระองค์มิใช่คนแปลกหน้า

…ทรงพบเจอการถูกปฏิเสธ…ถูกทรยศ และถูกทอดทิ้ง

มหาบุญลาภจึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มชื่อเยซู    ในโลกนี้ที่แตกหัก

และยังพึงเป็นชีวิตของชายหนุ่มหญิงสาว

….ผู้ก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกัน

เขาก้าวเดินไปพร้อมกับความมั่นใจใน  พระสัญญา

…ที่จะทรงสลับข้างผู้ขาดแคลน  ให้เป็นผู้ครอบครองพระอาณาจักร

ผู้หิวโหย เป็นผู้อิ่มสุข…ผู้ร้องไห้ เป็นผู้หัวเราะ

ผู้ถูกเกลียดชัง เป็นผู้รับเกียรติ

พระเจ้าแห่งมหาบุญลาภ จึงก้าวเดินอยู่ในโลกกลับข้างและโอบอุ้มโลกกลับข้างให้คงอยู่เพื่อเพื่อนของพระองค์………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022                                                                         สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา                                               

            พระเยซูเจ้าตรัสกับซีมอนเปโตรว่า…..                                             “จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก และลงจับปลาเถิด”                                                ซีมอนเปโตรทูลตอบว่า                                                                       “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย…..แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”       เมื่อทำดังนั้นแล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มา และนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม.                                                                                    พี่น้องที่เคารพรักยิ่ง เมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา พ่อได้บอกกับพี่น้องแล้ว หากเราก้าวเดินไปพร้อมกับพระเจ้าทุกวัน สวดภาวนาตั้งแต่เช้า ขอพระองค์อยู่เคียงข้างเรา นำทางเรา เป็นแสงสว่างส่องหนทางให้กับเรา เป็นพละกำลังแก่เรา  เราจะก้าวเดินไปในหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเรา ซึ่งเป็นหนทางแห่ง ความสุขสันติและความรอดพ้น  เราจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆไปได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ เหมือนกับบรรดาประกาศก เหมือนกับอัครสาวก แม้จะต้องลำบากยากเข็ญแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ  อย่าลืม จงเรียนรู้จากธรรมเนียมประเพณีของคนจีน ต้องกราบไหว่สรรเสริญเทพเจ้าฟ้าดินก่อนใดหมด และต้องทำอย่างดี-อย่างตั้งใจ จัดเตรียมเครื่องบูชา (มีวันจ่ายเพื่อเตรียมเครื่องเซ่นไหว้) มีเวลาและพิธีเซ่นไหว้ (ร่วมพิธีบูชามิสซา กราบไหว้พระเจ้าในวันอาทิตย์) ระลึกถึงและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ (เคารพ-เลี้ยงดูบิดามารดา-ปู่ย่าตายาย) สร้างขวัญ-กำลังใจใหม่ทุกวันแล้วออกไปทำงานตามที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่ง ได้ปลา-จับปลาได้จำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น จับปลาไม่ได้เลย ด้วยพระเมตตาและความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่ต้องขายลูกไปเป็นทาส เรา(นกแก้ว) จะไม่ตายเพราะเราเลือกและทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทั้งกายและวิญญาณ พยายามค้นพบพระพรในตัวเรา และใช้พระพรที่พระประทานให้แก่เรานั้นอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย                                                                                                 ****            1 มกราคม ปีใหม่สากล  1  กุมภาพันธ์ ปีใหม่ตรุษจีน เป็นเวลาที่เหมาะ      สมและดี เลิศที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น ปรับให้เป็น New Normal     เจริญชีวิตใหม่ด้วยความอดทนและความหวังเสมอ                                                                                         ****       ลืมๆ อีกสักพัก พุธที่ 2 มีนาคม ก็จะเริ่มมหาพรต รับเถ้า อีกแล้ว เวลา         และวารีไม่         เคยรอใคร มหาพรต 40 วัน แล้วก็จะถึงเทศกาลปัสกาด้วย                           ****      ไบเบิลไดอารีเหลืออีก 4 เล่ม ผู้ใดสั่งจองไว้ รีบด่วนนะครับปีนี้ขาดตลาดจริงๆ         ****      ขอบพระคุณมากๆ  สำหรับพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่กรุณาต่อวัดและต่อพ่อใน           วันตรุษจีนที่ผ่านมาครับ

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022                                                                        สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า…..                                                                “คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์ ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มในถิ่นทุรกันดาร จะไม่เห็นความดีใดๆ ที่มาถึง”                                                                                                                        “ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร พระองค์ทรงเป็นความ หวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ จะเจริญงอกงามอยู่เสมอ เพราะจะมีน้ำเลี้ยงอยู่เสมอ และเขาจะผลิดอกออกผลมากมาย”                                  “ผู้ชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว แต่เขาจะชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า”                                                                  พี่น้องที่รัก พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับ พระเจ้าคือความหวังสูงสุดของเรา เราจะไม่พินาศ ไปเหมือนคนบาปที่ตายในบาป เขาจะเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุด                           พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึง บุคคลที่อยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก แม้จะยากดีมีจน จะทุกข์ยากลำบ่าก จะถูกดูหมิ่น-เกลียดชัง เพราะนามของพระองค์ เขาจะชื่นชม-โลดเต้นยินดี เพราะบำเหน็จรางวัลของเขาจะยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ แต่วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่ในโลกและเป็นของโลก เขาจะพินาศไปพร้อมกับโลก                                                                                                          ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่ในโลก และทำตัวให้เป็นอิสระจากโลก แล้วท่านจะได้ครอบครองรางวัลในสวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านมา และไถ่ท่านให้พ้นจากบาปและอำนาจของโลก                                                                        ****          ขอย้ำกับพี่น้องว่า อีกเพียง 20 กว่าวัน เราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลามหาพรต     อีกครั้งหนึ่ง วันพุธที่ 2 มีนาคม จะเป็นวันพุธรับเถ้า เตือนให้เราภาวนา พลี         กรรม   และใช้โทษบาป ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักร ก็จะงดพิธีกรรม     ต่างๆ   ไม่ประกอบพิธีกรรมแบบสง่า เช่น การแต่งงาน หรือ การฉลองรื่น      เริง จนถึงวันปัสกา (วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน)    จึงประกาศมายังพี่น้องให้          ทราบโดยทั่วกัน พี่น้องจะเตรียมการแต่งงาน รับการอบรม ขออนุญาตในข้อ          ขัดขวางที่อนุญาตได้และจะไปทำพิธีหลังปัสกานะครับ                                          ****      พี่น้องหลายท่าน ถามเรื่องการเรียนคำสอน ทั้งของผู้ใหญ่และเด็ก พ่อยัง        ไม่อาจให้คำตอบได้ครับ วันนี้เอง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นหลักหมื่น แม้ว่าเรา    จะต้องอยู่กับโควิด หรือโควิดจะอยู่กับเรา แต่เราก็ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน ไว้ก่อน จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันหรือมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับ คงจะต้องดู         สถานการณ์ไปเป็นระยะๆ นะครับ  อย่างไรก็ดี หากพี่น้องมีธุระสำคัญ ก็ติด     ต่อพระสงฆ์ได้ตลอดเวลานะครับ จงมั่นคงในความเชื่อ และพยายามสวด          ภาวนา – ศรัทธาในพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น    พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีพระทัย          ดีเสมอ!!!                                                                                                                                       คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล      

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.