อภิบาลสื่อสารมวลชน วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

https://www.motherofgod-church.com/

https://www.facebook.com/MotherofGd.Church

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางวัด เพิ่มเพื่อนในไลน์ น่ะครับ